MDL-23844 fixed encodings in lang files
[moodle.git] / lib / dragmath / applet / lang / fi.xml
CommitLineData
d91cabdf
PS
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3<!--
4 Document : fi.xml
5 Created on : 8 July 2009, 15:15
6 Author : Mauno Korpelainen
7 Description:
8 Purpose of the document follows.
9-->
10
11<Language>
12
13 <!-- Error Messages -->
14 <ReadingFile>Formaatin lukuvirhe: tarkista tiedosto</ReadingFile>
15 <ReadingFile2>Virhe formaatissa: </ReadingFile2>
16 <LoadingExp>Virhe kaavaa avattaessa</LoadingExp>
17 <SavingExp>Virhe kaavan tallennuksessa</SavingExp>
18 <Cut>Valintaa ei voi leikata: </Cut>
19 <Copy>Valintaa ei voi kopioida: </Copy>
20 <Tree>Polkua ei voi näyttää: </Tree>
21 <Action>Toimitoa ei voi suorittaa: </Action>
22 <AddMatrix>Matriisia ei voi lisätä</AddMatrix>
23 <Operator>Laskutoimitus puuttuu </Operator>
24 <Argument>Laskutoimituksen osa puuttuu </Argument>
25 <Image>Virhe: Kuvaa ei voi näyttää. Tarkista yhteys osoitteeseen http://www.mathtran.org</Image>
26
27 <!-- Status Bar Messages -->
28 <ParseExp>Kaavaa ei voida näyttää</ParseExp>
29 <LoadExpression>Valitse avattavan tiedoston sijainti</LoadExpression>
30 <SaveExpression>Valitse tallennettavan tiedoston sijainti</SaveExpression>
31 <EnterRows>Matriisin rivien määrä</EnterRows>
32 <EnterColumns>Matriisin sarakkeiden määrä</EnterColumns>
33 <MatrixDim>Matriisin koko</MatrixDim>
34 <NoCut>Valitse leikattava osa</NoCut>
35 <NoPaste>Valiste liitettävä osa</NoPaste>
36 <NoBox>Valitse laatikko liitettävälle osalle</NoBox>
37 <NoCopy>Valitse kopioitava osa</NoCopy>
38 <Copied>Kopioitu</Copied>
39 <ReadingData>Virhe kaavan viennissä</ReadingData>
40 <Clipboard>Kaava vietiin leikepöydälle</Clipboard>
41 <NoExpression>Kaava puuttuu</NoExpression>
42 <NoFormat>Formaatti puuttuu</NoFormat>
43 <ImageSize>Valitse kuvan koko 1-10 (Pienin-Suurin)</ImageSize>
44
45 <!-- Tooltips for math buttons -->
46 <Multiply>Kertolasku</Multiply>
47 <Divide>Jakolasku</Divide>
48 <Add>Yhteenlasku</Add>
49 <Subtract>Vähennyslasku</Subtract>
50 <Comma>Pilkku</Comma>
51 <PlusMinus>Plus-Miinus</PlusMinus>
52 <SquareRoot>Neliöjuuri</SquareRoot>
53 <NthRoot>N:s juuri</NthRoot>
54 <Power>Yläindeksi</Power>
55 <Subscript>Alaindeksi</Subscript>
56 <Matrix>Matriisi</Matrix>
57 <Integral>Integraali</Integral>
58 <Differential>Derivaatta</Differential>
59 <LessThan>Pienempi kuin</LessThan>
60 <GreaterThan>Suurempi kuin</GreaterThan>
61 <LTEQ>Pienempi tai yhtäsuuri kuin</LTEQ>
62 <GTEQ>Suurempi tai yhtä suuri kuin</GTEQ>
63 <Equals>Yhtäsuuri kuin</Equals>
64 <NotEqual>Erisuuri kuin</NotEqual>
65 <Union>Yhdiste</Union>
66 <Intersection>Leikkaus</Intersection>
67 <Subset>Sisältyy aidosti joukkoon</Subset>
68 <SubsetEq>Sisältyy joukkoon</SubsetEq>
69 <NSubset>Ei sisälly aidosti joukkoon</NSubset>
70 <NSubsetEq>Ei sisälly joukkoon</NSubsetEq>
71 <Sine>Sini</Sine>
72 <Cosine>Kosini</Cosine>
73 <Tangent>Tangentti</Tangent>
74 <ArcSine>Arkussini</ArcSine>
75 <ArcCosine>Arkuskosini</ArcCosine>
76 <ArcTangent>Arkustangentti</ArcTangent>
77 <SineH>Hyperbolinen sini</SineH>
78 <CosineH>Hyperbolinen kosini</CosineH>
79 <TanH>Hyperbolinen tangentti</TanH>
80 <ArcSineH>Hyperbolisen sinin käänteisfunktio</ArcSineH>
81 <ArcCosineH>Hyperbolisen kosinin käänteisfunktio</ArcCosineH>
82 <ArcTanH>Hyperbolisen tangentin käänteisfunktio</ArcTanH>
83 <Logarithm>Logaritmi</Logarithm>
84 <NaturalLogarithm>Luonnollinen logaritmi</NaturalLogarithm>
85 <Exp>Eksponenttifunktio</Exp>
86 <UMinus>Miinus</UMinus>
87 <BracketsRnd>Sulkeet</BracketsRnd>
88 <BracketsCurl>Aaltosulkeet</BracketsCurl>
89 <BracketsSq>Hakasulkeet</BracketsSq>
90 <Abs>Itseisarvo</Abs>
91 <Infinity>Ääretön</Infinity>
92 <GreekLetter>Kreikkalaiset symbolit</GreekLetter>
93 <Factorial>Kertoma</Factorial>
94 <Max>Maksimi</Max>
95 <Min>Minimi</Min>
96 <Assignment>Saa arvon</Assignment>
97 <Function>Funtio</Function>
98 <Determinant>Determinantti</Determinant>
99 <Trace>Jälki</Trace>
100 <DefiniteIntegral>Määrätty intgraali</DefiniteIntegral>
101 <Product>Tulo</Product>
102 <Sum>Summa</Sum>
103 <Limit>Raja-arvo</Limit>
104 <Evaluate>Liitä lauseke</Evaluate>
105 <LeftArrow>Nuoli vasemmalle</LeftArrow>
106 <RightArrow>Nuoli oikealle</RightArrow>
107 <UpArrow>Nuoli ylös</UpArrow>
108 <DownArrow>Nuoli alas</DownArrow>
109 <LeftDblArrow>Kaksoisnuoli vasemmalle</LeftDblArrow>
110 <RightDblArrow>Kaksoisnuoli oikealle</RightDblArrow>
111 <LeftRightArrow>Vase-oikea nuoli</LeftRightArrow>
112 <LeftRightDblArrow>Vasen-oikea kaksoisnuoli</LeftRightDblArrow>
113 <NorthEastArrow>Nuoli koilliseen</NorthEastArrow>
114 <SouthEastArrow>Nuoli kaakkoon</SouthEastArrow>
115 <NorthWestArrow>Nuoli lounaaseen</NorthWestArrow>
116 <SouthWestArrow>Nuoli luoteeseen</SouthWestArrow>
117 <Multiply2>kertolasku</Multiply2>
118 <Divide2>Jakolasku</Divide2>
119 <Equiv>Ekvivalentti</Equiv>
120 <Exists>On olemassa</Exists>
121 <ForAll>Kaikille</ForAll>
122 <IsIn>Sisältyy</IsIn>
123 <NotExists>Ei ole olemassa</NotExists>
124 <NotIn>Ei sisälly</NotIn>
125 <SimEq>Vastaa</SimEq>
126 <Or>Tai</Or>
127 <And>Ja</And>
128 <Not>Ei</Not>
129 <PartialDifferential>Osittaisderivaatta</PartialDifferential>
130
131
132 <!-- Tooltips for command buttons -->
133 <OpenButton>Avaa kaava tiedostosta</OpenButton>
134 <SaveButton>Tallenna kaava tiedostoon</SaveButton>
135 <ExportButton>Vie kaava leikepöydälle</ExportButton>
136 <UndoButton>Kumoa</UndoButton>
137 <RedoButton>Toista</RedoButton>
138 <CutButton>Leikkaa</CutButton>
139 <CopyButton>Kopioi</CopyButton>
140 <PasteButton>Liitä</PasteButton>
141 <ClearButton>Poista kaavat</ClearButton>
142 <SelectButton>Valitse kaikki kaavat</SelectButton>
143 <LoadFormatButton>Valitse formaatti</LoadFormatButton>
144 <LoadLangButton>Valitse kieli</LoadLangButton>
145 <ShowTreeButton>Näytä kaavan polkurakenne</ShowTreeButton>
146 <OutlineButton>Näytä kaavan elementit</OutlineButton>
147 <OnlineHelpButton>Näytä ohjeet selaimessa</OnlineHelpButton>
148 <AboutButton>DragMath info</AboutButton>
149
150 <!-- Menu -->
151 <FileMenu>Tiedosto</FileMenu>
152 <OpenMenu>Avaa...</OpenMenu>
153 <SaveAsMenu>Tallenna nimellä...</SaveAsMenu>
154 <ExportMenu>Vie leikepöydälle</ExportMenu>
155 <ImageMenu>Vie kuvana</ImageMenu>
156
157 <EditMenu>Muokkaa</EditMenu>
158 <UndoMenu>Kumoa</UndoMenu>
159 <RedoMenu>Toista</RedoMenu>
160 <CutMenu>Leikkaa</CutMenu>
161 <CopyMenu>Kopioi</CopyMenu>
162 <PasteMenu>Liitä</PasteMenu>
163 <ClearMenu>Poista kaavat</ClearMenu>
164 <SelectMenu>Valitse kaikki</SelectMenu>
165
166 <OptionsMenu>Vaihtoehdot</OptionsMenu>
167 <SetExportMenu>Valitse formaatti</SetExportMenu>
168 <SetLanguageMenu>Valitse kieli</SetLanguageMenu>
169 <MultMenu>Poista kertomerkki</MultMenu>
170
171 <HelpMenu>Ohje</HelpMenu>
172 <DebugMenu>Näytä tiedot</DebugMenu>
173 <TreeMenu>Näytä polkurakenne</TreeMenu>
174 <OutlineMenu>Näytä elementit</OutlineMenu>
175 <OnlineHelpMenu>Online ohje</OnlineHelpMenu>
176 <AboutMenu>DragMath info</AboutMenu>
177
178</Language>