Automatically generated installer lang files
authorAMOS bot <amos@moodle.org>
Mon, 21 May 2018 00:06:14 +0000 (00:06 +0000)
committerAMOS bot <amos@moodle.org>
Mon, 21 May 2018 00:06:14 +0000 (00:06 +0000)
install/lang/tl/admin.php
install/lang/tl/error.php
install/lang/tl/install.php

index 483049b..12171d7 100644 (file)
@@ -38,7 +38,7 @@ $string['clitypevalue'] = 'iteklado ang halaga';
 $string['clitypevaluedefault'] = 'iteklado ang halaga, pindutin ang Enter para magamit ang default na halaga ({$a})';
 $string['cliunknowoption'] = 'Di-kilalang opsiyon:
  {$a}
-Gamit po ang --help na opsiyon';
+Gamitin po ang --help na opsiyon';
 $string['cliyesnoprompt'] = 'iteklado ang y (ibig sabihin ay yes/oo) o n (ibig sabihin ay no/hindi)';
-$string['environmentrequireinstall'] = 'ay kinakailangang maluklok/mabuhay';
+$string['environmentrequireinstall'] = 'ay dapat ma-install at ma-enable';
 $string['environmentrequireversion'] = 'ang bersiyon {$a->needed} ay kinakailangan at ang pinatatakbo mo ay {$a->current}';
index f921fad..ceb4063 100644 (file)
@@ -32,16 +32,16 @@ defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
 
 $string['cannotcreatelangdir'] = 'Hindi makalikha ng lang bgsk.';
 $string['cannotcreatetempdir'] = 'Hindi makalikha ng temp bgsk.';
-$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Hindi mailusong ang mga piyesa';
-$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Hindi mailusong ang sakong ZIP.';
-$string['cannotfindcomponent'] = 'Hindi makita ang piyesa.';
-$string['cannotsavemd5file'] = 'Hindi maisilid ang sakong md5.';
-$string['cannotsavezipfile'] = 'Hindi maisilid ang sakong ZIP.';
-$string['cannotunzipfile'] = 'Hindi mai-unzip ang sako.';
-$string['componentisuptodate'] = 'Bago ang piyesa.';
-$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Bigo ang  pagsusuri  sa inilusong na sako.';
-$string['invalidmd5'] = 'Ditanggap na md5';
-$string['missingrequiredfield'] = 'May ilang nawawalang pitak na kailangan';
+$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Hindi mai-download ang mga sangkap';
+$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Hindi mai-download ang ZIP file.';
+$string['cannotfindcomponent'] = 'Hindi makita ang component.';
+$string['cannotsavemd5file'] = 'Hindi mai-save ang file na md5.';
+$string['cannotsavezipfile'] = 'Hindi mai-save ang file na ZIP.';
+$string['cannotunzipfile'] = 'Hindi mai-unzip ang file.';
+$string['componentisuptodate'] = 'Up-to-date ang component.';
+$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Bigo ang  pagsusuri  sa idinownload na file.';
+$string['invalidmd5'] = 'Mali ang check variable - paki-ulit';
+$string['missingrequiredfield'] = 'May ilang nawawalang field na kailangan';
 $string['wrongdestpath'] = 'Mali ang patutunguhang landas';
 $string['wrongsourcebase'] = 'Mali ang URL base ng source.';
-$string['wrongzipfilename'] = 'Mali ang ngalan ng sako na ZIP';
+$string['wrongzipfilename'] = 'Mali ang pangalan ng ZIP file';
index 8824958..ae24c7c 100644 (file)
 
 defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
 
-$string['admindirname'] = 'Pang-Admin na Bugsok';
+$string['admindirname'] = 'Pang-Admin na direktoryo';
 $string['availablelangs'] = 'Magagamit na mga pakete ng wika';
 $string['chooselanguagehead'] = 'Pumilì ng wika';
 $string['chooselanguagesub'] = 'Pumili po ng wika para sa pagluluklok LAMANG.  Sa mga susunod na iskrin ay makakapili ka ng wika para sa site o tagagamit.';
-$string['dataroot'] = 'Bugsok ng Datos';
-$string['dbprefix'] = 'Unlapi ng mga teybol';
-$string['dirroot'] = 'Bugsok ng Moodle';
+$string['dataroot'] = 'Direktoryo ng Datos';
+$string['dbprefix'] = 'Unlapi ng mga table';
+$string['dirroot'] = 'Direktoryo ng Moodle';
 $string['environmenthead'] = 'Sinusuri ang kapaligiran mo...';
 $string['installation'] = 'Pagluklok';
 $string['langdownloaderror'] = 'Ikinalulungkot namin na ang wikang "{$a}" ay hindi nailuklok. Ang kabuuan ng pagluluklok ay itutuloy sa Ingles.';
 $string['memorylimithelp'] = '<p>Ang memory limit ng PHP para sa server mo ay kasalukuyang nakatakda sa {$a}.</p>
 
-<p>Maaaring magdulot ito ng mga problemang pangmemorya sa Moodle sa mga susunod na panahon, lalo na
-   kung marami kang binuhay na modyul at/o marami kang tagagamit.</p>
+<p>Maaaring magdulot ito ng mga problemang pangmemorya sa Moodle sa mga susunod na panahon, lalo na kung marami kang naka-enable na modyul at/o marami kang tagagamit.</p>
 
-<p>Iminumungkahi namin na isaayos mo ang PHP na may mas mataas na limit kung maaari, tulad ng 40M.
-    May iba\'t-ibang paraan na magagawa kayo upang ito ay maiisakatuparan:</p>
+<p>Iminumungkahi namin na isaayos mo ang PHP na may mas mataas na limit kung maaari, tulad ng 40M.  May iba\'t-ibang paraan na magagawa ka upang ito ay maisakatuparan:</p>
 <ol>
-<li>Kunga maaari mong gawin, muling ikompayl ang PHP na may <i>--enable-memory-limit</i>.
+<li>Kung maaari mong gawin, muling ikompayl ang PHP na may <i>--enable-memory-limit</i>.
      Pahihintulutan nito ang Moodle na itakda ang memory limit sa sarili nito.</li>
-<li>Kung mapapasok mo ang iyong sakong php.ini, mababago mo ang <b>memory_limit</b>
-    na kaayusan doon at gawin itong mga 40M.  Kung wala kang karapatang pasukin ito
+<li>Kung mapapasok mo ang iyong php.ini file, mababago mo ang <b>memory_limit</b>
+    na setting doon at gawin itong mga 40M.  Kung wala kang karapatang pasukin ito
     baka puwede mong hilingin sa administrador na gawin ito para sa iyo.</li>
-<li>Sa ilang PHP serve maaari kang lumikha ng isang sakong .htaccess sa bugsok ng Moodle
+<li>Sa ilang PHP server maaari kang lumikha ng isang file na .htaccess sa direktoryo ng Moodle
     na naglalaman ng linyang ito:
-    <p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
+   <blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote>
     <p>Subali\'t sa ilang server ay pipigilin nito ang paggana ng <b>lahat</b> ng pahinang PHP
-    (makakakita ka ng mga error kapag tumingin ka sa mga pahina) kaya\'t kakailanganin mong tanggalin ang sakong .htaccess.</p></li>
+    (makakakita ka ng mga error kapag tumingin ka sa mga pahina) kaya\'t kakailanganin mong tanggalin ang .htaccess file.</p></li>
 </ol>';
 $string['phpversion'] = 'Bersiyon ng PHP';
 $string['phpversionhelp'] = '<p>Kinakailangan ng Moodle ang isang bersiyon ng PHP na kahit man lamang 4.3.0. o 5.1.0 (ang 5.0.x ay maraming problema)</p>
@@ -69,6 +67,6 @@ $string['welcomep20'] = 'Nakikita mo ang pahinang ito dahil matagumpay mong nail
 $string['welcomep30'] = 'Ang lathala ng <strong>{$a->installername}</strong> na ito ay naglalaman ng mga aplikasyon na lilikha ng kapaligiran na tatakbuhan ng  <strong>Moodle</strong>, ito ay ang mga sumusunod:';
 $string['welcomep40'] = 'Nilalaman din ng paketeng ito ang  <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
 $string['welcomep50'] = 'Ang paggamit ng lahat ng aplikasyon sa paketeng ito ay alinsunod sa kani-kaniyang lisensiya.  Ang kumpletong pakete na <strong>{$a->installername}</strong> ay  <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">open source</a> at ipinamamahagi alinsunod sa lisensiyang <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a>';
-$string['welcomep60'] = 'Dadalhin kayo ng mga sumusunod na pahina sa mga madaling hakbang upang maisaayos at mapatakbo ang <strong>Moodle</strong> sa kompyuter ninyo.  Kung gusto ninyo ay panatilihin ang umiiral o kaya ay baguhin ito ayon sa inyong pangangailangan.';
+$string['welcomep60'] = 'Dadalhin ka ng mga sumusunod na pahina sa mga madaling sundang hakbang upang maisaayos at mapatakbo ang <strong>Moodle</strong> sa kompyuter mo.  Maaari mong tanggapin ang default o kaya ay baguhin ito ayon sa inyong pangangailangan.';
 $string['welcomep70'] = 'Iklik ang "Susunod" na buton sa ibaba upang maituloy ang pasasaayos ng <strong>Moodle</strong>.';
 $string['wwwroot'] = 'Web address';