Merge branch 'w41_MDL-16073_m26_extdbtest_i' of https://github.com/skodak/moodle
authorSam Hemelryk <sam@moodle.com>
Tue, 8 Oct 2013 20:23:53 +0000 (09:23 +1300)
committerSam Hemelryk <sam@moodle.com>
Tue, 8 Oct 2013 20:23:53 +0000 (09:23 +1300)
commit08f95ac5e5b6f52466a5bc950a7b58d1ae3d4ae6
tree76236d1691926ba8d01733751bc1c8f684f24304
parent9d1b909a9c8ae247f58bda982bba6f5c50370cff
parent6cf20915710cbab08e5283eee9654b46340a766d
Merge branch 'w41_MDL-16073_m26_extdbtest_i' of https://github.com/skodak/moodle