MDL-25104 Fixing some other error about $files in $instructions param of numerical
[moodle.git] / install / lang / no / install.php
1 <?php
3 // This file is part of Moodle - http://moodle.org/
4 //
5 // Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify
6 // it under the terms of the GNU General Public License as published by
7 // the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
8 // (at your option) any later version.
9 //
10 // Moodle is distributed in the hope that it will be useful,
11 // but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12 // MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
13 // GNU General Public License for more details.
14 //
15 // You should have received a copy of the GNU General Public License
16 // along with Moodle.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
18 /**
19  * Automatically generated strings for Moodle installer
20  *
21  * Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
22  * needed during the very first steps of installation. This file was
23  * generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
24  * {@link http://docs.moodle.org/en/Development:Languages/AMOS}) using the
25  * list of strings defined in /install/stringnames.txt.
26  *
27  * @package   installer
28  * @license   http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
29  */
31 $string['admindirname'] = 'Adminmappe';
32 $string['availablelangs'] = 'Tilgjengelige språkpakker';
33 $string['chooselanguagehead'] = 'Velg et språk';
34 $string['chooselanguagesub'] = 'Velg språk (bare for INSTALLASJONEN). Du vil kunne velge språk for nettsted og bruker på et skjermbilde senere.';
35 $string['clialreadyinstalled'] = 'Filen config.php eksisterer allerede, vær vennlig å bruk admin/cli/upgrade.php hvis du vil oppgradere nettstedet ditt.';
36 $string['cliinstallheader'] = 'Moodle {$a} kommandolinje installasjonsprogram';
37 $string['databasehost'] = 'Databasevert';
38 $string['databasename'] = 'Databasenavn';
39 $string['databasetypehead'] = 'Velg databasedriver';
40 $string['dataroot'] = 'Datamappe';
41 $string['dbprefix'] = 'Tabellprefix';
42 $string['dirroot'] = 'Moodles programfiler';
43 $string['environmenthead'] = 'Sjekker "omgivelsene" dine...';
44 $string['environmentsub2'] = 'Hver Moodle-utgivelse har minimumskrav til PHP versjon og et sett med obligatoriske PHP-tillegg. En full sjekk av omgivelser gjøres før hver installering og oppgradering. Vær vennlig å kontakte serveradministrator hvis du ikke vet hvordan du skal installere nye versjoner eller slå på PHP-tillegg.';
45 $string['errorsinenvironment'] = 'Omgivelseskontroll feilet!';
46 $string['installation'] = 'Installasjon';
47 $string['langdownloaderror'] = 'Beklageligvis ble ikke språkpakken "{$a}" installert. Installasjonsprosessen vil fortsette på Engelsk.';
48 $string['memorylimithelp'] = '<p>PHP minnegrensen for serveren din er nå satt til {$a}.</p>
49 <p>Dette kan skape minneproblemer for Moodle senere, spesielt hvis du har mange moduler tillatt og/eller mange brukere.</p>
50 <p>Vi anbefaler at du konfigurer PHP med en høyere grense enn mulig, for eksepmel 40M. Det er flere måter å gjøre dette på.:</p>
51 <ol>
52 <li>Hvis du har muligheten, rekompiler PHP med<i>--enable-memory-limit</i>.  
53 Dette vil tillate Moodle å sette minnegrensen selv.</li>
54 <li>Hvis du har tilgang til php.ini fila di, kan du endre <b>memory_limit</b> innstillinga der til omtrent 40M. Hvis du ikke har tilgang kan du be administrator gjøre dette for deg.</li>
55 <li>På noen PHP-servere kan du lage en .htaccess fil i Moodlemappen som inneholder denne linjen:
56 <p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
57     <p>Uansett, på noen servere kan dette forhindre <b>alle</b> PHP sider fra å virke (du vil se feilmeldinger når du ser på sider) og da må du fjerne .htaccess fila.</p></li>
58 </ol>';
59 $string['paths'] = 'Stier';
60 $string['pathserrcreatedataroot'] = 'Datakatalog ({$a->dataroot}) kan ikke lages av installasjonsprosessen.';
61 $string['pathshead'] = 'Bekreft stier';
62 $string['pathsrodataroot'] = 'Dataroot katalog er ikke skrivbar.';
63 $string['pathsroparentdataroot'] = 'Overordnet katalog ({$a->parent}) er ikke skrivbar. Datakatalogen ({$a->dataroot}) kan ikke lages av installasjonsprosessen.';
64 $string['pathsunsecuredataroot'] = 'Dataroot plassering er ikke sikker';
65 $string['pathswrongadmindir'] = 'Adminkatalog finnes ikke';
66 $string['phpextension'] = '{$a} PHP etternavn';
67 $string['phpversion'] = 'PHP versjon';
68 $string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle trenger en PHP versjon minst 4.3.0 eller 5.1.0 (5.0.x har rekke kjente problem).</p>
69 <Du kjører nå versjon {$a}</p>
70 <p>Du må oppgradere PHP eller flytte til en server med en nyere versjon av PHP!<br /> (I forhold til 5.0.x kan du også nedgradere til versjon 4.4.x)</p>';
71 $string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
72 $string['welcomep20'] = 'Du ser denne siden fordi du nå med hell har installert og kjørt <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong>pakke på datamaskinen din. Gratulerer!';
73 $string['welcomep30'] = 'Denne versjonen av <strong>{$a->installername}</strong> inkluderer programmer for å lage et miljø som <strong>Moodle</strong> jobber i, nemlig:';
74 $string['welcomep40'] = 'Denne pakken inkluderer også  <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
75 $string['welcomep50'] = 'Bruken av alle applikasjoner i denne pakken er administrert av egne lisenser. Hele <strong>{$a->installername}</strong> pakken er <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">
76 åpen kildekode</a> og er distribuert under  <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> lisensen.';
77 $string['welcomep60'] = 'De følgende sidene vil vise deg gjennom noen enkle steg for å konfigurere og sette opp <strong>Moodle</strong> på datamaskinen din. Du kan akseptere standard innstillinger, eller, hvis du vil, justere dem etter egne behov.';
78 $string['welcomep70'] = 'Klikk på "Neste" knappen under for å fortsette med <strong>Moodle</strong>-installasjonen';
79 $string['wwwroot'] = 'Web addresse';