weekly release 2.9dev
[moodle.git] / install / lang / nl / install.php
CommitLineData
c0fb582d
DM
1<?php
2
3// This file is part of Moodle - http://moodle.org/
4//
5// Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify
6// it under the terms of the GNU General Public License as published by
7// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
8// (at your option) any later version.
9//
10// Moodle is distributed in the hope that it will be useful,
11// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
13// GNU General Public License for more details.
14//
15// You should have received a copy of the GNU General Public License
16// along with Moodle. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
17
18/**
6c213ef7 19 * Automatically generated strings for Moodle installer
c0fb582d
DM
20 *
21 * Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
22 * needed during the very first steps of installation. This file was
23 * generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
728ebac7 24 * {@link http://docs.moodle.org/dev/Languages/AMOS}) using the
c0fb582d
DM
25 * list of strings defined in /install/stringnames.txt.
26 *
27 * @package installer
28 * @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
29 */
30
b3e5e774 31defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
b3e5e774 32
c0fb582d 33$string['admindirname'] = 'Admin-map';
0ba69bc1 34$string['availablelangs'] = 'Beschikbare taalpakketten';
fb42b73b 35$string['chooselanguagehead'] = 'Kies een taal';
b04c467c 36$string['chooselanguagesub'] = 'Kies een taal voor de installatie. Deze taal zal ook als standaardtaal voor de site gebruikt worden, maar die instelling kun je later nog wijzigen.';
0f78e491 37$string['clialreadyconfigured'] = 'Bestand config.php bestaat al, maak aub gebruik van admin/cli/install_database.php indien je deze site wenst te installeren.';
b04c467c
DM
38$string['clialreadyinstalled'] = 'Bestand config.php bestaat al. Gebruik admin/cil/upgrade.php om je site te upgraden.';
39$string['cliinstallheader'] = 'Moodle {$a} command line installatieprogramma';
a18d577d
DM
40$string['databasehost'] = 'Databank host:';
41$string['databasename'] = 'Datanbanknaam:';
42$string['databasetypehead'] = 'Kies databankdriver';
d30b5d8f 43$string['dataroot'] = 'Gegevensmap';
0f78e491 44$string['datarootpermission'] = 'Toestemming datamappen';
a18d577d 45$string['dbprefix'] = 'Tabelvoorvoegsel';
c0fb582d 46$string['dirroot'] = 'Moodle-map';
030a06f4 47$string['environmenthead'] = 'Omgeving controleren ...';
1bfab997 48$string['environmentsub2'] = 'Elke Moodleversie vraagt een minimale PHP-versie en een aantal vereiste PHP-extenties.
c0fb582d
DM
49De volledige installatie-omgeving wordt gecontroleerd voor elke installatie en upgrade. Contacteer je server beheerder als je niet weet hoe je de juiste PHP-versie moet installeren of PHP-extenties moet inschakelen.';
50$string['errorsinenvironment'] = 'Fouten in je omgeving!';
c0fb582d 51$string['installation'] = 'Installatie';
b04c467c 52$string['langdownloaderror'] = 'De taal "{$a}" kon niet worden gedownload. Het installatieproces gaat verder in het Engels.';
c0fb582d
DM
53$string['memorylimithelp'] = '<p>De PHP-geheugenlimiet van je server is ingesteld op {$a}.</p>
54<p>Hierdoor kan Moodle geheugenproblemen krijgen, vooral als je veel modules installeert en/of veel gebruikers hebt.</p>
55
56<p>We raden je aan PHP met een hogere geheugenlimiet te configureren indien mogelijk, bijvoorbeeld 40Mb. Er zijn verschillende mogelijkheden om dat te doen. Je kunt proberen:
57<ol>
58<li>Indien je kunt PHP hercompileren met <i>--enable-memory-limit</i>.
59Hierdoor kan Moodle zelf zijn geheugenlimiet instellen.
60<li>Als je toegang hebt tot het php.ini-bestand, kun je de <b>memory_limit</b>-instelling veranderen naar bv 40Mb. Als je geen toegang hebt kun je je systeembeheerder vragen dit voor je te wijzigen.</li>
61<li>Op sommige PHP-servers kun je een .htaccess-bestand maken in de Moodle-map met volgende lijn: <p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
62<p>Opgelet: op sommige servers zal dit verhinderen dat <b>alle</b> PHP-bestanden uitgevoerd worden. (je zult foutmeldingen zien wanneer je naar php-pagina\'s kijkt) Je zult dan het .htaccess-bestand moeten verwijderen.</li>
63</ol>';
64$string['paths'] = 'Paden';
65$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Datamap ({$a->dataroot}) kan niet aangemaakt worden door het installatiescript';
66$string['pathshead'] = 'Bevestig paden';
67$string['pathsrodataroot'] = 'De dataroot map is niet beschrijfbaar.';
68$string['pathsroparentdataroot'] = 'De bovenliggende map ({$a->parent}) is niet beschrijfbaar. De datamap ({$a->dataroot}) kan niet aangemaakt worden door het installatiescript';
69$string['pathssubadmindir'] = 'Sommige webhosts gebruiken /admin als een speciale url om toegang tot bijvoorbeeld een controlepaneel te krijgen. Dit kan conflicten veroorzaken met de standaardlocatie van de Moodle admin scripts. Je kunt dit oplossen door de admin map van Moodle te hernoemen en de nieuwe naam hier te zetten. Bijvoorbeeld <em>moodleadmin</em>. Dat zal de admin links in Moodle herstellen.';
70$string['pathssubdataroot'] = 'Je hebt een plaats nodig waar Moodle geüploade bestanden kan bewaren. Deze map moet leesbaar en BESCHRIJFBAAR zijn door de webserver gebruiker (gewoonlijk \'nobody\', \'apache\' of www-data\') en mag niet rechtstreeks toegankelijk zijn vanaf het internet.';
b04c467c
DM
71$string['pathssubdirroot'] = 'Volledig pad naar de Moodle-installatie.';
72$string['pathssubwwwroot'] = 'Volledig webadres waarlangs de toegang naar Moodle zal gebeuren. Het is niet mogelijk toegang tot Moodle te krijgen via meerdere adressen. Als je site meerdere publieke adressen heeft, dan zul je permanente verwijzingen moeten opzetten voor al die adressen, behalve voor wat je hier invult. Als je site zowel van het internet als van een intranet toegankelijk is, zet dat het internetadres hier en wijzig je DNS-instellingen zodanig dat intranetgebruikers dit publieke adres ook gebruiken.
73Als het adres niet juist is, wijzig dan de URL in je browser om de installatie met een andere waarde te starten.';
c0fb582d
DM
74$string['pathsunsecuredataroot'] = 'De plaats van de datamap is niet veilig.';
75$string['pathswrongadmindir'] = 'De adminmap bestaat niet';
c0fb582d
DM
76$string['phpextension'] = '{$a} PHP-extentie';
77$string['phpversion'] = 'PHP-versie';
78$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle heeft minstens PHP-versie 4.3.0 of 5.1.0 nodig (5.0.x heeft veel bekende problemen).</p> <p>De huidige versie op je server is {$a}</p>
79<p>Je moet PHP upgraden of verhuizen naar een host met een nieuwere versie van PHP!<br />(Als je 5.0.x draait, kun je ook downgraden naar versie 4.4.x)</p>';
80$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
81$string['welcomep20'] = 'Je krijgt deze pagina te zien omdat je met succes het <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> packet op je computer gezet en gestart hebt. Proficiat!';
82$string['welcomep30'] = 'Deze uitgave van <strong>{$a->installername}</strong> bevat de software die nodig is om een omgeving te creëren waarin <strong>Moodle</strong> zal werken, namelijk:';
83$string['welcomep40'] = 'Dit pakket bevat ook <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
84$string['welcomep50'] = 'Het gebruik van alle programma\'s in dit pakket wordt geregeld door hun respectievelijke licenties. Het complete <strong>{$a->installername}</strong> pakket is
85<a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">open source</a> en wordt verdeeld onder de <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> licentie.';
86$string['welcomep60'] = 'De volgende pagina\'s leiden je door een aantal makkelijk te volgen stappen om <strong>Moodle</strong> te installeren op je computer. Je kunt de standaardinstellingen overnemen of, optionneel, ze aanpassen aan je noden.';
87$string['welcomep70'] = 'Klik op de "volgende"-knop om verder te gaan met de installatie van <strong>Moodle</strong>';
88$string['wwwroot'] = 'Web adres';