Automatically generated installer lang files
[moodle.git] / install / lang / bg / install.php
index 2ddf6cd..3e8b95d 100644 (file)
@@ -38,6 +38,7 @@ $string['dataroot'] = 'Директория за данни';
 $string['dbprefix'] = 'Представка на таблиците';
 $string['dirroot'] = 'Директория на Moodle';
 $string['installation'] = 'Инсталиране';
 $string['dbprefix'] = 'Представка на таблиците';
 $string['dirroot'] = 'Директория на Moodle';
 $string['installation'] = 'Инсталиране';
+$string['langdownloaderror'] = 'За съжаление езикът "{$a}" не може да бъде изтеглен. Инсталирането ще продължи на английски.';
 $string['paths'] = 'Пътища';
 $string['pathshead'] = 'Потвърждаване на пътищата';
 $string['pathssubdataroot'] = 'Тази директория е място, където Moodle, записва качваните файлове. Тази директория трябва да е достъпна за четене И ЗА ЗАПИС от потребителя на интернет сървъра (обикновено \'nobody\' или \'apache\'), но не трябва да е достъпна пряко през Интернет. Инталаторът ще се опита да създаде директорията, ако тя не съществува.';
 $string['paths'] = 'Пътища';
 $string['pathshead'] = 'Потвърждаване на пътищата';
 $string['pathssubdataroot'] = 'Тази директория е място, където Moodle, записва качваните файлове. Тази директория трябва да е достъпна за четене И ЗА ЗАПИС от потребителя на интернет сървъра (обикновено \'nobody\' или \'apache\'), но не трябва да е достъпна пряко през Интернет. Инталаторът ще се опита да създаде директорията, ако тя не съществува.';