Automatically generated installer lang files
authorAMOS bot <amos@moodle.org>
Tue, 20 Aug 2013 00:42:30 +0000 (00:42 +0000)
committerAMOS bot <amos@moodle.org>
Tue, 20 Aug 2013 00:42:30 +0000 (00:42 +0000)
install/lang/bs/admin.php
install/lang/bs/error.php
install/lang/bs/install.php
install/lang/bs/moodle.php

index b0596ca..af7796d 100644 (file)
@@ -32,13 +32,13 @@ defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
 
 $string['clianswerno'] = 'n';
 $string['cliansweryes'] = 'y';
-$string['cliincorrectvalueerror'] = 'Greška, neispravna vrednost "{$a->value}" za "{$a->option}"';
-$string['cliincorrectvalueretry'] = 'Neispravna vrednos, molim pokušajte ponovo';
-$string['clitypevalue'] = 'otkucaj vrednost';
-$string['clitypevaluedefault'] = 'otkucaj vrednost, pritisni Enter da biste upotrebili podrazumevanu vrednost ({$a})';
+$string['cliincorrectvalueerror'] = 'Greška, neispravna vrijednost "{$a->value}" za "{$a->option}"';
+$string['cliincorrectvalueretry'] = 'Neispravna vrijednost, molim pokušajte ponovo';
+$string['clitypevalue'] = 'otkucaj vrijednost';
+$string['clitypevaluedefault'] = 'otkucaj vrijednost, pritisni "Enter" da biste upotrebili zadanu vrijednost ({$a})';
 $string['cliunknowoption'] = 'Neprepoznate opcije:
 {$a}
 Molimo iskoristite opciju za pomoć.';
-$string['cliyesnoprompt'] = 'otkucaj y (znači da) ili n (znači ne)';
+$string['cliyesnoprompt'] = 'otkucaj y (znači DA) ili n (znači NE)';
 $string['environmentrequireinstall'] = 'mora biti instaliran i omogućen';
 $string['environmentrequireversion'] = 'neophodna verzija je {$a->needed} a Vi trenutno koristite verziju {$a->current}';
index 262f21c..b7db900 100644 (file)
 
 defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
 
-$string['cannotcreatelangdir'] = 'Nije moguće kreirati direktorijum jezika';
-$string['cannotcreatetempdir'] = 'Nije moguće kreirati privremeni direktorijum';
+$string['cannotcreatelangdir'] = 'Nije moguće kreirati direktorij jezika';
+$string['cannotcreatetempdir'] = 'Nije moguće kreirati privremeni direktorij';
 $string['cannotdownloadcomponents'] = 'Nije moguće preuzeti komponente.';
 $string['cannotdownloadzipfile'] = 'Nije moguće preuzeti arhivu';
 $string['cannotfindcomponent'] = 'Nije moguće pronaći komponentu.';
 $string['cannotsavemd5file'] = 'Nije moguće sačuvati md5 datoteku.';
-$string['cannotsavezipfile'] = 'Nije moguće sačuvti ZIP arhivu.';
+$string['cannotsavezipfile'] = 'Nije moguće sačuvati ZIP arhivu.';
 $string['cannotunzipfile'] = 'Nije moguće raspakovati ZIP datoteku.';
 $string['componentisuptodate'] = 'Komponenta je dostupna u svojoj najnovijoj verziji';
-$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Nije uspela provera preuzete datoteke';
+$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Nije uspjela provjera preuzete datoteke';
 $string['invalidmd5'] = 'Neispravna md5 datoteka';
 $string['missingrequiredfield'] = 'Nedostaje neko obavezno polje';
-$string['remotedownloaderror'] = 'Preuzimanje komponente na Vaš server nije uspelo. Proverite podešavanja proksi serevera. PHP cURL ekstenzija se preporučuje.<br /><br />Morate da preuzmete <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> datoteku ručno, kopirate je u direktorijum "{$a->dest}" na svom sereveru tamo je raspakujete.';
+$string['remotedownloaderror'] = 'Preuzimanje komponente na Vaš server nije uspjelo. Provjerite podešavanja proksi servera. PHP cURL ekstenzija se preporučuje.<br /><br />Morate da preuzmete <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> datoteku ručno, kopirate je u direktorij "{$a->dest}" na svom sereveru i tamo je raspakovati.';
 $string['wrongdestpath'] = 'Pogrešna odredišna putanja';
 $string['wrongsourcebase'] = 'Pogrešna baza izvornog URL-a';
 $string['wrongzipfilename'] = 'Pogrešan naziv arhive';
index 0de7921..23fc129 100644 (file)
 defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
 
 $string['admindirname'] = 'Administratorski direktorij';
-$string['availablelangs'] = 'Spisak dostupnih jezika';
+$string['availablelangs'] = 'Popis dostupnih jezika';
 $string['chooselanguagehead'] = 'Izaberite jezik';
-$string['chooselanguagesub'] = 'Molimo izaberite jezik koji će se koristiti tokom instalacije. Ovaj jezik će, takođe, biti korišćen na nivou sajta kao podrazumevani, mada to naknadno može biti promenjeno.';
-$string['clialreadyconfigured'] = 'Datoteka config.php već postoji. Molimo, koristite admin/cli/install_database.php ako želite da instalirate ovaj sajt.';
-$string['clialreadyinstalled'] = 'Datoteka config.php već postoji. Upotrebite komandu admin/cli/upgrade.php ako želite da nadogradite svaj sajt.';
-$string['cliinstallheader'] = 'Moodle {$a} program za instalaciju iz komandne linije';
+$string['chooselanguagesub'] = 'Molimo izaberite jezik koji će se koristiti tokom instalacije. Ovaj jezik će, također, biti korišten na nivou stranice kao zadani, mada to naknadno može biti promijenjeno.';
+$string['clialreadyconfigured'] = 'Datoteka config.php već postoji. Molimo, koristite admin/cli/install_database.php ako želite da instalirate ovu stranicu.';
+$string['clialreadyinstalled'] = 'Datoteka config.php već postoji. Upotrebite komandu admin/cli/upgrade.php ako želite da nadogradite ovu stranicu.';
+$string['cliinstallheader'] = 'Moodle {$a} program za instaliranje iz komandne linije';
 $string['databasehost'] = 'Server baze podataka';
 $string['databasename'] = 'Ime baze podataka';
-$string['databasetypehead'] = 'Izaberite drajver baze podataka';
+$string['databasetypehead'] = 'Izaberite driver baze podataka';
 $string['dataroot'] = 'Direktorij podataka';
-$string['datarootpermission'] = 'Ovlašćenja nad direktorijumom podataka';
+$string['datarootpermission'] = 'Ovlaštenja nad direktorijom podataka';
 $string['dbprefix'] = 'Lista prefiksa';
-$string['dirroot'] = 'Direktorij Moodla';
-$string['environmenthead'] = 'Proveravanje Vašeg okruženja...';
-$string['environmentsub2'] = 'Svaka verzija Moodlea ima minimum zahteva po pitanju odgovarajuće PHP verѕije i nekoliko obaveznih PHP ekstenzija.
-Puna provera okruženja se vrši pre svake instalacije ili ažuriranja postojeće verzije. Ukoliko ne znate kako da instalirate novu verziju ili omogućite PHP ektenzije kontaktirajte Vašeg server administratora.';
-$string['errorsinenvironment'] = 'Provera okruženja nije prošla!';
+$string['dirroot'] = 'Moodle direktorij';
+$string['environmenthead'] = 'Provjeravanje Vašeg okruženja...';
+$string['environmentsub2'] = 'Svaka verzija Moodlea ima minimum zahtjeva po pitanju odgovarajuće PHP verzije i nekoliko obaveznih PHP ekstenzija. Puna provjera okruženja se vrši prije svakog instaliranja ili ažuriranja postojeće verzije. Ukoliko ne znate kako da instalirate novu verziju ili omogućite PHP ekstenzije kontaktirajte Vašeg server administratora.';
+$string['errorsinenvironment'] = 'Provjera okruženja nije prošla!';
 $string['installation'] = 'Instalacija';
-$string['langdownloaderror'] = 'Nažalost, jezik "{$a}" se ne može preuzeti. Proces instalacije biće nastavljen na engleskom jeziku.';
-$string['memorylimithelp'] = '<p>PHP ograničenje memorije za Vaš server je trenutno podešeno na {$a}.</p>
-
-<p>Ovo možda prouzrokuje Moodlu da kasnije ima problema sa memorijom, posebno ako imate mnogo dozvoljenih modula i /ili mnogo korisnika.</p>
-
-<p>Preporučujemo Vam da konfigurišete PHP sa  visokim ograničenjem ako je moguće, kao 40M. Čineći ovo tamo je nekoliko načina pa možete pokušati: </p><ol>
-<li>Ako ste, opet kompajlisati PHP sa <i>--dostupnim-memorijskim-ograničenjem</i>. Ovo će dozvoliti Moodle da postavi memorijsko ograničenje sam za sebe.</li>
-<li>Ako imate pristup na Vašu php.ini datoteku, možete promijeniti <b>memorijsko_ograničenje</b> podešavanje u nešto kao ovo 40M. Ako nemate pristup možete pitati svog administratora da to uradi za Vas.</li>
-<li>Na nekim PHP serverima možete kreirati  a.ht pristupnu datoteku u Moodle direktoriju koji se sadrži na ovoj liniji:<br /><blockquote>php_vrijednost memorijskog_ograničenja 40M</blockquote></li>
-<br />Kakogod, na istom serveru ovo izbjegavajte <b>sve</b> PHP stranice za rad (vidjet ćete grešku prilkom pregleda stranice) ćete na njima morati izbrisati .htpristupnu datoteku. </li></ol>';
+$string['langdownloaderror'] = 'Nažalost, jezik "{$a}" se ne može preuzeti. Proces instaliranja biće nastavljen na engleskom jeziku.';
+$string['memorylimithelp'] = '<p>PHP ograničenje memorije za Vaš server je trenutno podešeno na {$a}.</p> <p>Ovo podešavanje može kasnije da prouzrokuje da Moodle ima problema sa memorijom, posebno ako imate mnogo aktiviranih modula i/ili mnogo korisnika.</p> <p>Preporučujemo da konfigurišete PHP sa višim ograničenjem ako je moguće, recimo 40M. Postoji nekoliko načina na koje to može da se to uradi:</p><ol> <li>Ako možete, rekompajlirajte PHP sa <i>--enable-memory-limit</i>. Ovo će omogućiti Moodle sistemu da sam postavi memorijsko ograničenje.</li> <li>Ako imate pristup svojoj php.ini datoteci, možete promijeniti vrijednost za <b>memory_limit</b> na, recimo, 40M. Ako nemate pristup toj datoteci možete pitati svog administratora da to uradi umjesto Vas.</li> <li>Na nekim PHP serverima možete da kreirate .htaccess datoteku u Moodle direktoriju koja sadrži red: <blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote> <p>Međutim, na nekim serverima to će spriječiti prikazivanje <b>svih</b> PHP stranica (vidjećete poruku o grešci kada budete gledali stranice), pa ćete sa tih servera morati da uklonite .htaccess datoteku.</p></li> </ol>';
 $string['paths'] = 'Putanje';
-$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Instalaciona procedura ne može da kreira direktorijum baze podataka ({$a->dataroot}).';
+$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Instalaciona procedura ne može da kreira direktorij baze podataka ({$a->dataroot}).';
 $string['pathshead'] = 'Potvrdi putanje';
-$string['pathsrodataroot'] = 'U direktorijum za podatke nije moguć upis';
-$string['pathsroparentdataroot'] = 'Nije moguć upis u nadređeni direktorijum ({$a->parent}).  Instalacioni program ne može da kreira direktorijum za podatke ({$a->dataroot}).';
-$string['pathssubadmindir'] = 'Vrlo mali broj veb servera koristi /admin kao specijalni URL za pristup raznim podešavanjima (kontrolni panel i sl.). Nažalost, to dovodi do konflikta sa standardnom lokacijom za administratorske stranice u Moodleu. Ovaj problem možete rešiti tako što ćete promeniti ime administratorskog direktorijuma u vašoj instalaciji, i ovde upisati to novo ime. Na primer <em>moodleadmin</em>. Ovo podešavanje će prepraviti administratorske linkove u Moodle sistemu.';
-$string['pathssubdataroot'] = 'Potreban vam je prostor gde će Moodle čuvati postavljene datoteke. Ovaj direktorijum treba da bude podešen tako da se može čitati i u njega upisivati od strane korisnika veb servera (obično \'nobody\' ili \'apache\'), ali istovremeno mora biti dostupan direktno preko veba. Ukoliko ovaj direktorijum ne postoji Moodle će pokušati da ga kreira tokom instalacije.';
-$string['pathssubdirroot'] = 'Puna putanja do direktotijuma za instalaciju Moodlea.';
-$string['pathssubwwwroot'] = 'Puna veb adresa putem koje će se pristupati Moodleu. Nije moguće pristupati Moodleu koristeći više adresa.
-Ako vaš sajt ima više javnih adresa onda na svima morate da podesite permanentne redirekcije osim na ovoj.
-Ako je vaš sajt dostupan sa interneta ali i iz intranet okruženja ovde upotrebite javnu adresu i podesite DNS tako da i intranet korisnici mogu da koriste javnu adresu.
-Ako je adresa netačna promenite URL u svom veb čitaču da biste ponovo pokrenuli instalaciju sa drugačijom vrednošću.';
-$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Dataroot lokacija nije bezbedna';
-$string['pathswrongadmindir'] = 'Admin direktorijum ne postoji';
+$string['pathsrodataroot'] = 'U direktorij za podatke nije moguć upis';
+$string['pathsroparentdataroot'] = 'Nije moguć upis u nadređeni direktorij ({$a->parent}). Instalacioni program ne može da kreira direktorij za podatke ({$a->dataroot}).';
+$string['pathssubadmindir'] = 'Vrlo mali broj web servera koristi /admin kao specijalni URL za pristup raznim podešavanjima (kontrolni panel i sl.). Nažalost, to dovodi do konflikta sa standardnom lokacijom za administratorske stranice u Moodleu. Ovaj problem možete riješiti tako što ćete promijeniti ime administratorskog direktoriju u Vašoj instalaciji, i ovdje upisati to novo ime. Na primjer <em>moodleadmin</em>. Ovo podešavanje će prepraviti administratorske linkove u Moodle sistemu.';
+$string['pathssubdataroot'] = 'Potreban Vam je prostor gdje će Moodle čuvati postavljene datoteke. Ovaj direktorij treba da bude podešen tako da se može čitati i u njega upisivati od strane korisnika web servera (obično \'nobody\' ili \'apache\'), ali istovremeno mora biti dostupan direktno preko weba. Ukoliko ovaj direktorij ne postoji Moodle će pokušati da ga kreira tokom instalacije.';
+$string['pathssubdirroot'] = 'Puna putanja do direktotija za instaliranje Moodlea.';
+$string['pathssubwwwroot'] = 'Puna web adresa putem koje će se pristupati Moodleu. Nije moguće pristupati Moodleu koristeći više adresa. Ako Vaša stranica ima više javnih adresa onda na svima morate da podesite permanentne redirekcije osim na ovoj. Ako je Vaša stranica dostupna sa interneta ali i iz intranet okruženja ovdje upotrijebite javnu adresu i podesite DNS tako da i intranet korisnici mogu da koriste javnu adresu. Ako je adresa netačna promijenite URL u svom web čitaču da biste ponovo pokrenuli instalaciju sa drugačijom vrijednošću.';
+$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Dataroot lokacija nije bezbjedna';
+$string['pathswrongadmindir'] = 'Admin direktorij ne postoji';
 $string['phpextension'] = '{$a} PHP ekstenѕija';
 $string['phpversion'] = 'PHP verzija';
-$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle zahtijeva najmanju PHP verziju 4.1.0.</p>
-<p>Trenutno pokrećete verziju {$a}</p>
-<p>Možete nadograditi PHP ili premjestiti na glavnu sa novijom verzijom PHP!</p>';
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle zahtijeva najmanje PHP verziju 4.3.0 ili 5.1.0 (5.0.x ima brojne uočene probleme).</p> <p>Trenutno koristite verziju {$a}</p> <p>Morate nadograditi PHP ili premjestiti Moodle na web server sa novijom verzijom PHP-a!</br> (U slučaju verzije 5.0.x možete, također, da se vratite na 4.4.x verziju)</p>';
 $string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
-$string['welcomep20'] = 'Ovu stranicu vidite zato što ste uspešno instalirali i pokrenuli <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> paket na svom serveru. Čestitamo!';
-$string['welcomep30'] = 'Ovo izdanje <strong>{$a->installername}</strong> uključuje aplikacije za kreiranje okruženja u kojem će <strong>Moodle</strong> uspešno funkcionisati, konkretno:';
+$string['welcomep20'] = 'Ovu stranicu vidite zato što ste uspješno instalirali i pokrenuli <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> paket na svom serveru. Čestitamo!';
+$string['welcomep30'] = 'Ovo izdanje <strong>{$a->installername}</strong> uključuje aplikacije za kreiranje okruženja u kojem će <strong>Moodle</strong> uspješno funkcionisati, konkretno:';
 $string['welcomep40'] = 'Ovaj paket obuhvata i <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
-$string['welcomep50'] = 'Korišćenje svih aplikacija ovog paketa je uređeno njihovim licencama. Kompletan<strong>{$a->installername}</strong> paket je <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">otvorenog koda</a> i distribuira se pod <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> licencom.';
-$string['welcomep60'] = 'Naredne stranice će vas provesti kroz nekoliko jednostavnih koraka tokom kojih ćete konfigurisati i podesiti <strong>Moodle</strong> na svom računaru. Možete prihvatiti podrazumevana podešavanja ili ih, opciono, prilagoditi sopstvenim potrebama.';
+$string['welcomep50'] = 'Korištenje svih aplikacija ovog paketa je uređeno njihovim licencama. Kompletan<strong>{$a->installername}</strong> paket je <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">otvorenog koda</a> i distribuira se pod <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> licencom.';
+$string['welcomep60'] = 'Naredne stranice će vas provesti kroz nekoliko jednostavnih koraka tokom kojih ćete konfigurisati i podesiti <strong>Moodle</strong> na svom računaru. Možete prihvatiti zadano podešavanja ili ih, opciono, prilagoditi vlastitim potrebama.';
 $string['welcomep70'] = 'Kliknite na dugme za nastavak da biste dalje podešavali <strong>Moodle</strong>.';
 $string['wwwroot'] = 'Web adresa';
index b6a4b62..d503e4a 100644 (file)
@@ -31,6 +31,6 @@
 defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
 
 $string['language'] = 'Jezik';
-$string['next'] = 'Sledeći';
+$string['next'] = 'Sljedeći';
 $string['previous'] = 'Prethodni';
 $string['reload'] = 'Učitaj ponovo';