MDL-36493 improve timeout handling in mysql upgrade
authorPetr Škoda <commits@skodak.org>
Mon, 12 Nov 2012 18:48:18 +0000 (19:48 +0100)
committerPetr Škoda <commits@skodak.org>
Sat, 15 Dec 2012 10:44:55 +0000 (11:44 +0100)
commit84b9192875c961017c850599793a3db82ad1a65a
tree0740957f9b4728e5543951b17f302924cf307c0a
parent4df8d1924d654e06d7fd71239599c2a66c840e52
MDL-36493 improve timeout handling in mysql upgrade

Credit goes to Mark Nielsen, thanks.
lib/db/upgradelib.php