MDL-23844 fixed encodings in lang files
[moodle.git] / lib / dragmath / applet / lang / fi.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
3 <!--
4     Document   : fi.xml
5     Created on : 8 July 2009, 15:15
6     Author     : Mauno Korpelainen
7     Description:
8         Purpose of the document follows.
9 -->
11 <Language>
12     
13     <!--  Error Messages   --> 
14     <ReadingFile>Formaatin lukuvirhe: tarkista tiedosto</ReadingFile> 
15     <ReadingFile2>Virhe formaatissa: </ReadingFile2> 
16     <LoadingExp>Virhe kaavaa avattaessa</LoadingExp>
17     <SavingExp>Virhe kaavan tallennuksessa</SavingExp>
18     <Cut>Valintaa ei voi leikata: </Cut>
19     <Copy>Valintaa ei voi kopioida: </Copy>
20     <Tree>Polkua ei voi näyttää: </Tree>
21     <Action>Toimitoa ei voi suorittaa: </Action>
22     <AddMatrix>Matriisia ei voi lisätä</AddMatrix>
23     <Operator>Laskutoimitus puuttuu </Operator>
24     <Argument>Laskutoimituksen osa puuttuu </Argument>
25     <Image>Virhe: Kuvaa ei voi näyttää. Tarkista yhteys osoitteeseen http://www.mathtran.org</Image>
26     
27     <!--  Status Bar Messages   --> 
28     <ParseExp>Kaavaa ei voida näyttää</ParseExp>
29     <LoadExpression>Valitse avattavan tiedoston sijainti</LoadExpression>
30     <SaveExpression>Valitse tallennettavan tiedoston sijainti</SaveExpression>
31     <EnterRows>Matriisin rivien määrä</EnterRows>
32     <EnterColumns>Matriisin sarakkeiden määrä</EnterColumns>
33     <MatrixDim>Matriisin koko</MatrixDim>
34     <NoCut>Valitse leikattava osa</NoCut>
35     <NoPaste>Valiste liitettävä osa</NoPaste>
36     <NoBox>Valitse laatikko liitettävälle osalle</NoBox>
37     <NoCopy>Valitse kopioitava osa</NoCopy>
38     <Copied>Kopioitu</Copied>
39     <ReadingData>Virhe kaavan viennissä</ReadingData>
40     <Clipboard>Kaava vietiin leikepöydälle</Clipboard>
41     <NoExpression>Kaava puuttuu</NoExpression>
42     <NoFormat>Formaatti puuttuu</NoFormat>
43     <ImageSize>Valitse kuvan koko 1-10 (Pienin-Suurin)</ImageSize>
44     
45     <!--  Tooltips for math buttons   -->
46     <Multiply>Kertolasku</Multiply>
47     <Divide>Jakolasku</Divide>  
48     <Add>Yhteenlasku</Add> 
49     <Subtract>Vähennyslasku</Subtract>  
50     <Comma>Pilkku</Comma>
51     <PlusMinus>Plus-Miinus</PlusMinus>
52     <SquareRoot>Neliöjuuri</SquareRoot>  
53     <NthRoot>N:s juuri</NthRoot>  
54     <Power>Yläindeksi</Power>  
55     <Subscript>Alaindeksi</Subscript>  
56     <Matrix>Matriisi</Matrix>  
57     <Integral>Integraali</Integral>
58     <Differential>Derivaatta</Differential>
59     <LessThan>Pienempi kuin</LessThan>  
60     <GreaterThan>Suurempi kuin</GreaterThan>  
61     <LTEQ>Pienempi tai yhtäsuuri kuin</LTEQ>  
62     <GTEQ>Suurempi tai yhtä suuri kuin</GTEQ>
63     <Equals>Yhtäsuuri kuin</Equals>
64     <NotEqual>Erisuuri kuin</NotEqual> 
65     <Union>Yhdiste</Union>  
66     <Intersection>Leikkaus</Intersection>  
67     <Subset>Sisältyy aidosti joukkoon</Subset>  
68     <SubsetEq>Sisältyy joukkoon</SubsetEq>  
69     <NSubset>Ei sisälly aidosti joukkoon</NSubset>  
70     <NSubsetEq>Ei sisälly joukkoon</NSubsetEq> 
71     <Sine>Sini</Sine>  
72     <Cosine>Kosini</Cosine>  
73     <Tangent>Tangentti</Tangent>  
74     <ArcSine>Arkussini</ArcSine>  
75     <ArcCosine>Arkuskosini</ArcCosine>  
76     <ArcTangent>Arkustangentti</ArcTangent> 
77     <SineH>Hyperbolinen sini</SineH>  
78     <CosineH>Hyperbolinen kosini</CosineH>  
79     <TanH>Hyperbolinen tangentti</TanH>  
80     <ArcSineH>Hyperbolisen sinin käänteisfunktio</ArcSineH>  
81     <ArcCosineH>Hyperbolisen kosinin käänteisfunktio</ArcCosineH>  
82     <ArcTanH>Hyperbolisen tangentin käänteisfunktio</ArcTanH>  
83     <Logarithm>Logaritmi</Logarithm>
84     <NaturalLogarithm>Luonnollinen logaritmi</NaturalLogarithm>  
85     <Exp>Eksponenttifunktio</Exp>  
86     <UMinus>Miinus</UMinus>  
87     <BracketsRnd>Sulkeet</BracketsRnd>  
88     <BracketsCurl>Aaltosulkeet</BracketsCurl>  
89     <BracketsSq>Hakasulkeet</BracketsSq>  
90     <Abs>Itseisarvo</Abs> 
91     <Infinity>Ääretön</Infinity>
92     <GreekLetter>Kreikkalaiset symbolit</GreekLetter> 
93     <Factorial>Kertoma</Factorial> 
94     <Max>Maksimi</Max> 
95     <Min>Minimi</Min> 
96     <Assignment>Saa arvon</Assignment>
97     <Function>Funtio</Function> 
98     <Determinant>Determinantti</Determinant>
99     <Trace>Jälki</Trace>
100     <DefiniteIntegral>Määrätty intgraali</DefiniteIntegral>
101     <Product>Tulo</Product>
102     <Sum>Summa</Sum>
103     <Limit>Raja-arvo</Limit>
104     <Evaluate>Liitä lauseke</Evaluate>
105     <LeftArrow>Nuoli vasemmalle</LeftArrow> 
106     <RightArrow>Nuoli oikealle</RightArrow> 
107     <UpArrow>Nuoli ylös</UpArrow> 
108     <DownArrow>Nuoli alas</DownArrow> 
109     <LeftDblArrow>Kaksoisnuoli vasemmalle</LeftDblArrow> 
110     <RightDblArrow>Kaksoisnuoli oikealle</RightDblArrow> 
111     <LeftRightArrow>Vase-oikea nuoli</LeftRightArrow> 
112     <LeftRightDblArrow>Vasen-oikea kaksoisnuoli</LeftRightDblArrow> 
113     <NorthEastArrow>Nuoli koilliseen</NorthEastArrow>           
114     <SouthEastArrow>Nuoli kaakkoon</SouthEastArrow>             
115     <NorthWestArrow>Nuoli lounaaseen</NorthWestArrow>           
116     <SouthWestArrow>Nuoli luoteeseen</SouthWestArrow>
117     <Multiply2>kertolasku</Multiply2>
118     <Divide2>Jakolasku</Divide2>
119     <Equiv>Ekvivalentti</Equiv>
120     <Exists>On olemassa</Exists>
121     <ForAll>Kaikille</ForAll>
122     <IsIn>Sisältyy</IsIn>
123     <NotExists>Ei ole olemassa</NotExists>
124     <NotIn>Ei sisälly</NotIn>
125     <SimEq>Vastaa</SimEq>
126     <Or>Tai</Or>
127     <And>Ja</And>
128     <Not>Ei</Not>
129     <PartialDifferential>Osittaisderivaatta</PartialDifferential>
130     
131     
132     <!--  Tooltips for command buttons   -->
133     <OpenButton>Avaa kaava tiedostosta</OpenButton>
134     <SaveButton>Tallenna kaava tiedostoon</SaveButton>
135     <ExportButton>Vie kaava leikepöydälle</ExportButton>
136     <UndoButton>Kumoa</UndoButton>
137     <RedoButton>Toista</RedoButton>
138     <CutButton>Leikkaa</CutButton>
139     <CopyButton>Kopioi</CopyButton>
140     <PasteButton>Liitä</PasteButton>
141     <ClearButton>Poista kaavat</ClearButton>
142     <SelectButton>Valitse kaikki kaavat</SelectButton>
143     <LoadFormatButton>Valitse formaatti</LoadFormatButton>
144     <LoadLangButton>Valitse kieli</LoadLangButton>
145     <ShowTreeButton>Näytä kaavan polkurakenne</ShowTreeButton>
146     <OutlineButton>Näytä kaavan elementit</OutlineButton>
147     <OnlineHelpButton>Näytä ohjeet selaimessa</OnlineHelpButton>
148     <AboutButton>DragMath info</AboutButton>
149     
150     <!--  Menu   -->
151     <FileMenu>Tiedosto</FileMenu>
152     <OpenMenu>Avaa...</OpenMenu>
153     <SaveAsMenu>Tallenna nimellä...</SaveAsMenu>
154     <ExportMenu>Vie leikepöydälle</ExportMenu>
155     <ImageMenu>Vie kuvana</ImageMenu>
156     
157     <EditMenu>Muokkaa</EditMenu>
158     <UndoMenu>Kumoa</UndoMenu>
159     <RedoMenu>Toista</RedoMenu>
160     <CutMenu>Leikkaa</CutMenu>
161     <CopyMenu>Kopioi</CopyMenu>
162     <PasteMenu>Liitä</PasteMenu>
163     <ClearMenu>Poista kaavat</ClearMenu>
164     <SelectMenu>Valitse kaikki</SelectMenu>
165     
166     <OptionsMenu>Vaihtoehdot</OptionsMenu>
167     <SetExportMenu>Valitse formaatti</SetExportMenu>
168     <SetLanguageMenu>Valitse kieli</SetLanguageMenu>
169     <MultMenu>Poista kertomerkki</MultMenu>
170     
171     <HelpMenu>Ohje</HelpMenu>
172     <DebugMenu>Näytä tiedot</DebugMenu>
173     <TreeMenu>Näytä polkurakenne</TreeMenu>
174     <OutlineMenu>Näytä elementit</OutlineMenu>
175     <OnlineHelpMenu>Online ohje</OnlineHelpMenu>
176     <AboutMenu>DragMath info</AboutMenu>
177     
178 </Language>