Automatically generated installer lang files
[moodle.git] / install / lang / sr_lt / install.php
1 <?php
3 // This file is part of Moodle - http://moodle.org/
4 //
5 // Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify
6 // it under the terms of the GNU General Public License as published by
7 // the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
8 // (at your option) any later version.
9 //
10 // Moodle is distributed in the hope that it will be useful,
11 // but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12 // MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
13 // GNU General Public License for more details.
14 //
15 // You should have received a copy of the GNU General Public License
16 // along with Moodle.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
18 /**
19  * Automatically generated strings for Moodle 2.3dev installer
20  *
21  * Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
22  * needed during the very first steps of installation. This file was
23  * generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
24  * {@link http://docs.moodle.org/dev/Languages/AMOS}) using the
25  * list of strings defined in /install/stringnames.txt.
26  *
27  * @package   installer
28  * @license   http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
29  */
31 defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
33 $string['admindirname'] = 'Administratorski direktorijum';
34 $string['availablelangs'] = 'Spisak dostupnih jezika';
35 $string['chooselanguagehead'] = 'Izaberite jezik';
36 $string['chooselanguagesub'] = 'Molimo izaberite jezik koji će se koristiti samo tokom instalacije. Kasnije ćete moći da izaberete jezička podešavanja na nivou sajta i korisnika.';
37 $string['clialreadyconfigured'] = 'Datoteka config.php već postoji. Molimo, koristite admin/cli/install_database.php ako želite da instalirate ovaj sajt.';
38 $string['clialreadyinstalled'] = 'Datoteka config.php već postoji. Upotrebite komandu admin/cli/upgrade.php ako želite da ažurirate svoj sajt.';
39 $string['cliinstallheader'] = 'Moodle {$a} program za instalaciju iz komandne linije';
40 $string['databasehost'] = 'Server baze podataka :';
41 $string['databasename'] = 'Ima baze podataka :';
42 $string['databasetypehead'] = 'Izaberi drajver baze podataka';
43 $string['dataroot'] = 'Direktorijum podataka';
44 $string['datarootpermission'] = 'Ovlašćenja nad direktorijumom podataka';
45 $string['dbprefix'] = 'Prefiks tabele';
46 $string['dirroot'] = 'Moodle direktorijum';
47 $string['environmenthead'] = 'Proveravanje Vašeg okruženja...';
48 $string['environmentsub2'] = 'Svaka verzija Moodlea ima minimum zahteva po pitanju odgovarajuće PHP verѕije i nekoliko obaveznih PHP ekstenzija.
49 Puna provera okruženja se vrši pre svake instalacije ili ažuriranja postojeće verzije. Ukoliko ne znate kako da instalirate novu verziju ili omogućite PHP ektenzije kontaktirajte Vašeg server administratora.';
50 $string['errorsinenvironment'] = 'Greške u okruženju';
51 $string['installation'] = 'Instalacija';
52 $string['langdownloaderror'] = 'Nažalost jezik "{$a}" nije instaliran. Proces instalacije biće nastavljen na engleskom jeziku.';
53 $string['memorylimithelp'] = '<p>PHP ograničenje memorije za Vaš server je trenutno podešeno na {$a}.</p>
55 <p>Ovo može da prouzrokuje kasnije memorijske probleme Vašeg Moodle sistema, posebno ako imate mnogo dozvoljenih modula i/ili mnogo korisnika.</p>
57 <p>Preporučujemo da konfigurišete PHP sa višim ograničenjem ako je moguće, recimo 16M. Postoji nekoliko načina da se to uradi. Pokušajte:</p><ol>
58 <li>Ako možete, rekompajlirajte PHP sa <i>--enable-memory-limit</i>. Ovo će dozvoliti Moodle sistemu da postavi memorijsko ograničenje sam za sebe.</li>
59 <li>Ako imate pristup Vašoj php.ini datoteci, možete promeniti <b>memory_limit</b> podešavanje u recimo 16M. Ako nemate pristup toj datoteci možete pitati svog administratora da to uradi za Vas.</li>
60 <li>Na nekim PHP serverima možete kreirati .htaccess datoteku u Moodle direktorijumu koja sadrži red:
61 <p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
62 <p>Kakogod, na nekim serverima će to sprečiti prikazivanje <b>svih</b> PHP stranica (biće Vam prikazana poruka o grešci umesto svake stranice), pa ćete sa njih morati ukloniti .htaccess datoteku.</p></li>
63 </ol>';
64 $string['paths'] = 'Putanje';
65 $string['pathserrcreatedataroot'] = 'Instalciona procedura ne može da kreira direktorijum baze podataka ({$a->dataroot})';
66 $string['pathshead'] = 'Potvrdi putanje';
67 $string['pathsrodataroot'] = 'U direktorijum za podatke nije moguć upis';
68 $string['pathsroparentdataroot'] = 'U nadređeni direktorijum ({$a->parent}) nije moguć upis. Direktorijum za podatke ({$a->dataroot}) ne može kreirati instalacioni program.';
69 $string['pathssubadmindir'] = 'Nekoliko sajtova za Webhosting koristi /admin kao specijalni URL za pristup kontrolnom panelu. Na žalost, to može da da dovede do konflikta sa standardnim direktorijumom u kojem su smešten Moodle administratorske stranice. Ovaj problem možete rešiti tako što ćete tokom instalacije preimenovati admin direktorijum u, na primer <em>moodleadmin</em>.';
70 $string['pathssubdataroot'] = 'Potreban vam je prostor gde će Moodle čuvati postavnjene datoteke. Ovaj direktorijum bi trebalo da bude podešen tako da se može čitati i u njega upisivati od strane korisnika Web servera (obično \'nobody\' ili \'apache\'), ali istovremeno mora biti dostupan direktno preko Weba. Ukoliko ovaj direktorijum ne postoji Moodle će pikušati da ga kreira tokom instalacije,';
71 $string['pathssubdirroot'] = 'Puna putanja do direktotijuma za instalaciju Moodlea. Promenite samo ukoliko želite da koristite sinbolične linkove.';
72 $string['pathssubwwwroot'] = 'Puna ver adresa preko koje će se pristupati Moodleu. Nije moguće pristupati Moodleu koristeći višnj adresa. Ukoliko Vaš sajt ima više javnih adresa onda na svima morate da podesite permanentnu direkciju ka jednoj adresi. Ukoliko je Vaš sajt dostupam sa Interneta ali i iz Intranet okružeanja koristite javnu adresu i podesite DNS tako da i Intranet korisnici mogu da koriste tu javnu adresu.';
73 $string['pathsunsecuredataroot'] = 'Dataroot lokacija nije bezbedna';
74 $string['pathswrongadmindir'] = 'Admin direktorijum ne postoji';
75 $string['phpextension'] = '{$a} PHP ekstenѕija';
76 $string['phpversion'] = 'PHP verzija';
77 $string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle zahteva najmanje PHP verziju 4.3.0 ili 5.1.0 (5.0.x funkcioniše uz brojne uočene probleme).</p>
78 <p>Trenutno imate verziju {$a}</p>
79 <p>Morate nadograditi PHP ili premestiti Moodle instalaciju na web server sa novijom verzijom PHP-a!</br>
80 (U slučaju verzije 5.0.x bilo bi dobro da je snizite na 4.4.x verziju)</p>';
81 $string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
82 $string['welcomep20'] = 'Prikazana Vam je ova stranica jer ste uspešno instalirali i pokrenuli <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> paket na Vašem računaru. Čestitamo!';
83 $string['welcomep30'] = 'Ovo izdanje <strong>{$a->installername}</strong> uključuje aplikacije za kreiranje okruženja u kom će <strong>Moodle</strong> uspešno funkcionisati, konkretno:';
84 $string['welcomep40'] = 'Ovaj paket obuhvata i <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
85 $string['welcomep50'] = 'Korišćenje aplikacija iz ovog paketa je uslovljeno njhovim licencama. Kompletan <strong>{$a->installername}</strong> paket je <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">otvorenog koda</a> i distribuira se pod <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> licencom.';
86 $string['welcomep60'] = 'Naredne stranice će Vas provesti kroz nekoliko jednostavnih koraka tokom kojih ćete konfigurisati <strong>Moodle</strong> na Vašem računaru. Možete prihvatiti podrazumevana podešavanja ili ih, opciono, prilagoditi sopstvenim potrebama.';
87 $string['welcomep70'] = 'Kliknite na dugme za nastavak da biste dalje podešavali <strong>Moodle</strong>.';
88 $string['wwwroot'] = 'Web adresa';