*** empty log message ***
[moodle.git] / lang / ca / moodle.php
1 <?PHP // $Id$ 
2       // moodle.php - created with Moodle 1.0.5 beta 1 (2002092500)
5 $string['action'] = "Acció";
6 $string['activities'] = "Activitats";
7 $string['activity'] = "Activitat";
8 $string['activityreport'] = "Informe d'activitat";
9 $string['add'] = "Afegir";
10 $string['added'] = "Afegit \$a";
11 $string['addinganew'] = "Afegir un nou \$a";
12 $string['addinganewto'] = "Afegir un nou \$a->what a \$a->to";
13 $string['addnewcourse'] = "Afegir un nou curs";
14 $string['addnewuser'] = "Afegir un nou usuari";
15 $string['address'] = "Adreça";
16 $string['addteacher'] = "Afegir professor";
17 $string['admin'] = "Admin";
18 $string['administration'] = "Administració";
19 $string['again'] = "una altra vegada";
20 $string['all'] = "Tots";
21 $string['alldays'] = "Tots els dies";
22 $string['allfieldsrequired'] = "Tots els camps són obligatoris";
23 $string['alllogs'] = "Tots els diaris";
24 $string['allowguests'] = "Aquest curs permet entrar als usuaris invitats";
25 $string['allparticipants'] = "Tots els participants";
26 $string['alphanumerical'] = "Només pot contindre lletres o números";
27 $string['alreadyconfirmed'] = "El registre ja s'ha confirmat";
28 $string['answer'] = "Resposta";
29 $string['assignteachers'] = "Assignar professors";
30 $string['availablecourses'] = "Cursos disponibles";
31 $string['cancel'] = "Cancel·lar";
32 $string['categories'] = "Categories de cursos";
33 $string['category'] = "Categoria";
34 $string['categoryadded'] = "S'ha afegit la categoria '\$a'";
35 $string['categorydeleted'] = "S'ha esborrat la categoria '\$a'";
36 $string['changedpassword'] = "S'ha canviat la contrasenya";
37 $string['changepassword'] = "Canviar la contrasenya";
38 $string['changessaved'] = "Canvis guardats";
39 $string['checklanguage'] = "Comprovar idioma";
40 $string['choose'] = "Triar";
41 $string['choosecourse'] = "Triar un curs";
42 $string['chooselivelogs'] = "O observar els diaris en directe";
43 $string['chooselogs'] = "Tria quins diaris vols veure";
44 $string['choosetheme'] = "Triar tema";
45 $string['chooseuser'] = "Triar un usuari";
46 $string['city'] = "Població";
47 $string['comparelanguage'] = "Comparar idioma amb l'anglès";
48 $string['complete'] = "Completat";
49 $string['configvariables'] = "Variables de configuració";
50 $string['confirmed'] = "S'ha confirmat el registre";
51 $string['continue'] = "Continuar";
52 $string['cookiesenabled'] = "les cookies han d'estar activades en el teu client web";
53 $string['copyrightnotice'] = "Copyright";
54 $string['country'] = "País";
55 $string['course'] = "Curs";
56 $string['courseformats'] = "Formats de curs";
57 $string['courses'] = "Cursos";
58 $string['courseupdates'] = "Actualitzacions del curs";
59 $string['createaccount'] = "Crear un compte nou";
60 $string['createuserandpass'] = "Crear un nou nom d'usuari i contrasenya per connectar-s'hi";
61 $string['createziparchive'] = "empaquetar-los en un fitxer zip";
62 $string['currentlanguage'] = "Idioma actual";
63 $string['currentlocaltime'] = "hora local";
64 $string['databasechecking'] = "Actualitzar la base de dades de Moodle de la versió \$a->oldversion a \$a->newversion...";
65 $string['databasesetup'] = "Ajustant la base de dades";
66 $string['databasesuccess'] = "La base de dades s'ha actualitzat amb èxit";
67 $string['databaseupgrades'] = "Actualitzant la base de dades";
68 $string['defaultcoursefullname'] = "Nom complet del curs 101";
69 $string['defaultcourseshortname'] = "NCC101";
70 $string['defaultcoursestudent'] = "Estudiant";
71 $string['defaultcoursestudents'] = "Estudiants";
72 $string['defaultcoursesummary'] = "Escriu un paràgraf breu i explicatiu sobre del curs";
73 $string['defaultcourseteacher'] = "Professor";
74 $string['defaultcourseteachers'] = "Professors";
75 $string['delete'] = "Esborrar";
76 $string['deletecheck'] = "Esborrar \$a ?";
77 $string['deletecheckfull'] = "Estàs absolutament segur que vols esborrar completament \$a ?";
78 $string['deletecompletely'] = "esborrar-los completament";
79 $string['deletecourse'] = "Esborrar un curs";
80 $string['deletecoursecheck'] = "Estas absolutament segur que vols esborrar completament aquest curs i totes les dades que conté";
81 $string['deleted'] = "Esborrat";
82 $string['deletedactivity'] = "Esborrat \$a";
83 $string['deletedcourse'] = "\$a ha estat completament esborrat";
84 $string['deletednot'] = "No s'ha pogut esborrar \$a!";
85 $string['deletingcourse'] = "Esborrant \$a";
86 $string['description'] = "Descripció";
87 $string['doyouagree'] = "Has llegit aquestes condicions i les entens?";
88 $string['edit'] = "Editar \$a";
89 $string['editcoursesettings'] = "Editar els paràmetres del curs";
90 $string['editinga'] = "Editar un \$a";
91 $string['editmyprofile'] = "Editar perfil";
92 $string['editsummary'] = "Editar resum";
93 $string['editthisactivity'] = "Editar aquesta activitat";
94 $string['edituser'] = "Editar comptes d'usuari";
95 $string['email'] = "Adreça de correu";
96 $string['emailconfirm'] = "Confirma el compte";
97 $string['emailconfirmation'] = "Hola, \$a->firstname,
99 S'ha sol·licitat un nou compte en '\$a->sitename' amb la teua
100 adreça de correu.
102 Per a confirmar la creació del compte, per favor connecta't a
103 l'adreça web següent:
105   \$a->link
107 En la majoria de programes de correu electrònic, l'adreça
108 s'hauria de presentar com un enllaç blau i només cal clicar-lo.
110 Si això no funciona, copia i apega l'adreça en la línea
111 d'adreces de la finestra del teu navegador.
113 Salutacions de l'administrador de '\$a->sitename',
115 \$a->admin";
116 $string['emailconfirmsent'] = "   <P>S'ha enviat un missatge de correu a la teua adreça <B>\$a</B>
117    <P>Conté instruccions senzilles per a completar el registre.
118    <P>Si tens dificultats, contacta amb l'administrador del lloc.";
119 $string['emaildisplay'] = "Mostrar email";
120 $string['emaildisplaycourse'] = "Permetre només als altres membres del curs veure la meua adreça de correu";
121 $string['emaildisplayno'] = "Ocultar a tothom la meua adreça de correu electrònic";
122 $string['emaildisplayyes'] = "Permetre que tothom veja la meua adreça de correu";
123 $string['emailexists'] = "Aquesta adreça de correu ja està registrada.";
124 $string['emailformat'] = "Format del correu";
125 $string['emailmustbereal'] = "Nota: l'adreça de correu ha de ser una adreça real";
126 $string['enrolmentkey'] = "Clau d'inscripció";
127 $string['enrolmentkeyfrom'] = "Aquest curs requereix una clau d'inscripció - una contrasenya<BR>
128 d'un sol ús que t'ha d'haver proporcionat \$a";
129 $string['enrolmentkeyhint'] = "Aquesta clau d'inscripció es errònia, per favor torna a intentar-ho<BR>
130 (Una pista: comença per '\$a'";
131 $string['entercourse'] = "Fes clic per a entrar en aquest curs";
132 $string['enteremailaddress'] = "Introdueix la teua adreça de correu per anul·lar la contrasenya anterior i rebre'n una de nova per correu electrònic.";
133 $string['error'] = "Error";
134 $string['existingteachers'] = "Professors existents";
135 $string['feedback'] = "Interaccions";
136 $string['filemissing'] = "Falta \$a";
137 $string['files'] = "Fitxers";
138 $string['filloutallfields'] = "Per favor ompli tots els camps d'aquest formulari";
139 $string['firstname'] = "Nom";
140 $string['firsttime'] = "És la primera vegada que entres ací?";
141 $string['followingoptional'] = "Els ítems següents són opcionals";
142 $string['followingrequired'] = "Els ítems següents són obligatoris";
143 $string['forgotten'] = "Has oblidat el nom d'usuari o la contrasenya?";
144 $string['format'] = "Format";
145 $string['formatsocial'] = "Format social";
146 $string['formattopics'] = "Format per temes";
147 $string['formatweeks'] = "Format semanal";
148 $string['frontpagedescription'] = "Descripció per a la primera plana";
149 $string['frontpageformat'] = "Format de la primera plana";
150 $string['fulllistofcourses'] = "Tots els cursos";
151 $string['fullname'] = "Nom complet";
152 $string['fullprofile'] = "Perfil complet";
153 $string['fullsitename'] = "Nom complet del lloc";
154 $string['gd1'] = "";
155 $string['gd2'] = "";
156 $string['gdnot'] = "";
157 $string['gpl'] = "Copyright (C) 2001-2002  Martin Dougiamas  (http://dougiamas.com)
159 This program is free software; you can redistribute it and/or modify
160 it under the terms of the GNU General Public License as published by
161 the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
162 (at your option) any later version.
164 This program is distributed in the hope that it will be useful,
165 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
166 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
167 GNU General Public License for more details:
169 http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html";
170 $string['grade'] = "Nivell";
171 $string['guestskey'] = "Permetre invitats amb clau";
172 $string['guestsno'] = "No permetre l'entrada d'invitats";
173 $string['guestsnotallowed'] = "Ho lamentem, '\$a' no permet l'entrada d'invitats.";
174 $string['guestsyes'] = "Permetre invitats sense clau";
175 $string['guestuser'] = "Usuari invitat";
176 $string['guestuserinfo'] = "Aquest usuari és un usuari especial que permet entrar a alguns cursos en mode només de lectura (read-only).";
177 $string['help'] = "Ajuda";
178 $string['helphtml'] = "Com escriure HTML";
179 $string['helppicture'] = "Com penjar una imatge";
180 $string['helpquestions'] = "Com fer preguntes";
181 $string['helptext'] = "Com escriure text";
182 $string['hide'] = "";
183 $string['home'] = "Inici";
184 $string['htmlformat'] = "Format HTML amb imatges";
185 $string['icqnumber'] = "Número ICQ";
186 $string['idnumber'] = "Número ID";
187 $string['invalidemail'] = "L'adreça de correu no és vàlida";
188 $string['invalidlogin'] = "Entrada incorrecta, torna a intentar-ho";
189 $string['languagegood'] = "Aquest paquet d'idioma està al dia! :-)";
190 $string['lastaccess'] = "Últim accés";
191 $string['lastedited'] = "Última edició";
192 $string['lastmodified'] = "Última modificació";
193 $string['lastname'] = "Cognoms";
194 $string['latestnews'] = "Últimes notícies";
195 $string['leavetokeep'] = "Deixa en blanc per tal de mantenir la contrasenya actual";
196 $string['license'] = "Llicència GPL";
197 $string['listofallpeople'] = "Llistat de tota la gent";
198 $string['livelogs'] = "Diaris de l'última hora";
199 $string['location'] = "Localització";
200 $string['loggedinas'] = "Has entrat com \$a";
201 $string['loggedinnot'] = "No has entrat";
202 $string['login'] = "Entrada";
203 $string['loginas'] = "Entrar com";
204 $string['loginguest'] = "Entrar com a invitat";
205 $string['loginsite'] = "Entrar en aquest lloc";
206 $string['loginsteps'] = "Hola! L'accés complet als cursos requereix que dediques un minut a la creació d'un nou compte d'usuari vàlid per a aquest lloc web. Cada curs pot requerir també una &quot;clau d'inscripció&quot; que se't demanaria només la primera vegada que entres. Els passos que has de donar són els següents:
208    <OL size=2>
209    <LI>Ompli el formulari de <A HREF=\$a>Nou compte</A> amb les dades que se't demanaran.
210    <LI>El sistema t'enviarà inmediatament un missatge a la teua adreça de correu.
211    <LI>Llegeix el correu, i fes clic en l'enllaç web inclòs.
212    <LI>S'activarà el teu compte i et connectaràs.
213    <LI>Llavors, tria el curs en el qual vols participar.
214    <LI>Si se't demana una &quot;clau d'inscripció&quot;, utilitza la que t'ha donat el professor. Amb això quedaràs inscrit en el curs.
215    <LI>Ara ja tindràs accés complet al curs. En endavant només hauràs d'introduir el teu nom d'usuari i la contrasenya (en el formulari d'aquesta pàgina) per tal de connectar-te i tenir accés a qualsevol curs en el qual estigues inscrit.
216    </OL>";
217 $string['loginto'] = "Entrar en\$a";
218 $string['loginusing'] = "Entra ací utilitzant el teu nom d'usuari i contrasenya";
219 $string['logout'] = "Eixida";
220 $string['logs'] = "Diaris";
221 $string['mainmenu'] = "Menú principal";
222 $string['makeafolder'] = "Crear una carpeta";
223 $string['makeeditable'] = "";
224 $string['managedatabase'] = "Gestió de la base de dades";
225 $string['markthistopic'] = "Marcar aquest tema com a tema actual";
226 $string['maximumchars'] = "Màxim de \$a caràcters";
227 $string['maximumgrade'] = "Nota màxima";
228 $string['maxsize'] = "Mida màxima: \$a";
229 $string['miscellaneous'] = "Miscel·lània";
230 $string['missingcategory'] = "Has de triar una categoria";
231 $string['missingcity'] = "Falta la població";
232 $string['missingcountry'] = "Falta el país";
233 $string['missingdescription'] = "Falta la descripció";
234 $string['missingemail'] = "Falta l'adreça de correu electrònic";
235 $string['missingfirstname'] = "Falta el nom";
236 $string['missingfullname'] = "Falta el nom complet";
237 $string['missinglastname'] = "Falten els cognoms";
238 $string['missingnewpassword'] = "Falta la nova contrasenya";
239 $string['missingpassword'] = "Falta la contrasenya";
240 $string['missingshortname'] = "Falta la denominació breu";
241 $string['missingshortsitename'] = "Falta el nom breu de lloc";
242 $string['missingsitedescription'] = "Falta la descripció del lloc";
243 $string['missingsitename'] = "Falta el nom del lloc";
244 $string['missingstrings'] = "Comprovar si falten cadenes";
245 $string['missingstudent'] = "Has d'elegir alguna cosa";
246 $string['missingsummary'] = "Falta el resum";
247 $string['missingteacher'] = "Has de triar alguna cosa";
248 $string['missingusername'] = "Falta el nom d'usuari";
249 $string['modified'] = "Modificat";
250 $string['modulesetup'] = "Ajustant les taules de mòduls";
251 $string['modulesuccess'] = "\$a taules s'han ajustat correctament";
252 $string['mostrecently'] = "més recent";
253 $string['movedown'] = "avall";
254 $string['movefilestohere'] = "Traslladar els fitxers ací";
255 $string['movetoanotherfolder'] = "traslladar-los a una altra carpeta";
256 $string['moveup'] = "amunt";
257 $string['mustconfirm'] = "Necessites confirmar el teu registre";
258 $string['mycourses'] = "Els meus cursos";
259 $string['name'] = "Nom";
260 $string['namesocial'] = "secció";
261 $string['nametopics'] = "tema";
262 $string['nameweeks'] = "setmana";
263 $string['never'] = "Mai";
264 $string['newaccount'] = "Nou compte";
265 $string['newpassword'] = "Nova contrasenya";
266 $string['newpasswordtext'] = "Hola, \$a->firstname,
268 La contrasenya del teu compte en '\$a->sitename' ha estat
269 anul·lada i se te n'ha assignat una nova provisionalment.
271 Les dades per a fer la connexió són ara les següents:
273    nom d'usuari: \$a->username
274    contrasenya: \$a->newpassword
276 Per favor, vés a aquesta plana i canvia la teua contrasenya:
278    \$a->link
279    
280 En la majoria de programes de correu electrònic, l'adreça
281 s'hauria de presentar com un enllaç blau i només cal clicar-lo.
283 Si això no funciona, copia i apega l'adreça en la línea
284 d'adreces de la finestra del teu navegador.
286 Salutacions de l'administrador de '\$a->sitename',
288 \$a->signoff
289 ";
290 $string['newpicture'] = "Nova imatge";
291 $string['newsitem'] = "Notícia";
292 $string['newsitems'] = "Notícies";
293 $string['newsitemsnumber'] = "Notícies per mostrar";
294 $string['newuser'] = "Nou usuari";
295 $string['newusers'] = "Nous usuaris";
296 $string['no'] = "No";
297 $string['nocoursesyet'] = "No hi ha cursos en aquesta categoria";
298 $string['noexistingteachers'] = "No hi ha professors";
299 $string['nograde'] = "Sense nota";
300 $string['none'] = "";
301 $string['nopotentialteachers'] = "No hi ha professors potencials";
302 $string['normal'] = "";
303 $string['nostudentsyet'] = "Encara no hi ha cap estudiant inscrit en aquest curs";
304 $string['nosuchemail'] = "Adreça de correu desconeguda";
305 $string['noteachersyet'] = "Encara no hi ha cap professor en aquest curs";
306 $string['notenrolled'] = "\$a no està inscrit en aquest curs.";
307 $string['nothingnew'] = "Cap novetat des de l'última entrada";
308 $string['nousersyet'] = "Encara no hi ha usuaris";
309 $string['now'] = "ara";
310 $string['numberweeks'] = "Nombre de setmanes/temes";
311 $string['numdays'] = "\$a dies";
312 $string['numminutes'] = "";
313 $string['numviews'] = "\$a vistes";
314 $string['numweeks'] = "\$a setmanes";
315 $string['numwords'] = "\$a paraules";
316 $string['numyears'] = "\$a anys";
317 $string['ok'] = "OK";
318 $string['opentoguests'] = "Accés d'invitats";
319 $string['optional'] = "opcional";
320 $string['order'] = "Ordre";
321 $string['outline'] = "Esquema";
322 $string['participants'] = "Participants";
323 $string['password'] = "Contrasenya";
324 $string['passwordchanged'] = "S'ha canviat la contrasenya";
325 $string['passwordsdiffer'] = "Les contrasenyes no coincideixen";
326 $string['passwordsent'] = "S'ha enviat la contrasenya";
327 $string['passwordsenttext'] = "   <P>S'ha enviat un missatge per correu electrònic a la teua adreça \$a->email.
328    <P><B>Per favor, busca en el teu correu la contrasenya nova</B>
329    <P>Aquesta nova contrasenya ha estat generada automàticament, de manera que potser voldràs <A HREF=\$a->link>canviar-la per una altra més fàcil de recordar</A>.";
330 $string['people'] = "Gent";
331 $string['personalprofile'] = "Perfil personal";
332 $string['phone'] = "Telèfon";
333 $string['potentialteachers'] = "Professors potencials";
334 $string['preferredlanguage'] = "Idioma de preferència";
335 $string['preview'] = "Vista prèvia";
336 $string['previeworchoose'] = "Prova o tria un tema";
337 $string['question'] = "Pregunta";
338 $string['readme'] = "LLEGIU-ME";
339 $string['recentactivity'] = "Activitat recent";
340 $string['removeteacher'] = "Eliminar professor";
341 $string['rename'] = "Canviar nom";
342 $string['requireskey'] = "Aquest curs necessita una clau d'inscripció";
343 $string['resources'] = "Recursos";
344 $string['returningtosite'] = "Tornes a aquest lloc?";
345 $string['revert'] = "Tornar";
346 $string['role'] = "Funció";
347 $string['savechanges'] = "Guardar canvis";
348 $string['search'] = "Buscar";
349 $string['searchagain'] = "Tornar a buscar";
350 $string['searchresults'] = "Resultats";
351 $string['section'] = "Secció";
352 $string['selectacountry'] = "Tria un país";
353 $string['senddetails'] = "Rebre les meues dades via email";
354 $string['separateandconnected'] = "Formes de coneixement separades i connectades";
355 $string['serverlocaltime'] = "Hora del servidor local";
356 $string['settings'] = "Opcions";
357 $string['shortname'] = "Nom curt";
358 $string['shortsitename'] = "Nom curt del lloc (p. e. una paraula)";
359 $string['showallcourses'] = "Mostrar tots els cursos";
360 $string['showalltopics'] = "Mostrar tots els temes";
361 $string['showallweeks'] = "Mostrar totes les setmanes";
362 $string['showlistofcourses'] = "Mostrar llista de cursos";
363 $string['showonlytopic'] = "Mostrar només el tema \$a";
364 $string['showonlyweek'] = "Mostrar només la setmana \$a";
365 $string['showtheselogs'] = "Mostrar aquests diaris";
366 $string['site'] = "Lloc";
367 $string['sitelogs'] = "Diaris del lloc";
368 $string['sitenews'] = "Notícies del lloc";
369 $string['sites'] = "Llocs";
370 $string['sitesettings'] = "Opcions del lloc";
371 $string['size'] = "Mida";
372 $string['socialheadline'] = "Fòrum social - últims temes";
373 $string['someallowguest'] = "Alguns cursos poden permetre l'accés d'invitats";
374 $string['startdate'] = "Data d'inici del curs";
375 $string['startsignup'] = "Comença creant-te un compte d'usuari nou!";
376 $string['status'] = "Estatus";
377 $string['stringsnotset'] = "Les cadenes següents no estan definides en \$a";
378 $string['success'] = "Èxit";
379 $string['summary'] = "Resum";
380 $string['summaryof'] = "Resum de \$a";
381 $string['supplyinfo'] = "Dóna'ns algunes dades personals";
382 $string['teacheronly'] = "només per a \$a";
383 $string['textformat'] = "Només text";
384 $string['thanks'] = "Gràcies";
385 $string['theme'] = "Tema";
386 $string['themesaved'] = "Nou tema guardat";
387 $string['thislanguage'] = "Català";
388 $string['timezone'] = "Zona horària";
389 $string['today'] = "Avui";
390 $string['todaylogs'] = "Diaris d'avui";
391 $string['toomanytoshow'] = "Hi ha massa usuaris per a mostrar-los tots";
392 $string['topic'] = "Tema";
393 $string['topicoutline'] = "Esquema per temes";
394 $string['turneditingoff'] = "Desactivar edició";
395 $string['turneditingon'] = "Activar edició";
396 $string['undecided'] = "No decidit";
397 $string['unenrol'] = "Esborrar d'aquest curs";
398 $string['unenrolme'] = "Esborrar de \$a";
399 $string['unenrolsure'] = "Estàs segur que vols esborrar \$a d'aquest curs?";
400 $string['unsafepassword'] = "Aquesta contrasenya no és segura, prova'n un altre";
401 $string['unzip'] = "Unzip";
402 $string['update'] = "Actualitzar";
403 $string['updated'] = "Actualitzat \$a";
404 $string['updatemyprofile'] = "Actualitzar perfil";
405 $string['updatesevery'] = "S'actualitza cada \$a segons";
406 $string['updatethiscourse'] = "Actualitzar aquest curs";
407 $string['updatinga'] = "Actualitzant un \$a";
408 $string['updatingain'] = "Actualitzant un \$a->what en \$a->in";
409 $string['upload'] = "Penjar";
410 $string['uploadafile'] = "Penjar un fitxer";
411 $string['uploadthisfile'] = "Penjar aquest fitxer";
412 $string['userdeleted'] = "";
413 $string['userdescription'] = "Descripció";
414 $string['username'] = "Nom d'usuari";
415 $string['usernameexists'] = "Aquest nom d'usuari ja existeix, tria'n un altre";
416 $string['userprofilefor'] = "Perfil d'usuari per a \$a";
417 $string['users'] = "Usuaris";
418 $string['webpage'] = "Pàgina web";
419 $string['week'] = "Setmana";
420 $string['weeklyoutline'] = "Esquema per setmanes";
421 $string['welcometocourse'] = "Benvingut a \$a";
422 $string['welcometocoursetext'] = "Benvingut a \$a->coursename!
424 Una de les primeres coses que hauries de fer és editar el teu
425 perfil de manera que puguem conèixer-te una mica més:
427   \$a->profileurl";
428 $string['withchosenfiles'] = "Els fitxers seleccionats";
429 $string['wordforstudent'] = "La teua paraula per a 'Estudiant'";
430 $string['wordforstudenteg'] = "p. e. Estudiant, Participant, etc.";
431 $string['wordforstudents'] = "La teua paraula per a 'Estudiants'";
432 $string['wordforstudentseg'] = "p. e. Estudiants, Participants, etc.";
433 $string['wordforteacher'] = "La teua paraula per a 'Professor'";
434 $string['wordforteachereg'] = "p. e. Professor, Tutor, Facilitador, etc.";
435 $string['wordforteachers'] = "La teua paraula per a 'Professors'";
436 $string['wordforteacherseg'] = "p. e. Professors, Tutors, Facilitadors, etc.";
437 $string['wrongpassword'] = "Contrasenya incorrecta per a aquest nom d'usuari";
438 $string['yes'] = "Sí";
439 $string['yourlastlogin'] = "La teua última entrada va ser";
440 $string['yourself'] = "tu mateix";
441 $string['yourteacher'] = "el teu \$a";
443 $string[thischarset] = "iso-8859-1";
444 $string[allow] = "Permetre";
445 $string[allownot] = "No permetre";
446 $string[assessment] = "Avaluació";
447 $string[closewindow] = "Tanca aquesta finestra";
448 $string[configauth] = "Choose the authentication module you want to use.  The default is 'email' and has the best security.  The method 'none' has no checking whatsoever - be careful using it unless you really know what you are doing.";
449 $string[configgdversion] = "Indicate the version of GD that is installed.  The version shown by default is the one that has been auto-detected.  Don't change this unless you really know what you're doing.";
450 $string[configerrorlevel] = "Choose the amount of PHP warnings that you want to be displayed.  Normal is usually the best choice.";
451 $string[confightmleditor] = "Choose whether or not to allow use of the embedded HTML text editor. Even if you choose allow, this editor will only appear when the user is using a compatible browser (IE 5.5 or later).  Users can also choose not to use it.";
452 $string[configintro] = "On this page you can specify a number of configuration variables that help make Moodle work properly on your server.  Don't worry too much about it - the defaults will usually work fine and you can always come back to this page later and change these settings.";
453 $string[configlang] = "Choose a default language for the whole site.  Users can override this setting later.";
454 $string[configlangdir] = "Most languages are printed left-to-right, but some, like Arabic and Hebrew, are printed right-to-left.";
455 $string[configlocale] = "Choose a sitewide locale - this will affect the format and language of dates. You need to have this locale data installed on your operating system.  (eg en_US or es_ES).  If you don't know what to choose leave it blank.";
456 $string[configlongtimenosee] = "If students haven't logged in for a very long time, then they are automatically unsubscribed from courses.  This parameter specifies that time limit.";
457 $string[configmaxeditingtime] = "This specifies the amount of time people have to re-edit forum postings, journal feedback etc.  Usually 30 minutes is a good value.";
458 $string[configproxyhost] = "If this <B>server</B> needs to use a proxy computer (eg a firewall) to access the Internet, then provide the proxy hostname and port here.  Otherwise leave it blank.";
459 $string[configslasharguments] = "Files (images, uploads etc) are provided via a script using 'slash arguments' (the second option here). This method allows files to be more easily cached in web browsers, proxy servers etc.  Unfortunately, some PHP servers don't allow this method, so if you have trouble viewing uploaded files or images (eg user pictures), set this variable to the first option";
460 $string[configsmtphosts] = "Give the full name of one or more local SMTP servers that Moodle should use to send mail (eg 'mail.a.com' or 'mail.a.com;mail.b.com'). If you leave it blank, Moodle will use the PHP default method of sending mail.";
461 $string[configsmtpuser] = "If you have specified an SMTP server above, and the server requires authentication, then enter the username and password here.";
462 $string[configunzip] = "Indicate the location of your unzip program (Unix only).  This is needed to unpack zip archives on the server.";
463 $string[configzip] = "Indicate the location of your zip program (Unix only).  This is needed to create zip archives on the server.";
464 $string[day] = "dia";
465 $string[days] = "dies";
466 $string[displayingusers] = "Llista d'usuaris \$a->start a \$a->end";
467 $string[documentation] = "Moodle Documentation";
468 $string[downloadexcel] = "Baixar en format Excel";
469 $string[downloadtext] = "Baixar en format text";
470 $string[formathtml] = "Format HTML";
471 $string[formattext] = "Autoformat Moodle";
472 $string[formattexttype] = "Formatant";
473 $string[grades] = "Notes";
474 $string[helprichtext] = "Referent a l'editor HTML Richtext";
475 $string[hour] = "hora";
476 $string[hours] = "hores";
477 $string[htmleditor] = "Utilitzar l'editor HTML Richtext (requereix IE 5.5 o posterior)";
478 $string[htmleditoravailable] = "L'editor Richtext està disponible";
479 $string[htmleditordisabled] = "Tens desactivat l'editor Richtext en el teu perfil d'usuari";
480 $string[htmleditordisabledadmin] = "L'administrator d'aquest lloc ha desactivat l'editor Richtext";
481 $string[htmleditordisabledbrowser] = "L'editor Richtext no està disponible perquè no estàs utilitzant l'Internet Explorer versió 5.5 o posterior";
482 $string[jumpto] = "Saltar a...";
483 $string[langltr] = "Language direction left-to-right";
484 $string[langrtl] = "Language direction right-to-left";
485 $string[loginstepsnone] = "Hola!<P>Per tal de tenir accés complet als cursos t'has de crear 
486 un compte d'usuari.<P>Consisteix simplement a triar un nom d'usuari i una contrasenya amb els quals t'identificaràs, després, en aquesta pàgina.<P>Si algú ja ha triat abans el mateix nom d'usuari que tu, n'hauràs de provar un altre diferent.";
487 $string[maximumshort] = "Max";
488 $string[min] = "minut";
489 $string[mins] = "minuts";
491 $string['new'] = "Nou";
493 $string[nofilesyet] = "Encara no s'han penjat fitxers en aquest curs";
494 $string[noimagesyet] = "Encara no s'han penjat imatges en aquest curs";
495 $string[sec] = "segon";
496 $string[secs] = "segons";
497 $string[studentnotallowed] = "Ho lamentem, no pots entrar en aquest curs com a '\$a'";
498 $string[textediting] = "Quan edites text";
499 $string[texteditor] = "Utilitzar formularis web normals";
500 $string[total] = "Total";
501 $string[updatethis] = "Actualitzar aquest \$a";
503 $string[showrecent] = "Mostrar activitat recent";
505 ?>