Automatically generated installer lang files
[moodle.git] / install / lang / mk / install.php
CommitLineData
c0fb582d
DM
1<?php
2
3// This file is part of Moodle - http://moodle.org/
4//
5// Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify
6// it under the terms of the GNU General Public License as published by
7// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
8// (at your option) any later version.
9//
10// Moodle is distributed in the hope that it will be useful,
11// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
13// GNU General Public License for more details.
14//
15// You should have received a copy of the GNU General Public License
16// along with Moodle. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
17
18/**
6c213ef7 19 * Automatically generated strings for Moodle installer
c0fb582d
DM
20 *
21 * Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
22 * needed during the very first steps of installation. This file was
23 * generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
728ebac7 24 * {@link http://docs.moodle.org/dev/Languages/AMOS}) using the
c0fb582d
DM
25 * list of strings defined in /install/stringnames.txt.
26 *
27 * @package installer
28 * @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
29 */
30
b3e5e774 31defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
b3e5e774 32
c0fb582d 33$string['admindirname'] = 'Директориум аdmin';
b04c467c 34$string['availablelangs'] = 'Достапни јазични пакети';
c0fb582d
DM
35$string['chooselanguagehead'] = 'Изберете јазик';
36$string['chooselanguagesub'] = 'Изберете јазик САМО за инсталацијата. Подоцна ќе можете да изберете јазик за страницата и за корисниците.';
1920f3a3
A
37$string['clialreadyconfigured'] = 'Конфигурациската датотека config.php веќе постои. Ве молиме користете ја admin/cli/install_database.php за да го инсталирате Moodle на овој сајт.';
38$string['clialreadyinstalled'] = 'Конфигурациската датотека config.php веќе постои. Ве молиме користете ја admin/cli/install_database.php за да го надградите Moodle за овој сајт.';
39$string['cliinstallheader'] = 'Програма за инсталирање на Moodle {$a} командна линија';
fb42b73b 40$string['dataroot'] = 'Директориум';
a18d577d 41$string['dbprefix'] = 'Префикс на табели';
fb42b73b 42$string['dirroot'] = 'Moodle директориум';
030a06f4 43$string['environmenthead'] = 'Ја проверувам околината...';
c0fb582d
DM
44$string['installation'] = 'Инсталација';
45$string['langdownloaderror'] = 'За жал, јазикот "{$a}" не беше инсталиран. Инсталацискиот процес ќе продолжи на англиски.';
46$string['memorylimithelp'] = '<p>Прагот на меморијата кај PHP за Вашиот компјутер моментално е подесена на {$a}. </p>
47
f2086524 48<p>Ова може да предизвика проблеми со меморијата подоцна,
c0fb582d
DM
49 посебно ако имате голем број на овозможени модули (единици) и/или голем број на корисници.</p>
50
51<p>Ви препорачуваме да го конфигурирате PHP со најголем можен праг на меморија, како што е 16М.
52 Еве неколку начини за да го постигнете тоа : </p>
53<ol>
f2086524 54<li>Ако сте способен, повторно компајлирајте PHP со<i>--enable-memory-limit</i>.
c0fb582d 55 Ова ќе овозможи на Moodle сам да го постави прагот на меморијата. </li>
f2086524
A
56<li> Ако имате пристап до Вашата датотека php.ini, можете да го промените <b>memory_limit</b>
57 на 16М. Во спротивно, ако немате пристап, можеби ќе бидете способни
c0fb582d
DM
58 да го замолите администраторот да ја заврши оваа работа. </li>
59<li>На некои PHP сервери, можете да креирате датотека .htaccess во директориумот на Moodle,
60 која ги содржи следниве линии :
61 <p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
62 <p>Како и да е, на некои компјутери, ова може да ги спречи <b>сите </b> PHP страници да работат (ќе забележите грешки на страниците) па ќе треба да ја преместите датотеката .htaccess.</p></li>
63</ol>';
64$string['phpversion'] = 'Верзија на PHP';
65$string['phpversionhelp'] = '<p>На Moodle му е потребна верзија на PHP, и тоа најмалку 4.1.0. </p>
66<p>Моментално работите на верзијата {$a} </p>
67<p>Мора да го обновите PHP, или да го преместите кај хост со понова верзија од PHP! </p>';
68$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
69$string['welcomep20'] = 'Ја гледате оваа страница затоа што успешно инсталиравте и вклучивте <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> пакет на Вашиот компјутер. Честитки!';
70$string['welcomep30'] = 'Оваа верзија на <strong>{$a->installername}</strong> вклучува апликации за креирање околина во која <strong>Moodle</strong> ќе работи:';
71$string['welcomep40'] = 'Овој пакет исто така вклучува <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
72$string['welcomep50'] = 'Користењето на сите апликации во овој пакет се регулира со нејзините лиценци. Комплетниот <strong>{$a->installername}</strong> пакет е <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">слободен софтвер</a> и е дистрибуиран под <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> лиценцата.';
73$string['welcomep60'] = 'Следните страници ќе Ве водат низ неколку лесни чекори за поставување на <strong>Moodle</strong> на Вашиот компјутер. Може да ги прифатите стандардните поставувања, или да ги промените за Ваши потреби.';
74$string['welcomep70'] = 'Кликнете на копчето „Следно“ за да продолжите со поставување на <strong>Moodle</strong>.';
75$string['wwwroot'] = 'Веб адреса';