Automatically generated installer lang files
[moodle.git] / install / lang / tl / error.php
index f921fad..ceb4063 100644 (file)
@@ -32,16 +32,16 @@ defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
 
 $string['cannotcreatelangdir'] = 'Hindi makalikha ng lang bgsk.';
 $string['cannotcreatetempdir'] = 'Hindi makalikha ng temp bgsk.';
-$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Hindi mailusong ang mga piyesa';
-$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Hindi mailusong ang sakong ZIP.';
-$string['cannotfindcomponent'] = 'Hindi makita ang piyesa.';
-$string['cannotsavemd5file'] = 'Hindi maisilid ang sakong md5.';
-$string['cannotsavezipfile'] = 'Hindi maisilid ang sakong ZIP.';
-$string['cannotunzipfile'] = 'Hindi mai-unzip ang sako.';
-$string['componentisuptodate'] = 'Bago ang piyesa.';
-$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Bigo ang  pagsusuri  sa inilusong na sako.';
-$string['invalidmd5'] = 'Ditanggap na md5';
-$string['missingrequiredfield'] = 'May ilang nawawalang pitak na kailangan';
+$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Hindi mai-download ang mga sangkap';
+$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Hindi mai-download ang ZIP file.';
+$string['cannotfindcomponent'] = 'Hindi makita ang component.';
+$string['cannotsavemd5file'] = 'Hindi mai-save ang file na md5.';
+$string['cannotsavezipfile'] = 'Hindi mai-save ang file na ZIP.';
+$string['cannotunzipfile'] = 'Hindi mai-unzip ang file.';
+$string['componentisuptodate'] = 'Up-to-date ang component.';
+$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Bigo ang  pagsusuri  sa idinownload na file.';
+$string['invalidmd5'] = 'Mali ang check variable - paki-ulit';
+$string['missingrequiredfield'] = 'May ilang nawawalang field na kailangan';
 $string['wrongdestpath'] = 'Mali ang patutunguhang landas';
 $string['wrongsourcebase'] = 'Mali ang URL base ng source.';
-$string['wrongzipfilename'] = 'Mali ang ngalan ng sako na ZIP';
+$string['wrongzipfilename'] = 'Mali ang pangalan ng ZIP file';