Automatically generated installer lang files
authorAMOS bot <amos@moodle.org>
Thu, 3 Dec 2020 00:07:26 +0000 (00:07 +0000)
committerAMOS bot <amos@moodle.org>
Thu, 3 Dec 2020 00:07:26 +0000 (00:07 +0000)
install/lang/hy/admin.php
install/lang/ky/langconfig.php

index c1a2924..ab81392 100644 (file)
@@ -33,6 +33,11 @@ $string['clianswerno'] = 'ոչ';
 $string['cliansweryes'] = 'այո';
 $string['cliincorrectvalueerror'] = 'Սխալ, "{$a->value}"-ը ոչ ճիշտ արժեք է  "{$a->option}"-ի համար';
 $string['cliincorrectvalueretry'] = 'Ոչ ճիշտ արժեք, կրկին փորձեք';
+$string['clitypevalue'] = 'մուտքագրեք արժեք';
+$string['clitypevaluedefault'] = 'մուտքագրեք արժեք, սեղմեք Enter ՝ կանխադրված արժեքն օգտագործելու համար';
+$string['cliunknowoption'] = 'Չճանաչված տարբերակներ՝
+   {$a}
+Խնդրում ենք օգտագործել - help տարբերակը:';
 $string['cliyesnoprompt'] = 'Մուտքագրեք y (նշանակում է այո) կամ n (նշանակում է ոչ):';
 $string['environmentrequireinstall'] = 'անհրաժեշտ է, որպեսզի  տեղակայված և թույլատրված լինի';
 $string['environmentrequireversion'] = 'պահանջվում է {$a->needed} տարբերակը, դուք գործարկում եք՝ {$a->current}';
index 302d427..53bce05 100644 (file)
@@ -29,4 +29,5 @@
 
 defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
 
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
 $string['thislanguage'] = 'Кыргызча';