MDL-19057 more create_table tests for broken structure of table
[moodle.git] / install / lang / hr / install.php
CommitLineData
c0fb582d
DM
1<?php
2
3// This file is part of Moodle - http://moodle.org/
4//
5// Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify
6// it under the terms of the GNU General Public License as published by
7// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
8// (at your option) any later version.
9//
10// Moodle is distributed in the hope that it will be useful,
11// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
13// GNU General Public License for more details.
14//
15// You should have received a copy of the GNU General Public License
16// along with Moodle. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
17
18/**
19 * Automatically generated strings for Moodle installer
20 *
21 * Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
22 * needed during the very first steps of installation. This file was
23 * generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
24 * {@link http://docs.moodle.org/en/Development:Languages/AMOS}) using the
25 * list of strings defined in /install/stringnames.txt.
26 *
27 * @package installer
28 * @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
29 */
30
b414bfea 31$string['admindirname'] = 'Admin mapa';
b04c467c
DM
32$string['availablelangs'] = 'Popis dostupnih jezika';
33$string['chooselanguagehead'] = 'Odaberite jezik';
27789c0c
A
34$string['chooselanguagesub'] = 'Molimo odaberite jezik instalacije. Ovaj jezik će biti korišten kao zadani jezik sustava, a kasnije to možete lagano promijeniti.';
35$string['clialreadyinstalled'] = 'Datoteka config.php već postoji. Upotrijebite naredbu admin/cli/upgrade.php ako želite nadograditi svoj sustav.';
36$string['cliinstallheader'] = 'Moodle {$a} program za instalaciju iz naredbenog retka';
b04c467c
DM
37$string['databasehost'] = 'Poslužitelj baze podataka (HOST)';
38$string['databasename'] = 'Naziv baze podataka';
27789c0c 39$string['databasetypehead'] = 'Odaberite vrstu baze podataka';
c0fb582d 40$string['dataroot'] = 'Mapa s podacima';
a18d577d 41$string['dbprefix'] = 'Prefiks tablice';
c0fb582d 42$string['dirroot'] = 'Moodle mapa';
27789c0c 43$string['environmenthead'] = 'Provjera okruženja vašeg poslužitelja ...';
ed361474
A
44$string['environmentsub2'] = 'Svaka inačica Moodle-a ima minimalne zahtjeve po pitanju odgovarajuće PHP verzije i nekoliko obaveznih PHP ekstenzija.
45Puna provjera okruženja se obavlja prije svake instalacije ili nadogradnje postojeće inačice. Ako ne znate kako instalirati novu inačicu ili omogućiti PHP ekstenzije, kontaktirajte administratora vašeg poslužitelja.';
27789c0c 46$string['errorsinenvironment'] = 'Pogreške u okruženju poslužitelja!';
c0fb582d 47$string['installation'] = 'Instalacija';
27789c0c 48$string['langdownloaderror'] = 'Nažalost, jezik "{$a}" nije instaliran. Proces instalacije će biti nastavljen na engleskom jeziku.';
ed361474
A
49$string['memorylimithelp'] = '<p>PHP ograničenje memorije na poslužitelju je trenutno podešeno na {$a}.</p>
50
51<p>Ova postavka može kasnije rezultirati memorijskim problemima na vašem Moodle sustavu, posebno ako imate veći broj uključenih modula i/ili veći broj korisnika.</p>
52
53<p>Preporučujemo da konfigurirate PHP s većim ograničenjem ako je moguće, recimo 40M. Postoji nekoliko načina na koje to možete napraviti:</p>
54<ol>
55<li>Ako možete, rekompajlirajte PHP s <i>--enable-memory-limit</i>. Ovo će dozvoliti Moodle sustavu samostalno postavljanje memorijskog ograničenja.</li>
56<li>Ako imate pristup php.ini datoteci, možete promijeniti <b>memory_limit</b> vrijednost na 40M. Ako nemate pristup toj datoteci možete pitati svog administratora da to uradi.</li>
57<li>Na nekim PHP poslužiteljima možete napraviti .htaccess datoteku u Moodle mapi koja sadrži red: <p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
58<p>Uzmite u obzir da će na nekim poslužiteljima to spriječiti prikazivanje <b>svih</b> PHP stranica (bit će vam prikazana poruka o grešci), pa ćete na takvim poslužiteljima morati ukloniti .htaccess datoteku.</p></li> </ol>';
b04c467c 59$string['paths'] = 'Putanje (PATH)';
27789c0c 60$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Instalacijska skripta ne može stvoriti \'Mapu s podacima\' ({$a->dataroot}).';
b04c467c 61$string['pathshead'] = 'Potvrdi putanje (PATH)';
27789c0c 62$string['pathsrodataroot'] = 'Nije moguće zapisivanje u podatkovnu (dataroot) mapu.';
2685e2fd 63$string['pathsroparentdataroot'] = 'Nije moguće zapisivati podatke u nadređenu mapu ({$a->parent}). Instalacijska skripta ne može stvoriti mapu za podatke ({$a->dataroot}).';
27789c0c
A
64$string['pathssubdirroot'] = 'Puna putanja (PATH) do Moodle instalacije.';
65$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Podatkovna (dataroot) mapa nije sigurna';
66$string['pathswrongadmindir'] = 'Admin mapa ne postoji';
b04c467c 67$string['phpextension'] = 'PHP ekstenzija {$a}';
c0fb582d 68$string['phpversion'] = 'PHP inačica';
27789c0c
A
69$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle zahtijeva najmanje PHP inačicu 4.3.0 ili 5.1.0 (5.0.x funkcionira uz brojne uočene probleme).</p> <p>Trenutno imate inačicu {$a}</p> <p>Morate nadograditi PHP ili premestiti Moodle instalaciju na web poslužitelj s novijom verzijom PHP-a!</br> (U slučaju inačice 5.0.x bilo bi najbolje da je vratite na inačicu 4.4.x)</p>';
70$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
2685e2fd
A
71$string['welcomep20'] = 'Prikazana vam je ova stranica jer ste uspješno instalirali i pokrenuli <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> paket na vašem poslužitelju. Čestitamo!';
72$string['welcomep30'] = 'Ova inačica <strong>{$a->installername}</strong> uključuje aplikacije za stvaranje okruženja u kojem će <strong>Moodle</strong> uspješno funkcionirati, konkretno:';
27789c0c 73$string['welcomep40'] = 'Ovaj paket obuhvaća i <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
b04c467c 74$string['wwwroot'] = 'Web adresa';