Automatically generated installer lang files
[moodle.git] / install / lang / ca / install.php
index 1ef0f2e..81af329 100644 (file)
@@ -52,15 +52,15 @@ $string['installation'] = 'Instal·lació';
 $string['langdownloaderror'] = 'Dissortadament l\'idioma "{$a}" no es pot baixar. La instal·lació prosseguirà en anglès.';
 $string['memorylimithelp'] = '<p>El límit de memòria del PHP del vostre servidor actualment està definit en {$a}.</p>
 
-<p>Això pot causar que Moodle tingui problemes de memòria més endavant, especialment si teniu molts mòduls habilitats i/o molts usuaris.</p>
+<p>Això pot causar que Moodle tingui problemes de memòria més endavant, especialment, si teniu molts mòduls habilitats i/o molts usuaris.</p>
 
 <p>És recomanable que configureu el PHP amb un límit superior, com ara 40 MB, sempre que sigui possible. Hi ha diverses maneres de fer això:</p>
 <ol>
 <li>Si podeu, recompileu el PHP amb <i>--enable-memory-limit</i>. Això permetrà que Moodle defineixi el límit de memòria per si mateix.</li>
-<li>Si teniu accés al fitxer php.ini, podeu canviar el paràmetre <b>memory_limit</b> a 40 MB. Si no hi teniu accés podeu demanar al vostre administrador que ho faci ell.</li>
-<li>En alguns servidors PHP podeu crear un fitxer .htaccess dins del directori de Moodle amb aquesta línia:
+<li>Si teniu accés al fitxer php.ini, podeu canviar el paràmetre <b>memory_limit</b> a 40 MB. Si no hi teniu accés, podeu demanar al vostre administrador que us ho faci.</li>
+<li>En alguns servidors PHP podeu crear un fitxer .htaccess dins el directori de Moodle amb aquesta línia:
 <p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
-<p>Tanmateix, en alguns servidors això farà que no funcioni <b>cap</b> pàgina PHP (es visualitzaran errors) en el qual cas hauríeu de suprimir el fitxer .htaccess.</p></li>
+<p>Tanmateix, en alguns servidors això farà que no funcioni <b>cap</b> pàgina PHP (es visualitzaran errors); en aquest cas, hauríeu de suprimir el fitxer .htaccess.</p></li>
 </ol>';
 $string['paths'] = 'Camins';
 $string['pathserrcreatedataroot'] = 'L\'instal·lador no pot crear el directori de dades ({$a->dataroot}).';