Automatically generated installer lang files
authorAMOS bot <amos@moodle.org>
Thu, 12 Jul 2012 00:32:25 +0000 (00:32 +0000)
committerAMOS bot <amos@moodle.org>
Thu, 12 Jul 2012 00:32:25 +0000 (00:32 +0000)
install/lang/ca/install.php
install/lang/pt/admin.php
install/lang/pt/error.php
install/lang/pt/install.php
install/lang/pt/langconfig.php
install/lang/pt/moodle.php

index be65a17..940d880 100644 (file)
@@ -33,18 +33,23 @@ defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
 $string['admindirname'] = 'Directori d\'administració';
 $string['availablelangs'] = 'Llista d\'idiomes disponibles';
 $string['chooselanguagehead'] = 'Trieu un idioma';
-$string['chooselanguagesub'] = 'Trieu un idioma NOMÉS per a la instal·lació. En una pantalla posterior podreu triar idiomes per al lloc i per als usuaris.';
+$string['chooselanguagesub'] = 'Trieu un idioma per a la instal·lació. S\'utilitzarà també com a idioma per defecte del lloc, tot i que després podeu canviar-lo.';
 $string['clialreadyconfigured'] = 'El fitxer config.php ja existeix, feu servir dmin/cli/install_database.php si voleu instal·lar aquest lloc web.';
 $string['clialreadyinstalled'] = 'El fitxer config.php ja existeix, feu servir admin/cli/upgrade.php si voleu actualitzar aquest lloc web.';
+$string['cliinstallheader'] = 'Programa d\'instal·lació de línia d\'ordres de Moodle {$a}';
 $string['databasehost'] = 'Servidor de base de dades:';
 $string['databasename'] = 'Nom de la base de dades:';
+$string['databasetypehead'] = 'Trieu el controlador de la base de dades';
 $string['dataroot'] = 'Directori de dades';
+$string['datarootpermission'] = 'Permisos dels directoris de dades';
 $string['dbprefix'] = 'Prefix de taules';
 $string['dirroot'] = 'Directori de Moodle';
 $string['environmenthead'] = 'S\'està comprovant el vostre entorn';
-$string['errorsinenvironment'] = 'Hi ha errors en l\'entorn.';
+$string['environmentsub2'] = 'Cada versió de Moodle té uns requeriments mínims de versió de PHP i un nombre d\'extensions de PHP necessàries.
+Abans de cada instal·lació o actualització es realitza una comprovació exhaustiva de l\'entorn. Contacteu amb l\'administrador si no sabeu com instal·lar una nova versió de PHP o com habilitar les extensions.';
+$string['errorsinenvironment'] = 'La comprovació de l\'entorn ha fallat.';
 $string['installation'] = 'Instal·lació';
-$string['langdownloaderror'] = 'Dissortadament l\'idioma "{$a}" no està instal·lat. La instal·lació prosseguirà en anglès.';
+$string['langdownloaderror'] = 'Dissortadament l\'idioma "{$a}" no es pot baixar. La instal·lació prosseguirà en anglès.';
 $string['memorylimithelp'] = '<p>El límit de memòria del PHP del vostre servidor actualment està definit en {$a}.</p>
 
 <p>Això pot causar que Moodle tingui problemes de memòria més endavant, especialment si teniu molts mòduls habilitats i/o molts usuaris.</p>
@@ -57,13 +62,23 @@ $string['memorylimithelp'] = '<p>El límit de memòria del PHP del vostre servid
 <p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
 <p>Tanmateix, en alguns servidors això farà que no funcioni <b>cap</b> pàgina PHP (es visualitzaran errors) en el qual cas hauríeu de suprimir el fitxer .htaccess.</p></li>
 </ol>';
+$string['paths'] = 'Camins';
+$string['pathserrcreatedataroot'] = 'L\'instal·lador no pot crear el directori de dades ({$a->dataroot}).';
+$string['pathshead'] = 'Confirmeu els camins';
+$string['pathsrodataroot'] = 'No es pot escriure en el directori dataroot.';
+$string['pathsroparentdataroot'] = 'No es pot escriure en el directori pare ({$a->parent}). L\'instal·lador no pot crear el directori ({$a->dataroot}).';
+$string['pathssubadmindir'] = 'Alguns serveis d\'allotjament web (pocs) utilitzen un URL especial /admin p. ex. per a accedir a un tauler de control o quelcom semblant. Malauradament això entra en conflicte amb la ubicació estàndard de les pàgines d\'administració de Moodle. Podeu arreglar aquest problema canviant el nom del directori d\'administració de Moodle en la vostra instal·lació i posant el nou nom aquí. Per exemple <em>moodleadmin</em>. Això modificarà els enllaços d\'administració de Moodle.';
 $string['pathssubdataroot'] = 'Necessiteu un espai on Moodle pugui desar els fitxers penjats. Aquest directori hauria de tenir permisos de lectura I ESCRIPTURA per a l\'usuari del servidor web (normalment \'nobody\' o \'apache\'), però no cal que sigui accessible directament via web. L\'instal·lador provarà de crear-lo si no existeix.';
+$string['pathssubdirroot'] = 'Camí complet del directori d\'instal·lació de Moodle.';
+$string['pathsunsecuredataroot'] = 'La ubicació del dataroot no és segura.';
+$string['pathswrongadmindir'] = 'No existeix el directori d\'administració';
+$string['phpextension'] = 'Extensió PHP {$a}';
 $string['phpversion'] = 'Versió PHP';
-$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle necessita la versió de PHP 4.1.0 o posterior.</p>
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle necessita una versió de PHP 4.3.0 o 5.1.0 (les versions 5.0.x tenien uns quants problemes coneguts).</p>
 <p>A hores d\'ara esteu utilitzant la versió {$a}.</p>
-<p>Us caldrà actualitzar el PHP o traslladar Moodle a un ordinador amb una versió de PHP més recent.</p>';
+<p>Us cal actualitzar el PHP o traslladar Moodle a un ordinador amb una versió de PHP més recent.<br />(Si esteu utilitzant la versió 5.0.x, alternativament també podríeu tornar enrere a la 4.4.x)</p>';
 $string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
-$string['welcomep20'] = 'Esteu veient aquesta pàgina perquè heu instal·lat amb èxit i heu executat el paquet <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong>. Felicitacions!';
+$string['welcomep20'] = 'Esteu veient aquesta pàgina perquè heu instal·lat amb èxit i heu executat el paquet <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong>. Felicitacions.';
 $string['welcomep30'] = 'Aquesta versió de <strong>{$a->installername}</strong> inclou les aplicacions necessàries per crear un entorn en el qual funcioni <strong>Moodle</strong>:';
 $string['welcomep40'] = 'El paquet inclou també <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
 $string['welcomep50'] = 'L\'ús de totes les aplicacions d\'aquest paquet és governat per les seves llicències respectives. El paquet <strong>{$a->installername}</strong> complet és
index cd1814f..09bd68f 100644 (file)
@@ -32,13 +32,11 @@ defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
 
 $string['clianswerno'] = 'n';
 $string['cliansweryes'] = 's';
-$string['cliincorrectvalueerror'] = 'Erro. Valor "{$a->value}" incorreto para "{$a->option}"';
+$string['cliincorrectvalueerror'] = 'Erro: o valor "{$a->value}" não é permitido para a opção "{$a->option}"';
 $string['cliincorrectvalueretry'] = 'Valor incorreto, por favor tente novamente';
 $string['clitypevalue'] = 'valor do tipo';
-$string['clitypevaluedefault'] = 'Escreva o valor. Ou Enter para usar o valor  por omissão ({$a}).';
-$string['cliunknowoption'] = 'Opções desconhecidas:
-{$a}
-Por favor use a opção --help';
+$string['clitypevaluedefault'] = 'valor do tipo, pressione a tecla Enter para usar o valor predefinido ({$a})';
+$string['cliunknowoption'] = 'Opções desconhecidas: {$a} Por favor use a opção --help';
 $string['cliyesnoprompt'] = 'digite s (para sim) ou n (para não)';
-$string['environmentrequireinstall'] = 'é necessário estar instalada/ativa';
-$string['environmentrequireversion'] = 'Ã\89 requerida a versão {$a->needed} e está a correr a versão {$a->current}';
+$string['environmentrequireinstall'] = 'deve estar instalada e ativa';
+$string['environmentrequireversion'] = 'é requerida a versão {$a->needed} e está a correr a versão {$a->current}';
index 1107cdc..05bdef9 100644 (file)
 
 defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
 
-$string['cannotcreatelangdir'] = 'Não é possível criar o diretório para pacotes linguísticos';
-$string['cannotcreatetempdir'] = 'Não é possível criar o diretório temporário';
-$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Não é possível descarregar  componentes';
-$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Não é possível descarregar o ficheiro ZIP';
-$string['cannotfindcomponent'] = 'O componente não foi encontrado';
-$string['cannotsavemd5file'] = 'Não é possível gravar ficheiro md5';
-$string['cannotsavezipfile'] = 'Não  é possível gravar ficheiro ZIP';
-$string['cannotunzipfile'] = 'Não é possível descompatar ficheiro ZIP';
-$string['componentisuptodate'] = 'O componente está atualizado';
-$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Falhou a verificação do ficheiro descarregado.';
+$string['cannotcreatelangdir'] = 'Não é possível criar a pasta de pacotes linguísticos';
+$string['cannotcreatetempdir'] = 'Não é possível criar a pasta de ficheiros temporários';
+$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Não é possível descarregar os componentes.';
+$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Não é possível descarregar o ficheiro ZIP.';
+$string['cannotfindcomponent'] = 'Não é possível encontrar o componente';
+$string['cannotsavemd5file'] = 'Não é possível gravar ficheiro md5';
+$string['cannotsavezipfile'] = 'Não é possível gravar o ficheiro ZIP';
+$string['cannotunzipfile'] = 'Não é possível descompactar o ficheiro ZIP';
+$string['componentisuptodate'] = 'O componente está atualizado.';
+$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'A verificação do ficheiro descarregado falhou.';
 $string['invalidmd5'] = 'md5 inválido';
-$string['missingrequiredfield'] = 'Falta algum campo necessário';
-$string['remotedownloaderror'] = 'Não foi possível descarregar algum componente para o seu servidor; verifique as definições do proxy; recomenda-se fortemente o uso da extensão cURL do PHP.<br /><br />Deverá descarregar o ficheiro <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> manualmente, copiá-lo para "{$a->dest}" no seu servidor, e descomprimi-lo nesse local.';
+$string['missingrequiredfield'] = 'Um dos campos obrigatórios está em falta';
+$string['remotedownloaderror'] = 'O download do componente para o servidor falhou. Verifique as configurações do proxy. A instalação da extensão cURL do PHP é muito recomendada.<br /><br />Terá que descarregar o ficheiro <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> manualmente, copiá-lo para a pasta "{$a->dest}" no seu servidor e descompactá-lo.';
 $string['wrongdestpath'] = 'Caminho de destino errado.';
-$string['wrongsourcebase'] = 'URL errado para a fonte.';
+$string['wrongsourcebase'] = 'Base do URL de origem errada';
 $string['wrongzipfilename'] = 'Nome de ficheiro ZIP errado.';
index 4e35aff..c2d95ef 100644 (file)
 
 defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
 
-$string['admindirname'] = 'Diretório de administração';
-$string['availablelangs'] = 'Lista de línguas disponíveis';
-$string['chooselanguagehead'] = 'Escolha uma língua';
-$string['chooselanguagesub'] = 'Escolha por favor a língua a usar na instalação. Esta língua será usada por omissão no site, mas pode ser alterada posteriormente.';
-$string['clialreadyconfigured'] = 'O ficheiro config.php já existe; por favor execute admin/cli/install_database.php se quiser instalar este sítio.';
-$string['clialreadyinstalled'] = 'O ficheiro config.php já existe. Por favor, use o script admin/cli/upgrade.php se quiser atualizar o seu sítio.';
-$string['cliinstallheader'] = 'Programa de instalação do Moodle {$a} por linha de comandos';
+$string['admindirname'] = 'Pasta de administração';
+$string['availablelangs'] = 'Idiomas disponíveis';
+$string['chooselanguagehead'] = 'Selecione um idioma';
+$string['chooselanguagesub'] = 'Selecione o idioma a utilizar durante a instalação. Poderá depois selecionar um outro idioma para o site e para os utilizadores.';
+$string['clialreadyconfigured'] = 'O ficheiro config.php já existe, use admin/cli/install_database.php se desejar instalar este site.';
+$string['clialreadyinstalled'] = 'O ficheiro <b>config.php</b> já se encontra no servidor, o que indica que já existe uma instalação prévia do Moodle. Se pretender realizar uma atualização do Moodle existente, deve usar o <i>script</i> <b>admin/cli/upgrade.php</b>';
+$string['cliinstallheader'] = 'Programa para instalação do Moodle <b>{$a}</b> através da linha de comandos';
 $string['databasehost'] = 'Servidor da base de dados';
 $string['databasename'] = 'Nome da base de dados';
-$string['databasetypehead'] = 'Escolha driver da base de dados';
-$string['dataroot'] = 'Diretório de dados';
-$string['datarootpermission'] = 'Permissão dos diretórios de dados';
+$string['databasetypehead'] = 'Escolha o <i>driver</i> da base de dados';
+$string['dataroot'] = 'Pasta de dados';
+$string['datarootpermission'] = 'Permissões da diretoria de dados';
 $string['dbprefix'] = 'Prefixo das tabelas';
-$string['dirroot'] = 'Diretório do Moodle';
-$string['environmenthead'] = 'A verificar o seu ambiente ...';
-$string['environmentsub2'] = 'Cada versão do Moodle tem requisitos mínimos relativamente à versão do PHP e às extensões PHP obrigatórias. É feita uma análise total ao ambiente existente antes de cada instalação ou atualização. Por favor contate o seu administrador de sistemas se não souber como instalar uma nova versão do PHP ou ativar as suas extensões.';
-$string['errorsinenvironment'] = 'Erros no ambiente!';
+$string['dirroot'] = 'Pasta do Moodle';
+$string['environmenthead'] = 'A verificar sistema...';
+$string['environmentsub2'] = 'Cada nova versão do Moodle tem pré-requisitos mínimos relativamente à versão do PHP e extensões necessárias para o seu correto funcionamento. Estes pré-requisitos são verificados sempre que o Moodle é instalado ou atualizado. Contacte o administrador do servidor caso seja necessário atualizar a versão do PHP ou instalar novas extensões.';
+$string['errorsinenvironment'] = 'A verificação do sistema falhou!';
 $string['installation'] = 'Instalação';
-$string['langdownloaderror'] = 'Não foi possível descarregar a língua "{$a}". O processo de instalação continuará em Inglês.';
-$string['memorylimithelp'] = '<p>Atualmente o seu servidor impõe ao PHP um limite de memória de {$a}.</p>
-
-<p>Isso poderá causar mais tarde problemas, especialmente se tiver um grande número de módulos ativos e/ou um número elevado de utilizadores.</p>
-
-<p>Recomendamos que configure o PHP com um limite maior, por exemplo, 40M.
-Existem várias formas de fazer essa alteração:</p>
-<ol>
-<li>Recompilar o PHP com <i>--enable-memory-limit</i>.
-Isso permitirá que o próprio Moodle modifique o limite de memória.</li>
-<li>Se tiver acesso ao ficheiro php.ini, poderá modificar o valor de <b>memory_limit</b> para algo como 40M. Se não tiver acesso, poderá pedir ao adiminstrador do seu sistema que o faça.</li>
-<li>Em alguns servidores PHP poderá criar um ficheiro .htaccess no diretório do Moodle, com a linha:
-<p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
-<p>No entanto, em alguns servidores, isso faz com que nenhuma página PHP funcione (verá erros quando tentar ver as páginas) e terá que apagar o ficheiro .htaccess.</p></li>
-</ol>';
+$string['langdownloaderror'] = 'Não foi possível instalar o idioma <b>{$a}</b> por falha no download. O processo de instalação continuará em Inglês.';
+$string['memorylimithelp'] = '<p>O limite de memória para o PHP definido atualmente no servidor é <b>{$a}</b>.</p><p>Um número elevado de módulos em utilização ou de utilizadores registados pode fazer com que o Moodle apresente problemas de falta de memória.</p><p>É recomendado que o PHP seja configurado com um limite de memória de pelo menos 40MB. Esta configuração pode ser definida de diversas formas:</p><ol><li>Compilação do PHP com o parâmetro <b>--enable-memory-limit</b>. Esta definição permitirá ao próprio Moodle definir o valor a utilizar.</li><li>Alteração do parâmetro <b>memory_limit</b> no ficheiro de configuração do PHP para um valor igual ou superior a 40MB.</li><li>Criação de um ficheiro <b>.htaccess</b> na raiz da pasta do Moodle com a linha <b>php_value memory_limit 40M</b><p>ATENÇÃO: Em alguns servidores esta configuração impedirá o funcionamento de <b>todas</b> as páginas PHP. Nestes casos, não poderá ser utilizado o ficheiro <b>.htaccess</b>.</p></li></ol>';
 $string['paths'] = 'Caminhos';
-$string['pathserrcreatedataroot'] = 'O programa de instalação não conseguiu criar o diretório de dados ({$a->dataroot})';
+$string['pathserrcreatedataroot'] = 'O programa de instalação não conseguiu criar a pasta de dados <b>{$a->dataroot}</b>.';
 $string['pathshead'] = 'Confirmar caminhos';
-$string['pathsrodataroot'] = 'A diretoria dataroot não tem permissões de escrita.';
-$string['pathsroparentdataroot'] = 'O diretório pai ({$a->parent}) não tem permissões de escrita. O programa de instalação não conseguiu criar o diretório de dados ({$a->dataroot})';
-$string['pathssubadmindir'] = 'Alguns (poucos) alojamentos web usam /admin como um URL especial para permitir o acesso ao control panel ou a outras funcionalidades.
-Infelizmente esta designação entra em conflito com a localização que o Moodle atribui às páginas de administração.
-A solução passa por renomear o diretório admin da sua instalação do Moodle e colocando o nome escolhido aqui. Por exemplo:
-<em>moodleadmin</em>. Isto corrige os links de administração no Moodle.';
-$string['pathssubdataroot'] = 'É necessário um local onde o Moodle possa gravar os ficheiros submetidos. Este diretório tem que ter permissões de leitura e ESCRITA pelo servidor web (normalmente \'nobody\' ou \'apache\'), mas não pode estar acessível através da web. O programa de instalação tentará criar este diretório se ele ainda não existir.';
-$string['pathssubdirroot'] = 'Caminho completo para a diretoria de instalação do Moodle.';
-$string['pathssubwwwroot'] = 'Endereço web completo para acesso ao Moodle.
-Não é possível aceder ao Moodle usando vários endereços.
-Se o seu site tem vários endereços públicos é necessário definir redirecionamentos permanentes em todos eles exceto neste.
-Se o seu site pode ser acedido via intranet e Internet use este endereço público e configure o DNS para que a intranet permita a utilização deste endereço.
-Se o endereço não estiver correto mude o URL no seu browser para reiniciar a instalação com um valor diferente.';
-$string['pathsunsecuredataroot'] = 'O diretório dataroot não é seguro';
-$string['pathswrongadmindir'] = 'A diretoria admin não existe';
-$string['phpextension'] = 'Extensão PHP {$a}';
+$string['pathsrodataroot'] = 'A pasta de dados não tem permissões de escrita.';
+$string['pathsroparentdataroot'] = 'A pasta pai <b>{$a->parent}</b> não tem permissões de escrita. O programa de instalação não conseguiu criar a pasta <b>{$a->dataroot}</b>.';
+$string['pathssubadmindir'] = 'Alguns servidores Web utilizam a pasta <strong>admin</strong> em URL\'s especiais de acesso a funcionalidades especiais, como é o caso de painéis de controlo. Algumas situações podem criar conflitos com a localização normal das páginas de administração do Moodle. Estes problemas podem ser resolvidos renomeando a pasta <strong>admin</strong> na instalação do Moodle e indicando aqui o novo nome a utilizar. Por exemplo:<br /><br /><b>moodleadmin</b><br /><br />Esta ação resolverá os problemas de acesso dos links para as funcionalidades de administração do Moodle.';
+$string['pathssubdataroot'] = 'É necessária uma pasta onde o Moodle possa gravar os ficheiros enviados para a plataforma. Esta pasta deve ter permissão de <b>leitura</b> e <b>escrita</b> pelo utilizador do web server (normalmente <b>nobody</b> ou <b>apache</b>). Por razões de segurança esta pasta não deve estar diretamente acessível através da Internet.';
+$string['pathssubdirroot'] = 'Caminho completo para a pasta de instalação do Moodle.';
+$string['pathssubwwwroot'] = 'Endereço web completo de acesso ao Moodle. Não é possível aceder ao Moodle usando mais do que um endereço. Se o site tiver mais do que um endereço público, devem ser configurados redireccionamentos permanentes em todos eles, à exceção deste. Se o site pode ser acedido a partir da Internet e de Intranets, então este endereço deve ser configurado no DNS de forma a que os utilizadores das Intranets possam usar este endereço público para aceder ao Moodle. Se o endereço não está correto, então altere o endereço indicado no browser para reiniciar a instalação com o URL correto.';
+$string['pathsunsecuredataroot'] = 'A localização da pasta de dados não é segura';
+$string['pathswrongadmindir'] = 'A pasta <b>admin</b> não existe';
+$string['phpextension'] = 'Extensão <b>{$a}</b> do PHP';
 $string['phpversion'] = 'Versão do PHP';
-$string['phpversionhelp'] = '<p>O Moodle precisa da versão 4.3.0 ou 5.1.0 do PHP (5.0.x produz vários problemas) ou superior.</p>
-<p>Atualmente está a utilizar a versão {$a}</p>
-<p>Deverá atualizar o PHP ou migrar para outro servidor com uma versão do PHP mais recente!</p>
-(No caso da versão 5.0.x, poderá regredir para uma versão 4.4.x)</p>';
+$string['phpversionhelp'] = '<p>A instalação do Moodle só é possível se o servidor tiver instalada a versão 4.3.0 ou 5.1.0 ( a versão 5.0.x apresenta vários problemas) ou superiores.</p><p>A versão atualmente instalada é  <b>{$a}</b></p><p>É necessário atualizar esta versão do PHP ou mudar para um novo servidor que possua as referidas versões!<br />(Se a versão instalada for a 5.0.x é possível regredir para a versão 4.4.x)</p>';
 $string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
-$string['welcomep20'] = 'Está a ver esta página porque o pacote <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> foi instalado e posto a funcionar com sucesso no seu computador. Parabens!';
-$string['welcomep30'] = 'Esta versão do <strong>{$a->installername}</strong> inclui aplicações para criar um ambiente onde o <strong>Moodle</strong> possa funcionar, nomeadamente:';
-$string['welcomep40'] = 'Este pacote também inclui <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
-$string['welcomep50'] = 'A utilização de todas as aplicações neste pacote está regida pelas respetivas licenças. O pacote <strong>{$a->installername}</strong> completo é <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">open source</a> distribuido nos termos da licença <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a>.';
-$string['welcomep60'] = 'As páginas seguintes vão conduzí-lo por alguns passos simples de seguir para configurar o <strong>Moodle</strong> no seu computador. Poderá aceitar as definições selecionadas por omissão, ou, opcionalmente, usar outras definições mais apropriadas às suas necessidades.';
-$string['welcomep70'] = 'Clique no botão "Seguinte" em baixo, para continuar com a configuração do <strong>Moodle</strong>.';
-$string['wwwroot'] = 'Endereço Web';
+$string['welcomep20'] = 'A apresentação desta página confirma a correta instalação e ativação do pacote <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> no servidor.';
+$string['welcomep30'] = 'Esta versão do pacote <strong>{$a->installername}</strong> inclui as aplicações necessárias para o correto funcionamento do  <strong>Moodle</strong>, nomeadamente:';
+$string['welcomep40'] = 'Este pacote inclui <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
+$string['welcomep50'] = 'A utilização de todas as aplicações incluídas neste pacote é limitada pelas respetivas licenças. O pacote completo <strong>{$a->installername}</strong> é <ahref="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">código aberto</a> e distribuído nos termos da licença <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a>.';
+$string['welcomep60'] = 'As páginas seguintes irão levá-lo através de alguns passos simples para
+     configurar e definir o <strong>Moodle</strong> no seu computador. Você pode aceitar as configurações predefinidas ou, opcionalmente, alterá-las para atender às suas próprias necessidades.';
+$string['welcomep70'] = 'Clique no botão "Seguinte" para continuar a configuração do <strong>Moodle</strong>.';
+$string['wwwroot'] = 'Endereço web';
index 58ad62b..02f60f7 100644 (file)
@@ -30,5 +30,6 @@
 
 defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
 
+$string['parentlanguage'] = '';
 $string['thisdirection'] = 'ltr';
 $string['thislanguage'] = 'Português - Portugal';
index 9473ac8..1374074 100644 (file)
@@ -30,7 +30,7 @@
 
 defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
 
-$string['language'] = 'Língua';
-$string['next'] = 'Próximo';
+$string['language'] = 'Idioma';
+$string['next'] = 'Seguinte';
 $string['previous'] = 'Anterior';
 $string['reload'] = 'Recarregar';