Automatic installer lang files (20101109)
[moodle.git] / install / lang / no / install.php
CommitLineData
c0fb582d
DM
1<?php
2
3// This file is part of Moodle - http://moodle.org/
4//
5// Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify
6// it under the terms of the GNU General Public License as published by
7// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
8// (at your option) any later version.
9//
10// Moodle is distributed in the hope that it will be useful,
11// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
13// GNU General Public License for more details.
14//
15// You should have received a copy of the GNU General Public License
16// along with Moodle. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
17
18/**
19 * Automatically generated strings for Moodle installer
20 *
21 * Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
22 * needed during the very first steps of installation. This file was
23 * generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
24 * {@link http://docs.moodle.org/en/Development:Languages/AMOS}) using the
25 * list of strings defined in /install/stringnames.txt.
26 *
27 * @package installer
28 * @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
29 */
30
31$string['admindirname'] = 'Adminmappe';
b04c467c 32$string['availablelangs'] = 'Tilgjengelige språkpakker';
c0fb582d
DM
33$string['chooselanguagehead'] = 'Velg et språk';
34$string['chooselanguagesub'] = 'Velg språk (bare for INSTALLASJONEN). Du vil kunne velge språk for nettsted og bruker på et skjermbilde senere.';
41d77142
A
35$string['clialreadyinstalled'] = 'Filen config.php eksisterer allerede, vær vennlig å bruk admin/cli/upgrade.php hvis du vil oppgradere nettstedet ditt.';
36$string['cliinstallheader'] = 'Moodle {$a} kommandolinje installasjonsprogram';
bf0c96ed
A
37$string['databasehost'] = 'Databasevert';
38$string['databasename'] = 'Databasenavn';
41d77142 39$string['databasetypehead'] = 'Velg databasedriver';
fb42b73b 40$string['dataroot'] = 'Datamappe';
a18d577d 41$string['dbprefix'] = 'Tabellprefix';
3edd1755 42$string['dirroot'] = 'Moodles programfiler';
030a06f4 43$string['environmenthead'] = 'Sjekker "omgivelsene" dine...';
41d77142
A
44$string['environmentsub2'] = 'Hver Moodle-utgivelse har minimumskrav til PHP versjon og et sett med obligatoriske PHP-tillegg. En full sjekk av omgivelser gjøres før hver installering og oppgradering. Vær vennlig å kontakte serveradministrator hvis du ikke vet hvordan du skal installere nye versjoner eller slå på PHP-tillegg.';
45$string['errorsinenvironment'] = 'Omgivelseskontroll feilet!';
c0fb582d
DM
46$string['installation'] = 'Installasjon';
47$string['langdownloaderror'] = 'Beklageligvis ble ikke språkpakken "{$a}" installert. Installasjonsprosessen vil fortsette på Engelsk.';
48$string['memorylimithelp'] = '<p>PHP minnegrensen for serveren din er nå satt til {$a}.</p>
49<p>Dette kan skape minneproblemer for Moodle senere, spesielt hvis du har mange moduler tillatt og/eller mange brukere.</p>
50<p>Vi anbefaler at du konfigurer PHP med en høyere grense enn mulig, for eksepmel 40M. Det er flere måter å gjøre dette på.:</p>
51<ol>
52<li>Hvis du har muligheten, rekompiler PHP med<i>--enable-memory-limit</i>.
53Dette vil tillate Moodle å sette minnegrensen selv.</li>
54<li>Hvis du har tilgang til php.ini fila di, kan du endre <b>memory_limit</b> innstillinga der til omtrent 40M. Hvis du ikke har tilgang kan du be administrator gjøre dette for deg.</li>
55<li>På noen PHP-servere kan du lage en .htaccess fil i Moodlemappen som inneholder denne linjen:
56<p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
57 <p>Uansett, på noen servere kan dette forhindre <b>alle</b> PHP sider fra å virke (du vil se feilmeldinger når du ser på sider) og da må du fjerne .htaccess fila.</p></li>
58</ol>';
41d77142
A
59$string['paths'] = 'Stier';
60$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Datakatalog ({$a->dataroot}) kan ikke lages av installasjonsprosessen.';
61$string['pathshead'] = 'Bekreft stier';
62$string['pathsrodataroot'] = 'Dataroot katalog er ikke skrivbar.';
63$string['pathsroparentdataroot'] = 'Overordnet katalog ({$a->parent}) er ikke skrivbar. Datakatalogen ({$a->dataroot}) kan ikke lages av installasjonsprosessen.';
3c3f3ee2
A
64$string['pathssubadmindir'] = 'Noen ganske få webhoteller bruker /admin som en egen url for å få tilgang til et kontrollpanel. Dessverre kommer det i konflikt med standard lokalisering av Moodle sine admin-sider. Du kan fikse dette ved å endre navn på admin-mappen og deretter oppgi dette navnet her. F.eks. <em>moodleadmin</em>. Dette vil fikse adminlenkene i Moodle.';
65$string['pathssubdataroot'] = 'Du trenger et sted hvor Moodle kan lagre opplastede filer. Denne mappen må være med lese og skriverettigheter for webserver-brukeren (veldig ofte \'nobody\' eller \'apache\'), men denne mappen må IKKE være direkte tilgjengelig via web. Installasjonsprogrammet vil forsøke å opprette den om den ikke finnes fra før.';
66$string['pathssubdirroot'] = 'Full mappesti til moodleinstallasjonen.';
67$string['pathssubwwwroot'] = 'Full webadresse til der hvor Moodle skal vises. Det er ikke mulig å bruke Moodle med mer enn en adresse. Dersom portalen din har flere webadresser må du bruke videresending for til den webadressen du oppgir her. Dersom portalen din er tilgjengelig både fra intranett og internett, skal du oppgi den offentlige internettadressen her og sette opp DNS slik at intranettbrukerne også benytter denne offisielle adressen.
68Dersom adressen ikke er korrekt, vennligst endre URL i nettleseren slik at at installasjonen restartes med andre verdier.';
41d77142
A
69$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Dataroot plassering er ikke sikker';
70$string['pathswrongadmindir'] = 'Adminkatalog finnes ikke';
71$string['phpextension'] = '{$a} PHP etternavn';
c0fb582d
DM
72$string['phpversion'] = 'PHP versjon';
73$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle trenger en PHP versjon minst 4.3.0 eller 5.1.0 (5.0.x har rekke kjente problem).</p>
74<Du kjører nå versjon {$a}</p>
75<p>Du må oppgradere PHP eller flytte til en server med en nyere versjon av PHP!<br /> (I forhold til 5.0.x kan du også nedgradere til versjon 4.4.x)</p>';
76$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
77$string['welcomep20'] = 'Du ser denne siden fordi du nå med hell har installert og kjørt <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong>pakke på datamaskinen din. Gratulerer!';
78$string['welcomep30'] = 'Denne versjonen av <strong>{$a->installername}</strong> inkluderer programmer for å lage et miljø som <strong>Moodle</strong> jobber i, nemlig:';
79$string['welcomep40'] = 'Denne pakken inkluderer også <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
80$string['welcomep50'] = 'Bruken av alle applikasjoner i denne pakken er administrert av egne lisenser. Hele <strong>{$a->installername}</strong> pakken er <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">
81åpen kildekode</a> og er distribuert under <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> lisensen.';
82$string['welcomep60'] = 'De følgende sidene vil vise deg gjennom noen enkle steg for å konfigurere og sette opp <strong>Moodle</strong> på datamaskinen din. Du kan akseptere standard innstillinger, eller, hvis du vil, justere dem etter egne behov.';
83$string['welcomep70'] = 'Klikk på "Neste" knappen under for å fortsette med <strong>Moodle</strong>-installasjonen';
84$string['wwwroot'] = 'Web addresse';