Automatically generated installer lang files
[moodle.git] / install / lang / ca / install.php
CommitLineData
c0fb582d
DM
1<?php
2
3// This file is part of Moodle - http://moodle.org/
4//
5// Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify
6// it under the terms of the GNU General Public License as published by
7// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
8// (at your option) any later version.
9//
10// Moodle is distributed in the hope that it will be useful,
11// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
13// GNU General Public License for more details.
14//
15// You should have received a copy of the GNU General Public License
16// along with Moodle. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
17
18/**
6c213ef7 19 * Automatically generated strings for Moodle installer
c0fb582d
DM
20 *
21 * Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
22 * needed during the very first steps of installation. This file was
23 * generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
728ebac7 24 * {@link http://docs.moodle.org/dev/Languages/AMOS}) using the
c0fb582d
DM
25 * list of strings defined in /install/stringnames.txt.
26 *
27 * @package installer
28 * @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
29 */
30
b3e5e774 31defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
b3e5e774 32
c0fb582d
DM
33$string['admindirname'] = 'Directori d\'administració';
34$string['availablelangs'] = 'Llista d\'idiomes disponibles';
fb42b73b 35$string['chooselanguagehead'] = 'Trieu un idioma';
8be8a390 36$string['chooselanguagesub'] = 'Trieu un idioma per a la instal·lació. S\'utilitzarà també com a idioma per defecte del lloc, tot i que després podeu canviar-lo.';
29bfe883 37$string['clialreadyconfigured'] = 'El fitxer config.php ja existeix; feu servir admin/cli/install_database.php si voleu instal·lar Moodle en aquest lloc web.';
6526005f 38$string['clialreadyinstalled'] = 'El fitxer de configuració config.php ja existeix. Feu servir admin/cli/upgrade.php si voleu actualitzar Moodle per a aquest lloc web.';
8be8a390 39$string['cliinstallheader'] = 'Programa d\'instal·lació de línia d\'ordres de Moodle {$a}';
a18d577d
DM
40$string['databasehost'] = 'Servidor de base de dades:';
41$string['databasename'] = 'Nom de la base de dades:';
8be8a390 42$string['databasetypehead'] = 'Trieu el controlador de la base de dades';
c0fb582d 43$string['dataroot'] = 'Directori de dades';
8be8a390 44$string['datarootpermission'] = 'Permisos dels directoris de dades';
a18d577d 45$string['dbprefix'] = 'Prefix de taules';
c0fb582d 46$string['dirroot'] = 'Directori de Moodle';
030a06f4 47$string['environmenthead'] = 'S\'està comprovant el vostre entorn';
8be8a390
A
48$string['environmentsub2'] = 'Cada versió de Moodle té uns requeriments mínims de versió de PHP i un nombre d\'extensions de PHP necessàries.
49Abans de cada instal·lació o actualització es realitza una comprovació exhaustiva de l\'entorn. Contacteu amb l\'administrador si no sabeu com instal·lar una nova versió de PHP o com habilitar les extensions.';
50$string['errorsinenvironment'] = 'La comprovació de l\'entorn ha fallat.';
c0fb582d 51$string['installation'] = 'Instal·lació';
8be8a390 52$string['langdownloaderror'] = 'Dissortadament l\'idioma "{$a}" no es pot baixar. La instal·lació prosseguirà en anglès.';
c0fb582d
DM
53$string['memorylimithelp'] = '<p>El límit de memòria del PHP del vostre servidor actualment està definit en {$a}.</p>
54
2a5aa4ee 55<p>Això pot causar que Moodle tingui problemes de memòria més endavant, especialment, si teniu molts mòduls habilitats i/o molts usuaris.</p>
c0fb582d
DM
56
57<p>És recomanable que configureu el PHP amb un límit superior, com ara 40 MB, sempre que sigui possible. Hi ha diverses maneres de fer això:</p>
58<ol>
59<li>Si podeu, recompileu el PHP amb <i>--enable-memory-limit</i>. Això permetrà que Moodle defineixi el límit de memòria per si mateix.</li>
2a5aa4ee
A
60<li>Si teniu accés al fitxer php.ini, podeu canviar el paràmetre <b>memory_limit</b> a 40 MB. Si no hi teniu accés, podeu demanar al vostre administrador que us ho faci.</li>
61<li>En alguns servidors PHP podeu crear un fitxer .htaccess dins el directori de Moodle amb aquesta línia:
c0fb582d 62<p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
2a5aa4ee 63<p>Tanmateix, en alguns servidors això farà que no funcioni <b>cap</b> pàgina PHP (es visualitzaran errors); en aquest cas, hauríeu de suprimir el fitxer .htaccess.</p></li>
c0fb582d 64</ol>';
8be8a390
A
65$string['paths'] = 'Camins';
66$string['pathserrcreatedataroot'] = 'L\'instal·lador no pot crear el directori de dades ({$a->dataroot}).';
67$string['pathshead'] = 'Confirmeu els camins';
68$string['pathsrodataroot'] = 'No es pot escriure en el directori dataroot.';
69$string['pathsroparentdataroot'] = 'No es pot escriure en el directori pare ({$a->parent}). L\'instal·lador no pot crear el directori ({$a->dataroot}).';
7087d1cf 70$string['pathssubadmindir'] = 'Alguns serveis d\'allotjament web (pocs) utilitzen /admin com a URL especial perquè accediu a un tauler de control o quelcom semblant. Malauradament, això entra en conflicte amb la ubicació estàndard de les pàgines d\'administració de Moodle. Podeu arreglar aquest problema canviant el nom del directori d\'administració de Moodle en la vostra instal·lació i posant el nou nom aquí. Per exemple: <em>moodleadmin</em>. Això arreglarà els enllaços d\'administració de Moodle.';
29bfe883
A
71$string['pathssubdataroot'] = '<p>Directori on Moodle emmagatzemarà els materials pujats pels usuaris.</p>
72<p>Aquest directori hauria de tenir permisos de lectura i escriptura per a l\'usuari del servidor web (normalment «www-data», «nobody», or «apache»).</p>
65ec0d7d
A
73<p>No ha de ser accessible directament via web.</p>
74<p>L\'instal·lador provarà de crear-lo si no existeix.</p>';
8be8a390 75$string['pathssubdirroot'] = 'Camí complet del directori d\'instal·lació de Moodle.';
7087d1cf
A
76$string['pathssubwwwroot'] = '<p>L\'adreça web completa on s\'accedirà a Moodle; per exemple, l\'adreça que els usuaris introduiran a la barra d\'adreces del navegador per accedir a Moodle.</p> <p> No és possible accedir a Moodle utilitzant diferents adreces. Si el vostre lloc és accessible a través de diferents adreces, trieu-ne la més fàcil i configureu una redirecció permanent per a cadascuna de les altres adreces.</p> <p>
77Si el vostre lloc és accessible tant des d\'Internet com des d\'una xarxa interna (anomenada de vegades intranet), utilitzeu l\'adreça pública aquí.</p> <p>Si l\'adreça actual no és correcta, canvieu l\'URL a la barra d\'adreces del navegador i reinicieu la instal·lació.';
8be8a390
A
78$string['pathsunsecuredataroot'] = 'La ubicació del dataroot no és segura.';
79$string['pathswrongadmindir'] = 'No existeix el directori d\'administració';
80$string['phpextension'] = 'Extensió PHP {$a}';
c0fb582d 81$string['phpversion'] = 'Versió PHP';
8be8a390 82$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle necessita una versió de PHP 4.3.0 o 5.1.0 (les versions 5.0.x tenien uns quants problemes coneguts).</p>
c0fb582d 83<p>A hores d\'ara esteu utilitzant la versió {$a}.</p>
8be8a390 84<p>Us cal actualitzar el PHP o traslladar Moodle a un ordinador amb una versió de PHP més recent.<br />(Si esteu utilitzant la versió 5.0.x, alternativament també podríeu tornar enrere a la 4.4.x)</p>';
c0fb582d 85$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
8be8a390 86$string['welcomep20'] = 'Esteu veient aquesta pàgina perquè heu instal·lat amb èxit i heu executat el paquet <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong>. Felicitacions.';
7087d1cf 87$string['welcomep30'] = 'Aquesta versió de <strong>{$a->installername}</strong> inclou les aplicacions necessàries per crear un entorn en el qual funcioni <strong>Moodle</strong>, concretament:';
c0fb582d 88$string['welcomep40'] = 'El paquet inclou també <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
f2086524
A
89$string['welcomep50'] = 'L\'ús de totes les aplicacions d\'aquest paquet és governat per les seves llicències respectives. El paquet <strong>{$a->installername}</strong> complet és
90<a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">codi font obert</a> i es distribueix
c0fb582d
DM
91sota llicència <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a>.';
92$string['welcomep60'] = 'Les pàgines següents us guiaran per una sèrie de passos fàcils de seguir per configurar <strong>Moodle</strong> en el vostre ordinador. Podeu acceptar els paràmetres per defecte o, opcionalment, modificar-los perquè s\'ajustin a les vostres necessitats.';
52617af3 93$string['welcomep70'] = 'Feu clic al botó «Següent» per continuar amb la configuració de <strong>Moodle</strong>.';
c0fb582d 94$string['wwwroot'] = 'Adreça web';