Automatically generated installer lang files
[moodle.git] / install / lang / pl / install.php
CommitLineData
c0fb582d
DM
1<?php
2
3// This file is part of Moodle - http://moodle.org/
4//
5// Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify
6// it under the terms of the GNU General Public License as published by
7// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
8// (at your option) any later version.
9//
10// Moodle is distributed in the hope that it will be useful,
11// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
13// GNU General Public License for more details.
14//
15// You should have received a copy of the GNU General Public License
16// along with Moodle. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
17
18/**
6c213ef7 19 * Automatically generated strings for Moodle installer
c0fb582d
DM
20 *
21 * Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
22 * needed during the very first steps of installation. This file was
23 * generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
728ebac7 24 * {@link http://docs.moodle.org/dev/Languages/AMOS}) using the
c0fb582d
DM
25 * list of strings defined in /install/stringnames.txt.
26 *
27 * @package installer
28 * @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
29 */
30
b3e5e774 31defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
b3e5e774 32
c0fb582d 33$string['admindirname'] = 'Katalog admin';
b04c467c 34$string['availablelangs'] = 'Dostępne paczki językowe';
c0fb582d 35$string['chooselanguagehead'] = 'Wybierz język';
6209efbb 36$string['chooselanguagesub'] = 'Proszę wybrać język do instalacji. Ten język będzie również użyty jako domyślny język witryny, przy czym może być później zmieniony.';
17dfe60d
A
37$string['clialreadyconfigured'] = 'Plik config.php już istnieje, użyj admin/cli/install_database.php jeśli chcesz zainstalować tę witrynę.';
38$string['clialreadyinstalled'] = 'Plik config.php już istnieje, użyj admin/cli/upgrade.php, jeśli chcesz uaktualnić witrynę.';
39$string['cliinstallheader'] = 'Program instalacyjny Moodle {$a} z linii poleceń';
4723b4b3
A
40$string['databasehost'] = 'Host bazy danych';
41$string['databasename'] = 'Nazwa bazy danych';
17dfe60d
A
42$string['databasetypehead'] = 'Wybierz sterownik bazy danych';
43$string['dataroot'] = 'Katalog danych';
44$string['datarootpermission'] = 'Prawa katalogów danych';
a4f93695 45$string['dbprefix'] = 'Prefiks tabel';
fb42b73b 46$string['dirroot'] = 'Katalog Moodle';
030a06f4 47$string['environmenthead'] = 'Sprawdzam środowisko (ustawienia) ...';
ba1d10c5 48$string['environmentsub2'] = 'Każde wydanie Moodle ma pewne minimalne wymagania wersji PHP i pewną liczbę obowiązkowych rozszerzeń PHP. Pełna kontrola środowiska odbywa się przed każdą instalacją i aktualizacją. Prosimy o kontakt z administratorem serwera, jeśli nie wiesz jak zainstalować nową wersję lub włączyć rozszerzenie PHP.';
8dc0b786 49$string['errorsinenvironment'] = 'Kontrola środowiska zakończona niepowodzeniem!';
c0fb582d 50$string['installation'] = 'Instalacja';
a4f93695
A
51$string['langdownloaderror'] = 'Niestety język "{$a}" nie może zostać pobrany. Proces instalacji będzie kontynuowany w języku angielskim.';
52$string['memorylimithelp'] = '<p>Limit pamięci PHP dla Twojego serwera jest ustawiony obecnie na {$a}.</p>
c0fb582d
DM
53
54<p> Może to stworzyć sytuację, w której Moodle będzie miał w przyszłości problemy z pamięcią, zwłaszcza jeśli masz udostępnionych wiele modułów i/lub wielu użytkowników.</p>
55
a4f93695
A
56<p>Jeśli jest to możliwe, zalecamy ustawienie konfiguracji PHP z wyższym limitem, np. 40M.
57Istnieje kilka sposobów przeprowadzenia tej operacji, których możesz spróbować:</p>
c0fb582d 58<ol>
a4f93695
A
59<li>Jeśli możesz przekompiluj PHP za pomocą <i>--enable-memory-limit</i>.
60Pozwoli to Moodle ustawić samoczynnie limit pamięci.</li>
61<li>Jeśli masz dostęp do pliku konfiguracyjnego php.ini, możesz w nim zmienić ustawienie <b>memory_limit</b> do wielkości np. 40M. W przypadku, gdy nie posiadasz dostępu możesz poprosić swojego administratora aby zrobił to za Ciebie.</li>
62<li>Na niektórych serwerach PHP można stworzyć plik. htaccess w katalogu Moodle zawierający poniższą linię:
63<blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote>
64<p>Jednakże na niektórych serwerach będzie uniemożliwiało to poprawne działanie <b>wszystkich</b> stron PHP (ujrzysz błędy na wyświetlanych stronach), wtedy będziesz musiał usunąć plik .htaccess.</p></li>
65</ol>';
8dc0b786
A
66$string['paths'] = 'Ścieżki';
67$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Katalog danych ({$a->dataroot}) nie może zostać utworzony przez instalator.';
68$string['pathshead'] = 'Potwierdź ścieżki';
69$string['pathsrodataroot'] = 'Główny katalog danych nie ma uprawnień do zapisu. ';
a4f93695 70$string['pathsroparentdataroot'] = 'Nadrzędny katalog ({$a->parent}) jest tylko do odczytu. Katalog danych ({$a->dataroot}) nie może zostać utworzony przez instalator. ';
17dfe60d
A
71$string['pathssubadmindir'] = 'Nieliczne portale używają URL /admin jako specjalnego adresu panelu sterowania. Niestety jest to sprzeczne ze standardowej lokalizacją folderu stron administratora Moodle. Można to naprawić poprzez zmianę nazwy katalogu administratora w instalacji i podanie tej nazwy tu, np.: <em>moodleadmin.</em> Linki administratora Moodle będą automatycznie poprawione.';
72$string['pathssubdataroot'] = 'Potrzebny jest obszar, gdzie Moodle może zapisywać ładowane do niego pliki. Katalog ten powinien mieć prawo do odczyt i ZAPISU przez użytkownika serwera WWW (zwykle &quot;nobody&quot; lub &quot;apache&quot;), ale może być być dostępny bezpośrednio przez sieć. Instalator spróbuje go utworzyć, jeśli nie istnieje.';
8dc0b786 73$string['pathssubdirroot'] = 'Pełna ścieżka do katalogu z instalacją Moodle.';
17dfe60d 74$string['pathssubwwwroot'] = 'Pełny adres internetowy, pod którym Moodle będzie dostępny. Moodle nie może być dostępny przy użyciu wielu adresów. Jeśli twoja witryna ma kilka adresów publicznych, należy skonfigurować trwałe przekierowania z wszystkich z nich na jeden. Jeśli Twoja witryna jest dostępna zarówno z intranetu i Internetu, korzystaj z publicznego adresu i ustaw DNS tak, aby użytkownicy Intranetu korzystali też z adresu publicznego. Jeśli adres nie jest poprawny, należy ponownie uruchomić instalację z innym adresem.';
8dc0b786 75$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Lokalizacja głównego katalogu danych nie jest bezpieczna';
a4f93695 76$string['pathswrongadmindir'] = 'Katalog admin nie istnieje';
17dfe60d 77$string['phpextension'] = 'rozszerzenie PHP {$a}';
c0fb582d 78$string['phpversion'] = 'Wersja PHP';
f2086524 79$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle wymaga wersji PHP co najmniej 4.3.0 lub 5.1.0 (5.0.x posiada kilka znanych problemów).</p>
c0fb582d 80<p>Obecnie jest uruchomiona wersja {$a}</p>
a4f93695 81<p>Musisz uaktualnić wersję PHP lub przenieść na host z nowszą wersją PHP!<br />(W przypadku wersji 5.0.x możesz dokonać downgrade do wersji 4.4.x)</p>';
c0fb582d 82$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
a4f93695 83$string['welcomep20'] = 'Widzisz tę stronę, ponieważ z powodzeniem zainstalowałeś i uruchomiłeś <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> na swoim komputerze.';
c0fb582d 84$string['welcomep30'] = 'Ten instalator <strong>{$a->installername}</strong> zawiera aplikacje, by stworzyć środowisko, w którym będzie działać <strong>Moodle</strong>, czyli';
a4f93695 85$string['welcomep40'] = 'Pakiet zawiera <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
c0fb582d 86$string['welcomep50'] = 'Wszystkie aplikacje w tym pakiecie maja własne, oddzielne licencje. Kompletny pakiet <strong>{$a->installername}</strong> jest <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">open source</a> i jest dystrybuowany na <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> licencji.';
a4f93695
A
87$string['welcomep60'] = 'Nastepujące strony przeprowadzą cię przez instalację <strong>Moodle</strong> na twoim komputerze. Możesz zaakceptować ustawienia domyślne, lub opcjonalnie, dostosować je do swoich potrzeb.';
88$string['welcomep70'] = 'Kliknij przycisk "Dalej" żeby kontynuować instalację <strong>Moodle</strong>.';
c0fb582d 89$string['wwwroot'] = 'Adres w sieci';