eb3f16fb5fd644fdd60a979ec092b7373a92de5d
[moodle.git] / install / lang / cy / install.php
1 <?php
3 // This file is part of Moodle - http://moodle.org/
4 //
5 // Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify
6 // it under the terms of the GNU General Public License as published by
7 // the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
8 // (at your option) any later version.
9 //
10 // Moodle is distributed in the hope that it will be useful,
11 // but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12 // MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
13 // GNU General Public License for more details.
14 //
15 // You should have received a copy of the GNU General Public License
16 // along with Moodle.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
18 /**
19  * Automatically generated strings for Moodle installer
20  *
21  * Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
22  * needed during the very first steps of installation. This file was
23  * generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
24  * {@link http://docs.moodle.org/dev/Languages/AMOS}) using the
25  * list of strings defined in /install/stringnames.txt.
26  *
27  * @package   installer
28  * @license   http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
29  */
31 defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
33 $string['admindirname'] = 'Cyfeiriadur y Gweinyddwr';
34 $string['availablelangs'] = 'Y pecynnau iaith sydd ar gael';
35 $string['chooselanguagehead'] = 'Dewis iaith';
36 $string['chooselanguagesub'] = 'Dewiswch iaith ar gyfer y broses osod YN UNIG. Gallwch ddewis yr iaith ar gyfer y safle ac ar gyfer defnyddwyr yn nes ymlaen ar sgrin arall.';
37 $string['dataroot'] = 'Cyfeiriadur Data';
38 $string['dbprefix'] = 'Llythrennau Blaen Tablau';
39 $string['dirroot'] = 'Cyfeiriadur Moodle';
40 $string['environmenthead'] = 'Wrthi\'n profi eich amgylchedd ...';
41 $string['installation'] = 'Gosod';
42 $string['langdownloaderror'] = 'Yn anffodus, ni osodwyd yr iaith ganlynol: "{$a}". Bydd y broses osod yn cario ymlaen yn Saesneg.';
43 $string['memorylimithelp'] = '<p>Mae maint y cof PHP yn eich gweinydd ar hyn o bryd yn {$a}.</p>
45 <p>Gall hyn arwain at broblemau â\'r cof yn nes ymlaen, yn enwedig
46    os ydych wedi galluogi llawer o fodiwlau a/neu lawer o ddefnyddwyr.</p>
48 <p>Rydym yn argymell eich bod yn ffurfweddu PHP gyda mwy o gof os yn bosib, megis 40M.
49    Mae sawl ffordd o wneud hyn:</p>
50 <ol>
51 <li>Os ydych yn gallu, ceisiwch ail-grynhoi PHP gyda <i>--enable-memory-limit</i>.
52     Bydd hyn yn gadael i Moodle osod maint y cof ei hun.</li>
53 <li>Os ydych yn gallu mynd i mewn i\'ch ffeil php.ini, gallwch newid y gosodiad <b>memory_limit</b>
54     yn y fan honno i tua 40M. Os nad ydych chi\'n gallu gwneud hyn eich hun, efallai
55     y gallech ofyn i\'ch gweinyddwr wneud hyn i chi.</li>
56 <li>Ar rai gweinyddion PHP, gallwch greu ffeil .htaccess yng nghyfeiriadur Moodle
57     sy\'n cynnwys y llinell hon:
58     <p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
59     <p>Fodd bynnag, ar rai gweinyddion bydd hyn yn atal <b>pob</b> tudalen PHP rhag gweithio
60     (bydd gwallau\'n ymddangos pan fyddwch yn edrych ar dudalennau) felly bydd rhaid i chi dynnu\'r ffeil .htaccess file.</p></li>
61 </ol>';
62 $string['phpversion'] = 'Fersiwn PHP';
63 $string['phpversionhelp'] = '<p>Mae angen o leiaf fersiwn PHP 4.3.0 neu 5.1.0 ar Moodle (mae llawer o broblemau gyda 5.0.x).</p>
64 <p>Ar hyn o bryd, rydych yn rhedeg fersiwn {$a}</p>
65 <p>Rhaid i chi uwchraddio PHP neu newid i westeiwr â fersiwn diweddarach o PHP!<br/>
66 (Os oes gennych 5.0.x gallwch hefyd is-raddio i fersiwn 4.4.x)</p>';
67 $string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
68 $string['welcomep20'] = 'Rydych chi\'n gweld y dudalen hon gan eich bod wedi gosod a
69     lansio\'r pecyn <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> yn llwyddiannus ar eich cyfrifiadur. Llongyfarchiadau!';
70 $string['welcomep30'] = 'Mae\'r fersiwn <strong>{$a->installername}</strong> yn cynnwys rhaglenni
71     i greu amgylchedd y gall  <strong>Moodle</strong> weithio ynddo, sef:';
72 $string['welcomep40'] = 'Mae\'r pecyn hefyd yn cynnwys <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
73 $string['welcomep50'] = 'Y trwyddedau perthnasol sy\'n llywodraethu dros yr holl raglenni yn y pecyn hwn. Y pecyn cyflawn yw <strong>{$a->installername}</strong>
74     <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">open source</a> a chaiff ei ddosbarthu dan y drwydded <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a>.';
75 $string['welcomep60'] = 'Bydd y tudalennau canlynol yn eich arwain drwy\'r camau syml i
76     ffurfweddu a gosod <strong>Moodle</strong> ar eich cyfrifiadur. Gallwch ddewis derbyn y gosodiadau
77     diofyn, neu gallwch eu newid eich hun ar gyfer eich dibenion chi.';
78 $string['welcomep70'] = 'Cliciwch y botwm "Nesaf" i fwrw ymlaen i osod <strong>Moodle</strong>.';
79 $string['wwwroot'] = 'Cyfeiriad ar y we';