Automatically generated installer lang files
[moodle.git] / install / lang / bg / install.php
CommitLineData
cff76c3c
A
1<?php
2
3// This file is part of Moodle - http://moodle.org/
4//
5// Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify
6// it under the terms of the GNU General Public License as published by
7// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
8// (at your option) any later version.
9//
10// Moodle is distributed in the hope that it will be useful,
11// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
13// GNU General Public License for more details.
14//
15// You should have received a copy of the GNU General Public License
16// along with Moodle. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
17
18/**
a539bd0a 19 * Automatically generated strings for Moodle 2.3dev installer
cff76c3c
A
20 *
21 * Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
22 * needed during the very first steps of installation. This file was
23 * generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
728ebac7 24 * {@link http://docs.moodle.org/dev/Languages/AMOS}) using the
cff76c3c
A
25 * list of strings defined in /install/stringnames.txt.
26 *
27 * @package installer
28 * @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
29 */
30
b3e5e774 31defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
b3e5e774 32
cff76c3c
A
33$string['availablelangs'] = 'Списък на наличните езици';
34$string['chooselanguagehead'] = 'Изберете език';
e97eaa90 35$string['chooselanguagesub'] = 'Моля, изберете език за инсталацията. Този език ще бъде, също така, език по подразбиране на сайта, но може да бъде променен и по-късно след инсталирането.';
abf0ca74 36$string['databasehost'] = 'Хост на базата данни';
7b83d629 37$string['databasename'] = 'Име на базата данни';
abf0ca74 38$string['databasetypehead'] = 'Избиране на драйвер за база данни';
169b544d 39$string['dataroot'] = 'Директория за данни';
abf0ca74 40$string['dbprefix'] = 'Представка на таблиците';
169b544d 41$string['dirroot'] = 'Директория на Moodle';
6c72ee14
A
42$string['environmenthead'] = 'Проверка на Вашата работна среда ...';
43$string['environmentsub2'] = 'Всяка версия на Moodle изисква някаква минимална версия на PHP и няколко необходими PHP разширения. Преди всяко инсталиране или надграждане се извършва пълна проверка на работната среда. Моля, обърнете се към администратора на сървъра ако не знаете как да инсталирате нова версия или да разрешите резширенията на PHP.';
44$string['errorsinenvironment'] = 'Проверката на роботната среда е прекратена!';
e97eaa90 45$string['installation'] = 'Инсталиране';
35511647 46$string['langdownloaderror'] = 'За съжаление езикът "{$a}" не може да бъде изтеглен. Инсталирането ще продължи на английски.';
e97eaa90
A
47$string['paths'] = 'Пътища';
48$string['pathshead'] = 'Потвърждаване на пътищата';
6c72ee14 49$string['pathsroparentdataroot'] = 'Директория ({$a->parent}) не е разрешена за запис и директорията за данни ({$a->dataroot}) не може да бъде създадена от инсталатора.';
169b544d
A
50$string['pathssubdataroot'] = 'Тази директория е място, където Moodle, записва качваните файлове. Тази директория трябва да е достъпна за четене И ЗА ЗАПИС от потребителя на интернет сървъра (обикновено \'nobody\' или \'apache\'), но не трябва да е достъпна пряко през Интернет. Инталаторът ще се опита да създаде директорията, ако тя не съществува.';
51$string['pathssubdirroot'] = 'Пълен път до директорията на Moodle.';
abf0ca74 52$string['pathssubwwwroot'] = 'Пълен интернет адрес, на който ще се отваря Moodle. Не е възможно Moodle да се отваря чрез различни адреси. Ако Вашият сайт има няколко адреса трябва на всеки от другите адреси да направите пренасочване към този. Ако Вашият сайт се отваря както глобално от Интернет, така и от локална мрежа, настройте DNS, така че потребителите от локалната мрежа също да могат да ползват глобалния адрес. Ако адресът не е коректен, моля, променете адреса в браузъра си и започнете инсталирането с правилния адрес.';
fc458b4c 53$string['phpextension'] = '{$a} разширение на PHP';
169b544d 54$string['wwwroot'] = 'Уеб адрес';