weekly release 3.1dev
[moodle.git] / install / lang / cs / install.php
CommitLineData
c0fb582d
DM
1<?php
2
3// This file is part of Moodle - http://moodle.org/
4//
5// Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify
6// it under the terms of the GNU General Public License as published by
7// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
8// (at your option) any later version.
9//
10// Moodle is distributed in the hope that it will be useful,
11// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
13// GNU General Public License for more details.
14//
15// You should have received a copy of the GNU General Public License
16// along with Moodle. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
17
18/**
6c213ef7 19 * Automatically generated strings for Moodle installer
c0fb582d
DM
20 *
21 * Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
22 * needed during the very first steps of installation. This file was
23 * generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
728ebac7 24 * {@link http://docs.moodle.org/dev/Languages/AMOS}) using the
c0fb582d
DM
25 * list of strings defined in /install/stringnames.txt.
26 *
27 * @package installer
28 * @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
29 */
30
b3e5e774 31defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
b3e5e774 32
b9fe01bf 33$string['admindirname'] = 'Adresář se soubory pro správu serveru';
b04c467c 34$string['availablelangs'] = 'Dostupné jazykové balíčky';
c0fb582d 35$string['chooselanguagehead'] = 'Vyberte jazyk';
b9fe01bf 36$string['chooselanguagesub'] = 'Zvolte si jazyk tohoto průvodce instalací. Vybraný jazyk bude též nastaven jako výchozí jazyk stránek, ale to půjde případně později změnit.';
2622d00b
A
37$string['clialreadyconfigured'] = 'Konfigurační soubor config.php již existuje. Spusťte admin/cli/install_database.php, pokud chcete provést instalaci databáze.';
38$string['clialreadyinstalled'] = 'Konfigurační soubor config.php již existuje. Spusťte admin/cli/upgrade.php, pokud chcete provést upgrade vašich stránek.';
b9fe01bf
A
39$string['cliinstallheader'] = 'Moodle {$a} - průvodce instalací z příkazové řádky';
40$string['databasehost'] = 'Databázový server';
41$string['databasename'] = 'Název databáze';
42$string['databasetypehead'] = 'Vyberte databázový ovladač';
fb42b73b 43$string['dataroot'] = 'Datový adresář';
2096f007 44$string['datarootpermission'] = 'Přístupová práva k datovému adresáři';
a18d577d 45$string['dbprefix'] = 'Předpona tabulek';
fb42b73b 46$string['dirroot'] = 'Adresář Moodlu';
030a06f4 47$string['environmenthead'] = 'Kontrola programového prostředí...';
b9fe01bf
A
48$string['environmentsub2'] = 'Každé vydání Moodle vyžaduje určitou minimální verzi PHP a několik povinných rozšíření PHP. Plná kontrola prostředí se provádí před každým instalací a upgrade. Prosím, kontaktujte správce serveru, pokud nevíte, jak nainstalovat novou verzi, nebo povolit rozšíření PHP.';
49$string['errorsinenvironment'] = 'Kontrola serverového prostředí selhala!';
c0fb582d
DM
50$string['installation'] = 'Instalace';
51$string['langdownloaderror'] = 'Bohužel, jazyk "{$a}" se nepodařilo nainstalovat. Instalace bude pokračovat v angličtine.';
52$string['memorylimithelp'] = '<p>Limit paměti pro PHP skripty je na vašem serveru momentálně nastaven na hodnotu {$a}.</p>
53
54<p>To může později způsobovat Moodlu problémy, zvláště při větším množství modulů a/nebo uživatelů.</p>
55
56<p>Je-li to možné, doporučujeme vám nastavit v PHP vyšší limit, např. 40M. Můžete to provést několika způsoby:
57<ol>
58<li>Můžete-li, překompilujte PHP s volbou <i>--enable-memory-limit</i>.
59Moodle si tak bude sám moci nastavit potřebný limit.</li>
60<li>Máte-li přístup k souboru php.ini, změňte nastavení <b>memory_limit</b>
61na hodnotu blízkou 40M. Nemáte-li taková práva, požádejte správce vašeho webového serveru, aby toto nastavení provedl on.</li>
62<li>Na některých serverech můžete v kořenovém adresáři Moodlu vytvořit soubor .htaccess s následujícím řádkem:
63<p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
64<p>Bohužel, v některých případech tím vyřadíte z provozu <b>všechny</b> PHP stránky (při jejich prohlížení uvidíte chybová hlášení), takže budete muset soubor .htaccess zase odstranit.</li>
65</ol>';
b9fe01bf
A
66$string['paths'] = 'Cesty';
67$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Datový adresář ({$a->dataroot}) nemůže být tímto průvodcem instalací vytvořen.';
68$string['pathshead'] = 'Potvrdit cesty';
69$string['pathsrodataroot'] = 'Do datového adresáře nelze zapisovat.';
70$string['pathsroparentdataroot'] = 'Do nadřazeného adresáře ({$a->parent}) nelze zapisovat. Datový adresář ({$a->dataroot}) nemůže být tímto průvodcem instalací vytvořen.';
0682c668
A
71$string['pathssubadmindir'] = 'Na některých serverech je URL adresa /admin vyhrazena pro speciální účely (např. pro ovládací panel). Na takových serverech může dojít ke kolizi se standardním umístěním stránek pro správu Moodle. Máte-li tento problém, přejmenujte adresář <eM>admin</em> ve vaší instalaci Moodle a sem zadejte jeho nový název - například <em>moodleadmin</em>. Všechny generované odkazy na stránky správy Moodle budou používat tento nový název.';
72$string['pathssubdataroot'] = 'Moodle potřebuje prostor, kam si bude ukládat nahrané soubory a další údaje. K tomuto adresáři musí mít proces webového serveru právo ke čtení i k zápisu (webový server bývá většinou spouštěn pod uživatelem "www-data" nebo "apache"). Tento adresář ale zároveň nesmí být dostupný přímo přes webové rozhraní. Instalační skript se pokusí tento adresář vytvořit, pokud nebude existovat.';
d5a1cca1 73$string['pathssubdirroot'] = 'Absolutní cesta k adresáři s instalací Moodle';
0682c668 74$string['pathssubwwwroot'] = 'Zadejte úplnou webovou adresu, na níž bude Moodle dostupný. Moodle potřebuje jedinečnou adresu, není možné jej provozovat na několika URL současně. Používáte-li několik veřejných domén, musíte si sami nastavit permanentní přesměrování na jednu z nich a tu pak použít. Pokud je váš server dostupný z vnější a z vnitřní sítě pod různými IP adresami, použijte jeho veřejnou adresu a nastavte si váš DNS server tak, že ji mohou používat i uživatelé z vnitřní sítě.';
d5a1cca1
A
75$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Umístění datového adresáře není bezpečné';
76$string['pathswrongadmindir'] = 'Adresář pro správu serveru (admin) neexistuje';
77$string['phpextension'] = '{$a} PHP rozšíření';
c0fb582d
DM
78$string['phpversion'] = 'Verze PHP';
79$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle vyžaduje PHP alespoň verze 4.3.0 nebo 5.1.0 (PHP 5.0.x obsahuje množství chyb).</p>
80<p>Nyní používáte PHP verze {$a}.</p>
81<p>Musíte PHP upgradovat, nebo přejít k hostiteli s vyšší verzí!<br />
88a6b9fd 82(U PHP 5.0.x můžete také přejít na nižší verzi 4.4.x )</p>';
c0fb582d
DM
83$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
84$string['welcomep20'] = 'Podařilo se vám úspěšně nainstalovat a spustit balíček <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong>. Gratulujeme!';
85$string['welcomep30'] = '<strong>{$a->installername}</strong> obsahuje aplikace k vytvoření prostředí, ve kterém bude provozován váš <strong>Moodle</strong>. Jmenovitě se jedná o:';
86$string['welcomep40'] = 'Balíček rovněž obsahuje <strong>Moodle ve verzi {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
87$string['welcomep50'] = 'Použití všech aplikací v tomto balíčku je vázáno jejich příslušnými licencemi. Kompletní balíček <strong>{$a->installername}</strong> je software s <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html"> otevřeným kódem (open source)</a> a je šířen pod licencí <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a>.';
88$string['welcomep60'] = 'Následující stránky vás v několik jednoduchých krocích nastavením <strong>Moodlu</strong> na vašem počítači. Můžete přijmout výchozí nastavení, nebo si je upravit podle svých potřeb.';
89$string['welcomep70'] = 'Stisknutím níže uvedeného tlačítka "Další" pokračujte v nastavení vaší instalace Moodlu.';
90$string['wwwroot'] = 'Webová adresa';