21473cae37a20ed6681b31cbcbc2c0ecf51d74d6
[moodle.git] / install / lang / da / install.php
1 <?php
3 // This file is part of Moodle - http://moodle.org/
4 //
5 // Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify
6 // it under the terms of the GNU General Public License as published by
7 // the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
8 // (at your option) any later version.
9 //
10 // Moodle is distributed in the hope that it will be useful,
11 // but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12 // MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
13 // GNU General Public License for more details.
14 //
15 // You should have received a copy of the GNU General Public License
16 // along with Moodle.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
18 /**
19  * Automatically generated strings for Moodle installer
20  *
21  * Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
22  * needed during the very first steps of installation. This file was
23  * generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
24  * {@link http://docs.moodle.org/dev/Languages/AMOS}) using the
25  * list of strings defined in /install/stringnames.txt.
26  *
27  * @package   installer
28  * @license   http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
29  */
31 defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
33 $string['admindirname'] = 'Admin-mappe';
34 $string['availablelangs'] = 'Tilgængelige sprogpakker';
35 $string['chooselanguagehead'] = 'Vælg et sprog';
36 $string['chooselanguagesub'] = 'Vælg et sprog til brug under installationen. Dette sprog vil også blive brugt som standardsprog på webstedet, men det kan altid ændres til et andet sprog.';
37 $string['clialreadyconfigured'] = 'Konfigurationsfilen config.php eksisterer allerede. Benyt venigst admin/cli/install_database.php til at installere Moodle for dette site.';
38 $string['clialreadyinstalled'] = 'Filen config.php eksisterer allerede, brug venligst admin/cli/install_database.php hvis du ønsker at opgradere dette websted.';
39 $string['cliinstallheader'] = 'Moodle {$a} kommandolinje-installationsprogram';
40 $string['databasehost'] = 'Databasevært';
41 $string['databasename'] = 'Databasenavn';
42 $string['databasetypehead'] = 'Vælg databasedriver';
43 $string['dataroot'] = 'Datamappe';
44 $string['datarootpermission'] = 'Rettighed til datamapper';
45 $string['dbprefix'] = 'Præfiks for tabeller';
46 $string['dirroot'] = 'Moodle-mappe';
47 $string['environmenthead'] = 'Kontrollerer din serveropsætning...';
48 $string['environmentsub2'] = 'Hver version af Moodle har nogle minimumskrav til PHP-version og nogle obligatoriske PHP-extensions.
49 Installationsprogrammet udfører et tjek før hver installation og opgradering. Kontakt din serveradministrator hvis ikke du ved hvordan du installerer en ny version eller aktiverer PHP-extensions.';
50 $string['errorsinenvironment'] = 'Systemtjekket mislykkedes!';
51 $string['installation'] = 'Installation';
52 $string['langdownloaderror'] = 'Sproget "{$a}" blev desværre ikke installeret. Installationen vil fortsætte på engelsk.';
53 $string['memorylimithelp'] = '<p>Den mængde hukommelse PHP kan bruge, er sat til {$a}.</p>
55 <p>Dette kan forårsage at der opstår problemer senere, især hvis du har mange moduler aktiveret eller mange brugere.</p>
57 <p>Vi anbefaler at du konfigurerer PHP med mere hukommelse, f.eks. 40M.
58 Der er flere måder hvorpå du kan rette det.</p>
59 <ol>
60 <li>Hvis du har mulighed for det, kan du rekompilere PHP med <i>--enable-memory-limit</i>.
61 Det vil tillade at Moodle selv kan definere hvor meget hukommelse der er brug for.</li>
63 <li>Hvis du har adgang til php.ini filen kan du ændre <b>memory_limit</b>-indstillingen til noget i retning af 40M.
64 Hvis du ikke har direkte adgang til den kan du bede systemadministratoren om at gøre det for dig.</li>
66 <li>På nogle servere kan du oprette en \'.htaccess\' fil og gemme den i moodle-mappen med linjen:
67 <blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote>
68 <p>Det kan dog på nogle servere forhindre <b>alle</b> PHP-siderne i at virke (du vil se fejl når du ser på siderne). I så fald kan du blive nødt til at fjerne \'.htaccess\' filen igen.</p></li> </ol>';
69 $string['paths'] = 'Stier';
70 $string['pathserrcreatedataroot'] = 'Datamappen ({$a->dataroot}) kan ikke oprettes af installationsprogrammet.';
71 $string['pathshead'] = 'Bekræft stier';
72 $string['pathsrodataroot'] = 'Datamappen er skrivebeskyttet.';
73 $string['pathsroparentdataroot'] = 'Den overordnede mappe ({$a->parent}) er skrivebeskyttet. Datamappen ({$a->dataroot}) kan ikke oprettes af installationsprogrammet.';
74 $string['pathssubadmindir'] = 'Enkelte webhoteller bruger /admin som speciel URL til kontrolpanelet el. lign. Desværre konflikter det med Moodles standardplacering af admin-sider. Du kan klare dette ved at give admin-mappen et andet navn i din installation og skrive det her. Det kan f.eks. være <em>moodleadmin</em>. Det vil fikse admin-links i Moodle.';
75 $string['pathssubdataroot'] = '<p>En mappe hvori Moodle kan gemme uploadede filer.</p>
76 <p>Webserver-brugeren (som regel \'www-data\', \'nobody\', eller \'apache\') skal have læse- og skriveadgang til den.</p>
77 <p>Mappen  må ikke være tilgængelig direkte fra internettet.</p>
78 <p>Hvis ikke den allerede eksisterer, vil Installationsprogrammet forsøge at oprette den</p>';
79 $string['pathssubdirroot'] = '<p>Den fulde sti mappen med til Moodlekoden.</p>';
80 $string['pathssubwwwroot'] = '<p>Moodles fulde web-adresse, dvs. adressen som den skal stå i browserens adressefelt for at komme ind på Moodle.</p>
81 <p>Moodle kan ikke bruges fra flere adresser. Hvis dit websted kan tilgås fra flere adresser, skal du vælge den enkleste og opsætte permanent viderestilling for hver af de øvrige.</p>
82 <p>Hvis dit websted er tilgængeligt fra både internettet og et internt net (nogen gange kaldet intranet), skal du bruge den offentlige adresse her</p>
83 <p>Hvis ikke adressen er korrekt, skal du ændre URL\'en i din browser og genstarte installationen.</p>';
84 $string['pathsunsecuredataroot'] = 'Datamappen er ikke sikret';
85 $string['pathswrongadmindir'] = 'Adminmappe eksisterer ikke';
86 $string['phpextension'] = '{$a} PHP-extension';
87 $string['phpversion'] = 'PHP version';
88 $string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle kræver mindst PHP version 4.3.0. eller 5.1.0 (5.0.x er behæftet med fejl).</p>
89 <p>Webserveren bruger i øjeblikket version {$a}</p>
90 <p>Du bliver nødt til at opdatere PHP eller flytte systemet over på en anden webserver der har en nyere version af PHP!</p>
91 (Har du ver. 5.0.x kan du også nedgradere til 4.4.x)</p>';
92 $string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
93 $string['welcomep20'] = 'Du ser denne side fordi du har installeret og åbnet pakken <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> på din computer.
94 Tillykke med det!';
95 $string['welcomep30'] = 'Denne version af <strong>{$a->installername}</strong> indeholder programmerne til at oprette et miljø, hvori <strong>Moodle</strong> vil operere, nemlig:';
96 $string['welcomep40'] = 'Pakken indeholder også <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
97 $string['welcomep50'] = 'Brugen af programmerne i denne pakke reguleres af deres respektive licenser. Hele <strong>{$a->installername}</strong>-pakken er <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">open source</a> og distribueret under <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a>-licensen.';
98 $string['welcomep60'] = 'De følgende sider vil hjælpe dig gennem nogle nemme trin til konfiguration og opsætning af <strong>Moodle</strong> på din computer. Du kan acceptere standardindstillingerne, eller vælge at ændre dem så de bedre svarer til dine egne behov.';
99 $string['welcomep70'] = 'Klik på "Næste" herunder for at forsætte opsætningen af <strong>Moodle</strong>.';
100 $string['wwwroot'] = 'Webadresse';