Automatically generated installer lang files
authorAMOS bot <amos@moodle.org>
Sat, 25 Jul 2015 16:03:56 +0000 (00:03 +0800)
committerAMOS bot <amos@moodle.org>
Sat, 25 Jul 2015 16:03:56 +0000 (00:03 +0800)
install/lang/sr_cr/install.php
install/lang/sr_lt/install.php

index c80f379..5b67cff 100644 (file)
@@ -67,12 +67,15 @@ $string['pathshead'] = 'Потврди путање';
 $string['pathsrodataroot'] = 'У директоријум за податке није могућ упис';
 $string['pathsroparentdataroot'] = 'Није могућ упис у надређени директоријум ({$a->parent}).  Инсталациони програм не може да креира директоријум за податке ({$a->dataroot}).';
 $string['pathssubadmindir'] = 'Врло мали број веб сервера користи /admin као специјални URL за приступ разним подешавањима (контролни панел и сл.). Нажалост, то доводи до конфликта са стандардном локацијом за администраторске странице у Moodleu. Овај проблем можете решити тако што ћете променити име администраторског директоријума у вашој инсталацији, и овде уписати то ново име. На пример <em>moodleadmin</em>. Ово подешавање ће преправити администраторске линкове у Moodle систему.';
-$string['pathssubdataroot'] = 'Потребан вам је простор где ће Moodle чувати постављене датотеке. Овај директоријум треба да буде подешен тако да се може читати и у њега уписивати од стране корисника веб сервера (обично \'nobody\' или \'apache\'), али истовремено мора бити доступан директно преко веба. Уколико овај директоријум не постоји Moodle ће покушати да га креира током инсталације.';
+$string['pathssubdataroot'] = '<p>Директоријум где ће Moodle чувати датотеке и садржај који су поставили корисници. </p>
+<p>Овај директоријум треба да буде подешен тако да корисник веб сервера (обично \'nobody\' или \'apache\') може да га чита и у њега уписује.</p>
+<p>Директоријум не сме бити доступан директно преко веба. </p>
+<p>Уколико овај директоријум не постоји процес инсталације ће покушати да га креира.</p>';
 $string['pathssubdirroot'] = '<p>Пуна путања до директоријума који садржи код Moodlea.</p>';
-$string['pathssubwwwroot'] = 'Пуна веб адреса путем које ће се приступати Moodleu. Није могуће приступати Moodleu користећи више адреса.
-Ако ваш сајт има више јавних адреса онда на свима морате да подесите перманентне редирекције осим на овој.
-Ако је ваш сајт доступан са интернета али и из интранет окружења овде употребите јавну адресу и подесите DNS тако да и интранет корисници могу да користе јавну адресу.
-Ако је адреса нетачна промените URL у свом веб читачу да бисте поново покренули инсталацију са другачијом вредношћу.';
+$string['pathssubwwwroot'] = '<p>Пуна адреса путем које ће се приступати Moodleu, тј. адреса коју ће корисници унети у адресну траку својих веб читача како би приступили Moodleu.</p>
+<p>Није могуће приступати Moodleu коришћењем више адреса Ако се вашем сајту може приступити са више адреса, онда изаберите најлакшу, а за све остале адресе подесите перманентну редирекцију.</p>
+<p>Ако се вашем сајту може приступити са интернета али и са унутрашње мреже (која се понекад назив интранет), онда овде употребите јавну адресу.</p>
+<p>Ако је текућа адреса нетачна, молимо вас, промените URL адресу у адресној траци свог веб читача и поново покрените инсталацију.</p>';
 $string['pathsunsecuredataroot'] = 'Dataroot локација није безбедна';
 $string['pathswrongadmindir'] = 'Админ директоријум не постоји';
 $string['phpextension'] = '{$a} PHP екстензија';
index 2081972..2349594 100644 (file)
@@ -67,12 +67,15 @@ $string['pathshead'] = 'Potvrdi putanje';
 $string['pathsrodataroot'] = 'U direktorijum za podatke nije moguć upis';
 $string['pathsroparentdataroot'] = 'Nije moguć upis u nadređeni direktorijum ({$a->parent}).  Instalacioni program ne može da kreira direktorijum za podatke ({$a->dataroot}).';
 $string['pathssubadmindir'] = 'Vrlo mali broj veb servera koristi /admin kao specijalni URL za pristup raznim podešavanjima (kontrolni panel i sl.). Nažalost, to dovodi do konflikta sa standardnom lokacijom za administratorske stranice u Moodleu. Ovaj problem možete rešiti tako što ćete promeniti ime administratorskog direktorijuma u vašoj instalaciji, i ovde upisati to novo ime. Na primer <em>moodleadmin</em>. Ovo podešavanje će prepraviti administratorske linkove u Moodle sistemu.';
-$string['pathssubdataroot'] = 'Potreban vam je prostor gde će Moodle čuvati postavljene datoteke. Ovaj direktorijum treba da bude podešen tako da se može čitati i u njega upisivati od strane korisnika veb servera (obično \'nobody\' ili \'apache\'), ali istovremeno mora biti dostupan direktno preko veba. Ukoliko ovaj direktorijum ne postoji Moodle će pokušati da ga kreira tokom instalacije.';
+$string['pathssubdataroot'] = '<p>Direktorijum gde će Moodle čuvati datoteke i sadržaj koji su postavili korisnici. </p>
+<p>Ovaj direktorijum treba da bude podešen tako da korisnik veb servera (obično \'nobody\' ili \'apache\') može da ga čita i u njega upisuje.</p>
+<p>Direktorijum ne sme biti dostupan direktno preko veba. </p>
+<p>Ukoliko ovaj direktorijum ne postoji proces instalacije će pokušati da ga kreira.</p>';
 $string['pathssubdirroot'] = '<p>Puna putanja do direktorijuma koji sadrži kod Moodlea.</p>';
-$string['pathssubwwwroot'] = 'Puna veb adresa putem koje će se pristupati Moodleu. Nije moguće pristupati Moodleu koristeći više adresa.
-Ako vaš sajt ima više javnih adresa onda na svima morate da podesite permanentne redirekcije osim na ovoj.
-Ako je vaš sajt dostupan sa interneta ali i iz intranet okruženja ovde upotrebite javnu adresu i podesite DNS tako da i intranet korisnici mogu da koriste javnu adresu.
-Ako je adresa netačna promenite URL u svom veb čitaču da biste ponovo pokrenuli instalaciju sa drugačijom vrednošću.';
+$string['pathssubwwwroot'] = '<p>Puna adresa putem koje će se pristupati Moodleu, tj. adresa koju će korisnici uneti u adresnu traku svojih veb čitača kako bi pristupili Moodleu.</p>
+<p>Nije moguće pristupati Moodleu korišćenjem više adresa Ako se vašem sajtu može pristupiti sa više adresa, onda izaberite najlakšu, a za sve ostale adrese podesite permanentnu redirekciju.</p>
+<p>Ako se vašem sajtu može pristupiti sa interneta ali i sa unutrašnje mreže (koja se ponekad naziv intranet), onda ovde upotrebite javnu adresu.</p>
+<p>Ako je tekuća adresa netačna, molimo vas, promenite URL adresu u adresnoj traci svog veb čitača i ponovo pokrenite instalaciju.</p>';
 $string['pathsunsecuredataroot'] = 'Dataroot lokacija nije bezbedna';
 $string['pathswrongadmindir'] = 'Admin direktorijum ne postoji';
 $string['phpextension'] = '{$a} PHP ekstenѕija';