208197209dbdc1594abee729bb1d1e465df1feba
[moodle.git] / install / lang / sr_lt / install.php
1 <?php
3 // This file is part of Moodle - http://moodle.org/
4 //
5 // Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify
6 // it under the terms of the GNU General Public License as published by
7 // the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
8 // (at your option) any later version.
9 //
10 // Moodle is distributed in the hope that it will be useful,
11 // but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12 // MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
13 // GNU General Public License for more details.
14 //
15 // You should have received a copy of the GNU General Public License
16 // along with Moodle.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
18 /**
19  * Automatically generated strings for Moodle installer
20  *
21  * Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
22  * needed during the very first steps of installation. This file was
23  * generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
24  * {@link http://docs.moodle.org/dev/Languages/AMOS}) using the
25  * list of strings defined in /install/stringnames.txt.
26  *
27  * @package   installer
28  * @license   http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
29  */
31 defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
33 $string['admindirname'] = 'Administratorski direktorijum';
34 $string['availablelangs'] = 'Dostupni jezički paketi';
35 $string['chooselanguagehead'] = 'Izaberite jezik';
36 $string['chooselanguagesub'] = 'Molimo izaberite jezik koji će se koristiti tokom instalacije. Ovaj jezik će, takođe, biti korišćen na nivou sajta kao podrazumevani, mada to naknadno može biti promenjeno.';
37 $string['clialreadyconfigured'] = 'Datoteka config.php već postoji. Molimo, koristite admin/cli/install_database.php ako želite da instalirate Moodle na ovom serveru.';
38 $string['clialreadyinstalled'] = 'Datoteka config.php već postoji. Molimo koristite admin/cli/upgrade.php ako želite da nadogradite Moodle na ovom serveru.';
39 $string['cliinstallheader'] = 'Moodle {$a} program za instalaciju iz komandne linije';
40 $string['databasehost'] = 'Server baze podataka';
41 $string['databasename'] = 'Ime baze podataka';
42 $string['databasetypehead'] = 'Izaberite drajver baze podataka';
43 $string['dataroot'] = 'Direktorijum podataka';
44 $string['datarootpermission'] = 'Ovlašćenja nad direktorijumom podataka';
45 $string['dbprefix'] = 'Prefiks tabele';
46 $string['dirroot'] = 'Moodle direktorijum';
47 $string['environmenthead'] = 'Proveravanje Vašeg okruženja...';
48 $string['environmentsub2'] = 'Svako izdanje Moodlea ima minimum zahteva po pitanju odgovarajuće PHP verzije i nekoliko obaveznih PHP ekstenzija.
49 Kompletna provera okruženja se vrši pre svake instalacije i nadogradnje postojeće verzije. Ukoliko ne znate kako da instalirate novu verziju ili omogućite PHP ekstenzije kontaktirajte svog administratora servera.';
50 $string['errorsinenvironment'] = 'Provera okruženja nije prošla!';
51 $string['installation'] = 'Instalacija';
52 $string['langdownloaderror'] = 'Nažalost, jezik "{$a}" se ne može preuzeti. Proces instalacije biće nastavljen na engleskom jeziku.';
53 $string['memorylimithelp'] = '<p>PHP ograničenje memorije za vaš server je trenutno podešeno na {$a}.</p>
55 <p>Ovo podešavanje može kasnije da prouzrokuje da Moodle ima problema sa memorijom, posebno ako imate mnogo aktiviranih modula i/ili mnogo korisnika.</p>
57 <p>Preporučujemo da konfigurišete PHP sa višim ograničenjem ako je moguće, recimo 40M. Postoji nekoliko načina na koje to može da se to uradi:</p><ol>
58 <li>Ako možete, rekompajlirajte PHP sa <i>--enable-memory-limit</i>. Ovo će omogućiti Moodle sistemu da sam postavi memorijsko ograničenje.</li>
59 <li>Ako imate pristup svojoj php.ini datoteci, možete promeniti vrednost za <b>memory_limit</b> na, recimo, 40M. Ako nemate pristup toj datoteci možete pitati svog administratora da to uradi umesto vas.</li>
60 <li>Na nekim PHP serverima možete da kreirate .htaccess datoteku u Moodle direktorijumu koja sadrži red:
61 <blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote>
62 <p>Međutim, na nekim serverima to će sprečiti prikazivanje <b>svih</b> PHP stranica (videćete poruku o grešci kada budete gledali stranice), pa ćete sa tih servera morati da uklonite .htaccess datoteku.</p></li>
63 </ol>';
64 $string['paths'] = 'Putanje';
65 $string['pathserrcreatedataroot'] = 'Instalaciona procedura ne može da kreira direktorijum baze podataka ({$a->dataroot}).';
66 $string['pathshead'] = 'Potvrdi putanje';
67 $string['pathsrodataroot'] = 'U direktorijum za podatke nije moguć upis';
68 $string['pathsroparentdataroot'] = 'Nije moguć upis u nadređeni direktorijum ({$a->parent}).  Instalacioni program ne može da kreira direktorijum za podatke ({$a->dataroot}).';
69 $string['pathssubadmindir'] = 'Vrlo mali broj veb servera koristi /admin kao specijalni URL za pristup raznim podešavanjima (kontrolni panel i sl.). Nažalost, to dovodi do konflikta sa standardnom lokacijom za administratorske stranice u Moodleu. Ovaj problem možete rešiti tako što ćete promeniti ime administratorskog direktorijuma u vašoj instalaciji, i ovde upisati to novo ime. Na primer <em>moodleadmin</em>. Ovo podešavanje će prepraviti administratorske linkove u Moodle sistemu.';
70 $string['pathssubdataroot'] = 'Potreban vam je prostor gde će Moodle čuvati postavljene datoteke. Ovaj direktorijum treba da bude podešen tako da se može čitati i u njega upisivati od strane korisnika veb servera (obično \'nobody\' ili \'apache\'), ali istovremeno mora biti dostupan direktno preko veba. Ukoliko ovaj direktorijum ne postoji Moodle će pokušati da ga kreira tokom instalacije.';
71 $string['pathssubdirroot'] = '<p>Puna putanja do direktorijuma koji sadrži kod Moodlea.</p>';
72 $string['pathssubwwwroot'] = 'Puna veb adresa putem koje će se pristupati Moodleu. Nije moguće pristupati Moodleu koristeći više adresa.
73 Ako vaš sajt ima više javnih adresa onda na svima morate da podesite permanentne redirekcije osim na ovoj.
74 Ako je vaš sajt dostupan sa interneta ali i iz intranet okruženja ovde upotrebite javnu adresu i podesite DNS tako da i intranet korisnici mogu da koriste javnu adresu.
75 Ako je adresa netačna promenite URL u svom veb čitaču da biste ponovo pokrenuli instalaciju sa drugačijom vrednošću.';
76 $string['pathsunsecuredataroot'] = 'Dataroot lokacija nije bezbedna';
77 $string['pathswrongadmindir'] = 'Admin direktorijum ne postoji';
78 $string['phpextension'] = '{$a} PHP ekstenѕija';
79 $string['phpversion'] = 'PHP verzija';
80 $string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle zahteva najmanje PHP verziju 4.3.0 ili 5.1.0 (5.0.x ima  brojne uočene probleme).</p>
81 <p>Trenutno koristite verziju {$a}</p>
82 <p>Morate nadograditi PHP ili premestiti Moodle na veb server sa novijom verzijom PHP-a!</br>
83 (U slučaju verzije 5.0.x možete, takođe, da se vratite na 4.4.x verziju)</p>';
84 $string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
85 $string['welcomep20'] = 'Ovu stranicu vidite zato što ste uspešno instalirali i pokrenuli <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> paket na svom serveru. Čestitamo!';
86 $string['welcomep30'] = 'Ovo izdanje <strong>{$a->installername}</strong> uključuje aplikacije za kreiranje okruženja u kojem će <strong>Moodle</strong> uspešno funkcionisati, konkretno:';
87 $string['welcomep40'] = 'Ovaj paket obuhvata i <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
88 $string['welcomep50'] = 'Korišćenje svih aplikacija ovog paketa je uređeno njihovim licencama. Kompletan<strong>{$a->installername}</strong> paket je <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">otvorenog koda</a> i distribuira se pod <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> licencom.';
89 $string['welcomep60'] = 'Naredne stranice će vas provesti kroz nekoliko jednostavnih koraka tokom kojih ćete konfigurisati i podesiti <strong>Moodle</strong> na svom računaru. Možete prihvatiti podrazumevana podešavanja ili ih, opciono, prilagoditi sopstvenim potrebama.';
90 $string['welcomep70'] = 'Kliknite na dugme za nastavak da biste dalje podešavali <strong>Moodle</strong>.';
91 $string['wwwroot'] = 'Web adresa';