Initial Finnish translation
authorpaca70 <paca70>
Wed, 30 Oct 2002 19:20:48 +0000 (19:20 +0000)
committerpaca70 <paca70>
Wed, 30 Oct 2002 19:20:48 +0000 (19:20 +0000)
23 files changed:
lang/fi/help/choice/options.html
lang/fi/help/coursecategory.html
lang/fi/help/courseformats.html
lang/fi/help/coursefullname.html
lang/fi/help/coursenewsitems.html
lang/fi/help/coursenumsections.html
lang/fi/help/courseshortname.html
lang/fi/help/coursestartdate.html
lang/fi/help/enrolmentkey.html
lang/fi/help/forum/allowdiscussions.html
lang/fi/help/forum/attachment.html
lang/fi/help/forum/forumtype.html
lang/fi/help/forum/ratings.html
lang/fi/help/forum/subscription.html
lang/fi/help/guestaccess.html
lang/fi/help/html.html
lang/fi/help/picture.html
lang/fi/help/questions.html
lang/fi/help/resource/resourcetype.html
lang/fi/help/resource/summary.html
lang/fi/help/surveys.html
lang/fi/help/teachers.html
lang/fi/help/text.html

index adf2e81..41777f8 100644 (file)
@@ -1,7 +1,5 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Choice options</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>Monivalintavaihtoehdot</B></P>
+<p>Täällä määrittelet vaihtoehdot, joista kurssilaiset voivat valita vastauksensa.</p>
 
-<P>Here is where you specify the options that participants 
-   have to choose from.
+<p>Voit täyttää näistä niin monta kuin haluat: voit myös jättää joitain kohtia tyhjäksi, jos et tarvitse kaikkia 6 vaihtoehtoa.</p>
 
-<P>You can fill in any number of these: it's OK to leave some blank 
-   if you don't need the full 6 options.
index 4c776f2..eeaa9df 100644 (file)
@@ -1,11 +1,7 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Course Categories</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>Kurssikategoriat</B></P>
 
-<P>Your Moodle administrator may have set up several 
-   course categories.
+<p>Moodlen ylläpitäjäsi on voinut muodostaa useita kurssikategorioita.</p>
 
-<P>For example, "Science", "Humanities", "Public Health" etc
+<p>Esimerkiksi "Luonnontieteet", "Humanistiset tieteet", "Julkinen terveydenhoito" jne.</p>
 
-<P>Choose the one most applicable for your course.  This 
-   choice will affect where your course is displayed on the 
-   course listing and may make it easier for students to 
-   find your course.
+<p>Valitse kategoria, joka sopii parhaiten kurssiisi. Tämä valinta vaikuttaa siihen, missä kohdassa kurssisi näkyy kurssiluettelossa ja saattaa näin helpottaa kurssisi löytymistä.</p>
index 2cc26c4..e9e64c0 100644 (file)
@@ -1,24 +1,16 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Moodle course formats</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>Moodle -kurssimuodot</B></P>
 
-<P><B>Weekly format</B></P>
-<UL>
-The course is organised week by week, with a clear start date and a finish date.
-Each week consists of activities.  Some of them, like journals, may have 
-"open windows" of, say, two weeks after which they become unavailable.
-</UL>
 
-<P><B>Topics format</B></P>
-<UL>
-Very similar to the weekly format, except that each "week" is called a topic.
-A "topic" is not restricted to any time limit.  You don't need to specify any
-dates.
-</UL>
-
-<P><B>Social format</B></P>
-<UL>
-This format is oriented around one main forum, the Social forum, which appears
-listed on the main page.  It is useful for situations that are more freeform.
-They may not even be courses.  For example, it could be used as a departmental
-notice board.
-</UL>
 
+<p><b>Viikkomuoto</b></p>
+<ul>
+<p>Kurssi muodostuu perättäisistä viikoista, ja sillä on selkeä alkamis- ja loppumispäivämäärä. Jokainen viikko muodostuu erilaisista aktiviteeteista. Joillain niistä, esim. lyhyttehtävillä voi olla rajattu aukioloaika vaikkapa kahden viikon ajan, jonka jälkeen ne eivät ole enää saatavilla.</p>
+</ul>
+<p><b>Aihemuoto</b></p>
+<ul>
+<p>Hyvin samanlainen kuin viikkomuoto paitsi että nyt jokaista "viikkoa" kutsutaan nimellä "aihe". "Aihe" ei ole rajoittunut tiettyyn aikaan. Sinun ei tarvitse määritellä tarkkoja kurssipäivämääriä. </p>
+</ul>
+<p><b>Keskustelumuoto</b></p>
+<ul>
+<p>Tämä muoto keskittyy yhden pääfoorumin, Keskustelufoorumin ympärille, joka näkyy pääsivun luettelossa. Keskustelumuoto on käytännöllinen vapaampimuotoisissa tilanteissa, joiden  ei välttämättä tarvitse olla kursseja. Tämä muoto soveltuu käytettäväksi esimerkiksi osaston ilmoitustauluna.</p> 
+</ul>
index 171de93..f7353d1 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Course Full name</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>Kurssin nimi</B></P>
 
-<P>The full name of the course is displayed at the top of the screen and in the course listings.</P>
+<P>Kurssin täydellinen nimi näkyy sekä näytön yläreunassa että kurssiluetteloissa.</P>
 
index a9c18ea..911a48b 100644 (file)
@@ -1,15 +1,8 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Course News Items</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>Kurssin uutisaiheet</B></P>
 
-<P>A special forum called "News" appears in the 
-   "weekly" and "topics" course formats.  It's 
-   a good place to post notices for all students
-   to see.  (By default, all students are subscribed
-   to this forum, and will receive your notices by
-   email.)
+<p>Viikko- ja aihemuodoissa on erillinen Uutiset -niminen foorumi. Se tarjoaa hyvän mahdollisuuden lähettää viestejä kaikkien opiskelijoiden nähtäville. (Oletuksena on, että kaikki opiskelijat ovat kirjautuneet tähän foorumiin ja saavat tiedotuksesi sähköpostilla.)</p>
 
-<P>This setting determines how many recent items 
-   appear on your course home page, in a news box 
-   down the right-hand side.
+<p>Tämä asetus määrittää kuinka monta ajankohtaista uutista on näkyvillä kurssisi kotisivulla oikeassa yläkulmassa olevassa uutislokerossa.</p>
+
+<p>Jos asetat lukumääräksi "0 uutista", uutislokero ei tule lainkaan näkyviin.</p>
 
-<P>If you set it to "0 news items" then the news 
-   box won't even appear.
index c117bb7..1cd561f 100644 (file)
@@ -1,14 +1,10 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Course Number of Weeks/Topics</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>Viikkojen / Aiheiden määrä</B></P>
 
-<P>This setting is only used by the 'weekly' and 'topics'
-   course formats.
+<p>Tätä asetusta käytetään vain viikko- ja aihe -kurssimuodoissa .</p>
 
-<P>In the 'weekly' format, it specifies the number of weeks 
-   that the course will run for, starting from the 
-   course starting date.
+<p>"Viikkomuodossa" se määrittelee kurssiviikkojen lukumäärän alkaen kurssin aloituspäivämäärästä.</p>
 
-<P>In the 'topics' format, it specifies the number of topics
-   in the course.
+<p>"Aihemuodossa" se määrittelee kurssin aiheiden lukumäärän.</p>
+
+<p>Nämä luvut määräävät kurssin etusivulla olevien "lokeroiden" lukumäärän.</p>
 
-<P>Both of these translate to the number of "boxes" down the 
-   middle of the course page.
index 8c3bda0..e7c3ffa 100644 (file)
@@ -1,7 +1,4 @@
 <P ALIGN=CENTER><B>Course short name</B></P>
 
-<P>Many institutions have a shorthand way of referring to a course, such as 
-   BP102 or COMMS.  Even you don't already have such a name for your course, 
-   make one up here.  It will be used in several places where the long name 
-   isn't appropriate (such us in the subject line of email).</P>
 
+<p>Monet oppilaitokset käyttävät kursseistaan lyhenteitä, kuten BP102 tai COMMS. Jos sinulla ei vielä ole tällaista lyhennettä kurssillesi, keksi sellainen nyt. Sitä tullaan käyttämään monissa sellaisissa tilanteissa, joissa pitkä nimi on hankala, esim. sähköpostin aiherivillä.</p>
index b843fdb..35c4cbd 100644 (file)
@@ -1,19 +1,12 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Course Start Date</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>Kurssin aloituspäivämäärä</B></P>
 
-<P>This is where you specify the starting time of the 
-   course (in your own timezone).
 
-<P>If you are using a 'weekly' course format, this will 
-   affect the display of the weeks.  The first week will
-   start on the date you set here.
-<P>This setting will not affect courses using the 
-   'social' or 'topics' formats.
+<p>Täällä määrittelet kurssin alkamisajan (omalla aikavyöhykkeelläsi).</p>
 
-<P>However, one place this setting will be affect is 
-   the display of logs, which use this date as the earliest
-   possible date you can display.
-<P>In general, if your course does have a real starting date
-   then it makes sense to set this date to that, no matter 
-   what course formats you are using.
+<p>Jos käytät kurssillasi viikkomuotoa,  ensimmäinen viikko alkaa päivämääränä, jonka asetat tänne.</p>
+
+<p>Tämä asetus ei vaikuta aihe- tai keskustelumuodon kursseihin.</p>
+
+<p>Tämä asetus vaikuttaa kuitenkin tapahtumien näyttöön, jotka käyttävät tätä päivämäärää aikaisimpana mahdollisena päivänä, jonka tapahtumia voit tarkastella.</p>
+
+<p>Yleisesti ottaen, jos kurssillasi on varsinainen aloituspäivämäärä, on tarkoituksenmukaista  asettaa kyseinen päivämäärä tähän, huolimatta siitä mitä kurssimuotoa käytät.</p>
index 609bcaa..9445b40 100644 (file)
@@ -1,23 +1,11 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Course Enrolment Key</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>Kurssin avain</B></P>
+<p>Kurssin avain pitää asiaankuulumattomat henkilöt pois kurssiltasi.
 
-<P>A course enrolment key is what keeps unwanted people 
-   out of your course.
+<p>Jos jätät tämän kohdan tyhjäksi, kuka tahansa, jolla on Moodle -käyttäjätunnus, voi kirjoittautua kurssillesi yksinkertaisesti vain valitsemalla sen.</p>
 
-<P>If you leave this blank, then anyone who has created 
-   a Moodle username on this site will be able to enrol
-   in your course simply by going in to it.
+<p>Jos merkitset tänne jotain, silloin opiskelijalta, joka yrittää kurssille sisään ENSIMMÄISTÄ KERTAA, kysytään tämä avain.</p>
 
-<P>If you put something here, then students who are trying 
-   to get in for the FIRST TIME ONLY will be asked to supply 
-   this word or phrase.
+<p>Tarkoitus on, että välität tämän avaimen kurssille hyväksytyille henkilöille jollain muulla tavoin, esim. omaan sähköpostiosoitteeseen, postitse, puhelimitse tai vaikka henkilökohtaisesti.</p>
 
-<P>The idea is that you will supply the key to authorised 
-   people using another means like private email, snail mail,
-   on the phone or even verbally in a face to face class.
-
-<P>If this password "gets out" and you have unwanted people 
-   enrolling, you can unenrol them (see their user profile page)
-   and change this key.  Any legitimate students who have already 
-   enrolled will not be affected, but the unwanted people won't be 
-   able to get back in.
+<p>Jos tämä avain "vuotaa" ja ei toivottuja henkilöitä kirjoittautuu kurssillesi, voit kirjata heidät ulos (tarkista heidän käyttäjäprofiilisivunsa) ja vaihtaa avainta. Tämä toimenpide ei vaikuta niihin opiskelijoihin, jotka ovat jo kirjoittautuneet kurssille oikeutetusti mutta ei toivotut henkilöt eivät enää pääse kirjoittautumaan sisään.</p>
 
index 2049809..4c1145d 100644 (file)
@@ -1,9 +1,6 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Allowing new discussions</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>Uusien keskustelujen salliminen</B></P>
 
-<P>For most forums you will want to allow non-teachers to start new 
-   discussion topics (threads).
 
-<P>Sometimes, however, you will want to disable this ability.  For
-   example, this is useful for the News forum when you only want 
-   teachers to post new items that appear on the course main page.
-   Students will still be able to REPLY to existing posts though.
+<p>Todennäköisesti haluat, että muutkin kuin opettajat voivat aloittaa uusia keskustelunaiheita  useimmissa foorumeissa.</p>
+
+<p>Joskus saatat kuitenkin haluta poistaa tämän mahdollisuuden. Se voi olla tarkoituksenmukaisinta esimerkiksi uutisfoorumissa, jos haluat että vain opettajat saavat lisätä uusia uutisia, jotka näkyvät kurssin etusivulla. Oppilailla on silti edelleen mahdollisuus VASTATA esillä oleviin viesteihin.</p>
index 24c190f..342bb6e 100644 (file)
@@ -1,21 +1,11 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Attachments for posts</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>Viestien liitteet</B></P>
 
-<P>You can optionally attach ONE file from your own computer 
-   to any post in the forums.  This file is uploaded to the 
-   server and stored with your post.
+<p>Sinulla on mahdollisuus liittää YKSI tiedosto koneeltasi mihin tahansa viestiin eri foorumeissa. Tämä tiedosto ladataan palvelimelle ja tallennetaan yhdessä viestisi kanssa.</p>
 
-<P>This is useful when you want to share a picture, for example,
-   or a Word document.
+<p>Tästä ominaisuudesta on hyötyä, kun haluat näyttää esimerkiksi kuvan tai Word -asiakirjan.</p>
 
-<P>This file can be of any type, however it is highly recommended
-   that the file is named using standard 3-letter internet 
-   suffixes such as .doc for a Word document, .jpg or .png 
-   for an image, and so on.  This will make it easier for others 
-   to download and view your attachment in their browsers.
+<p>Liitetiedosto voi olla minkä tahansa tyyppinen. Erittäin suositeltavaa on kuitenkin, että tiedosto nimetään käyttäen kolmikirjaimisia internetin vakiopäätteitä kuten .doc Word -asiakirjoissa, .jpg tai .png kuvissa jne. Siten toisten on helpointa avata ja katsoa liitettäsi omalla selaimellaan.</p> 
 
-<P>If you re-edit a posting and attach a new file, then any 
-   previous attached files for that post will be replaced.
-   
-<P>If you re-edit a posting with an attachment and leave 
-   this space blank, then the original attachment will be 
-   retained.
+<p>Jos muokkaat viestiäsi ja liität siihen uuden liitteen, silloin uusi liite korvaa aikaisemmin lisäämäsi liitetiedoston.</p>
+
+<p>Jos muokkaat viestiäsi, jossa on liite ja jätät tämän kohdan tyhjäksi, alkuperäinen liite säilyy.</p>
index 86eec26..c6c9b1c 100644 (file)
@@ -1,16 +1,11 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Forum Types</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>Foorumityypit</B></P>
 
-<P>There are several different types of forum to choose from:
+<p>Valittavana on useita eri foorumityyppejä:</p>
 
-<P><B>A single simple discussion</B> - is just a single topic, all on one page.
-Useful for short, focussed discussions.
+<p><b>Yksinkertainen keskustelu</b> - on vain yksittäinen aihe, joka on kokonaisuudessaan yhdellä sivulla. Käyttökelpoinen lyhyissä tarkasti rajatuissa keskusteluissa.</p>
 
-<P><B>Standard forum for general use</B> - is an open forum where any one can 
-start a new topic at any time.  This is the best general-purpose forum.
+<p><b>Yleisfoorumi</b> - avoin foorumi, jossa kuka tahansa voi aloittaa uuden keskustelunaiheen milloin tahansa. Tämä on paras foorumi yleiskäyttöön.</p>
 
-<P><B>Each person posts one discussion</B> - Each person can post exactly one 
-new discussion topic (everyone can reply to them though).  This is useful when 
-you want each student to start a discussion about, say, their reflections on 
-the week's topic, and everyone else responds to these.
+<p><b>Jokainen avaa uuden keskustelun </b> - Jokainen voi lähettää tasan yhden uuden keskustelunaiheen (kaikki voivat kuitenkin vastata jokaiseen). Tämä vaihtoehto on käytännöllinen, jos haluat, että jokainen opiskelija aloittaa uuden keskustelun esim. siitä, millaisia ajatuksia viikon aihe on heissä herättänyt, ja kaikki muut vastaavat.</p>
 
-<P>(More development to come in future versions of Moodle)
+<p>(Lisää vaihtoehtoja tulossa uusiin Moodle -versioihin.</p>
index 397337d..53a8fbd 100644 (file)
@@ -1,70 +1,31 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Forum Ratings</B></P>\r
+<P ALIGN=CENTER><B>Luokitukset</B></P>\r
 \r
-<P>Individual posts can be rated using a scale based on the theory of \r
-<strong>separate and connected knowing</strong>.\r
+<P>Yksittäiset viestit voidaan luokitella käyttäen asteikkoa, joka perustuu teoriaan eristyvästä ja sosiaalisesta osaamisesta (separate knowing, connected knowing).<7p>\r
 \r
-<p>This theory may help you to look at human interactions \r
-  in a new way. It describes two different ways that we can evaluate and learn \r
-  about the things we see and hear.\r
+<p>Tämä teoria voi auttaa sinua tarkastelemaan ihmisten välistä vuorovaikutusta uudella tavalla. Se kuvaa kahta erilaista tapaa, joilla voimme arvioida ja oppia asioita, joita näemme ja kuulemme.</p>\r
 \r
-<p>Although each of us may use these two methods in different amounts at different \r
-  times, it may be useful to imagine two people as examples, one who is a mostly \r
-  separate knower (Jim) and the other a mostly connected knower (Mary).</p>\r
+<p>Vaikka jokainen meistä käyttää molempia näistä metodeista vaihtelevasti eri tilanteissa, voi olla hyödyllistä ajatella esimerkkinä kahta henkilöä, joista toinen (Jukka)  on enimmäkseen eristyvä osaaja (separate knower) ja toinen (Mari) enimmäkseen sosiaalinen osaaja (connected knower).</p>\r
 <ul>\r
-  <li>Jim likes to remain as 'objective' as possible without including his feelings \r
-    and emotions. When in a discussion with other people who may have different \r
-    ideas, he likes to defend his own ideas, using logic to find holes in his \r
-    opponent's ideas. He is critical of new ideas unless they are proven facts \r
-    from reputable sources such as textbooks, respected teachers or his own direct \r
-    experience. Jim is a very <strong>separate knower</strong>.<br><br>\r
-  </li>\r
-  <li>Mary is more sensitive to other people. She is skilled at empathy and tends \r
-    to listen and ask questions until she feels she can connect and &quot;understand \r
-    things from their point of view&quot;. She learns by trying to share the experiences \r
-    that led to the knowledge she finds in other people. When talking to others, \r
-    she avoids confrontation and will often try to help the other person if she \r
-    can see a way to do so, using logical suggestions. Mary is a very <strong>connected \r
-    knower</strong>.</li>\r
+ <li> Jukka haluaa olla mahdollisimman objektiivinen ja eikä sekoittaa tunteita ja tosiasioita keskenään. Keskustellessaan sellaisten ihmisten kanssa, joiden ajatukset poikkeavat hänen omistaan, hän haluaa puolustaa omia näkökantojaan etsimällä aukkoja vastustajansa logiikasta. Hän on suhtautuu kriittisesti uusiin ajatuksiin elleivät ne ole oikeasi todistettuja faktoja arvossapidetyistä lähteistä kuten oppikirjoista tai arvostetuilta opettajilta tai perustu hänen omiin suoriin kokemuksiinsa. Jukka on selvästi eristyvä osaaja.</li>\r
+    <li> Mari on herkempi muille ihmisille. Hän on empaattinen ja kuuntelee ja kyselee kunnes tuntee päässeensä yhteisymmärrykseen keskustelukumppaninsa kanssa. Hän oppii jakamalla kokemuksia ja etsimällä tietoa muista ihmisistä. Keskustellessaan toisten kanssa hän välttää vastakkainasetteluja ja haluaa auttaa toista henkilöä esittämällä loogisia ehdotuksia, jos se suinkin on mahdollista. Mari on selvästi sosiaalinen osaaja.</li>\r
 </ul>\r
-<p>Did you notice in these examples that the separate knower is male and the connected \r
-  knower is female? Some studies have shown that statistically this tends to be \r
-  the case, however individual people can be anywhere in the spectrum between \r
-  these two extremes. </p>\r
-<p>For a collaborative and effective group of learners it may be best if everyone \r
-  were able to use BOTH ways of knowing.</p>\r
-<p>In a particular situation like an online forum, a single post by a person may \r
-  exhibit either of these characteristics, or even both. Someone who is generally \r
-  very connected may post a very separate-sounding message, and vice versa. The \r
-  purpose of rating each post using this scale is to:</p>\r
+<p>Huomasitko, että esimerkeissä eristyvä osaaja oli mies ja sosiaalinen osaaja nainen? Eräät tutkimukset ovat osoittaneet, että asia on usein näin, vaikka yksittäiset henkilöt voivatkin sijoittua mihin tahansa näiden ääripäiden väliin.</p>\r
\r
+<p>Yhteistyökykyisen ja tehokkaan opiskelijaryhmän toiminnan kannalta voi olla parasta, että kaikki osaisivat hyödyntää MOLEMPIA oppimistapoja.</p>\r
+\r
+<p>Erityistilanteessa, kuten online-foorumissa, yhden henkilön lähettämä viesti saattaa edustaa jompaakumpaa tai jopa molempia näistä tapauksista. Henkilö, joka yleensä on selkeästi sosiaalinen, saattaa lähettää hyvin eristyvältä kuulostavan viestin ja päinvastoin. Viestien luokittelemisen tarkoitus on:</p>\r
 <blockquote>\r
-  <p>a) help you think about these issues when reading other posts<br>\r
-    b) provide feedback to each author on how they are being seen by others</p>\r
+<p>a)auttaa sinua ottamaan huomioon tällaisia näkökohtia, kun luet viestejä<p>\r
+<p>b)antaa palautetta jokaiselle kirjoittajalle siitä, millä tavoin muut heidät näkevät.</p>\r
 </blockquote>\r
-<p>The results are not used towards student assessment in any way, they are just \r
-  to help improve communication and learning.</p>\r
-<hr>\r
-<p><br>\r
-  In case you're interested, here are some references to papers by the authors \r
-  who originally developed these ideas:</p>\r
+<p>Tuloksia ei käytetä oppilaiden arviointiin vaan edesauttamaan kommunikaation ja oppimisen parantamista.</p>\r
+\r
+<p>Jos haluat lisätietoja aiheesta, tässä muutamia näiden teorioiden kehittäjien tutkimuksia:</p>\r
 <ul>\r
-  <li>Belenky, M.F., Clinchy, B.M., Goldberger, N.R., &amp; Tarule, J.M. (1986). \r
-    Women's ways of knowing: the development of self, voice, and mind. New York, \r
-    NY: Basic Books.</li>\r
-  <li>Clinchy, B.M. (1989a). The development of thoughtfulness in college women: \r
-    Integrating reason and care. American Behavioural Scientist, 32(6), 647-657.</li>\r
-  <li>Clinchy, B.M. (1989b). On critical thinking &amp; connected knowing. Liberal \r
-    education, 75(5), 14-19.</li>\r
-  <li>Clinchy, B.M. (1996). Connected and separate knowing; Toward a marriage \r
-    of two minds. In N.R. Goldberger, Tarule, J.M., Clinchy, B.M. &amp;</li>\r
-  <li>Belenky, M.F. (Eds.), Knowledge, Difference, and Power; Essays inspired \r
-    by &#8220;Women&#8217;s Ways of Knowing&#8221; (pp. 205-247). New York, NY: \r
-    Basic Books.</li>\r
-  <li>Galotti, K. M., Clinchy, B. M., Ainsworth, K., Lavin, B., &amp; Mansfield, \r
-    A. F. (1999). A New Way of Assessing Ways of Knowing: The Attitudes Towards \r
-    Thinking and Learning Survey (ATTLS). Sex Roles, 40(9/10), 745-766.</li>\r
-  <li>Galotti, K. M., Reimer, R. L., &amp; Drebus, D. W. (2001). Ways of knowing \r
-    as learning styles: Learning MAGIC with a partner. Sex Roles, 44(7/8), 419-436. \r
-    <br>\r
-  </li>\r
+   <li> Belenky, M.F., Clinchy, B.M., Goldberger, N.R., & Tarule, J.M. (1986). Women's ways of knowing: the development of self, voice, and mind. New York, NY: Basic Books.</li>\r
+    <li> Clinchy, B.M. (1989a). The development of thoughtfulness in college women: Integrating reason and care. American Behavioural Scientist, 32(6), 647-657.</li>\r
+    <li> Clinchy, B.M. (1989b). On critical thinking & connected knowing. Liberal education, 75(5), 14-19.</li>\r
+    <li> Clinchy, B.M. (1996). Connected and separate knowing; Toward a marriage of two minds. In N.R. Goldberger, Tarule, J.M., Clinchy, B.M. Belenky, M.F. (Eds.), Knowledge, Difference, and Power; Essays inspired by "Women's Ways of Knowing" (pp. 205-247). New York, NY: Basic Books.</li>\r
+    <li> Galotti, K. M., Clinchy, B. M., Ainsworth, K., Lavin, B., & Mansfield, A. F. (1999). A New Way of Assessing Ways of Knowing: The Attitudes Towards Thinking and Learning Survey (ATTLS). Sex Roles, 40(9/10), 745-766.</li>\r
+<li> Galotti, K. M., Reimer, R. L., & Drebus, D. W. (2001). Ways of knowing as learning styles: Learning MAGIC with a partner. Sex Roles, 44(7/8), 419-436.</li>\r
 </ul>\r
-\r
index ea73ebb..7b6c772 100644 (file)
@@ -1,18 +1,8 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Forum Subscription</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>Foorumin tilaaminen</B></P>
 
-<P>When a person is subscribed to a forum it means that 
-they will be sent email copies of every post in that forum
-(posts are sent about 30 minutes after the post was first 
-written).
+<p>Foorumin tilaaminen merkitsee sitä, että tilaajalle lähetetään sähköpostilla kopio jokaisesta kyseiseen foorumiin lähetettävästä viestistä (viestit lähetetään keskimäärin 30 minuuttia sen jälkeen kuin kirjoittaja on ne laatinut).</p>
 
-<P>People can usually choose whether or not they want to be 
-subscribed to each forum.
-
-<P>However, if a teacher forces subscription on a particular forum 
-then this choice is taken away and everyone in the class will get 
-email copies.
-
-<P>This is especially useful in the News forum and in forums
-towards the beginning of the course (before everyone has 
-worked out that they can subscribe to these emails themselves).
+<p>Tavallisesti henkilö voi valita haluaako hän kirjautua kuhunkin foorumiin.
+Jos opettaja kuitenkin edellyttää jonkin tietyn foorumin tilaamisen, tämä valintamahdollisuus ei päde, ja jokainen kurssilainen saa sähköpostikopiot.</p>
 
+<p>Tämä vaihtoehto sopii erityisen hyvin Uutisfoorumiin ja muihinkin foorumeihin kurssin alussa ennen kuin kaikille on selvää, että he voivat tilata näitä sähköposteja itse.</p>
index 23b4a31..0e6e8de 100644 (file)
@@ -1,21 +1,11 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Guest Access</B></P>\r
+<P ALIGN=CENTER><B>Avoin vieraille</B></P>\r
 \r
-<P>You have the choice of allowing "guests" into your course.\r
+<p>Sinulla on halutessasi mahdollisuus päästää "vierailijoita" kurssillesi.</p>\r
 \r
-<P>People can log in as guests using the "Login as a guest" button\r
-   on the login screen.\r
+<p>Vierailijaksi voi kirjautua painamalla "Kirjaudu vieraana" -painiketta kirjautumissivulla.</p>\r
 \r
-<P>Guests ALWAYS have "read-only" access - meaning they can't leave \r
-   any posts or otherwise mess up the course for real students.\r
+<p>Vierailla on AINA "vain luku" -oikeus. Tämä tarkoittaa sitä, että he eivät voi lisätä minkäänlaisia viestejä tai muutoin sekoittaa varsinaisten opiskelijoiden kurssia.</p>\r
 \r
-<P>This can be handy when you want to let a colleague in to \r
-   look around at your work, or to let students see a course before \r
-   they have decided to enrol.\r
+<p>Tämä voi olla hyödyllistä, kun haluat päästää kollegasi katselemaan työtäsi tai antaa opiskelijoiden tutustua kurssiin ennen kuin he ovat päättäneet kirjoittautua mukaan.</p>\r
 \r
-<P>Note that you have a choice between two types of guest access:\r
-   with the enrolment key or without.  If you choose to allow \r
-   guests who have the key, then the guest will need to provide \r
-   the current enrolment key EVERY TIME they log in (unlike \r
-   students who only need to do it once).  This lets you restrict \r
-   your guests.  If you choose to allow guests without a key, then \r
-   anyone can get straight into your course.\r
+<p>Huomaa että voit valita kahdesta eri tavasta sallia vierailijoita sisään kurssillesi: avaimella tai ilman avainta. Jos valitset avainvaihtoehdon, vieraiden täytyy kirjoittaa voimassa oleva avain JOKA KERTA, kun he kirjautuvat sisään (toisin kuin opiskelijoiden, joiden täytyy tehdä se vain kerran). Tämä antaa sinulle mahdollisuuden rajoittaa vieraiden määrää. Jos päätät sallia sisäänpääsyn ilman avainta, kuka tahansa voi päästä suoraan kurssillesi.</p>\r
index e004543..0299ca1 100644 (file)
@@ -1,13 +1,12 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Help on writing html</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>Apua HTML:n kirjoittamiseen</B></P>
+<p>Kirjoittaessasi HTML -koodia Moodle:en voit käyttää HTML -komentoja päästäksesi haluamaasi lopputulokseen.</p>
 
-<P>When writing HTML in Moodle, you are free to use any HTML tags you like
-   to produce the effect you want.
+<p>Tavallisesti koodisi tulostetaan sivulle taulukkoon solun sisälle:</p>
 
-<P>Your code will normally be printed on the page within a table cell, 
-   so:
 
    <UL>
-   <LI>there is no need to use any &lt;HEAD> or &lt;BODY> tags
-   <LI>be careful about unmatched &lt;/TABLE> tags that may mess up the display.
+   <LI> &lt;HEAD> or &lt;BODY> -komentoja ei tarvitse käyttää</li>
+   <LI>ole huolellinen, ettet kirjoita yhteensopimattomia komentoja, esim. &lt;/TABLE> jotka voivat sekoittaa sivunäkymän.</li>
+
    </UL>
 
index f98f63a..def9847 100644 (file)
@@ -1,18 +1,23 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Uploading a picture</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>Kuvan lähettäminen</B></P>
 
-<P>You can upload a picture from your computer to this server, and this picture will be used in various places to represent you.
-<P>For this reason, the best images to use are a close-up of your face, but you can use any image you like.
-<P>The picture must be in JPG or PNG format (ie the names will usually end in .jpg or .png).
-<P>You can get a picture file using one of four methods:
+<p>Voitt lähettää kuvan tietokoneeltasi palvelimelle. Tätä kuvaa käytetään useissa paikoissa edustamassa sinua.</p>
+
+<p>Tästä syystä lähikuva kasvoistasi on käyttökelpoisin mutta voit käyttää mitä tahansa haluamaasi kuvaa.</p>
+
+<p>Kuvan on oltava JPG tai PNG -tallennusmuodossa (eli tiedostonimi päättyy kirjaimiin .jpg tai .png).</p>
+<p>Kuvatiedoston voit saada aikaan käyttäen jotain seuraavista tavoista:</P>
 
 <OL>
-<LI>Using a digital camera, your photos will most likely already be on your computer in the right format.
-<LI>You can use a scanner to scan a printed photograph.  Make sure you save it as JPG or PNG format.
-<LI>If you're artistic, you might draw a picture using a paint program.
-<LI>Lastly, you can "steal" images from the web.  <A TARGET=google HREF="http://images.google.com/">http://images.google.com</A> is a superb place to search for images. Once you find one, you can "right-click" on them with the mouse and choose "Save this image..." from the menu (different computers may vary slightly).
-</OL>
-
-<P>To upload the image, click the "Browse" button on this editing page, and select the image from your hard disk.
-<P>NOTE: Make sure that the file is not larger than the maximum size listed, or it will not be uploaded.
-<P>Then click "Update my Profile" at the bottom - the image file will be cropped to a square and resized down to 100x100 pixels.
-<P>When you are taken back to your profile page, the image might not appear to have changed.  If this is so, just use the "Reload" button in your browser.
+<li>Digitaalikameraa käyttämällä valokuvasi on tietokoneellasi todennäköisesti valmiiksi oikeassa muodossa.</li>
+<li>Voit skannata paperikuvan tietokoneellesi. Varmista, että tallennat sen JPG tai PNG muodossa.</li>
+<li>Jos olet taiteellinen, voit piirtää kuvan kuvankäsittelyohjelmalla.</li>
+<li> Voit myös "varastaa" kuvia netistä. Esimerkiksi http://images.google.com on erinomainen paikka kuvien etsimiseen. Kun olet löytänyt sopivan kuvan, klikkaa sitä hiiren oikealla näppäimellä ja valitse: "Save image as?" valikosta (eri tietokoneissa teksti voi hieman vaihdella).</li></p>
+
+<p>Kun lähetät kuvan, klikkaa "Browse" nappulaa tällä editointisivulla ja valitse kuva kovalevyltäsi.</p>
+
+<p>HUOMAA: Varmista että tiedosto ei ole suurempi kuin annettu maksimikoko, muutoin sitä ei voi lähettää.</p>
+
+<p>Klikkaa sitten "Päivitä profiilini" ("Update my Profile") alhaalla - kuvatiedosto leikkautuu neliöksi ja koko muuttuu 100x100 pikseliksi.</p>
+
+<p>Kun joudut takaisin profiilisivullesi, voi olla että kuva näyttää samalta kuin ennenkin. Siinä tapauksessa paina selaimesi "Päivitä" -nappulaa.</p>
index d96e3e1..d9b0209 100644 (file)
@@ -1,93 +1,87 @@
-<h2>Asking questions</h2>\r
-<p>Socratic questions are open-ended, probing questions designed to promote critical \r
-  evaluation of ideas, as well as encourage the creation of new ideas. Below are \r
-  some examples of such questions:</p>\r
-<h3>Questions of Clarification</h3>\r
+<h2>Kysymykset</h2>\r
+<p>Sokraattiset kysymykset ovat avoimia, tutkiskelevia kysymyksiä, jotka on suunniteltu edistämään erilaisten ajatusten kriittistä arviointia sekä uusien ajatusten kehittämistä.\r
+Alla joitain esimerkkejä tällaisista kysymyksistä:</p>\r
+<h3>Lisäselvityskysymyksiä</h3>\r
 <ul>\r
-  <li>What do you mean by ____?</li>\r
-  <li>What is your main point?</li>\r
-  <li>How does _____ relate to _____?</li>\r
-  <li>Could you put that another way?</li>\r
-  <li>Is your basic point _____ or _____?</li>\r
-  <li>What do you think is the main issue here?</li>\r
-  <li>Let me see if I understand you; do you mean _____ or _____?</li>\r
-  <li>How does this relate to our problem/discussion/issue?</li>\r
-  <li>What do you, Mike, mean by this remark? What do you take Mike to mean by \r
-    his remark?</li>\r
-  <li>Jane, can you summarize in your own words what Richard said? . . . Richard, \r
-    is this what you meant?</li>\r
-  <li>Could you give me an example?</li>\r
-  <li>Would this be an example, . . .?</li>\r
-  <li>Could you explain this further?</li>\r
-  <li>Would you say more about that?</li>\r
-  <li>Why do you say that?</li>\r
+    <li> Mitä tarkoitat ________lla?</li>\r
+    <li> Mikä on pääajatuksesi?</li>\r
+    <li> Kuinka ______ liittyy ______n?</li>\r
+    <li> Voisitko ilmaista asian toisin sanoin?</li>\r
+    <li> Onko perusajatuksesi ______ vai _____?</li>\r
+    <li> Mikä on mielestäsi tämän asian ydin?</li>\r
+    <li> Katsotaanpa ymmärränkö sinua; tarkoitatko ______ vai _____?</li>\r
+    <li> Kuinka tämä liittyy ongelmaamme/keskusteluumme/aiheeseemme?</li>\r
+    <li> Mitä sinä, Mikko, tarkoitat tällä huomautuksella?</li> Mitä arvelet Mikon tarkoittavan  huomautuksellaan?</li>\r
+    <li> Jaana, voitko kertoa lyhyesti omin sanoin mitä Riku sanoi?</li> ?</li> Riku tätäkö tarkoitit?</li>\r
+    <li> Voisitko mainita esimerkin?</li>\r
+    <li> Voisiko tämä olla esimerkkinä?</li>?</li>\r
+    <li> Voisitko selittää tätä tarkemmin?</li>\r
+    <li> Voisitko kertoa tästä lisää?</li>\r
+    <li> Miksi sanot näin?</li>\r
 </ul>\r
-<h3>Questions that probe assumptions</h3>\r
+<h3>Kysymyksiä, jotka selvittävät olettamuksia</h3>\r
 <ul>\r
-  <li>What are you assuming?</li>\r
-  <li>What is Jenny assuming?</li>\r
-  <li>What could we assume instead?</li>\r
-  <li>You seem to be assuming _____. Do I understand you correctly?</li>\r
-  <li>All of your reasoning depends on the idea that _____. Why have you based \r
-    your reasoning on _____ instead of _____?</li>\r
-  <li>You seem to be assuming _____. How do you justify taking that for granted?</li>\r
-  <li>Is that always the case? Why do you think the assumption holds here?</li>\r
-  <li>Why would someone make that assumption? </li>\r
+    <li> Mitä oletat?</li>\r
+    <li> Mitä Jenni olettaa?</li>\r
+    <li> Mitä voisimme olettaa sen sijaan?</li>\r
+    <li> Näytät olettavan, että _____. Ymmärränkö oikein?</li>\r
+    <li> Koko pohdintasi perustuu ajatukseen, että _____. Miksi olet perustanut pohdintasi ______:n etkä ______:n?</li>\r
+    <li> Näytät olettavan ______. Millä perusteella pidät sitä itsestään selvänä?</li>\r
+    <li> Onko asia aina näin?</li> Miksi ajattelet, että olettamus pitää paikkansa tässä tapauksessa?</li>\r
+    <li> Miksi joku tekisi tällaisen johtopäätöksen?</li> \r
 </ul>\r
-<h3>Questions that probe reasons and evidence</h3>\r
+<h3>Kysymyksiä, jotka selvittävät syitä ja todisteita</h3>\r
 <ul>\r
 <li>What would be an example?</li>\r
-  <li>How do you know?</li>\r
-  <li>Why do you think that is true?</li>\r
-  <li>Do you have any evidence for that?</li>\r
-  <li>What difference does that make?</li>\r
-  <li>What are your reasons for saying that?</li>\r
-  <li>What other information do you need?</li>\r
-  <li>Could you explain your reasons to us?</li>\r
-  <li>Are these reasons adequate?</li>\r
-  <li>Why do you say that?</li>\r
-  <li>What led you to that belief?</li>\r
-  <li>How does that apply to this case?</li>\r
-  <li>What would change your mind?</li>\r
-  <li>But, is that good evidence for that belief?</li>\r
-  <li>Is there a reason to doubt that evidence?</li>\r
-  <li>Who is in a position to know that is true?</li>\r
-  <li>What would you say to someone who said that ____?</li>\r
-  <li>Can someone else give evidence to support that view?</li>\r
-  <li>By what reasoning did you come to that conclusion?</li>\r
-  <li>How could we find out if that is true? </li>\r
<li> Mainitse esimerkki.</li>\r
+    <li> Kuinka tiedät tämän?</li>\r
+    <li> Miksi luulet, että se on totta?</li>\r
+    <li> Miten todistat sen?</li>\r
+    <li> Mitä merkitystä sillä on?</li>\r
+    <li> Millä perusteella sanot noin?</li>\r
+    <li> Mitä muuta informaatiota tarvitset?</li>\r
+    <li> Voisitko selittää meille perustelusi?</li>\r
+    <li> Ovatko nämä perustelut riittäviä?</li>\r
+    <li> Miksi sanot noin?</li>\r
+    <li> Miten päädyit tuohon uskomukseen?</li>\r
+    <li> Miten tuo soveltuu tähän tapaukseen?</li>\r
+    <li> Mikä saisi sinut muuttamaan mielesi?</li>\r
+    <li> Mutta onko se hyvä todiste tuon uskomuksen puolesta?</li>\r
+    <li> Onko syytä epäillä tuota todistetta?</li>\r
+    <li> Kuka voi tietää onko se totta?</li>\r
+    <li> Mitä sanoisit henkilölle, joka väittää että ______?</li>\r
+    <li> Onko jollain toisella tätä näkemystä tukevia todisteita?</li>\r
+    <li> Millä perusteella tulit tuohon johtopäätökseen?</li>\r
+    <li> Kuinka voimme selvittää, onko se totta?</li>\r
 </ul>\r
-<h3>Questions about Viewpoints or Perspectives </h3>\r
+<h3>Näkökantoja ja tulevaisuudennäkymiä selvittäviä kysymyksiä</h3>\r
 <ul>\r
-  <li>The term &quot;imply&quot; will require clarification when used with younger \r
-    students.</li>\r
-  <li>What are you implying by that?</li>\r
-  <li>When you say _____, are you implying _____?</li>\r
-  <li>But, if that happened, what else would happen as a result? Why?</li>\r
-  <li>What effect would that have?</li>\r
-  <li>Would that necessarily happen or only possibly/probably happen?</li>\r
-  <li>What is an alternative?</li>\r
-  <li>If _____ and _____ are the case, then what might also be true?</li>\r
-  <li>If we say that ____ is ethical, how about _____? </li>\r
\r
+    <li> Termi "viitata" voi vaatia selvennystä nuorten opiskelijoiden ollessa kyseessä.\r
+    <li> Mihin viittaat tuolla kommentilla?</li>\r
+    <li> Kun sanot _____, viittaatko _______?</li>\r
+    <li> Mutta jos noin tapahtuisi, mitä muuta tapahtuisi sen seurauksena?</li> Miksi?</li>\r
+    <li> Mikä vaikutus sillä olisi?</li>\r
+    <li> Tapahtuisiko noin ehdottomasti vai vain mahdollisesti/luultavasti?</li>\r
+    <li> Mikä on vaihtoehto?</li>\r
+    <li> Jos on ______ ja ______ on totta, mikä muu voisi myös olla totta?</li>\r
+    <li> Jos väitämme, että _____ on eettisesti oikein, onko myös ______?</li>\r
 </ul>\r
-<h3>Questions that Probe Implications and Consequences </h3>\r
+<h3>Kysymyksiä, jotka selvittävät johtopäätöksiä ja seurauksia</h3>\r
 <ul>\r
-  <li>How can we find out?</li>\r
-  <li>What does this question assume?</li>\r
-  <li>Would _____ ask this question differently?</li>\r
-  <li>How could someone settle this question?</li>\r
-  <li>Can we break this question down at all?</li>\r
-  <li>Is this question clear? Do we understand it?</li>\r
-  <li>Is this question easy or hard to answer? Why?</li>\r
-  <li>Does this question ask us to evaluate something? What?</li>\r
-  <li>Do we all agree that this is the question?</li>\r
-  <li>To answer this question, what other questions must we answer first?</li>\r
-  <li>I'm not sure I understand how you are interpreting this question. Is this \r
-    the same as _____?</li>\r
-  <li>How would _____ state the issue?</li>\r
-  <li>Why is this issue important?</li>\r
-  <li>Is this the most important question, or is there an underlying question \r
-    that is really the issue? </li>\r
+    <li> Kuinka voimme selvittää asian?</li>\r
+    <li> Mitä tämä kysymys edellyttää?</li>\r
+    <li> Kysyisikö _______ tämän kysymyksen eri tavalla?</li>\r
+    <li> Kuinka joku voisi ratkaista tämän kysymyksen?</li>\r
+    <li> Voimmeko lainkaan eritellä tätä kysymystä?</li>\r
+    <li> Onko tämä kysymys selvä?</li> Ymmärrämmekö sen?</li>\r
+    <li> Onko tähän kysymykseen helppo vai vaikea vastata?</li> Miksi?</li>\r
+    <li> Pyydetäänkö meitä tässä kysymyksessä arvioimaan jotain?</li> Mitä?</li>\r
+    <li> Olemmeko kaikki sitä mieltä, että kysymys on tästä?</li>\r
+    <li> Jotta voisimme vastata tähän kysymykseen, mihin muihin kysymyksiin meidän on ensin vastattava?</li>\r
+    <li> En ole varma, ymmärränkö miten sinä tulkitset tämän kysymyksen. Onko tämä sama kuin _____?</li>\r
+    <li> Miten _____ ilmaisisi tämän asian?</li>\r
+    <li> Miksi tämä asia on tärkeä?</li>\r
+    <li> Onko tämä tärkein kysymys vai onko tässä jokin taka-ajatus, josta oikeastaan on kyse?</li>\r
 </ul>\r
 \r
 <HR>\r
index 7d0eae1..6dc018f 100644 (file)
@@ -1,23 +1,14 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Resource Type</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>Aineistotyypit</B></P>
+<p>Aineistot voivat olla mitä tahansa kuviteltavissa olevia sisältöjä. Eri aineistotyypit, jotka enimmäkseen määrittelevät sen, miten sisältö syötetään, ovat seuraavat:</p>
 
-<P>Resources are any content you can dream up.  These are the 
-   different types, which mostly specify how the content is 
-   to be accessed:
+<p><b>Teksti</b> - helpoin tyyppi. Voit yksinkertaisesti kirjoittaa (muotoilla) sivun seuraavalla sivulla olevaan lomakkeeseen. Jotkut kirjoittamasi asiat muotoillaan automaattisesti, samoin kuin foorumien viestit. Katso Apua tekstin kirjoittamiseen:</p>
 
-<P><B>Plain text</B> - the easiest type.  You can just type (edit) the page into a form 
-on the following page.  Some things you type will be automatically formatted, just like 
-forum postings.  See help on typing text: <? helpbutton("text", get_string("helptext")) ?>
+<p<b>>HTM</b>L - edistyneemmille käyttäjille. Tekstiin ei tehdä minkäänlaisia automaattisia muotoiluja vaan kaikki on tehtävä manuaalisesti HTML-koodeja käyttäen.</p>
 
-<P><B>HTML text</B> - for more advanced users.  No automatic formatting is performed, 
-you need to do it all manually using HTML codes.
+<p><b>Viittaus</b> - tieteellinen viittaus julkaisuun tai kirjaan.</p>
 
-<P><B>Reference</B> - a scholarly reference to a journal or book.
+<p><b>Tiedosto</b> - esittää minkä tahansa tiedoston, jonka olet ladannut kurssillesi. Katso 'Tiedostot' -lukua.</p>
 
-<P><B>Uploaded file</B> - displays any file you have uploaded into the course.  See the 'Files' section.
+<p<b>>Web-linkki</b> - URL jollekin sivulle Internetissä. Kun henkilö klikkaa tätä "aineistotoimintoa", hän joutuu ulos kurssin sivuilta (sivu, jonka olet määritellyt linkin kohteeksi täyttää selainikkunan).</p> 
 
-<P><B>Web link</B> - A URL to somewhere on the web.  When anyone clicks on this resource 
-activity they will be taken out of the course (the page you've specified will fill the browser window).
-
-<P><B>Web page</B> - A URL to somewhere on the web.  Like the previous type, this 
-will display a web page.  Unlike the previous type, though, the page will displayed 
-within a frame, as if it is integrated within the course.
+<p><b>Web-sivu</b> - URL jollekin sivulle Internetissä. Internet-sivu tulee näkyviin samoin kuin edellisessä tyypissä. Edellisestä tyypistä poiketen sivu ilmestyy kehyksen sisään ikään kuin kurssin sivuun integroituna.</p>
index 016342e..5714724 100644 (file)
@@ -1,8 +1,8 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Reading Summary</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>Aineiston yhteenveto</B></P>
 
-<P>The summary is a very short description of the resource.
 
-<P>Do not be tempted to write too much here, or to include the 
-   resource itself!
+<p>Yhteenveto on lyhyt kuvaus aineistosta. </p>
 
-<P>You'll get a chance to specify the content on the next page.
+<p>Älä innostu kirjoittamaan tähän liikaa tai sisällyttämään itse aineistoa mukaan. </p>
+
+<p>Sinulla on mahdollisuus tarkentaa sisältöä seuraavalla sivulla.</p>
index 939252e..9c80028 100644 (file)
@@ -1,99 +1,83 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Available surveys</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>Saatavilla olevat tutkimukset</B></P>
 
-<P>Currently, Moodle only offers specific types of surveys (future versions 
-will enable you to create your own).</P>
+<P>Tällä hetkellä Moodle tarjoaa vain tietyntyyppisiä tutkimuksia (tulevat versiot mahdollistavat omien tutkimusten luomisen/käyttämisen)..</P>
 
-<P>The available surveys have been chosen as being particularly useful for 
-evaluating online learning environments that use a constructivist pedagogy. 
-They are useful to identify certain trends that may be happening among
-your participants.
-
-(To see a paper where these are used in a detailed analysis, see:  
-<A TARGET=paper HREF="http://dougiamas.com/writing/herdsa2002">http://dougiamas.com/writing/herdsa2002</A>)</P>
+<P>Tarjolla olevat tutkimukset on valittu siitä syystä että ne ovat erityisen käyttökelpoisia konstruktivistiseen pedagogiaan pohjautuvien verkko-oppimisympäristöjen arvioimiseen. Niistä on hyötyä tiettyjen trendien tunnistamisessa, joita saattaa esiintyä kurssisi osanottajien keskuudessa. (Osoitteessa:<A TARGET=paper HREF="http://dougiamas.com/writing/herdsa2002"> http://dougiamas.com/writing/herdsa2002</A> voit tutustua tutkielmaan, joissa näitä tutkimuksia on käytetty yksityiskohtaisen analyysin pohjana.
 
 <HR>
-<P><B>COLLES - Constructivist On-Line Learning Environment Survey</B></P>
+<P><B>COLLES - Constructivist On-Line Learning Environment Survey </B>(Konstruktivistisen verkko-oppimisympäristön tutkimus)</P>
 <UL>
-  <p>The COLLES comprises an economical 24 statements grouped into six scales, 
-    each of which helps us address a key question about the quality of the on-line 
-    learning environment: </p>
+  <p>COLLES käsittää 24 väitettä. Väitteet on jaettu kuuteen eri luokkaan, joista kukin auttaa meitä kohdistamaan avainkysymyksen verkko-oppimisympäristön laadusta: </p>
 
 <table BORDER="0" CELLSPACING="10" CELLPADDING="10">
   <tr> 
-    <td valign=top>Relevance</td>
-    <td>How relevant is on-line learning to students' professional practices
+    <td valign=top>Relevanssi</td>
+    <td>Kuinka relevanttia verkko-oppiminen on opiskelijan ammatillisen osaamisen kannalta
     </td>
   </tr>
   <tr> 
-    <td valign=top>Reflection </td>
+    <td valign=top>Heijastuminen </td>
 
-    <td>Does on-line learning stimulate students' critical reflective thinking
+    <td>Millä tavoin verkko-oppiminen kannustaa opiskelijan kriittistä pohdiskelua
     </td>
   </tr>
   <tr> 
-    <td valign=top>Interactivity </td>
-    <td>To what extent do students engage on-line in rich educative dialogue
+    <td valign=top>Vuorovaikutteisuus.</td>
+    <td> Missä määrin opiskelijat käyttävät online -yhteyttä arvokkaaseen kasvatukselliseen dialogiin
     </td>
   </tr>
   <tr> 
-    <td valign=top>Tutor Support</td>
+    <td valign=top>Ohjaajan tuki</td>
 
-    <td>How well do tutors enable students to participate in on-line learning? 
+    <td>Missä määrin ohjaajat antavat opiskelijoille mahdollisuuden osallistua verkko-oppimiseen?  
     </td>
   </tr>
   <tr> 
-    <td valign=top>Peer Support </td>
-    <td>Is sensitive and encouraging support provided on-line by fellow students? 
+    <td valign=top>Vertaistuki </td>
+    <td> Tarjoavatko kanssaopiskelijat eläytyvää ja rohkaisevaa tukea verkon välityksellä?
     </td>
   </tr>
   <tr> 
-    <td valign=top>Interpretation </td>
+    <td valign=top>Tulkinta</td>
 
-    <td>Do students and tutors make good sense of each other's on-line communications?</td>
+    <td>Ymmärtävätkö opiskelijat ja opettajat hyvin toistensa online -viestintää?</td>
   </tr>
 </table>
 
-  <p>Underpinning the dynamic view of learning is a new theory of knowing: social 
-    constructivism, which portrays the learner as an active conceptualiser within 
-    a socially interactive learning environment. Social constructivism is an epistemology, 
-    or way of knowing, in which learners collaborate reflectively to co-construct 
-    new understandings, especially in the context of mutual inquiry grounded in 
-    their personal experience. </p>
-
-  <p>Central to this collaboration is the development of students' communicative 
-    competence, that is, the ability to engage in open and critical discourse 
-    with both the teacher and peers. This discourse is characterised by an empathic 
-    orientation to constructing reciprocal understanding, and a critical attitude 
-    towards examining underlying assumptions. </p>
-
-  <p>The COLLES has been designed to enable you
-    to monitor the extent to which you are able to exploit the interactive capacity 
-    of the World Wide Web for engaging students in dynamic learning practices. </p>
+  
 
 <P>
 (This information has been adapted from the COLLES page.  You can find out more about 
 COLLES and the authors of it at: 
 <A TARGET=paper HREF="http://surveylearning.com/colles/">http://surveylearning.com/colles/</A>)</P>
 </UL>
+<p>Dynaamista oppimiskäsitystä tukee uusi osaamisteoria, sosiaalinen konstruktivismi, joka kuvaa oppijan aktiivisena käsitteenmuodostajana sosiaalisesti vuorovaikutteisessa oppimisympäristössä. Sosiaalinen konstruktivismi on tietämis- tai osaamistapa, jossa oppijat tekevät reflektiivistä yhteistyötä kehitelläkseen uusia tulkintoja, varsinkin molempien henkilökohtaisiin kokemuksiin pohjautuviin kyselyihin liittyen.</p>
 
+<p>Keskeistä tässä yhteistyössä on opiskelijoiden kommunikaatiokykyjen kehittyminen, toisin sanoen taidon osallistua avoimeen ja kriittiseen keskusteluun niin opettajien kuin kanssaopiskelijoiden kanssa. Tällaiselle kanssakäymiselle on tyypillistä empaattinen suhtautuminen vastavuoroisen ymmärtämisen rakentamiseen sekä kriittisyys joidenkin piilevien taka-ajatusten tutkiskelua kohtaan.</p>
 
+<p>COLLES on suunniteltu siten, että sinun on mahdollista tarkkailla missä määrin voit käyttää hyväksesi internetin interaktiivisia ominaisuuksia tukemaan opiskelijoiden dynaamista oppimistapaa.</p>
+<p>(Nämä tiedot on otettu COLLES:in kotisivulta. Lisätietoja COLLES:ista ja sen tekijöistä löytyy osoitteesta: <a href="http://surveylearning.com/colles/"> http://surveylearning.com/colles/ )<p>
 <HR>
-<P><B>ATTLS - Attitudes to Thinking and Learning Survey</B></P>
+<P><B>ATTLS - Attitudes to Thinking and Learning Survey</B>(Tutkimus ajatteluun ja oppimiseen liittyvistä näkökannoista)</P>
 <UL>
 
-<P>The theory of 'ways of knowing', originally from the field of gender research (Belenky et al., 1986) provides us with a survey tool to examine the quality of discourse within a collaborative environment. 
+<p>ATTLS - Attitudes Towards Thinking and Learning Survey (Tutkimus ajatteluun ja oppimiseen liittyvistä näkökannoista)</p>
+
+<p>Alkujaan naistutkimuksesta peräisin oleva teoria "tietämisen tavoista" (Belenky et al., 1986) tarjoaa meille tutkimustyökalun, jolla voidaan tehdä havaintoja yhteistyöympäristössä tapahtuvan keskustelun laadusta.</p>
+
+<p>ATTLS -tutkimus on Galotti & työryhmän kehittämä menetelmä, jolla voidaan mitata, missä määrin henkilö on "sosiaalinen osaaja" ('connected knower'= CK) tai "eristyvä osaaja" ('separate knower' = SK).</p>
+
+<a>Henkilöt, joilla on korkeat CK pisteet, tuntuvat nauttivan enemmän oppimisesta ja olevan yhteistyöhaluisempia, yhteishenkisempiä ja halukkaampia kehittelemään ajatuksiaan muiden esittämien ideoiden pohjalta, kun taas henkilöillä, joilla on korkeat SK pisteet tuntuu olevan kriittisempi ja väittelynhaluisempi asenne oppimiseen.</a>
 
-<P>The Attitudes Towards Thinking and Learning Survey (ATTLS) is an instrument developed by Galotti et al. (1999) to measure the extent to which a person is a 'connected knower' (CK) or a 'separate knower' (SK). 
+<p>Tutkimukset ovat osoittaneet, että nämä kaksi oppimistyyliä ovat toisistaan riippumattomia. (Galotti et al., 1999; Galotti et al., 2001). Lisäksi on mainittava, että ne heijastavat vain suhtautumista oppimiseen, eivät oppimiskykyä tai älykkyyden määrää.</p>
 
-<P>People with higher CK scores tend to find learning more enjoyable, and are often more cooperative, congenial and more willing to build on the ideas of others, while those with higher SK scores tend to take a more critical and argumentative stance to learning. 
+   <p><i>   Belenky, M. F., Clinchy, B. M., Goldberger, N. R., & Tarule, J. M. (1986). Women's Ways of Knowing: The Development of Self, Voice, and Mind. New York: Basic Books, Inc.</i></p>
 
-<P>Studies have shown that these two learning styles are independent of each other (Galotti et al., 1999; Galotti et al., 2001). Additionally, they are only a reflection of learning attitudes, not learning capacities or intellectual power. 
+     <p><i> Galotti, K. M., Clinchy, B. M., Ainsworth, K., Lavin, B., & Mansfield, A. F. (1999). A New Way of Assessing Ways of Knowing: The Attitudes Towards Thinking and Learning Survey (ATTLS). Sex Roles, 40(9/10), 745-766.</i></p>
 
-<P><I>Belenky, M. F., Clinchy, B. M., Goldberger, N. R., & Tarule, J. M. (1986). Women's Ways of Knowing: The Development of Self, Voice, and Mind. New York: Basic Books, Inc. </I></P>
+      <p><i>Galotti, K. M., Reimer, R. L., & Drebus, D. W. (2001). Ways of knowing as learning styles: Learning MAGIC with a partner. Sex Roles, 44(7/8), 419-436.</i></p>
 
-<P><I>Galotti, K. M., Clinchy, B. M., Ainsworth, K., Lavin, B., & Mansfield, A. F. (1999). A New Way of Assessing Ways of Knowing: The Attitudes Towards Thinking and Learning Survey (ATTLS). Sex Roles, 40(9/10), 745-766.</I></P>
 
-<P><I>Galotti, K. M., Reimer, R. L., & Drebus, D. W. (2001). Ways of knowing as learning styles: Learning MAGIC with a partner. Sex Roles, 44(7/8), 419-436.</I></P>
 
 
 </UL>
index 0d0767e..c0a7b79 100644 (file)
@@ -1,22 +1,10 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Teachers</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>Opettajat</B></P>
 
-<P>This page shows the list of people who are assigned to be 
-   "teachers" in this course (by the system administrator).
 
-<P>You can use this form to assign a role (title) to each person 
-   such as "Professor", "Tutor", "Assistant" and so on.  These 
-   will appear on the site's course listing and also on the 
-   list of participants for your course.   If you leave the 
-   role empty then the default word for teacher will be used
-   (the one you set in the Course Settings page).
+<p>Tällä sivulla on luettelo henkilöistä, jotka on nimetty (järjestelmän ylläpitäjän toimesta) "opettajiksi" tälle kurssille.</p>
 
-<P>You can also order this list (to put the main teacher at the 
-   top, for example).  Simply put a numbers in each box such 
-   as 1, 2, 3 etc.   After pressing "Save changes" you will 
-   see the new order.
+<p>Tällä lomakkeella voit nimetä jokaiselle henkilölle roolin, esimerkiksi "opettaja", "ohjaaja", "avustaja" jne. Nämä tiedot näkyvät sivun kurssiluettelossa sekä myös kurssisi osanottajalistalla. Jos et merkitse roolin kohdalle mitään, silloin käytetään oletuksena olevaa nimikettä (nimikettä, jonka olet merkinnyt Kurssin Asetukset -sivulle).</p>
 
-<P><B>NOTE:</B> A special case occurs if you use the number 
-   0 (zero) for a teacher.  In this case, the teacher will 
-   NOT BE SHOWN on the course listings or the list of 
-   participants.  They will be "invisible" to students
-   (unless they post messages to the forums etc)
+<p>Voit myös muuttaa tämän luettelon järjestystä (esim. siten että pääopettaja tulee ylimmäiseksi). Laita vain numero jokaiseen ruutuun, siis 1,2,3 jne. Paina lopuksi "tallenna muutokset"  ja uusi järjestys ilmestyy näkyviin.</p>
+
+<p><b>HUOMAA:</b> Erikoistapauksena on, jos käytät numeroa 0 (nolla) opettajan kohdalla. Silloin opettajan nimeä EI NÄY kurssiluettelossa tai osanottajalistalla. Nimi on tällöin "näkymätön" opiskelijoille (paisti jos hän lisää ilmoituksia foorumeihin jne.).</p>
index eb48fda..d0eb2ff 100644 (file)
@@ -1,40 +1,39 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Help on writing text</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>Apua tekstin kirjoittamiseen</B></P>
 
-Writing text in Moodle works pretty much the way you would expect, but you also have the ability to include "smilies", "URL addresses" and some HTML tags in your text.
-
-<P><B>Smilies (emoticons)</B></P>
+Tekstin kirjoittaminen Moodle:en tapahtuu suurin piirtein kuten tavallisesti mutta voit myös lisätä hymiöitä, URL-osoitteita ja joitain HTML -komentoja tekstiisi.
+<P><B>Hymiöt (Smilies)</B></P>
 <UL>
 <TABLE BORDER=0 CELLPADDING=5 CELLSPACING=5>
-<TR><TH>Name       <TH>Picture                                                 <TH>You type</TR>
-<TR><TD>smile      <TD ALIGN=CENTER><img ALT=smile SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/pix/s/smiley.gif"><TD ALIGN=CENTER> :-) </TD></TR>
-<TR><TD>sad        <TD ALIGN=CENTER><img ALT=sad SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/pix/s/sad.gif"><TD ALIGN=CENTER> :-( </TD></TR>
-<TR><TD>grin       <TD ALIGN=CENTER><img ALT=grin SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/pix/s/biggrin.gif"><TD ALIGN=CENTER> :-D </TD></TR>
-<TR><TD>wink       <TD ALIGN=CENTER><img ALT=wink SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/pix/s/wink.gif"><TD ALIGN=CENTER> ;-) </TD></TR>
-<TR><TD>mixed      <TD ALIGN=CENTER><img ALT=mixed SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/pix/s/mixed.gif"><TD ALIGN=CENTER> :-/ </TD></TR>
-<TR><TD>wide-eyed  <TD ALIGN=CENTER><img ALT=wide-eyed SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/pix/s/wideeyes.gif"><TD ALIGN=CENTER> 8-) </TD></TR>
-<TR><TD>tongue-out <TD ALIGN=CENTER><img ALT=tongue-out SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/pix/s/tongueout.gif"><TD ALIGN=CENTER> :-P </TD></TR>
-<TR><TD>surprise   <TD ALIGN=CENTER><img ALT=surprised SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/pix/s/surprise.gif"><TD ALIGN=CENTER> :-o </TD></TR>
-<TR><TD>cool       <TD ALIGN=CENTER><img ALT=cool SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/pix/s/cool.gif"><TD ALIGN=CENTER> B-) </TD></TR>
+<TR><TH>Nimi       <TH>Kuva                                                 <TH>Näppäile</TR>
+<TR><TD>hymy      <TD ALIGN=CENTER><img ALT=smile SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/pix/s/smiley.gif"><TD ALIGN=CENTER> :-) </TD></TR>
+<TR><TD>Surullinen <TD ALIGN=CENTER><img ALT=sad SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/pix/s/sad.gif"><TD ALIGN=CENTER> :-( </TD></TR>
+<TR><TD>Virne       <TD ALIGN=CENTER><img ALT=grin SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/pix/s/biggrin.gif"><TD ALIGN=CENTER> :-D </TD></TR>
+<TR><TD>Vinkkaus       <TD ALIGN=CENTER><img ALT=wink SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/pix/s/wink.gif"><TD ALIGN=CENTER> ;-) </TD></TR>
+<TR><TD>Hämmentynyt      <TD ALIGN=CENTER><img ALT=mixed SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/pix/s/mixed.gif"><TD ALIGN=CENTER> :-/ </TD></TR>
+<TR><TD>Iso-silmä  <TD ALIGN=CENTER><img ALT=wide-eyed SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/pix/s/wideeyes.gif"><TD ALIGN=CENTER> 8-) </TD></TR>
+<TR><TD>Kieli <TD ALIGN=CENTER><img ALT=tongue-out SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/pix/s/tongueout.gif"><TD ALIGN=CENTER> :-P </TD></TR>
+<TR><TD>Yllättynyt   <TD ALIGN=CENTER><img ALT=surprised SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/pix/s/surprise.gif"><TD ALIGN=CENTER> :-o </TD></TR>
+<TR><TD>Cool       <TD ALIGN=CENTER><img ALT=cool SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/pix/s/cool.gif"><TD ALIGN=CENTER> B-) </TD></TR>
 </TABLE>
 </UL>
 
-<P><B>URLs</B></P>
+<P><B>URL:t</B></P>
 <UL>
-<P>Any "word" starting with <B>www.</B> or <B>http://</B> will automatically be turned into a clickable link. 
-<P>For example:  <A HREF="http://www.yahoo.com">www.yahoo.com</A> or <A HREF="http://curtin.edu">http://curtin.edu</A>
+<P>Mikä tahansa teksti joka alkaa  <B>www.</B> tai <B>http://</B>  muuttuu automaattisesti klikattavaksi linkiksi. </P>
+<P>Esimerkiksi:  <A HREF="http://www.yahoo.com">www.yahoo.com</A> or <A HREF="http://curtin.edu">http://curtin.edu</A>
 </UL>
 
-<P><B>HTML tags</B></P>
+<P><B>HTML komennot</B></P>
 <UL>
-<P>You can use a limited subset of HTML tags to add emphasis to your texts.
+<P>Voit käyttää HTML -komentoja rajoitetusti korostamaan tekstiäsi.
 <TABLE BORDER=0 CELLPADDING=5 CELLSPACING=5>
-<TR><TH>HTML tags<TH>Produces</TR>
-<TR><TD>&lt;B> bold &lt;/B> <TD> <B>bold text</B> </TR>
-<TR><TD>&lt;I> italic &lt;/I> <TD> <I>italic text</I> </TR>
-<TR><TD>&lt;U> underline &lt;/U> <TD> <U>underlined text</U> </TR>
-<TR><TD>&lt;FONT SIZE=1> small &lt;/FONT> <TD> <FONT SIZE=1>small</FONT> </TR>
-<TR><TD>&lt;FONT SIZE=4> large &lt;/FONT> <TD> <FONT SIZE=4>large</FONT> </TR>
-<TR><TD>&lt;FONT COLOR=green> example &lt;/FONT> <TD> <FONT color=green>example</FONT> </TR>
+<TR><TH>HTML komento<TH>Lopputulos</TR>
+<TR><TD>&lt;B> bold &lt;/B> <TD> <B>lihavoitu</B> </TR>
+<TR><TD>&lt;I> italic &lt;/I> <TD> <I>kursivoitu</I> </TR>
+<TR><TD>&lt;U> underline &lt;/U> <TD> <U>alleviivattu</U> </TR>
+<TR><TD>&lt;FONT SIZE=1> small &lt;/FONT> <TD> <FONT SIZE=1>pieni</FONT> </TR>
+<TR><TD>&lt;FONT SIZE=4> large &lt;/FONT> <TD> <FONT SIZE=4>suuri</FONT> </TR>
+<TR><TD>&lt;FONT COLOR=green> värit &lt;/FONT> <TD> <FONT color=green>värit</FONT> </TR>
 </TABLE>
 </UL>