Automatically generated installer lang files
[moodle.git] / install / lang / cy / install.php
1 <?php
3 // This file is part of Moodle - http://moodle.org/
4 //
5 // Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify
6 // it under the terms of the GNU General Public License as published by
7 // the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
8 // (at your option) any later version.
9 //
10 // Moodle is distributed in the hope that it will be useful,
11 // but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12 // MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
13 // GNU General Public License for more details.
14 //
15 // You should have received a copy of the GNU General Public License
16 // along with Moodle.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
18 /**
19  * Automatically generated strings for Moodle installer
20  *
21  * Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
22  * needed during the very first steps of installation. This file was
23  * generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
24  * {@link http://docs.moodle.org/dev/Languages/AMOS}) using the
25  * list of strings defined in /install/stringnames.txt.
26  *
27  * @package   installer
28  * @license   http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
29  */
31 defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
33 $string['admindirname'] = 'Cyfeiriadur y Gweinyddwr';
34 $string['availablelangs'] = 'Y pecynnau iaith sydd ar gael';
35 $string['chooselanguagehead'] = 'Dewis iaith';
36 $string['chooselanguagesub'] = 'Dewiswch iaith ar gyfer y broses osod YN UNIG. Gallwch ddewis yr iaith ar gyfer y safle ac ar gyfer defnyddwyr yn nes ymlaen ar sgrin arall.';
37 $string['cliinstallheader'] = 'Rhaglen gosod llinell gorchymyn Moodle {$a}';
38 $string['databasehost'] = 'Gwesteiwr y gronfa ddata';
39 $string['databasename'] = 'Enw\'r gronfa ddata';
40 $string['databasetypehead'] = 'Dewis gyrrwr ar gyfer y gronfa ddata';
41 $string['dataroot'] = 'Cyfeiriadur Data';
42 $string['datarootpermission'] = 'Hawliau ar gyfer cyfeiriaduron data';
43 $string['dbprefix'] = 'Llythrennau Blaen Tablau';
44 $string['dirroot'] = 'Cyfeiriadur Moodle';
45 $string['environmenthead'] = 'Wrthi\'n profi eich amgylchedd ...';
46 $string['environmentsub2'] = 'Mae gan bob fersiwn Moodle ofyniad fersiwn PHP sylfaenol ac amryw o estyniadau PHP gorfodol.
47 Bydd yr amgylchedd yn cael ei brofi\'n llawn cyn pob proses osod a diweddaru. Cysylltwch â gweinyddwr y gweinydd os nad ydych chi\'n gwybod sut mae gosod fersiwn newydd neu alluogi estyniadau PHP.';
48 $string['errorsinenvironment'] = 'Wedi methu profi\'r amgylchedd!';
49 $string['installation'] = 'Gosod';
50 $string['langdownloaderror'] = 'Yn anffodus, ni osodwyd yr iaith ganlynol: "{$a}". Bydd y broses osod yn cario ymlaen yn Saesneg.';
51 $string['memorylimithelp'] = '<p>Mae maint y cof PHP yn eich gweinydd ar hyn o bryd yn {$a}.</p>
53 <p>Gall hyn arwain at broblemau â\'r cof yn nes ymlaen, yn enwedig
54    os ydych wedi galluogi llawer o fodiwlau a/neu lawer o ddefnyddwyr.</p>
56 <p>Rydym yn argymell eich bod yn ffurfweddu PHP gyda mwy o gof os yn bosib, megis 40M.
57    Mae sawl ffordd o wneud hyn:</p>
58 <ol>
59 <li>Os ydych yn gallu, ceisiwch ail-grynhoi PHP gyda <i>--enable-memory-limit</i>.
60     Bydd hyn yn gadael i Moodle osod maint y cof ei hun.</li>
61 <li>Os ydych yn gallu mynd i mewn i\'ch ffeil php.ini, gallwch newid y gosodiad <b>memory_limit</b>
62     yn y fan honno i tua 40M. Os nad ydych chi\'n gallu gwneud hyn eich hun, efallai
63     y gallech ofyn i\'ch gweinyddwr wneud hyn i chi.</li>
64 <li>Ar rai gweinyddion PHP, gallwch greu ffeil .htaccess yng nghyfeiriadur Moodle
65     sy\'n cynnwys y llinell hon:
66     <p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
67     <p>Fodd bynnag, ar rai gweinyddion bydd hyn yn atal <b>pob</b> tudalen PHP rhag gweithio
68     (bydd gwallau\'n ymddangos pan fyddwch yn edrych ar dudalennau) felly bydd rhaid i chi dynnu\'r ffeil .htaccess file.</p></li>
69 </ol>';
70 $string['paths'] = 'Llwybrau';
71 $string['pathserrcreatedataroot'] = 'Dydy\'r rhaglen osod ddim yn gallu creu\'r cyfeiriadur data ({$a->dataroot}).';
72 $string['pathshead'] = 'Cadarnhau llwybrau';
73 $string['pathsrodataroot'] = 'Does dim modd ysgrifennu ar y cyfeiriadur gwraidd data.';
74 $string['pathsroparentdataroot'] = 'Does dim modd ysgrifennu ar y cyfeiriadur rhiant ({$a->parent}). Dydy\'r rhaglen osod ddim yn gallu creu\'r cyfeiriadur data ({$a->dataroot}).';
75 $string['pathssubadmindir'] = 'Nifer fach iawn o westeiwyr gwe sy\'n defnyddio /admin fel URL arbennig i chi gael mynd i mewn i\'r panel rheoli neu beth bynnag. Yn anffodus, mae hyn yn gwrthdaro â lleoliad safonol tudalennau gweinyddol Moodle. Gallwch drwsio hyn drwy ailenwi cyfeiriadur y gweinyddwr wrth osod y rhaglen, a rhoi\'r enw newydd yma. Er enghraifft: <em>gweinyddmoodle</em>.  Bydd hyn yn trwsio\'r dolenni gweinyddol yn Moodle';
76 $string['pathssubdataroot'] = 'Mae Moodle angen lle ar gyfer cadw ffeiliau sy\'n cael eu llwytho i fyny. Dylai defnyddiwr gweinydd y we (fel arfer \'neb\' neu \'apache\') allu darllen ac YSGRIFENNU ar y cyfeiriadur hwn, ond ni ddylid gallu mynd i mewn iddo\'n uniongyrchol drwy\'r we. Bydd y rhaglen osod yn ceisio ei greu os nad yw\'n bodoli.';
77 $string['pathssubdirroot'] = 'Llwybr cyfeiriadur llawn i raglen Moodle.';
78 $string['pathssubwwwroot'] = 'Y cyfeiriad gwe llawn a ddefnyddir i fynd i mewn i Moodle.
79 Nid yw\'n bosibl mynd i mewn i Moodle wrth ddefnyddio amryw o gyfeiriadau.
80 Os oes gan eich safle amryw o gyfeiriadau cyhoeddus, bydd rhaid i chi sefydlu llwybrau ailgyfeirio parhaol ar gyfer pob un ohonynt ar wahân i hwn.
81 Os gellir mynd i mewn i\'ch safle o\'r Rhyngrwyd a\'r Fewnrwyd, defnyddiwch y cyfeiriad cyhoeddus yma a sefydlu DNS er mwyn i ddefnyddwyr y Fewnrwyd allu defnyddio\'r cyfeiriad cyhoeddus hefyd.
82 Os nad yw\'r cyfeiriad yn gywir, newidiwch yr URL yn eich porwr i ailddechrau\'r rhaglen osod gyda gwerth gwahanol.';
83 $string['pathsunsecuredataroot'] = 'Dydy lleoliad y data gwraidd ddim yn ddiogel';
84 $string['pathswrongadmindir'] = 'Cyfeiriadur y gweinyddwr';
85 $string['phpextension'] = 'Estyniad PHP {$a}';
86 $string['phpversion'] = 'Fersiwn PHP';
87 $string['phpversionhelp'] = '<p>Mae angen o leiaf fersiwn PHP 4.3.0 neu 5.1.0 ar Moodle (mae llawer o broblemau gyda 5.0.x).</p>
88 <p>Ar hyn o bryd, rydych yn rhedeg fersiwn {$a}</p>
89 <p>Rhaid i chi uwchraddio PHP neu newid i westeiwr â fersiwn diweddarach o PHP!<br/>
90 (Os oes gennych 5.0.x gallwch hefyd is-raddio i fersiwn 4.4.x)</p>';
91 $string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
92 $string['welcomep20'] = 'Rydych chi\'n gweld y dudalen hon gan eich bod wedi gosod a
93     lansio\'r pecyn <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> yn llwyddiannus ar eich cyfrifiadur. Llongyfarchiadau!';
94 $string['welcomep30'] = 'Mae\'r fersiwn <strong>{$a->installername}</strong> yn cynnwys rhaglenni
95     i greu amgylchedd y gall  <strong>Moodle</strong> weithio ynddo, sef:';
96 $string['welcomep40'] = 'Mae\'r pecyn hefyd yn cynnwys <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
97 $string['welcomep50'] = 'Y trwyddedau perthnasol sy\'n llywodraethu dros yr holl raglenni yn y pecyn hwn. Y pecyn cyflawn yw <strong>{$a->installername}</strong>
98     <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">open source</a> a chaiff ei ddosbarthu dan y drwydded <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a>.';
99 $string['welcomep60'] = 'Bydd y tudalennau canlynol yn eich arwain drwy\'r camau syml i
100     ffurfweddu a gosod <strong>Moodle</strong> ar eich cyfrifiadur. Gallwch ddewis derbyn y gosodiadau
101     diofyn, neu gallwch eu newid eich hun ar gyfer eich dibenion chi.';
102 $string['welcomep70'] = 'Cliciwch y botwm "Nesaf" i fwrw ymlaen i osod <strong>Moodle</strong>.';
103 $string['wwwroot'] = 'Cyfeiriad ar y we';