MDL-66890 forumreport_summary: Improved filter close keyboard response
[moodle.git] / mod / forum / report / summary / amd / build / filters.min.js.map
CommitLineData
46fbfb98 1{"version":3,"sources":["../src/filters.js"],"names":["init","root","jqRoot","document","ready","hide","removeClass","generateWithFilters","event","newLink","attr","preventDefault","filterParams","target","search","substr","submit","on","submitWithFilter","containerelement","Y","use","M","core_formchangechecker","reset_form_dirty_state","addClass","updateCalendarPosition","referenceid","referenceElement","querySelector","popperContent","Selectors","filters","date","calendar","style","removeProperty","Popper","placement","closeOpenFilters","openFilterButton","openFilter","classList","add","setAttribute","remove","CustomEvents","events","activate","group","selectall","deselected","querySelectorAll","checkbox","forEach","checked","clear","selected","trigger","popover","closeListener","e","id","closest","keyCode","KeyCodes","enter","space","removeEventListener","escCloseListener","addEventListener","escape","save","popcheckboxes","popcheckbox","filtersform","forms","saveid","getAttribute","focus","filtersForm","datesPopover","fromEnabled","toEnabled","elements","value","args","data","push","Ajax","call","methodname","done","result","fromTimestamp","toTimestamp","key","timestamp","warningdiv","getElementById","calendariconfrom","calendariconto"],"mappings":"wRAwBA,OACA,OACA,OACA,OACA,OACA,OACA,O,mDAEO,GAAMA,CAAAA,CAAI,CAAG,SAACC,CAAD,CAAU,CAC1B,GAAIC,CAAAA,CAAM,CAAG,cAAED,CAAF,CAAb,CAIA,cAAEE,QAAF,EAAYC,KAAZ,CAAkB,UAAW,CACzB,cAAE,eAAF,EAAmBC,IAAnB,GACA,cAAE,gBAAF,EAAoBC,WAApB,CAAgC,QAAhC,CACH,CAHD,EAQA,GAAMC,CAAAA,CAAmB,CAAG,SAACC,CAAD,CAAW,CACnC,GAAIC,CAAAA,CAAO,CAAG,cAAE,cAAF,EAAkBC,IAAlB,CAAuB,QAAvB,CAAd,CAEA,GAAIF,CAAJ,CAAW,CACPA,CAAK,CAACG,cAAN,GAEA,GAAIC,CAAAA,CAAY,CAAGJ,CAAK,CAACK,MAAN,CAAaC,MAAb,CAAoBC,MAApB,CAA2B,CAA3B,CAAnB,CACAN,CAAO,EAAI,IAAMG,CACpB,CAED,cAAE,cAAF,EAAkBF,IAAlB,CAAuB,QAAvB,CAAiCD,CAAjC,EACA,cAAE,cAAF,EAAkBO,MAAlB,EACH,CAZD,CAeA,cAAE,aAAF,EAAiBC,EAAjB,CAAoB,OAApB,CAA6B,GAA7B,CAAkC,SAAST,CAAT,CAAgB,CAC9CD,CAAmB,CAACC,CAAD,CACtB,CAFD,EAKA,cAAE,OAAF,EAAWS,EAAX,CAAc,OAAd,CAAuB,GAAvB,CAA4B,SAAST,CAAT,CAAgB,CACxCD,CAAmB,CAACC,CAAD,CACtB,CAFD,EAKA,cAAE,aAAF,EAAiBS,EAAjB,CAAoB,OAApB,CAA6B,GAA7B,CAAkC,SAAST,CAAT,CAAgB,CAC9CD,CAAmB,CAACC,CAAD,CACtB,CAFD,EAtC0B,GA2CpBU,CAAAA,CAAgB,CAAG,SAACC,CAAD,CAAsB,CAE3CC,UAAEC,GAAF,CAAM,+BAAN,CAAuC,UAAW,CAC9CC,CAAC,CAACC,sBAAF,CAAyBC,sBAAzB,EACH,CAFD,EAKA,cAAEL,CAAF,EAAoBM,QAApB,CAA6B,QAA7B,EAGAlB,CAAmB,IACtB,CAtDyB,CAyDpBmB,CAAsB,CAAG,SAACC,CAAD,CAAiB,CAC5C,GAAIC,CAAAA,CAAgB,CAAGzB,QAAQ,CAAC0B,aAAT,CAAuBF,CAAvB,CAAvB,CACIG,CAAa,CAAG3B,QAAQ,CAAC0B,aAAT,CAAuBE,UAAUC,OAAV,CAAkBC,IAAlB,CAAuBC,QAA9C,CADpB,CAGAJ,CAAa,CAACK,KAAd,CAAoBC,cAApB,CAAmC,SAAnC,EACA,GAAIC,UAAJ,CAAWT,CAAX,CAA6BE,CAA7B,CAA4C,CAACQ,SAAS,CAAE,QAAZ,CAA5C,CACH,CA/DyB,CAkEpBC,CAAgB,CAAG,SAACC,CAAD,CAAmBC,CAAnB,CAAkC,CACvDA,CAAU,CAACC,SAAX,CAAqBC,GAArB,CAAyB,QAAzB,EACAF,CAAU,CAACG,YAAX,CAAwB,iBAAxB,CAA2C,OAA3C,EAEAJ,CAAgB,CAACE,SAAjB,CAA2BC,GAA3B,CAA+B,aAA/B,EACAH,CAAgB,CAACE,SAAjB,CAA2BG,MAA3B,CAAkC,qBAAlC,EACAL,CAAgB,CAACI,YAAjB,CAA8B,eAA9B,IACH,CAzEyB,CA8E1B1C,CAAM,CAACe,EAAP,CAAU6B,UAAaC,MAAb,CAAoBC,QAA9B,CAAwCjB,UAAUC,OAAV,CAAkBiB,KAAlB,CAAwBC,SAAhE,CAA2E,UAAW,CAClF,GAAIC,CAAAA,CAAU,CAAGlD,CAAI,CAACmD,gBAAL,CAAsBrB,UAAUC,OAAV,CAAkBiB,KAAlB,CAAwBI,QAAxB,CAAmC,gBAAzD,CAAjB,CACAF,CAAU,CAACG,OAAX,CAAmB,SAASD,CAAT,CAAmB,CAClCA,CAAQ,CAACE,OAAT,GACH,CAFD,CAGH,CALD,EAQArD,CAAM,CAACe,EAAP,CAAU6B,UAAaC,MAAb,CAAoBC,QAA9B,CAAwCjB,UAAUC,OAAV,CAAkBiB,KAAlB,CAAwBO,KAAhE,CAAuE,UAAW,CAE9E,GAAIC,CAAAA,CAAQ,CAAGxD,CAAI,CAACmD,gBAAL,CAAsBrB,UAAUC,OAAV,CAAkBiB,KAAlB,CAAwBI,QAAxB,CAAmC,UAAzD,CAAf,CACAI,CAAQ,CAACH,OAAT,CAAiB,SAASD,CAAT,CAAmB,CAChCA,CAAQ,CAACE,OAAT,GACH,CAFD,CAGH,CAND,EASArD,CAAM,CAACe,EAAP,CAAU6B,UAAaC,MAAb,CAAoBC,QAA9B,CAAwCjB,UAAUC,OAAV,CAAkBiB,KAAlB,CAAwBS,OAAhE,CAAyE,UAAW,CAEhF,GAAI9B,CAAAA,CAAgB,CAAG3B,CAAI,CAAC4B,aAAL,CAAmBE,UAAUC,OAAV,CAAkBiB,KAAlB,CAAwBS,OAA3C,CAAvB,CACI5B,CAAa,CAAG7B,CAAI,CAAC4B,aAAL,CAAmBE,UAAUC,OAAV,CAAkBiB,KAAlB,CAAwBU,OAA3C,CADpB,CAGA,GAAItB,UAAJ,CAAWT,CAAX,CAA6BE,CAA7B,CAA4C,CAACQ,SAAS,CAAE,QAAZ,CAA5C,EAGAR,CAAa,CAACY,SAAd,CAAwBG,MAAxB,CAA+B,QAA/B,EACAf,CAAa,CAACc,YAAd,CAA2B,iBAA3B,CAA8C,MAA9C,EAGAhB,CAAgB,CAACc,SAAjB,CAA2BC,GAA3B,CAA+B,qBAA/B,EACAf,CAAgB,CAACc,SAAjB,CAA2BG,MAA3B,CAAkC,aAAlC,EAGAjB,CAAgB,CAACgB,YAAjB,CAA8B,eAA9B,KAGA,GAAMgB,CAAAA,CAAa,CAAG,SAAAC,CAAC,CAAI,CACvB,GAAIA,CAAC,CAAChD,MAAF,CAASiD,EAAT,GAAgBlC,CAAgB,CAACkC,EAAjC,EAAuChC,CAAa,GAAK+B,CAAC,CAAChD,MAAF,CAASkD,OAAT,CAAiB,4BAAjB,CAAzD,GAC0B,WAArB,QAAOF,CAAAA,CAAC,CAACG,OAAT,EAAoCH,CAAC,CAACG,OAAF,GAAcC,UAASC,KAA3D,EAAoEL,CAAC,CAACG,OAAF,GAAcC,UAASE,KADhG,CAAJ,CAC4G,CACxG5B,CAAgB,CAACX,CAAD,CAAmBE,CAAnB,CAAhB,CACA3B,QAAQ,CAACiE,mBAAT,CAA6B,OAA7B,CAAsCR,CAAtC,EACAzD,QAAQ,CAACiE,mBAAT,CAA6B,OAA7B,CAAsCR,CAAtC,EACAzD,QAAQ,CAACiE,mBAAT,CAA6B,OAA7B,CAAsCC,CAAtC,CACH,CACJ,CARD,CAUAlE,QAAQ,CAACmE,gBAAT,CAA0B,OAA1B,CAAmCV,CAAnC,EACAzD,QAAQ,CAACmE,gBAAT,CAA0B,OAA1B,CAAmCV,CAAnC,EAEA,GAAMS,CAAAA,CAAgB,CAAG,SAAAR,CAAC,CAAI,CAC1B,GAAIA,CAAC,CAACG,OAAF,GAAcC,UAASM,MAA3B,CAAmC,CAC/BhC,CAAgB,CAACX,CAAD,CAAmBE,CAAnB,CAAhB,CACA3B,QAAQ,CAACiE,mBAAT,CAA6B,OAA7B,CAAsCC,CAAtC,EACAlE,QAAQ,CAACiE,mBAAT,CAA6B,OAA7B,CAAsCR,CAAtC,CACH,CACJ,CAND,CAQAzD,QAAQ,CAACmE,gBAAT,CAA0B,OAA1B,CAAmCD,CAAnC,CACH,CAzCD,EA4CAnE,CAAM,CAACe,EAAP,CAAU6B,UAAaC,MAAb,CAAoBC,QAA9B,CAAwCjB,UAAUC,OAAV,CAAkBiB,KAAlB,CAAwBuB,IAAhE,CAAsE,UAAW,CAE7E,GAAIC,CAAAA,CAAa,CAAGxE,CAAI,CAACmD,gBAAL,CAAsBrB,UAAUC,OAAV,CAAkBiB,KAAlB,CAAwBI,QAA9C,CAApB,CAEAoB,CAAa,CAACnB,OAAd,CAAsB,SAASoB,CAAT,CAAsB,CACxC,GAAIC,CAAAA,CAAW,CAAGxE,QAAQ,CAACyE,KAAT,CAAeD,WAAjC,CACIE,CAAM,CAAGH,CAAW,CAACI,YAAZ,CAAyB,aAAzB,CADb,CAGAH,CAAW,CAAC9C,aAAZ,YAA8BgD,CAA9B,GAAwCtB,OAAxC,CAAkDmB,CAAW,CAACnB,OACjE,CALD,EAOArC,CAAgB,CAAC,wBAAD,CACnB,CAZD,EAiBAhB,CAAM,CAACe,EAAP,CAAU6B,UAAaC,MAAb,CAAoBC,QAA9B,CAAwCjB,UAAUC,OAAV,CAAkBC,IAAlB,CAAuByB,OAA/D,CAAwE,UAAW,CAG/E,GAAI9B,CAAAA,CAAgB,CAAG3B,CAAI,CAAC4B,aAAL,CAAmBE,UAAUC,OAAV,CAAkBC,IAAlB,CAAuByB,OAA1C,CAAvB,CACI5B,CAAa,CAAG7B,CAAI,CAAC4B,aAAL,CAAmBE,UAAUC,OAAV,CAAkBC,IAAlB,CAAuB0B,OAA1C,CADpB,CAGA,GAAItB,UAAJ,CAAWT,CAAX,CAA6BE,CAA7B,CAA4C,CAACQ,SAAS,CAAE,QAAZ,CAA5C,EAGAR,CAAa,CAACY,SAAd,CAAwBG,MAAxB,CAA+B,QAA/B,EACAf,CAAa,CAACc,YAAd,CAA2B,iBAA3B,CAA8C,MAA9C,EACAd,CAAa,CAACD,aAAd,CAA4B,2CAA5B,EAAuEkD,KAAvE,GAGAnD,CAAgB,CAACc,SAAjB,CAA2BC,GAA3B,CAA+B,qBAA/B,EACAf,CAAgB,CAACc,SAAjB,CAA2BG,MAA3B,CAAkC,aAAlC,EAGAjB,CAAgB,CAACgB,YAAjB,CAA8B,eAA9B,KAGA,GAAMgB,CAAAA,CAAa,CAAG,SAAAC,CAAC,CAAI,CACvB,GAAIA,CAAC,CAAChD,MAAF,CAASiD,EAAT,GAAgBlC,CAAgB,CAACkC,EAAjC,EAAuChC,CAAa,GAAK+B,CAAC,CAAChD,MAAF,CAASkD,OAAT,CAAiB,4BAAjB,CAAzD,GAC0B,WAArB,QAAOF,CAAAA,CAAC,CAACG,OAAT,EAAoCH,CAAC,CAACG,OAAF,GAAcC,UAASC,KAA3D,EAAoEL,CAAC,CAACG,OAAF,GAAcC,UAASE,KADhG,CAAJ,CAC4G,CACxG5B,CAAgB,CAACX,CAAD,CAAmBE,CAAnB,CAAhB,CACA3B,QAAQ,CAACiE,mBAAT,CAA6B,OAA7B,CAAsCR,CAAtC,EACAzD,QAAQ,CAACiE,mBAAT,CAA6B,OAA7B,CAAsCR,CAAtC,EACAzD,QAAQ,CAACiE,mBAAT,CAA6B,OAA7B,CAAsCC,CAAtC,CACH,CACJ,CARD,CAUAlE,QAAQ,CAACmE,gBAAT,CAA0B,OAA1B,CAAmCV,CAAnC,EACAzD,QAAQ,CAACmE,gBAAT,CAA0B,OAA1B,CAAmCV,CAAnC,EAEA,GAAMS,CAAAA,CAAgB,CAAG,SAAAR,CAAC,CAAI,CAC1B,GAAIA,CAAC,CAACG,OAAF,GAAcC,UAASM,MAA3B,CAAmC,CAC/BhC,CAAgB,CAACX,CAAD,CAAmBE,CAAnB,CAAhB,CACA3B,QAAQ,CAACiE,mBAAT,CAA6B,OAA7B,CAAsCC,CAAtC,EACAlE,QAAQ,CAACiE,mBAAT,CAA6B,OAA7B,CAAsCR,CAAtC,CACH,CACJ,CAND,CAQAzD,QAAQ,CAACmE,gBAAT,CAA0B,OAA1B,CAAmCD,CAAnC,CACH,CA3CD,EA8CAnE,CAAM,CAACe,EAAP,CAAU6B,UAAaC,MAAb,CAAoBC,QAA9B,CAAwCjB,UAAUC,OAAV,CAAkBC,IAAlB,CAAuBuC,IAA/D,CAAqE,UAAW,IAExEQ,CAAAA,CAAW,CAAG7E,QAAQ,CAACyE,KAAT,CAAeD,WAF2C,CAGtEM,CAAY,CAAGhF,CAAI,CAAC4B,aAAL,CAAmBE,UAAUC,OAAV,CAAkBC,IAAlB,CAAuB0B,OAA1C,CAHuD,CAItEuB,CAAW,CAAGD,CAAY,CAACpD,aAAb,CAA2B,2CAA3B,EAAsE0B,OAAtE,CAAgF,CAAhF,CAAoF,CAJ5B,CAKtE4B,CAAS,CAAGF,CAAY,CAACpD,aAAb,CAA2B,yCAA3B,EAAoE0B,OAApE,CAA8E,CAA9E,CAAkF,CALxB,CAO5E,GAAI,CAAC2B,CAAD,EAAgB,CAACC,CAArB,CAAgC,CAE5BH,CAAW,CAACI,QAAZ,CAAqB,qBAArB,EAA4CC,KAA5C,CAAoD,CAApD,CACAL,CAAW,CAACI,QAAZ,CAAqB,mBAArB,EAA0CC,KAA1C,CAAkDH,CAAlD,CACAF,CAAW,CAACI,QAAZ,CAAqB,mBAArB,EAA0CC,KAA1C,CAAkD,CAAlD,CACAL,CAAW,CAACI,QAAZ,CAAqB,iBAArB,EAAwCC,KAAxC,CAAgDF,CAAhD,CAGAjE,CAAgB,CAAC,uBAAD,CACnB,CATD,IASO,CACH,GAAIoE,CAAAA,CAAI,CAAG,CAACC,IAAI,CAAE,EAAP,CAAX,CAEA,GAAIL,CAAJ,CAAiB,CACbI,CAAI,CAACC,IAAL,CAAUC,IAAV,CAAe,CACX,IAAO,MADI,CAEX,KAAQP,CAAY,CAACpD,aAAb,CAA2B,wCAA3B,EAAmEwD,KAFhE,CAGX,MAASJ,CAAY,CAACpD,aAAb,CAA2B,yCAA3B,EAAoEwD,KAHlE,CAIX,IAAOJ,CAAY,CAACpD,aAAb,CAA2B,uCAA3B,EAAkEwD,KAJ9D,CAKX,KAAQ,CALG,CAMX,OAAU,CANC,CAAf,CAQH,CAED,GAAIF,CAAJ,CAAe,CACXG,CAAI,CAACC,IAAL,CAAUC,IAAV,CAAe,CACX,IAAO,IADI,CAEX,KAAQP,CAAY,CAACpD,aAAb,CAA2B,sCAA3B,EAAiEwD,KAF9D,CAGX,MAASJ,CAAY,CAACpD,aAAb,CAA2B,uCAA3B,EAAkEwD,KAHhE,CAIX,IAAOJ,CAAY,CAACpD,aAAb,CAA2B,qCAA3B,EAAgEwD,KAJ5D,CAKX,KAAQ,EALG,CAMX,OAAU,EANC,CAAf,CAQH,CAODI,UAAKC,IAAL,CAAU,CALM,CACZC,UAAU,CAAE,8BADA,CAEZL,IAAI,CAAEA,CAFM,CAKN,CAAV,EAAqB,CAArB,EAAwBM,IAAxB,CAA6B,SAASC,CAAT,CAAiB,CAC1C,GAAIC,CAAAA,CAAa,CAAG,CAApB,CACIC,CAAW,CAAG,CADlB,CAGAF,CAAM,WAAN,CAAqBvC,OAArB,CAA6B,SAASiC,CAAT,CAAc,CACvC,GAAiB,MAAb,GAAAA,CAAI,CAACS,GAAT,CAAyB,CACrBF,CAAa,CAAGP,CAAI,CAACU,SACxB,CAFD,IAEO,IAAiB,IAAb,GAAAV,CAAI,CAACS,GAAT,CAAuB,CAC1BD,CAAW,CAAGR,CAAI,CAACU,SACtB,CACJ,CAND,EASA,GAAkB,CAAd,CAAAF,CAAW,EAAQD,CAAa,CAAGC,CAAvC,CAAoD,CAChD,GAAMG,CAAAA,CAAU,CAAG/F,QAAQ,CAACgG,cAAT,CAAwB,sBAAxB,CAAnB,CACAD,CAAU,CAACxD,SAAX,CAAqBG,MAArB,CAA4B,QAA5B,EACAqD,CAAU,CAACxD,SAAX,CAAqBC,GAArB,CAAyB,SAAzB,CACH,CAJD,IAIO,CACHqC,CAAW,CAACI,QAAZ,CAAqB,qBAArB,EAA4CC,KAA5C,CAAoDS,CAApD,CACAd,CAAW,CAACI,QAAZ,CAAqB,mBAArB,EAA0CC,KAA1C,CAAkDH,CAAlD,CACAF,CAAW,CAACI,QAAZ,CAAqB,mBAArB,EAA0CC,KAA1C,CAAkDU,CAAlD,CACAf,CAAW,CAACI,QAAZ,CAAqB,iBAArB,EAAwCC,KAAxC,CAAgDF,CAAhD,CAGAjE,CAAgB,CAAC,uBAAD,CACnB,CACJ,CA1BD,CA2BH,CACJ,CA1ED,EA4EAhB,CAAM,CAACe,EAAP,CAAU6B,UAAaC,MAAb,CAAoBC,QAA9B,CAAwCjB,UAAUC,OAAV,CAAkBC,IAAlB,CAAuBmE,gBAA/D,CAAiF,UAAW,CACxF1E,CAAsB,CAACK,UAAUC,OAAV,CAAkBC,IAAlB,CAAuBmE,gBAAxB,CACzB,CAFD,EAIAlG,CAAM,CAACe,EAAP,CAAU6B,UAAaC,MAAb,CAAoBC,QAA9B,CAAwCjB,UAAUC,OAAV,CAAkBC,IAAlB,CAAuBoE,cAA/D,CAA+E,UAAW,CACtF3E,CAAsB,CAACK,UAAUC,OAAV,CAAkBC,IAAlB,CAAuBoE,cAAxB,CACzB,CAFD,CAGH,CA7RM,C","sourcesContent":["// This file is part of Moodle - http://moodle.org/\n//\n// Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify\n// it under the terms of the GNU General Public License as published by\n// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or\n// (at your option) any later version.\n//\n// Moodle is distributed in the hope that it will be useful,\n// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n// GNU General Public License for more details.\n//\n// You should have received a copy of the GNU General Public License\n// along with Moodle. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.\n\n/**\n * Module responsible for handling forum summary report filters.\n *\n * @module forumreport_summary/filters\n * @package forumreport_summary\n * @copyright 2019 Michael Hawkins <michaelh@moodle.com>\n * @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later\n */\n\nimport $ from 'jquery';\nimport Popper from 'core/popper';\nimport CustomEvents from 'core/custom_interaction_events';\nimport Selectors from 'forumreport_summary/selectors';\nimport Y from 'core/yui';\nimport Ajax from 'core/ajax';\nimport KeyCodes from 'core/key_codes';\n\nexport const init = (root) => {\n let jqRoot = $(root);\n\n // Hide loading spinner and show report once page is ready.\n // This ensures filters can be applied when sorting by columns.\n $(document).ready(function() {\n $('.loading-icon').hide();\n $('#summaryreport').removeClass('hidden');\n });\n\n // Generic filter handlers.\n\n // Called to override click event to trigger a proper generate request with filtering.\n const generateWithFilters = (event) => {\n let newLink = $('#filtersform').attr('action');\n\n if (event) {\n event.preventDefault();\n\n let filterParams = event.target.search.substr(1);\n newLink += '&' + filterParams;\n }\n\n $('#filtersform').attr('action', newLink);\n $('#filtersform').submit();\n };\n\n // Override 'reset table preferences' so it generates with filters.\n $('.resettable').on(\"click\", \"a\", function(event) {\n generateWithFilters(event);\n });\n\n // Override table heading sort links so they generate with filters.\n $('thead').on(\"click\", \"a\", function(event) {\n generateWithFilters(event);\n });\n\n // Override pagination page links so they generate with filters.\n $('.pagination').on(\"click\", \"a\", function(event) {\n generateWithFilters(event);\n });\n\n // Submit report via filter\n const submitWithFilter = (containerelement) => {\n // Disable the dates filter mform checker to prevent any changes triggering a warning to the user.\n Y.use('moodle-core-formchangechecker', function() {\n M.core_formchangechecker.reset_form_dirty_state();\n });\n\n // Close the container (eg popover).\n $(containerelement).addClass('hidden');\n\n // Submit the filter values and re-generate report.\n generateWithFilters(false);\n };\n\n // Use popper to override date mform calendar position.\n const updateCalendarPosition = (referenceid) => {\n let referenceElement = document.querySelector(referenceid),\n popperContent = document.querySelector(Selectors.filters.date.calendar);\n\n popperContent.style.removeProperty(\"z-index\");\n new Popper(referenceElement, popperContent, {placement: 'bottom'});\n };\n\n // Close the relevant filter.\n const closeOpenFilters = (openFilterButton, openFilter) => {\n openFilter.classList.add('hidden');\n openFilter.setAttribute('data-openfilter', 'false');\n\n openFilterButton.classList.add('btn-primary');\n openFilterButton.classList.remove('btn-outline-primary');\n openFilterButton.setAttribute('aria-expanded', false);\n };\n\n // Groups filter specific handlers.\n\n // Event handler for clicking select all groups.\n jqRoot.on(CustomEvents.events.activate, Selectors.filters.group.selectall, function() {\n let deselected = root.querySelectorAll(Selectors.filters.group.checkbox + ':not(:checked)');\n deselected.forEach(function(checkbox) {\n checkbox.checked = true;\n });\n });\n\n // Event handler for clearing filter by clicking option.\n jqRoot.on(CustomEvents.events.activate, Selectors.filters.group.clear, function() {\n // Clear checkboxes.\n let selected = root.querySelectorAll(Selectors.filters.group.checkbox + ':checked');\n selected.forEach(function(checkbox) {\n checkbox.checked = false;\n });\n });\n\n // Event handler for showing groups filter popover.\n jqRoot.on(CustomEvents.events.activate, Selectors.filters.group.trigger, function() {\n // Create popover.\n let referenceElement = root.querySelector(Selectors.filters.group.trigger),\n popperContent = root.querySelector(Selectors.filters.group.popover);\n\n new Popper(referenceElement, popperContent, {placement: 'bottom'});\n\n // Show popover.\n popperContent.classList.remove('hidden');\n popperContent.setAttribute('data-openfilter', 'true');\n\n // Change to outlined button.\n referenceElement.classList.add('btn-outline-primary');\n referenceElement.classList.remove('btn-primary');\n\n // Let screen readers know that it's now expanded.\n referenceElement.setAttribute('aria-expanded', true);\n\n // Add listeners to handle closing filter.\n const closeListener = e => {\n if (e.target.id !== referenceElement.id && popperContent !== e.target.closest('[data-openfilter=\"true\"]') &&\n (typeof e.keyCode === 'undefined' || e.keyCode === KeyCodes.enter || e.keyCode === KeyCodes.space)) {\n closeOpenFilters(referenceElement, popperContent);\n document.removeEventListener('click', closeListener);\n document.removeEventListener('keyup', closeListener);\n document.removeEventListener('keyup', escCloseListener);\n }\n };\n\n document.addEventListener('click', closeListener);\n document.addEventListener('keyup', closeListener);\n\n const escCloseListener = e => {\n if (e.keyCode === KeyCodes.escape) {\n closeOpenFilters(referenceElement, popperContent);\n document.removeEventListener('keyup', escCloseListener);\n document.removeEventListener('click', closeListener);\n }\n };\n\n document.addEventListener('keyup', escCloseListener);\n });\n\n // Event handler to click save groups filter.\n jqRoot.on(CustomEvents.events.activate, Selectors.filters.group.save, function() {\n // Copy the saved values into the form before submitting.\n let popcheckboxes = root.querySelectorAll(Selectors.filters.group.checkbox);\n\n popcheckboxes.forEach(function(popcheckbox) {\n let filtersform = document.forms.filtersform,\n saveid = popcheckbox.getAttribute('data-saveid');\n\n filtersform.querySelector(`#${saveid}`).checked = popcheckbox.checked;\n });\n\n submitWithFilter('#filter-groups-popover');\n });\n\n // Dates filter specific handlers.\n\n // Event handler for showing dates filter popover.\n jqRoot.on(CustomEvents.events.activate, Selectors.filters.date.trigger, function() {\n\n // Create popover.\n let referenceElement = root.querySelector(Selectors.filters.date.trigger),\n popperContent = root.querySelector(Selectors.filters.date.popover);\n\n new Popper(referenceElement, popperContent, {placement: 'bottom'});\n\n // Show popover and move focus.\n popperContent.classList.remove('hidden');\n popperContent.setAttribute('data-openfilter', 'true');\n popperContent.querySelector('[name=\"filterdatefrompopover[enabled]\"]').focus();\n\n // Change to outlined button.\n referenceElement.classList.add('btn-outline-primary');\n referenceElement.classList.remove('btn-primary');\n\n // Let screen readers know that it's now expanded.\n referenceElement.setAttribute('aria-expanded', true);\n\n // Add listener to handle closing filter.\n const closeListener = e => {\n if (e.target.id !== referenceElement.id && popperContent !== e.target.closest('[data-openfilter=\"true\"]') &&\n (typeof e.keyCode === 'undefined' || e.keyCode === KeyCodes.enter || e.keyCode === KeyCodes.space)) {\n closeOpenFilters(referenceElement, popperContent);\n document.removeEventListener('click', closeListener);\n document.removeEventListener('keyup', closeListener);\n document.removeEventListener('keyup', escCloseListener);\n }\n };\n\n document.addEventListener('click', closeListener);\n document.addEventListener('keyup', closeListener);\n\n const escCloseListener = e => {\n if (e.keyCode === KeyCodes.escape) {\n closeOpenFilters(referenceElement, popperContent);\n document.removeEventListener('keyup', escCloseListener);\n document.removeEventListener('click', closeListener);\n }\n };\n\n document.addEventListener('keyup', escCloseListener);\n });\n\n // Event handler to save dates filter.\n jqRoot.on(CustomEvents.events.activate, Selectors.filters.date.save, function() {\n // Populate the hidden form inputs to submit the data.\n let filtersForm = document.forms.filtersform;\n const datesPopover = root.querySelector(Selectors.filters.date.popover);\n const fromEnabled = datesPopover.querySelector('[name=\"filterdatefrompopover[enabled]\"]').checked ? 1 : 0;\n const toEnabled = datesPopover.querySelector('[name=\"filterdatetopopover[enabled]\"]').checked ? 1 : 0;\n\n if (!fromEnabled && !toEnabled) {\n // Update the elements in the filter form.\n filtersForm.elements['datefrom[timestamp]'].value = 0;\n filtersForm.elements['datefrom[enabled]'].value = fromEnabled;\n filtersForm.elements['dateto[timestamp]'].value = 0;\n filtersForm.elements['dateto[enabled]'].value = toEnabled;\n\n // Submit the filter values and re-generate report.\n submitWithFilter('#filter-dates-popover');\n } else {\n let args = {data: []};\n\n if (fromEnabled) {\n args.data.push({\n 'key': 'from',\n 'year': datesPopover.querySelector('[name=\"filterdatefrompopover[year]\"]').value,\n 'month': datesPopover.querySelector('[name=\"filterdatefrompopover[month]\"]').value,\n 'day': datesPopover.querySelector('[name=\"filterdatefrompopover[day]\"]').value,\n 'hour': 0,\n 'minute': 0\n });\n }\n\n if (toEnabled) {\n args.data.push({\n 'key': 'to',\n 'year': datesPopover.querySelector('[name=\"filterdatetopopover[year]\"]').value,\n 'month': datesPopover.querySelector('[name=\"filterdatetopopover[month]\"]').value,\n 'day': datesPopover.querySelector('[name=\"filterdatetopopover[day]\"]').value,\n 'hour': 23,\n 'minute': 59\n });\n }\n\n const request = {\n methodname: 'core_calendar_get_timestamps',\n args: args\n };\n\n Ajax.call([request])[0].done(function(result) {\n let fromTimestamp = 0,\n toTimestamp = 0;\n\n result['timestamps'].forEach(function(data){\n if (data.key === 'from') {\n fromTimestamp = data.timestamp;\n } else if (data.key === 'to') {\n toTimestamp = data.timestamp;\n }\n });\n\n // Display an error if the from date is later than the do date.\n if (toTimestamp > 0 && fromTimestamp > toTimestamp) {\n const warningdiv = document.getElementById('dates-filter-warning');\n warningdiv.classList.remove('hidden');\n warningdiv.classList.add('d-block');\n } else {\n filtersForm.elements['datefrom[timestamp]'].value = fromTimestamp;\n filtersForm.elements['datefrom[enabled]'].value = fromEnabled;\n filtersForm.elements['dateto[timestamp]'].value = toTimestamp;\n filtersForm.elements['dateto[enabled]'].value = toEnabled;\n\n // Submit the filter values and re-generate report.\n submitWithFilter('#filter-dates-popover');\n }\n });\n }\n });\n\n jqRoot.on(CustomEvents.events.activate, Selectors.filters.date.calendariconfrom, function() {\n updateCalendarPosition(Selectors.filters.date.calendariconfrom);\n });\n\n jqRoot.on(CustomEvents.events.activate, Selectors.filters.date.calendariconto, function() {\n updateCalendarPosition(Selectors.filters.date.calendariconto);\n });\n};\n"],"file":"filters.min.js"}