Automatically generated installer lang files
[moodle.git] / install / lang / ca / error.php
CommitLineData
c0fb582d
DM
1<?php
2
3// This file is part of Moodle - http://moodle.org/
4//
5// Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify
6// it under the terms of the GNU General Public License as published by
7// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
8// (at your option) any later version.
9//
10// Moodle is distributed in the hope that it will be useful,
11// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
13// GNU General Public License for more details.
14//
15// You should have received a copy of the GNU General Public License
16// along with Moodle. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
17
18/**
6c213ef7 19 * Automatically generated strings for Moodle installer
c0fb582d
DM
20 *
21 * Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
22 * needed during the very first steps of installation. This file was
23 * generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
728ebac7 24 * {@link http://docs.moodle.org/dev/Languages/AMOS}) using the
c0fb582d
DM
25 * list of strings defined in /install/stringnames.txt.
26 *
27 * @package installer
28 * @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
29 */
30
b3e5e774 31defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
b3e5e774 32
510a16b2 33$string['cannotcreatedboninstall'] = '<p>No es pot crear la base de dades.</p> <p>La base de dades especificada no existeix i l\'usuari que heu proporcionat no té permís per a crear-la.</p>
6ff2ebd0 34<p>L\'administrador del lloc hauria de verificar la configuració de la base de dades.</p>';
bde22973 35$string['cannotcreatelangdir'] = 'No s\'ha pogut crear el directori d\'idiomes';
b04c467c 36$string['cannotcreatetempdir'] = 'No s\'ha pogut crear el directori temporal';
c0fb582d 37$string['cannotdownloadcomponents'] = 'No s\'han pogut baixar components';
bde22973 38$string['cannotdownloadzipfile'] = 'No s\'ha pogut baixar el fitxer ZIP';
5818b36e 39$string['cannotfindcomponent'] = 'No s\'ha pogut trobar el component';
c0fb582d 40$string['cannotsavemd5file'] = 'No s\'ha pogut desar el fitxer md5';
bde22973 41$string['cannotsavezipfile'] = 'No s\'ha pogut desar el fitxer ZIP';
c0fb582d 42$string['cannotunzipfile'] = 'No s\'ha pogut descomprimir el fitxer';
bde22973 43$string['componentisuptodate'] = 'El component està actualitzat';
6ff2ebd0 44$string['dmlexceptiononinstall'] = '<p>S\'ha produït un error de la base de dades [{$a->errorcode}].<br />{$a->debuginfo}</p>';
5818b36e 45$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Ha fallat la comprovació del fitxer baixat';
dce0a6df 46$string['invalidmd5'] = 'L\'md5 no és vàlid. Torneu a provar-ho';
b04c467c 47$string['missingrequiredfield'] = 'Falta algun camp necessari';
bde22973
A
48$string['remotedownloaderror'] = '<p>No s\'ha pogut baixar el component al vostre servidor. Verifiqueu els paràmetres del servidor intermediari. Es recomana vivament l\'extensió cURL de PHP.</p>
49<p>Haureu de baixar manualment el fitxer <a href="{$a->url}">{$a->url}</a>, copiar-lo a la ubicació «{$a->dest}» del vostre servidor i descomprimir-lo allí.</p>';
b04c467c
DM
50$string['wrongdestpath'] = 'El camí de destinació és erroni';
51$string['wrongsourcebase'] = 'L\'adreça (URL) base de la font és errònia';
52$string['wrongzipfilename'] = 'El nom del fitxer ZIP és erroni';