Merge branch 'MDL-25708' of git://github.com/stronk7/moodle
[moodle.git] / install / lang / pl / install.php
1 <?php
3 // This file is part of Moodle - http://moodle.org/
4 //
5 // Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify
6 // it under the terms of the GNU General Public License as published by
7 // the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
8 // (at your option) any later version.
9 //
10 // Moodle is distributed in the hope that it will be useful,
11 // but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12 // MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
13 // GNU General Public License for more details.
14 //
15 // You should have received a copy of the GNU General Public License
16 // along with Moodle.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
18 /**
19  * Automatically generated strings for Moodle installer
20  *
21  * Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
22  * needed during the very first steps of installation. This file was
23  * generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
24  * {@link http://docs.moodle.org/en/Development:Languages/AMOS}) using the
25  * list of strings defined in /install/stringnames.txt.
26  *
27  * @package   installer
28  * @license   http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
29  */
31 $string['admindirname'] = 'Katalog admin';
32 $string['availablelangs'] = 'Dostępne paczki językowe';
33 $string['chooselanguagehead'] = 'Wybierz język';
34 $string['chooselanguagesub'] = 'Proszę wybrać język TYLKO do instalacji. Stronę i języki dla użytkowników będzie można wybrać na następnym ekranie.';
35 $string['dataroot'] = 'Katalog z danymi';
36 $string['dbprefix'] = 'prefiksy tabel';
37 $string['dirroot'] = 'Katalog Moodle';
38 $string['environmenthead'] = 'Sprawdzam środowisko (ustawienia) ...';
39 $string['installation'] = 'Instalacja';
40 $string['langdownloaderror'] = 'Niestety język "{$a}" nie jest zainstalowany. Instalacja będzie przebiegać dalej po angielsku.';
41 $string['memorylimithelp'] = 'Limit pamięci PHP dla Twojego serwera jest ustawiony obecnie na {$a}.</p>
43 <p> Może to stworzyć sytuację, w której Moodle będzie miał w przyszłości problemy z pamięcią, zwłaszcza jeśli masz udostępnionych wiele modułów i/lub wielu użytkowników.</p>
45 <p> Jeśli jest to możliwe, zalecamy ustawienie konfiguracji PHP z wyższym limitem, np. 40M.
46 Istnieje kilka sposobów przeprowadzenia tej operacji, których możesz spróbować: </p>
47 <ol>
48 <li> Jeśli możesz przekompiluj PHP za pomocą <i>--enable-memory-limit</i>.
49 Pozwoli to Moodle ustawić samoczynnie limit pamięci. </li>
50 <li> Jeśli masz dostęp do swojego pliku php.ini, możesz w nim zmienić ustawienie <b>memory_limit</b> do wielkođci 40M. Jeśli nie posiadasz tego dostępu możesz poprosić swojego administratora aby zrobił to za Ciebie.</li>
51 <li> Na niektórych serwerach PHP można stworzyć plik. htaccess w katalogu Moodle zawierający poniższą linię:
52 <p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
53 <p> jednakże na niektórych serwerach będzie uniemożliwiało to działanie <b> wszystkich </b> stron PHP (ujrzysz błędy na stronie), a więc będziesz zmuszony usunąć plik .htaccess. </p></li></ol>”';
54 $string['phpversion'] = 'Wersja PHP';
55 $string['phpversionhelp'] = '<p> Moodle wymaga wersji PHP co najmniej 4.1.0. </p> 
56 <p>Obecnie jest uruchomiona wersja {$a}</p>
57 <p> Musisz uaktualnić wersje PHP lub przenieść na host z nowszą wersją PHP!</p>';
58 $string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
59 $string['welcomep20'] = 'Widzisz tę stronę, ponieważ z powodzeniem zainstalowałeś i uruchomiłeś <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong>  na swoim komputerze.';
60 $string['welcomep30'] = 'Ten instalator <strong>{$a->installername}</strong> zawiera aplikacje, by stworzyć środowisko, w którym będzie działać <strong>Moodle</strong>, czyli';
61 $string['welcomep40'] = 'Pakiet zawiera<strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
62 $string['welcomep50'] = 'Wszystkie aplikacje w tym pakiecie maja własne, oddzielne licencje. Kompletny pakiet <strong>{$a->installername}</strong> jest <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">open source</a> i jest dystrybuowany na <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> licencji.';
63 $string['welcomep60'] = 'Nastepujące strony przeprowadzą cię przez instalację Moodle na twoim komputerze. Możesz zaakceptować ustawienia domyślne lub, opcjonalnie, dostosować je do swoich potrzeb.';
64 $string['welcomep70'] = 'Kliknij "Dalej" żeby kontynuować instalację Moodle';
65 $string['wwwroot'] = 'Adres w sieci';