Automatically generated installer lang files
[moodle.git] / install / lang / cs / install.php
1 <?php
3 // This file is part of Moodle - http://moodle.org/
4 //
5 // Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify
6 // it under the terms of the GNU General Public License as published by
7 // the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
8 // (at your option) any later version.
9 //
10 // Moodle is distributed in the hope that it will be useful,
11 // but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12 // MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
13 // GNU General Public License for more details.
14 //
15 // You should have received a copy of the GNU General Public License
16 // along with Moodle.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
18 /**
19  * Automatically generated strings for Moodle installer
20  *
21  * Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
22  * needed during the very first steps of installation. This file was
23  * generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
24  * {@link http://docs.moodle.org/dev/Languages/AMOS}) using the
25  * list of strings defined in /install/stringnames.txt.
26  *
27  * @package   installer
28  * @license   http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
29  */
31 defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
33 $string['admindirname'] = 'Adresář se soubory pro správu serveru';
34 $string['availablelangs'] = 'Dostupné jazykové balíčky';
35 $string['chooselanguagehead'] = 'Vyberte jazyk';
36 $string['chooselanguagesub'] = 'Zvolte si jazyk tohoto průvodce instalací. Vybraný jazyk bude též nastaven jako výchozí jazyk stránek, ale to půjde případně později změnit.';
37 $string['clialreadyconfigured'] = 'Konfigurační soubor config.php již existuje. Spusťte admin/cli/install_database.php, pokud chcete provést instalaci databáze.';
38 $string['clialreadyinstalled'] = 'Konfigurační soubor config.php již existuje. Spusťte admin/cli/upgrade.php, pokud chcete provést upgrade vašich stránek.';
39 $string['cliinstallheader'] = 'Moodle {$a} - průvodce instalací z příkazové řádky';
40 $string['databasehost'] = 'Databázový server';
41 $string['databasename'] = 'Název databáze';
42 $string['databasetypehead'] = 'Vyberte databázový ovladač';
43 $string['dataroot'] = 'Datový adresář';
44 $string['datarootpermission'] = 'Přístupová práva k datovému adresáři';
45 $string['dbprefix'] = 'Předpona tabulek';
46 $string['dirroot'] = 'Adresář Moodlu';
47 $string['environmenthead'] = 'Kontrola programového prostředí...';
48 $string['environmentsub2'] = 'Každé vydání Moodle vyžaduje určitou minimální verzi PHP a několik povinných rozšíření PHP. Plná kontrola prostředí se provádí před každým instalací a upgrade. Prosím, kontaktujte správce serveru, pokud nevíte, jak nainstalovat novou verzi, nebo povolit rozšíření PHP.';
49 $string['errorsinenvironment'] = 'Kontrola serverového prostředí selhala!';
50 $string['installation'] = 'Instalace';
51 $string['langdownloaderror'] = 'Bohužel, jazyk "{$a}" se nepodařilo nainstalovat. Instalace bude pokračovat v angličtine.';
52 $string['memorylimithelp'] = '<p>Limit paměti pro PHP skripty je na vašem serveru momentálně nastaven na {$a}.</p>
54 <p>To může později způsobovat Moodlu problémy, zvláště při větším množství modulů a/nebo uživatelů.</p>
56 <p>Je-li to možné, doporučujeme vám nastavit v PHP vyšší limit, např. 40M. Můžete to provést několika způsoby:</p>
57 <ol>
58 <li>Můžete-li, překompilujte PHP s volbou <i>--enable-memory-limit</i>.
59 Moodle si tak bude sám moci nastavit potřebný limit.</li>
60 <li>Máte-li přístup k souboru php.ini, změňte nastavení <b>memory_limit</b>
61 na hodnotu blízkou 40M. Nemáte-li taková práva, požádejte správce vašeho webového serveru, aby toto nastavení provedl on.</li>
62 <li>Na některých serverech můžete v kořenovém adresáři Moodlu vytvořit soubor .htaccess s následujícím řádkem:
63 <blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote>
64 <p>Bohužel, v některých případech tím vyřadíte z provozu <b>všechny</b> PHP stránky (při jejich prohlížení uvidíte chybová hlášení), takže budete muset soubor .htaccess zase odstranit.</p></li>
65 </ol>';
66 $string['paths'] = 'Cesty';
67 $string['pathserrcreatedataroot'] = 'Datový adresář ({$a->dataroot}) nemůže být tímto průvodcem instalací vytvořen.';
68 $string['pathshead'] = 'Potvrdit cesty';
69 $string['pathsrodataroot'] = 'Do datového adresáře nelze zapisovat.';
70 $string['pathsroparentdataroot'] = 'Do nadřazeného adresáře ({$a->parent}) nelze zapisovat. Datový adresář ({$a->dataroot}) nemůže být tímto průvodcem instalací vytvořen.';
71 $string['pathssubadmindir'] = 'Na některých serverech je URL adresa /admin vyhrazena pro speciální účely (např. pro ovládací panel). Na takových serverech může dojít ke kolizi se standardním umístěním stránek pro správu Moodle. Máte-li tento problém, přejmenujte adresář <eM>admin</em> ve vaší instalaci Moodle a sem zadejte jeho nový název - například <em>moodleadmin</em>. Všechny generované odkazy na stránky správy Moodle budou používat tento nový název.';
72 $string['pathssubdataroot'] = '<p>Moodle potřebuje prostor, kam si bude ukládat nahrané soubory a další údaje. .</p>
73 <p>K tomuto adresáři musí mít proces webového serveru právo ke čtení i k zápisu (webový server bývá většinou spouštěn pod uživatelem "www-data" nebo "apache"). .</p>
74 <p>Tento adresář ale zároveň nesmí být dostupný přímo přes webové rozhraní. .</p>
75 <p>Instalační skript se pokusí tento adresář vytvořit, pokud nebude existovat..</p>';
76 $string['pathssubdirroot'] = '<p>Absolutní cesta k adresáři s instalací Moodle.</p>';
77 $string['pathssubwwwroot'] = '<p>Zadejte úplnou webovou adresu, na níž bude Moodle dostupný, t.j. adresa, kterou zadají uživatelé do adresního řádku svého prohlížeče, aby spustili Moodle.</p>
78 <p>Moodle potřebuje jedinečnou adresu, není možné jej provozovat na několika URL současně. Používáte-li několik veřejných domén, musíte si sami nastavit permanentní přesměrování na jednu z nich a tu pak použít.</p>
79 <p> Pokud je váš server dostupný z vnější a z vnitřní sítě pod různými IP adresami, použijte jeho veřejnou adresu a nastavte si váš DNS server tak, že ji mohou používat i uživatelé z vnitřní sítě.</p>
80 <p>Pokud aktuální adresa není správná, změňte URL adresu v adresním řádku prohlížeče a spusťte instalaci.</p>';
81 $string['pathsunsecuredataroot'] = 'Umístění datového adresáře není bezpečné';
82 $string['pathswrongadmindir'] = 'Adresář pro správu serveru (admin) neexistuje';
83 $string['phpextension'] = '{$a} PHP rozšíření';
84 $string['phpversion'] = 'Verze PHP';
85 $string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle vyžaduje PHP alespoň verze 4.3.0 nebo 5.1.0 (PHP 5.0.x obsahuje množství chyb).</p>
86 <p>Nyní používáte PHP verze {$a}.</p>
87 <p>Musíte PHP upgradovat, nebo přejít k hostiteli s vyšší verzí!<br />
88 (U PHP 5.0.x můžete také přejít na nižší verzi 4.4.x )</p>';
89 $string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
90 $string['welcomep20'] = 'Podařilo se vám úspěšně nainstalovat a spustit balíček <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong>. Gratulujeme!';
91 $string['welcomep30'] = 'Tato verze <strong>{$a->installername}</strong> obsahuje aplikace k vytvoření prostředí, ve kterém bude provozován váš <strong>Moodle</strong>. Jmenovitě se jedná o:';
92 $string['welcomep40'] = 'Balíček rovněž obsahuje <strong>Moodle ve verzi {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
93 $string['welcomep50'] = 'Použití všech aplikací v tomto balíčku je vázáno jejich příslušnými licencemi. Kompletní balíček <strong>{$a->installername}</strong> je software s <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html"> otevřeným kódem (open source)</a> a je šířen pod licencí <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a>.';
94 $string['welcomep60'] = 'Následující stránky vás v několik jednoduchých krocích nastavením <strong>Moodlu</strong> na vašem počítači. Můžete přijmout výchozí nastavení, nebo si je upravit podle svých potřeb.';
95 $string['welcomep70'] = 'Stisknutím níže uvedeného tlačítka "Další" pokračujte v nastavení vaší instalace Moodlu.';
96 $string['wwwroot'] = 'Webová adresa';