Automatically generated installer lang files
[moodle.git] / install / lang / sr_lt / install.php
1 <?php
3 // This file is part of Moodle - http://moodle.org/
4 //
5 // Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify
6 // it under the terms of the GNU General Public License as published by
7 // the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
8 // (at your option) any later version.
9 //
10 // Moodle is distributed in the hope that it will be useful,
11 // but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12 // MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
13 // GNU General Public License for more details.
14 //
15 // You should have received a copy of the GNU General Public License
16 // along with Moodle.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
18 /**
19  * Automatically generated strings for Moodle installer
20  *
21  * Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
22  * needed during the very first steps of installation. This file was
23  * generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
24  * {@link http://docs.moodle.org/dev/Languages/AMOS}) using the
25  * list of strings defined in /install/stringnames.txt.
26  *
27  * @package   installer
28  * @license   http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
29  */
31 defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
33 $string['admindirname'] = 'Administratorski direktorijum';
34 $string['availablelangs'] = 'Dostupni jezički paketi';
35 $string['chooselanguagehead'] = 'Izaberite jezik';
36 $string['chooselanguagesub'] = 'Molimo izaberite jezik koji će se koristiti tokom instalacije. Ovaj jezik će, takođe, biti korišćen na nivou sajta kao podrazumevani, mada to naknadno može biti promenjeno.';
37 $string['clialreadyconfigured'] = 'Datoteka config.php već postoji. Molimo, koristite admin/cli/install_database.php ako želite da instalirate Moodle na ovom serveru.';
38 $string['clialreadyinstalled'] = 'Datoteka config.php već postoji. Molimo koristite admin/cli/upgrade.php ako želite da nadogradite Moodle na ovom serveru.';
39 $string['cliinstallheader'] = 'Moodle {$a} program za instalaciju iz komandne linije';
40 $string['databasehost'] = 'Server baze podataka';
41 $string['databasename'] = 'Ime baze podataka';
42 $string['databasetypehead'] = 'Izaberite drajver baze podataka';
43 $string['dataroot'] = 'Direktorijum podataka';
44 $string['datarootpermission'] = 'Ovlašćenja nad direktorijumom podataka';
45 $string['dbprefix'] = 'Prefiks tabele';
46 $string['dirroot'] = 'Moodle direktorijum';
47 $string['environmenthead'] = 'Proveravanje Vašeg okruženja...';
48 $string['environmentsub2'] = 'Svako izdanje Moodlea ima minimum zahteva po pitanju odgovarajuće PHP verzije i nekoliko obaveznih PHP ekstenzija.
49 Kompletna provera okruženja se vrši pre svake instalacije i nadogradnje postojeće verzije. Ukoliko ne znate kako da instalirate novu verziju ili omogućite PHP ekstenzije kontaktirajte svog administratora servera.';
50 $string['errorsinenvironment'] = 'Provera okruženja nije prošla!';
51 $string['installation'] = 'Instalacija';
52 $string['langdownloaderror'] = 'Nažalost, jezik "{$a}" se ne može preuzeti. Proces instalacije biće nastavljen na engleskom jeziku.';
53 $string['memorylimithelp'] = '<p>PHP ograničenje memorije za vaš server je trenutno podešeno na {$a}.</p>
55 <p>Ovo podešavanje može kasnije da prouzrokuje da Moodle ima problema sa memorijom, posebno ako imate mnogo aktiviranih modula i/ili mnogo korisnika.</p>
57 <p>Preporučujemo da konfigurišete PHP sa višim ograničenjem ako je moguće, recimo 40M. Postoji nekoliko načina na koje to može da se to uradi:</p><ol>
58 <li>Ako možete, rekompajlirajte PHP sa <i>--enable-memory-limit</i>. Ovo će omogućiti Moodle sistemu da sam postavi memorijsko ograničenje.</li>
59 <li>Ako imate pristup svojoj php.ini datoteci, možete promeniti vrednost za <b>memory_limit</b> na, recimo, 40M. Ako nemate pristup toj datoteci možete pitati svog administratora da to uradi umesto vas.</li>
60 <li>Na nekim PHP serverima možete da kreirate .htaccess datoteku u Moodle direktorijumu koja sadrži red:
61 <blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote>
62 <p>Međutim, na nekim serverima to će sprečiti prikazivanje <b>svih</b> PHP stranica (videćete poruku o grešci kada budete gledali stranice), pa ćete sa tih servera morati da uklonite .htaccess datoteku.</p></li>
63 </ol>';
64 $string['paths'] = 'Putanje';
65 $string['pathserrcreatedataroot'] = 'Instalaciona procedura ne može da kreira direktorijum baze podataka ({$a->dataroot}).';
66 $string['pathshead'] = 'Potvrdi putanje';
67 $string['pathsrodataroot'] = 'U direktorijum za podatke nije moguć upis';
68 $string['pathsroparentdataroot'] = 'Nije moguć upis u nadređeni direktorijum ({$a->parent}).  Instalacioni program ne može da kreira direktorijum za podatke ({$a->dataroot}).';
69 $string['pathssubadmindir'] = 'Vrlo mali broj veb servera koristi /admin kao specijalni URL za pristup raznim podešavanjima (kontrolni panel i sl.). Nažalost, to dovodi do konflikta sa standardnom lokacijom za administratorske stranice u Moodleu. Ovaj problem možete rešiti tako što ćete promeniti ime administratorskog direktorijuma u vašoj instalaciji, i ovde upisati to novo ime. Na primer <em>moodleadmin</em>. Ovo podešavanje će prepraviti administratorske linkove u Moodle sistemu.';
70 $string['pathssubdataroot'] = '<p>Direktorijum gde će Moodle čuvati datoteke i sadržaj koji su postavili korisnici. </p>
71 <p>Ovaj direktorijum treba da bude podešen tako da korisnik veb servera (obično \'nobody\' ili \'apache\') može da ga čita i u njega upisuje.</p>
72 <p>Direktorijum ne sme biti dostupan direktno preko veba. </p>
73 <p>Ukoliko ovaj direktorijum ne postoji proces instalacije će pokušati da ga kreira.</p>';
74 $string['pathssubdirroot'] = '<p>Puna putanja do direktorijuma koji sadrži kod Moodlea.</p>';
75 $string['pathssubwwwroot'] = '<p>Puna adresa putem koje će se pristupati Moodleu, tj. adresa koju će korisnici uneti u adresnu traku svojih veb čitača kako bi pristupili Moodleu.</p>
76 <p>Nije moguće pristupati Moodleu korišćenjem više adresa Ako se vašem sajtu može pristupiti sa više adresa, onda izaberite najlakšu, a za sve ostale adrese podesite permanentnu redirekciju.</p>
77 <p>Ako se vašem sajtu može pristupiti sa interneta ali i sa unutrašnje mreže (koja se ponekad naziv intranet), onda ovde upotrebite javnu adresu.</p>
78 <p>Ako je tekuća adresa netačna, molimo vas, promenite URL adresu u adresnoj traci svog veb čitača i ponovo pokrenite instalaciju.</p>';
79 $string['pathsunsecuredataroot'] = 'Dataroot lokacija nije bezbedna';
80 $string['pathswrongadmindir'] = 'Admin direktorijum ne postoji';
81 $string['phpextension'] = '{$a} PHP ekstenѕija';
82 $string['phpversion'] = 'PHP verzija';
83 $string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle zahteva najmanje PHP verziju 4.3.0 ili 5.1.0 (5.0.x ima  brojne uočene probleme).</p>
84 <p>Trenutno koristite verziju {$a}</p>
85 <p>Morate nadograditi PHP ili premestiti Moodle na veb server sa novijom verzijom PHP-a!</br>
86 (U slučaju verzije 5.0.x možete, takođe, da se vratite na 4.4.x verziju)</p>';
87 $string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
88 $string['welcomep20'] = 'Ovu stranicu vidite zato što ste uspešno instalirali i pokrenuli <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> paket na svom serveru. Čestitamo!';
89 $string['welcomep30'] = 'Ovo izdanje <strong>{$a->installername}</strong> uključuje aplikacije za kreiranje okruženja u kojem će <strong>Moodle</strong> uspešno funkcionisati, konkretno:';
90 $string['welcomep40'] = 'Ovaj paket obuhvata i <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
91 $string['welcomep50'] = 'Korišćenje svih aplikacija ovog paketa je uređeno njihovim licencama. Kompletan<strong>{$a->installername}</strong> paket je <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">otvorenog koda</a> i distribuira se pod <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> licencom.';
92 $string['welcomep60'] = 'Naredne stranice će vas provesti kroz nekoliko jednostavnih koraka tokom kojih ćete konfigurisati i podesiti <strong>Moodle</strong> na svom računaru. Možete prihvatiti podrazumevana podešavanja ili ih, opciono, prilagoditi sopstvenim potrebama.';
93 $string['welcomep70'] = 'Kliknite na dugme za nastavak da biste dalje podešavali <strong>Moodle</strong>.';
94 $string['wwwroot'] = 'Web adresa';