weekly release
[moodle.git] / install / lang / cs / install.php
CommitLineData
c0fb582d
DM
1<?php
2
3// This file is part of Moodle - http://moodle.org/
4//
5// Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify
6// it under the terms of the GNU General Public License as published by
7// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
8// (at your option) any later version.
9//
10// Moodle is distributed in the hope that it will be useful,
11// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
13// GNU General Public License for more details.
14//
15// You should have received a copy of the GNU General Public License
16// along with Moodle. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
17
18/**
19 * Automatically generated strings for Moodle installer
20 *
21 * Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
22 * needed during the very first steps of installation. This file was
23 * generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
24 * {@link http://docs.moodle.org/en/Development:Languages/AMOS}) using the
25 * list of strings defined in /install/stringnames.txt.
26 *
27 * @package installer
28 * @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
29 */
30
31$string['admindirname'] = 'Adresář pro správu (admin)';
b04c467c 32$string['availablelangs'] = 'Dostupné jazykové balíčky';
c0fb582d
DM
33$string['chooselanguagehead'] = 'Vyberte jazyk';
34$string['chooselanguagesub'] = 'Zvolte si jazyk PRO INSTALOVÁNÍ. Jazyk pro stránky Moodlu a pro uživatele budete moci vybrat později.';
cb800c30 35$string['clialreadyinstalled'] = 'Soubor config.php již existuje. Spusťte admin/cli/upgrade.php, pokud chcete provést upgrade vašich stránek.';
fb42b73b 36$string['dataroot'] = 'Datový adresář';
a18d577d 37$string['dbprefix'] = 'Předpona tabulek';
fb42b73b 38$string['dirroot'] = 'Adresář Moodlu';
030a06f4 39$string['environmenthead'] = 'Kontrola programového prostředí...';
c0fb582d
DM
40$string['installation'] = 'Instalace';
41$string['langdownloaderror'] = 'Bohužel, jazyk "{$a}" se nepodařilo nainstalovat. Instalace bude pokračovat v angličtine.';
42$string['memorylimithelp'] = '<p>Limit paměti pro PHP skripty je na vašem serveru momentálně nastaven na hodnotu {$a}.</p>
43
44<p>To může později způsobovat Moodlu problémy, zvláště při větším množství modulů a/nebo uživatelů.</p>
45
46<p>Je-li to možné, doporučujeme vám nastavit v PHP vyšší limit, např. 40M. Můžete to provést několika způsoby:
47<ol>
48<li>Můžete-li, překompilujte PHP s volbou <i>--enable-memory-limit</i>.
49Moodle si tak bude sám moci nastavit potřebný limit.</li>
50<li>Máte-li přístup k souboru php.ini, změňte nastavení <b>memory_limit</b>
51na hodnotu blízkou 40M. Nemáte-li taková práva, požádejte správce vašeho webového serveru, aby toto nastavení provedl on.</li>
52<li>Na některých serverech můžete v kořenovém adresáři Moodlu vytvořit soubor .htaccess s následujícím řádkem:
53<p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
54<p>Bohužel, v některých případech tím vyřadíte z provozu <b>všechny</b> PHP stránky (při jejich prohlížení uvidíte chybová hlášení), takže budete muset soubor .htaccess zase odstranit.</li>
55</ol>';
56$string['phpversion'] = 'Verze PHP';
57$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle vyžaduje PHP alespoň verze 4.3.0 nebo 5.1.0 (PHP 5.0.x obsahuje množství chyb).</p>
58<p>Nyní používáte PHP verze {$a}.</p>
59<p>Musíte PHP upgradovat, nebo přejít k hostiteli s vyšší verzí!<br />
60(U PHP 5.0.x můžete také přejít na nižší verzi 4.4.x či 4.3.x.)</p>';
61$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
62$string['welcomep20'] = 'Podařilo se vám úspěšně nainstalovat a spustit balíček <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong>. Gratulujeme!';
63$string['welcomep30'] = '<strong>{$a->installername}</strong> obsahuje aplikace k vytvoření prostředí, ve kterém bude provozován váš <strong>Moodle</strong>. Jmenovitě se jedná o:';
64$string['welcomep40'] = 'Balíček rovněž obsahuje <strong>Moodle ve verzi {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
65$string['welcomep50'] = 'Použití všech aplikací v tomto balíčku je vázáno jejich příslušnými licencemi. Kompletní balíček <strong>{$a->installername}</strong> je software s <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html"> otevřeným kódem (open source)</a> a je šířen pod licencí <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a>.';
66$string['welcomep60'] = 'Následující stránky vás v několik jednoduchých krocích nastavením <strong>Moodlu</strong> na vašem počítači. Můžete přijmout výchozí nastavení, nebo si je upravit podle svých potřeb.';
67$string['welcomep70'] = 'Stisknutím níže uvedeného tlačítka "Další" pokračujte v nastavení vaší instalace Moodlu.';
68$string['wwwroot'] = 'Webová adresa';