28adfbc8e43fc841c160a27a51c9f37164586357
[moodle.git] / install / lang / pl / install.php
1 <?php
3 // This file is part of Moodle - http://moodle.org/
4 //
5 // Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify
6 // it under the terms of the GNU General Public License as published by
7 // the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
8 // (at your option) any later version.
9 //
10 // Moodle is distributed in the hope that it will be useful,
11 // but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12 // MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
13 // GNU General Public License for more details.
14 //
15 // You should have received a copy of the GNU General Public License
16 // along with Moodle.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
18 /**
19  * Automatically generated strings for Moodle installer
20  *
21  * Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
22  * needed during the very first steps of installation. This file was
23  * generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
24  * {@link http://docs.moodle.org/dev/Languages/AMOS}) using the
25  * list of strings defined in /install/stringnames.txt.
26  *
27  * @package   installer
28  * @license   http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
29  */
31 defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
33 $string['admindirname'] = 'Katalog admin';
34 $string['availablelangs'] = 'Dostępne paczki językowe';
35 $string['chooselanguagehead'] = 'Wybierz język';
36 $string['chooselanguagesub'] = 'Proszę wybrać język TYLKO do instalacji. Stronę i języki dla użytkowników będzie można wybrać na następnym ekranie.';
37 $string['clialreadyinstalled'] = 'Plik config.php już istnieje, użyj admin/cli/upgrade.php jeśli chcesz uaktualnić witrynę.';
38 $string['databasehost'] = 'Host bazy danych';
39 $string['databasename'] = 'Nazwa bazy danych';
40 $string['dataroot'] = 'Katalog z danymi';
41 $string['dbprefix'] = 'Prefiks tabel';
42 $string['dirroot'] = 'Katalog Moodle';
43 $string['environmenthead'] = 'Sprawdzam środowisko (ustawienia) ...';
44 $string['errorsinenvironment'] = 'Kontrola środowiska zakończona niepowodzeniem!';
45 $string['installation'] = 'Instalacja';
46 $string['langdownloaderror'] = 'Niestety język "{$a}" nie może zostać pobrany. Proces instalacji będzie kontynuowany w języku angielskim.';
47 $string['memorylimithelp'] = '<p>Limit pamięci PHP dla Twojego serwera jest ustawiony obecnie na {$a}.</p>
49 <p> Może to stworzyć sytuację, w której Moodle będzie miał w przyszłości problemy z pamięcią, zwłaszcza jeśli masz udostępnionych wiele modułów i/lub wielu użytkowników.</p>
51 <p>Jeśli jest to możliwe, zalecamy ustawienie konfiguracji PHP z wyższym limitem, np. 40M.
52 Istnieje kilka sposobów przeprowadzenia tej operacji, których możesz spróbować:</p>
53 <ol>
54 <li>Jeśli możesz przekompiluj PHP za pomocą <i>--enable-memory-limit</i>.
55 Pozwoli to Moodle ustawić samoczynnie limit pamięci.</li>
56 <li>Jeśli masz dostęp do pliku konfiguracyjnego php.ini, możesz w nim zmienić ustawienie <b>memory_limit</b> do wielkości np. 40M. W przypadku, gdy nie posiadasz dostępu możesz poprosić swojego administratora aby zrobił to za Ciebie.</li>
57 <li>Na niektórych serwerach PHP można stworzyć plik. htaccess w katalogu Moodle zawierający poniższą linię:
58 <blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote>
59 <p>Jednakże na niektórych serwerach będzie uniemożliwiało to poprawne działanie <b>wszystkich</b> stron PHP (ujrzysz błędy na wyświetlanych stronach), wtedy będziesz musiał usunąć plik .htaccess.</p></li>
60 </ol>';
61 $string['paths'] = 'Ścieżki';
62 $string['pathserrcreatedataroot'] = 'Katalog danych ({$a->dataroot}) nie może zostać utworzony przez instalator.';
63 $string['pathshead'] = 'Potwierdź ścieżki';
64 $string['pathsrodataroot'] = 'Główny katalog danych nie ma uprawnień do zapisu. ';
65 $string['pathsroparentdataroot'] = 'Nadrzędny katalog ({$a->parent}) jest tylko do odczytu. Katalog danych ({$a->dataroot}) nie może zostać utworzony przez instalator. ';
66 $string['pathssubdirroot'] = 'Pełna ścieżka do katalogu z instalacją Moodle.';
67 $string['pathsunsecuredataroot'] = 'Lokalizacja głównego katalogu danych nie jest bezpieczna';
68 $string['pathswrongadmindir'] = 'Katalog admin nie istnieje';
69 $string['phpextension'] = '{$a} rozszerzenie PHP';
70 $string['phpversion'] = 'Wersja PHP';
71 $string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle wymaga wersji PHP co najmniej 4.3.0 lub 5.1.0 (5.0.x posiada kilka znanych problemów).</p>
72 <p>Obecnie jest uruchomiona wersja {$a}</p>
73 <p>Musisz uaktualnić wersję PHP lub przenieść na host z nowszą wersją PHP!<br />(W przypadku wersji 5.0.x możesz dokonać downgrade do wersji 4.4.x)</p>';
74 $string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
75 $string['welcomep20'] = 'Widzisz tę stronę, ponieważ z powodzeniem zainstalowałeś i uruchomiłeś <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> na swoim komputerze.';
76 $string['welcomep30'] = 'Ten instalator <strong>{$a->installername}</strong> zawiera aplikacje, by stworzyć środowisko, w którym będzie działać <strong>Moodle</strong>, czyli';
77 $string['welcomep40'] = 'Pakiet zawiera <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
78 $string['welcomep50'] = 'Wszystkie aplikacje w tym pakiecie maja własne, oddzielne licencje. Kompletny pakiet <strong>{$a->installername}</strong> jest <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">open source</a> i jest dystrybuowany na <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> licencji.';
79 $string['welcomep60'] = 'Nastepujące strony przeprowadzą cię przez instalację <strong>Moodle</strong> na twoim komputerze. Możesz zaakceptować ustawienia domyślne, lub opcjonalnie, dostosować je do swoich potrzeb.';
80 $string['welcomep70'] = 'Kliknij przycisk "Dalej" żeby kontynuować instalację <strong>Moodle</strong>.';
81 $string['wwwroot'] = 'Adres w sieci';