MDL-38154 do not hardcode sha1 hash of empty string
authorPetr Škoda <commits@skodak.org>
Mon, 25 Feb 2013 09:10:57 +0000 (10:10 +0100)
committerPetr Škoda <commits@skodak.org>
Mon, 25 Feb 2013 09:10:57 +0000 (10:10 +0100)
commit18fa4f4745f60ce7b54308cd44ecb209a8301cb3
treedb8b018e52029cd1332ec671274f49319f1538b7
parente029dff4cd3ff4443d0ef676140c1f4ac9194b22
MDL-38154 do not hardcode sha1 hash of empty string
lib/filestorage/file_storage.php