Automatically generated installer lang files
[moodle.git] / install / lang / bg / install.php
index 2496a49..716717e 100644 (file)
@@ -39,11 +39,16 @@ $string['databasetypehead'] = 'Избиране на драйвер за баз
 $string['dataroot'] = 'Директория за данни';
 $string['dbprefix'] = 'Представка на таблиците';
 $string['dirroot'] = 'Директория на Moodle';
+$string['environmenthead'] = 'Проверка на Вашата работна среда ...';
+$string['environmentsub2'] = 'Всяка версия на Moodle изисква някаква минимална версия на PHP и няколко необходими PHP разширения. Преди всяко инсталиране или надграждане се извършва пълна проверка на работната среда. Моля, обърнете се към администратора на сървъра ако не знаете как да инсталирате нова версия или да разрешите резширенията на PHP.';
+$string['errorsinenvironment'] = 'Проверката на роботната среда е прекратена!';
 $string['installation'] = 'Инсталиране';
 $string['langdownloaderror'] = 'За съжаление езикът "{$a}" не може да бъде изтеглен. Инсталирането ще продължи на английски.';
 $string['paths'] = 'Пътища';
 $string['pathshead'] = 'Потвърждаване на пътищата';
+$string['pathsroparentdataroot'] = 'Директория ({$a->parent}) не е разрешена за запис и директорията за данни ({$a->dataroot}) не може да бъде създадена от инсталатора.';
 $string['pathssubdataroot'] = 'Тази директория е място, където Moodle, записва качваните файлове. Тази директория трябва да е достъпна за четене И ЗА ЗАПИС от потребителя на интернет сървъра (обикновено \'nobody\' или \'apache\'), но не трябва да е достъпна пряко през Интернет. Инталаторът ще се опита да създаде директорията, ако тя не съществува.';
 $string['pathssubdirroot'] = 'Пълен път до директорията на Moodle.';
 $string['pathssubwwwroot'] = 'Пълен интернет адрес, на който ще се отваря Moodle. Не е възможно Moodle да се отваря чрез различни адреси. Ако Вашият сайт има няколко адреса трябва на всеки от другите адреси да направите пренасочване към този. Ако Вашият сайт се отваря както глобално от Интернет, така и от локална мрежа, настройте DNS, така че потребителите от локалната мрежа също да могат да ползват глобалния адрес. Ако адресът не е коректен, моля, променете адреса в браузъра си и започнете инсталирането с правилния адрес.';
+$string['phpextension'] = 'разширение на PHP';
 $string['wwwroot'] = 'Уеб адрес';