Automatically generated installer lang files
[moodle.git] / install / lang / sr_lt / install.php
CommitLineData
c0fb582d
DM
1<?php
2
3// This file is part of Moodle - http://moodle.org/
4//
5// Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify
6// it under the terms of the GNU General Public License as published by
7// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
8// (at your option) any later version.
9//
10// Moodle is distributed in the hope that it will be useful,
11// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
13// GNU General Public License for more details.
14//
15// You should have received a copy of the GNU General Public License
16// along with Moodle. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
17
18/**
6c213ef7 19 * Automatically generated strings for Moodle installer
c0fb582d
DM
20 *
21 * Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
22 * needed during the very first steps of installation. This file was
23 * generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
728ebac7 24 * {@link http://docs.moodle.org/dev/Languages/AMOS}) using the
c0fb582d
DM
25 * list of strings defined in /install/stringnames.txt.
26 *
27 * @package installer
28 * @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
29 */
30
b3e5e774 31defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
b3e5e774 32
c0fb582d 33$string['admindirname'] = 'Administratorski direktorijum';
2c9ac05f 34$string['availablelangs'] = 'Dostupni jezički paketi';
fb42b73b 35$string['chooselanguagehead'] = 'Izaberite jezik';
d3e43d13 36$string['chooselanguagesub'] = 'Molimo izaberite jezik koji će se koristiti tokom instalacije. Ovaj jezik će, takođe, biti korišćen na nivou sajta kao podrazumevani, mada to naknadno može biti promenjeno.';
45acbd07
A
37$string['clialreadyconfigured'] = 'Datoteka config.php već postoji. Molimo, koristite admin/cli/install_database.php ako želite da instalirate Moodle na ovom serveru.';
38$string['clialreadyinstalled'] = 'Datoteka config.php već postoji. Molimo koristite admin/cli/upgrade.php ako želite da nadogradite Moodle na ovom serveru.';
a18d577d 39$string['cliinstallheader'] = 'Moodle {$a} program za instalaciju iz komandne linije';
68d19e8a 40$string['databasehost'] = 'Server baze podataka';
d3e43d13 41$string['databasename'] = 'Ime baze podataka';
bbbb1400 42$string['databasetypehead'] = 'Izaberite drajver baze podataka';
c0fb582d 43$string['dataroot'] = 'Direktorijum podataka';
68c6444c 44$string['datarootpermission'] = 'Ovlašćenja nad direktorijumom podataka';
a18d577d 45$string['dbprefix'] = 'Prefiks tabele';
c0fb582d 46$string['dirroot'] = 'Moodle direktorijum';
030a06f4 47$string['environmenthead'] = 'Proveravanje Vašeg okruženja...';
606e312c
A
48$string['environmentsub2'] = 'Svako izdanje Moodlea ima minimum zahteva po pitanju odgovarajuće PHP verzije i nekoliko obaveznih PHP ekstenzija.
49Kompletna provera okruženja se vrši pre svake instalacije i nadogradnje postojeće verzije. Ukoliko ne znate kako da instalirate novu verziju ili omogućite PHP ekstenzije kontaktirajte svog administratora servera.';
d3e43d13 50$string['errorsinenvironment'] = 'Provera okruženja nije prošla!';
c0fb582d 51$string['installation'] = 'Instalacija';
d3e43d13
A
52$string['langdownloaderror'] = 'Nažalost, jezik "{$a}" se ne može preuzeti. Proces instalacije biće nastavljen na engleskom jeziku.';
53$string['memorylimithelp'] = '<p>PHP ograničenje memorije za vaš server je trenutno podešeno na {$a}.</p>
c0fb582d 54
d3e43d13 55<p>Ovo podešavanje može kasnije da prouzrokuje da Moodle ima problema sa memorijom, posebno ako imate mnogo aktiviranih modula i/ili mnogo korisnika.</p>
c0fb582d 56
d3e43d13
A
57<p>Preporučujemo da konfigurišete PHP sa višim ograničenjem ako je moguće, recimo 40M. Postoji nekoliko načina na koje to može da se to uradi:</p><ol>
58<li>Ako možete, rekompajlirajte PHP sa <i>--enable-memory-limit</i>. Ovo će omogućiti Moodle sistemu da sam postavi memorijsko ograničenje.</li>
59<li>Ako imate pristup svojoj php.ini datoteci, možete promeniti vrednost za <b>memory_limit</b> na, recimo, 40M. Ako nemate pristup toj datoteci možete pitati svog administratora da to uradi umesto vas.</li>
60<li>Na nekim PHP serverima možete da kreirate .htaccess datoteku u Moodle direktorijumu koja sadrži red:
61<blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote>
62<p>Međutim, na nekim serverima to će sprečiti prikazivanje <b>svih</b> PHP stranica (videćete poruku o grešci kada budete gledali stranice), pa ćete sa tih servera morati da uklonite .htaccess datoteku.</p></li>
c0fb582d
DM
63</ol>';
64$string['paths'] = 'Putanje';
d3e43d13 65$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Instalaciona procedura ne može da kreira direktorijum baze podataka ({$a->dataroot}).';
c0fb582d
DM
66$string['pathshead'] = 'Potvrdi putanje';
67$string['pathsrodataroot'] = 'U direktorijum za podatke nije moguć upis';
d3e43d13
A
68$string['pathsroparentdataroot'] = 'Nije moguć upis u nadređeni direktorijum ({$a->parent}). Instalacioni program ne može da kreira direktorijum za podatke ({$a->dataroot}).';
69$string['pathssubadmindir'] = 'Vrlo mali broj veb servera koristi /admin kao specijalni URL za pristup raznim podešavanjima (kontrolni panel i sl.). Nažalost, to dovodi do konflikta sa standardnom lokacijom za administratorske stranice u Moodleu. Ovaj problem možete rešiti tako što ćete promeniti ime administratorskog direktorijuma u vašoj instalaciji, i ovde upisati to novo ime. Na primer <em>moodleadmin</em>. Ovo podešavanje će prepraviti administratorske linkove u Moodle sistemu.';
bbbb1400 70$string['pathssubdataroot'] = 'Potreban vam je prostor gde će Moodle čuvati postavljene datoteke. Ovaj direktorijum treba da bude podešen tako da se može čitati i u njega upisivati od strane korisnika veb servera (obično \'nobody\' ili \'apache\'), ali istovremeno mora biti dostupan direktno preko veba. Ukoliko ovaj direktorijum ne postoji Moodle će pokušati da ga kreira tokom instalacije.';
32b0fa38 71$string['pathssubdirroot'] = '<p>Puna putanja do direktorijuma koji sadrži kod Moodlea.</p>';
f2086524
A
72$string['pathssubwwwroot'] = 'Puna veb adresa putem koje će se pristupati Moodleu. Nije moguće pristupati Moodleu koristeći više adresa.
73Ako vaš sajt ima više javnih adresa onda na svima morate da podesite permanentne redirekcije osim na ovoj.
d3e43d13
A
74Ako je vaš sajt dostupan sa interneta ali i iz intranet okruženja ovde upotrebite javnu adresu i podesite DNS tako da i intranet korisnici mogu da koriste javnu adresu.
75Ako je adresa netačna promenite URL u svom veb čitaču da biste ponovo pokrenuli instalaciju sa drugačijom vrednošću.';
c0fb582d
DM
76$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Dataroot lokacija nije bezbedna';
77$string['pathswrongadmindir'] = 'Admin direktorijum ne postoji';
c0fb582d
DM
78$string['phpextension'] = '{$a} PHP ekstenѕija';
79$string['phpversion'] = 'PHP verzija';
d3e43d13
A
80$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle zahteva najmanje PHP verziju 4.3.0 ili 5.1.0 (5.0.x ima brojne uočene probleme).</p>
81<p>Trenutno koristite verziju {$a}</p>
82<p>Morate nadograditi PHP ili premestiti Moodle na veb server sa novijom verzijom PHP-a!</br>
83(U slučaju verzije 5.0.x možete, takođe, da se vratite na 4.4.x verziju)</p>';
c0fb582d 84$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
d3e43d13
A
85$string['welcomep20'] = 'Ovu stranicu vidite zato što ste uspešno instalirali i pokrenuli <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> paket na svom serveru. Čestitamo!';
86$string['welcomep30'] = 'Ovo izdanje <strong>{$a->installername}</strong> uključuje aplikacije za kreiranje okruženja u kojem će <strong>Moodle</strong> uspešno funkcionisati, konkretno:';
c0fb582d 87$string['welcomep40'] = 'Ovaj paket obuhvata i <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
d3e43d13
A
88$string['welcomep50'] = 'Korišćenje svih aplikacija ovog paketa je uređeno njihovim licencama. Kompletan<strong>{$a->installername}</strong> paket je <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">otvorenog koda</a> i distribuira se pod <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> licencom.';
89$string['welcomep60'] = 'Naredne stranice će vas provesti kroz nekoliko jednostavnih koraka tokom kojih ćete konfigurisati i podesiti <strong>Moodle</strong> na svom računaru. Možete prihvatiti podrazumevana podešavanja ili ih, opciono, prilagoditi sopstvenim potrebama.';
c0fb582d
DM
90$string['welcomep70'] = 'Kliknite na dugme za nastavak da biste dalje podešavali <strong>Moodle</strong>.';
91$string['wwwroot'] = 'Web adresa';