More updates
[moodle.git] / lang / fi / quiz.php
1 <?PHP // $Id$ 
2       // quiz.php - created with Moodle 1.0.6.3 dev (2002111200)
5 $string['addselectedtoquiz'] = "Lisää valittu kyselyyn";
6 $string['alreadysubmitted'] = "Näyttäisi siltä että olet jo lähettänyt tämän vastauksen.";
7 $string['alwaysavailable'] = "Aina esillä";
8 $string['answer'] = "Vastaus";
9 $string['answerhowmany'] = "Yksi vai usempia vastuksia";
10 $string['answersingleno'] = "Salli useat vastaukset";
11 $string['answersingleyes'] = "Vain yksi vastaus";
12 $string['attempt'] = "Yritys \$a";
13 $string['attemptfirst'] = "Ensimmäinen yritys";
14 $string['attemptlast'] = "Viimeinen yritys";
15 $string['attemptquiznow'] = "Yritä kyselyä nyt";
16 $string['attempts'] = "Yritykset";
17 $string['attemptsallowed'] = "Yritystä sallittu";
18 $string['attemptsunlimited'] = "Rajattomasti yrityksiä";
19 $string['backtoquiz'] = "Takaisin kyselyn muokkaukseen";
20 $string['bestgrade'] = "Paras luokitus";
21 $string['caseno'] = "Ei, kirjainkoolla ei ole merkitystä";
22 $string['casesensitive'] = "Kirjainkoko";
23 $string['caseyes'] = "Kyllä, kirjain koon pitää täsmätä";
24 $string['categories'] = "Kategoriat";
25 $string['category'] = "Kategoria";
26 $string['categoryinfo'] = "Kategorian tiedot";
27 $string['categorymove'] = "Kategoria '\$a->name' sisältää '\$a->count' kysymystä. Ole hyvä ja valitse joku toinen kategoria johon siirrät ne.";
28 $string['categorymoveto'] = "Siirrä valitut tähän kategoriaan.";
29 $string['choice'] = "Valitse";
30 $string['choices'] = "Vaihtoehdot";
31 $string['correctanswer'] = "Oikea vastaus";
32 $string['correctanswers'] = "Oikeat vastaukset";
33 $string['createnewquestion'] = "Luo uusi kysymys";
34 $string['daysavailable'] = "Päivää esillä";
35 $string['default'] = "Oletus";
36 $string['defaultinfo'] = "Oletus kategoria kysymyksille.";
37 $string['deletequestioncheck'] = "Oletko varma että haluat poistaa '\$a'?";
38 $string['editcategories'] = "Muokkaa kategorioita";
39 $string['editingmultichoice'] = "Muokataan monivalintaa";
40 $string['editingquestion'] = "Muokkataan kysymystä";
41 $string['editingquiz'] = "Muokkataan kyselyä";
42 $string['editingshortanswer'] = "Muokataan lyhyttehtävää";
43 $string['editingtruefalse'] = "Muokataan tosi/epätosi tehtävää";
44 $string['false'] = "Epätosi";
45 $string['feedback'] = "Palaute";
46 $string['filloutoneanswer'] = "Sinun pitää täyttää vähintään yksi vastaus. Tyhjiä vastuksia ei käytetä.";
47 $string['fillouttwochoices'] = "Sinun pitää valita vähintään kaksi vaihtoehtoa. Tyhjiä vaihtoehtoja ei käytetä.";
48 $string['fractionsaddwrong'] = "Valitsemasi luokittelu ei ole 100%% asti<br>, vaan \$a%%.<br>\r
49 Haluatko palata ja korjata tämän kysymyksen?";
50 $string['fractionsnomax'] = "Yhden vastuksista pitäisi olla %%100, <br> jotta käyttäjän on mahdollista saada täydet pisteet<br> tästä kysymyksestä.\r
51 Haluatko palata ja korjata tämän kysymyksen?";
52 $string['gradeaverage'] = "Keskiarvo pisteistä";
53 $string['gradehighest'] = "Ylimmät pisteet";
54 $string['grademethod'] = "Pisteytys tapa";
55 $string['guestsno'] = "Pahus, vieraat eivät voi katsella tai täyttää kyselyitä.";
56 $string['imagedisplay'] = "Näytettävä kuva";
57 $string['introduction'] = "Johdanto";
58 $string['marks'] = "Pistettä";
59 $string['modulename'] = "Kysely";
60 $string['modulenameplural'] = "Kyselyt";
61 $string['multichoice'] = "Monivalinta";
62 $string['noanswers'] = "Vastausta ei ole valittu!";
63 $string['noattempts'] = "Kukaan ei ole yrittänyt tätä kyselyä.";
64 $string['nomoreattempts'] = "Enempää erityksiä ei sallita";
65 $string['noquestions'] = "Kysymyksiä ei ole vielä lisätty.";
66 $string['publish'] = "Julkaise";
67 $string['question'] = "Kysymys";
68 $string['questioninuse'] = "Kysymys '\$a' on jo käytössä:";
69 $string['questionname'] = "Kysymyksen nimi";
70 $string['questions'] = "Kysymykset";
71 $string['quizavailable'] = "Kysely on täytettävissä \$a saakka.";
72 $string['quizclose'] = "Sulje kysely";
73 $string['quizclosed'] = "Kysely on suljettu \$a";
74 $string['quiznotavailable'] = "Kysely on avoinna \$a lähtien";
75 $string['quizopen'] = "Avaa kysely";
76 $string['random'] = "Satunnaisesti";
77 $string['regrade'] = "Uudelleen arvio kaikki yritykset";
78 $string['regradecomplete'] = "KAikki yritykset on uudelleen arvioitu.";
79 $string['regradecount'] = "\$a->changed / \$a->attempt yrityksen arviointi muuttui.";
80 $string['rename'] = "Uudelleen nimeä";
81 $string['report'] = "Raportit";
82 $string['save'] = "Tallenna";
83 $string['savegrades'] = "Tallenna arvioinnit";
84 $string['savemyanswers'] = "Tallenna vastaukseni";
85 $string['savequiz'] = "Tallenna koko kysely";
86 $string['score'] = "Tulos";
87 $string['select'] = "Valitse";
88 $string['selectcategoryabove'] = "Valitse kategoria ylhäältä";
89 $string['shortanswer'] = "Lyhyt vastaus";
90 $string['show'] = "Näytä";
91 $string['showcorrectanswer'] = "Näytä oikeat vastaukset vastaamisen jälkeen?";
92 $string['showfeedback'] = "Näytä palaute vastamisen jälkeen?";
93 $string['time'] = "Aika";
94 $string['timecompleted'] = "Suoritettu";
95 $string['timetaken'] = "Suoritusaika";
96 $string['true'] = "Tosi";
97 $string['truefalse'] = "Tosi/Epätosi";
98 $string['type'] = "Tyyppi";
99 $string['viewallanswers'] = "Katso \$a suoritetut kyselyt";
100 $string['yourfinalgradeis'] = "Lopulline tulosesi tästä kyselystä on: \$a";
102 ?>