Automatically generated installer lang files
[moodle.git] / install / lang / da / install.php
CommitLineData
c0fb582d
DM
1<?php
2
3// This file is part of Moodle - http://moodle.org/
4//
5// Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify
6// it under the terms of the GNU General Public License as published by
7// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
8// (at your option) any later version.
9//
10// Moodle is distributed in the hope that it will be useful,
11// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
13// GNU General Public License for more details.
14//
15// You should have received a copy of the GNU General Public License
16// along with Moodle. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
17
18/**
6c213ef7 19 * Automatically generated strings for Moodle installer
c0fb582d
DM
20 *
21 * Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
22 * needed during the very first steps of installation. This file was
23 * generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
728ebac7 24 * {@link http://docs.moodle.org/dev/Languages/AMOS}) using the
c0fb582d
DM
25 * list of strings defined in /install/stringnames.txt.
26 *
27 * @package installer
28 * @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
29 */
30
b3e5e774 31defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
b3e5e774 32
c0fb582d 33$string['admindirname'] = 'Admin-mappe';
b04c467c 34$string['availablelangs'] = 'Tilgængelige sprogpakker';
c0fb582d 35$string['chooselanguagehead'] = 'Vælg et sprog';
1aa62037 36$string['chooselanguagesub'] = 'Vælg et sprog til brug under installationen. Dette sprog vil også blive brugt som standardsprog på webstedet, men det kan altid ændres til et andet sprog.';
093c60c2 37$string['clialreadyconfigured'] = 'Konfigurationsfilen config.php eksisterer allerede. Benyt venigst admin/cli/install_database.php til at installere Moodle for dette site.';
4827eaa7 38$string['clialreadyinstalled'] = 'Filen config.php eksisterer allerede, brug venligst admin/cli/install_database.php hvis du ønsker at opgradere dette websted.';
1aa62037
A
39$string['cliinstallheader'] = 'Moodle {$a} kommandolinje-installationsprogram';
40$string['databasehost'] = 'Databasevært';
41$string['databasename'] = 'Databasenavn';
42$string['databasetypehead'] = 'Vælg databasedriver';
fb42b73b 43$string['dataroot'] = 'Datamappe';
e2625817
A
44$string['datarootpermission'] = 'Rettighed til datamapper';
45$string['dbprefix'] = 'Præfiks for tabeller';
fb42b73b 46$string['dirroot'] = 'Moodle-mappe';
030a06f4 47$string['environmenthead'] = 'Kontrollerer din serveropsætning...';
e59a0f86
A
48$string['environmentsub2'] = 'Hver version af Moodle har nogle minimumskrav til PHP-version og nogle obligatoriske PHP-extensions.
49Installationsprogrammet udfører et tjek før hver installation og opgradering. Kontakt din serveradministrator hvis ikke du ved hvordan du installerer en ny version eller aktiverer PHP-extensions.';
50$string['errorsinenvironment'] = 'Systemtjekket mislykkedes!';
c0fb582d
DM
51$string['installation'] = 'Installation';
52$string['langdownloaderror'] = 'Sproget "{$a}" blev desværre ikke installeret. Installationen vil fortsætte på engelsk.';
f2086524 53$string['memorylimithelp'] = '<p>Den mængde hukommelse PHP kan bruge, er sat til {$a}.</p>
c0fb582d 54
f2086524 55<p>Dette kan forårsage at der opstår problemer senere, især hvis du har mange moduler aktiveret eller mange brugere.</p>
c0fb582d 56
f2086524
A
57<p>Vi anbefaler at du konfigurerer PHP med mere hukommelse, f.eks. 40M.
58Der er flere måder hvorpå du kan rette det.</p>
59<ol>
60<li>Hvis du har mulighed for det, kan du rekompilere PHP med <i>--enable-memory-limit</i>.
61Det vil tillade at Moodle selv kan definere hvor meget hukommelse der er brug for.</li>
c0fb582d 62
f2086524
A
63<li>Hvis du har adgang til php.ini filen kan du ændre <b>memory_limit</b>-indstillingen til noget i retning af 40M.
64Hvis du ikke har direkte adgang til den kan du bede systemadministratoren om at gøre det for dig.</li>
c0fb582d
DM
65
66<li>På nogle servere kan du oprette en \'.htaccess\' fil og gemme den i moodle-mappen med linjen:
f2086524 67<blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote>
c0fb582d 68<p>Det kan dog på nogle servere forhindre <b>alle</b> PHP-siderne i at virke (du vil se fejl når du ser på siderne). I så fald kan du blive nødt til at fjerne \'.htaccess\' filen igen.</p></li> </ol>';
1aa62037 69$string['paths'] = 'Stier';
bbacecda 70$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Datamappen ({$a->dataroot}) kan ikke oprettes af installationsprogrammet.';
1aa62037 71$string['pathshead'] = 'Bekræft stier';
bbacecda
A
72$string['pathsrodataroot'] = 'Datamappen er skrivebeskyttet.';
73$string['pathsroparentdataroot'] = 'Den overordnede mappe ({$a->parent}) er skrivebeskyttet. Datamappen ({$a->dataroot}) kan ikke oprettes af installationsprogrammet.';
e59a0f86 74$string['pathssubadmindir'] = 'Enkelte webhoteller bruger /admin som speciel URL til kontrolpanelet el. lign. Desværre konflikter det med Moodles standardplacering af admin-sider. Du kan klare dette ved at give admin-mappen et andet navn i din installation og skrive det her. Det kan f.eks. være <em>moodleadmin</em>. Det vil fikse admin-links i Moodle.';
a7c01b58
A
75$string['pathssubdataroot'] = '<p>En mappe hvori Moodle kan gemme uploadede filer.</p>
76<p>Webserver-brugeren (som regel \'www-data\', \'nobody\', eller \'apache\') skal have læse- og skriveadgang til den.</p>
77<p>Mappen må ikke være tilgængelig direkte fra internettet.</p>
78<p>Hvis ikke den allerede eksisterer, vil Installationsprogrammet forsøge at oprette den</p>';
c545551a 79$string['pathssubdirroot'] = '<p>Den fulde sti til Moodleinstallationen.<p>';
a7c01b58
A
80$string['pathssubwwwroot'] = '<p>Moodles fulde web-adresse, dvs. adressen som den skal stå i browserens adressefelt for at komme ind på Moodle.</p>
81<p>Moodle kan ikke bruges fra flere adresser. Hvis dit websted kan tilgås fra flere adresser, skal du vælge den enkleste og opsætte permanent viderestilling for hver af de øvrige.</p>
82<p>Hvis dit websted er tilgængeligt fra både internettet og et internt net (nogen gange kaldet intranet), skal du bruge den offentlige adresse her</p>
83<p>Hvis ikke adressen er korrekt, skal du ændre URL\'en i din browser og genstarte installationen.</p>';
bbacecda 84$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Datamappen er ikke sikret';
1aa62037
A
85$string['pathswrongadmindir'] = 'Adminmappe eksisterer ikke';
86$string['phpextension'] = '{$a} PHP-extension';
c0fb582d 87$string['phpversion'] = 'PHP version';
f2086524
A
88$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle kræver mindst PHP version 4.3.0. eller 5.1.0 (5.0.x er behæftet med fejl).</p>
89<p>Webserveren bruger i øjeblikket version {$a}</p>
90<p>Du bliver nødt til at opdatere PHP eller flytte systemet over på en anden webserver der har en nyere version af PHP!</p>
c0fb582d
DM
91(Har du ver. 5.0.x kan du også nedgradere til 4.4.x)</p>';
92$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
93$string['welcomep20'] = 'Du ser denne side fordi du med succes har installeret og åbnet pakken <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> på din computer.
94Tillykke med det!';
95$string['welcomep30'] = 'Denne udgave af <strong>{$a->installername}</strong> indeholder programmerne til at oprette et miljø, hvori <strong>Moodle</strong> vil operere, nemlig:';
96$string['welcomep40'] = 'Pakken indeholder også <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
97$string['welcomep50'] = 'Brugen af programmerne i denne pakke er styret af deres respektive licenser. Hele <strong>{$a->installername}</strong>-pakken er <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">open source</a> og distribueret under <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a>-licensen.';
98$string['welcomep60'] = 'De følgende sider vil hjælpe dig gennem nogle nemme trin til konfiguration og opsætning af <strong>Moodle</strong> på din computer. Du kan acceptere standardindstillingerne eller vælge at ændre dem så de bedre svarer til dine egne behov.';
99$string['welcomep70'] = 'Klik på "Næste" herunder for at forsætte opsætningen af <strong>Moodle</strong>.';
100$string['wwwroot'] = 'Webadresse';