Merge branch 'install_master' of https://git.in.moodle.com/amosbot/moodle-install
authorDan Poltawski <dan@moodle.com>
Fri, 18 Nov 2016 10:06:18 +0000 (10:06 +0000)
committerDan Poltawski <dan@moodle.com>
Fri, 18 Nov 2016 10:06:18 +0000 (10:06 +0000)
install/lang/cs/install.php
install/lang/da/install.php

index f1c61c2..5a4fd4b 100644 (file)
@@ -69,7 +69,10 @@ $string['pathshead'] = 'Potvrdit cesty';
 $string['pathsrodataroot'] = 'Do datového adresáře nelze zapisovat.';
 $string['pathsroparentdataroot'] = 'Do nadřazeného adresáře ({$a->parent}) nelze zapisovat. Datový adresář ({$a->dataroot}) nemůže být tímto průvodcem instalací vytvořen.';
 $string['pathssubadmindir'] = 'Na některých serverech je URL adresa /admin vyhrazena pro speciální účely (např. pro ovládací panel). Na takových serverech může dojít ke kolizi se standardním umístěním stránek pro správu Moodle. Máte-li tento problém, přejmenujte adresář <eM>admin</em> ve vaší instalaci Moodle a sem zadejte jeho nový název - například <em>moodleadmin</em>. Všechny generované odkazy na stránky správy Moodle budou používat tento nový název.';
-$string['pathssubdataroot'] = 'Moodle potřebuje prostor, kam si bude ukládat nahrané soubory a další údaje. K tomuto adresáři musí mít proces webového serveru právo ke čtení i k zápisu (webový server bývá většinou spouštěn pod uživatelem "www-data" nebo "apache"). Tento adresář ale zároveň nesmí být dostupný přímo přes webové rozhraní. Instalační skript se pokusí tento adresář vytvořit, pokud nebude existovat.';
+$string['pathssubdataroot'] = '<p>Moodle potřebuje prostor, kam si bude ukládat nahrané soubory a další údaje. .</p>
+<p>K tomuto adresáři musí mít proces webového serveru právo ke čtení i k zápisu (webový server bývá většinou spouštěn pod uživatelem "www-data" nebo "apache"). .</p>
+<p>Tento adresář ale zároveň nesmí být dostupný přímo přes webové rozhraní. .</p>
+<p>Instalační skript se pokusí tento adresář vytvořit, pokud nebude existovat..</p>';
 $string['pathssubdirroot'] = '<p>Absolutní cesta k adresáři s instalací Moodle.</p>';
 $string['pathssubwwwroot'] = 'Zadejte úplnou webovou adresu, na níž bude Moodle dostupný. Moodle potřebuje jedinečnou adresu, není možné jej provozovat na několika URL současně. Používáte-li několik veřejných domén, musíte si sami nastavit permanentní přesměrování na jednu z nich a tu pak použít. Pokud je váš server dostupný z vnější a z vnitřní sítě pod různými IP adresami, použijte jeho veřejnou adresu a nastavte si váš DNS server tak, že ji mohou používat i uživatelé z vnitřní sítě.';
 $string['pathsunsecuredataroot'] = 'Umístění datového adresáře není bezpečné';
index f988765..c8e895a 100644 (file)
@@ -72,13 +72,15 @@ $string['pathshead'] = 'Bekræft stier';
 $string['pathsrodataroot'] = 'Datamappen er skrivebeskyttet.';
 $string['pathsroparentdataroot'] = 'Den overordnede mappe ({$a->parent}) er skrivebeskyttet. Datamappen ({$a->dataroot}) kan ikke oprettes af installationsprogrammet.';
 $string['pathssubadmindir'] = 'Enkelte webhoteller bruger /admin som speciel URL til kontrolpanelet el. lign. Desværre konflikter det med Moodles standardplacering af admin-sider. Du kan klare dette ved at give admin-mappen et andet navn i din installation og skrive det her. Det kan f.eks. være <em>moodleadmin</em>. Det vil fikse admin-links i Moodle.';
-$string['pathssubdataroot'] = 'Du har brug for et sted, hvor Moodle kan gemme uploadede filer. Denne mappe skal kunne læses OG SKRIVES I af webserverbrugeren (oftest \'ingen\' eller \'apache\'), men må ikke være tilgængelig direkte via internettet. Installationsprogrammet vil forsøge at oprette mappen, hvis ikke den allerede eksisterer.';
+$string['pathssubdataroot'] = '<p>En mappe hvori Moodle kan gemme uploadede filer.</p>
+<p>Webserver-brugeren (som regel \'www-data\', \'nobody\', eller \'apache\') skal have læse- og skriveadgang til den.</p>
+<p>Mappen  må ikke være tilgængelig direkte fra internettet.</p>
+<p>Hvis ikke den allerede eksisterer, vil Installationsprogrammet forsøge at oprette den</p>';
 $string['pathssubdirroot'] = 'Den fulde sti til Moodleinstallationen.';
-$string['pathssubwwwroot'] = 'Moodles fulde web-adresse.
-Det er ikke muligt at komme ind på Moodle fra mere end en adresse.
-Hvis dit websted har flere offentlige adresser skal du opsætte permanent viderestilling til dem alle undtagen denne.
-Hvis dit websted er tilgængeligt fra både internet og intranet skal du bruge internetadressen her og opsætte din DNS sådan at intranet-brugerne kan bruge den offentlige adresse også.
-Hvis ikke adressen er korrekt må du ændre URL\'en i din browser og genstarte installationen med den rigtige adresse.';
+$string['pathssubwwwroot'] = '<p>Moodles fulde web-adresse, dvs. adressen som den skal stå i browserens adressefelt for at komme ind på Moodle.</p>
+<p>Moodle kan ikke bruges fra flere adresser. Hvis dit websted kan tilgås fra flere adresser, skal du vælge den enkleste og opsætte permanent viderestilling for hver af de øvrige.</p>
+<p>Hvis dit websted er tilgængeligt fra både internettet og et internt net (nogen gange kaldet intranet), skal du bruge den offentlige adresse her</p>
+<p>Hvis ikke adressen er korrekt, skal du ændre URL\'en i din browser og genstarte installationen.</p>';
 $string['pathsunsecuredataroot'] = 'Datamappen er ikke sikret';
 $string['pathswrongadmindir'] = 'Adminmappe eksisterer ikke';
 $string['phpextension'] = '{$a} PHP-extension';