Automatic installer lang files (20101117)
authorAMOS bot <amos@moodle.org>
Wed, 17 Nov 2010 00:40:13 +0000 (00:40 +0000)
committerAMOS bot <amos@moodle.org>
Wed, 17 Nov 2010 00:40:13 +0000 (00:40 +0000)
install/lang/sv/install.php

index ad5b442..347067c 100644 (file)
  * @license   http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
  */
 
-$string['admindirname'] = 'Katalog för administration';
+$string['admindirname'] = 'Katalog/mapp för administration';
 $string['availablelangs'] = 'Tillgängliga språkpaket';
 $string['chooselanguagehead'] = 'Välj ett språk';
-$string['chooselanguagesub'] = 'Var snäll och välj ett språk ENDAST för installationen. Du kommer att ha möjlighet att välja språk för webbplatsen och användarna på en senare skärm.';
+$string['chooselanguagesub'] = 'Var snäll och välj ett språk  för installationen. Du kommer att ha möjlighet att välja språk för webbplatsen och användarna på en senare skärm.';
+$string['clialreadyinstalled'] = 'Filen config.php finns redan, var snäll och använd admin/cli/upgrade.php om Du vill uppgradera Din webbplats.';
+$string['cliinstallheader'] = 'Installationsprogram av typ kommandorad {$a} för Moodle ';
+$string['databasehost'] = 'Värd för databas';
+$string['databasename'] = 'Namn på databas';
+$string['databasetypehead'] = 'Välj drivrutin för databasen';
 $string['dataroot'] = 'katalog för data';
 $string['dbprefix'] = 'Prefix för tabeller';
 $string['dirroot'] = 'Katalogen för Moodle';
 $string['environmenthead'] = 'Undersöker Din miljö...';
+$string['errorsinenvironment'] = 'Kontrollen av miljön misslyckades';
 $string['installation'] = 'Installation';
-$string['langdownloaderror'] = 'Språket "{$a}" installerades tyvärr inte. Installationen kommer att fullföljas på engelska.';
-$string['memorylimithelp'] = '<p>Minnesbegränsningen för PHP på Din server är f n inställt till {$a}.</p>
+$string['langdownloaderror'] = 'Språket "{$a}" gick tyvärr inte att ladda ner. Installationen kommer att fullföljas på engelska.';
+$string['memorylimithelp'] = '<p>Den aktuella minnesbegränsningen för PHP på Din server är  inställt till {$a}.</p>
 <p>Detta kan förorsaka att Moodle får minnesproblem senare, särskilt om Du har aktiverat många moduler och/eller har många användare.</p>
 <p>Vi rekommenderar att Du konfigurerar PHP med en högre begränsning, som t ex 16M. Det finns flera sätt att göra detta som Du kan pröva med:</p> <ol>
 <li>Om Du har möjlighet till det så kan Du kompilera om PHP med<i>--enable-memory-limit </i>Detta gör det möjligt för Moodle att ställa in minnesbegränsningen själv. </li>
 <li>Om Du har tillgång till Din php.ini-fil så kan Du ändra inställningen för <b>memory limit</b> till något i stil med 16M. Om Du inte har tillgång själv så kan Du kanske be Din systemadministratör att göra detta åt Dig.</li>
 <li>På en del PHP-servrar kan Du skapa en .htaccess-fil i Moodle-katalogen som innehåller den här raden: <blockquote>php_value memory_limit 16M</blockquote>.<br />Detta kan dock på en del servrar leda till att <b>inga</b> PHP-sidor fungerar. (Du får Error-sidor istället för de riktiga) så då får Du ta bort .htaccess-filen.</li>
 </ol>';
+$string['paths'] = 'Vägar';
+$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Datakatalogen ({$a->dataroot}) går inte att skapa med hjälp av installeraren.';
+$string['pathshead'] = 'Bekräfta vägar';
+$string['pathsrodataroot'] = 'Det går inte att skriva till katalogen för dataroot';
+$string['pathsroparentdataroot'] = 'Det går inte att skriva till föräldrakatalogen ({$a->parent}). Det går inte att installera datakatalogen ({$a->dataroot}) med hjälp av installeraren. ';
+$string['pathssubdirroot'] = 'Full sökväg till installationen av moodle.';
+$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Placeringen av dataroot är inte säker';
+$string['pathswrongadmindir'] = 'Katalogen för admin saknas';
+$string['phpextension'] = '{$a} PHP tillägg';
 $string['phpversion'] = 'PHP-version';
-$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle kräver minst PHP 4.1.0</p>
-<p>Du använder f n verion {$a}</p>
-<p>Du måste uppgradera PHP eller flytta till en värd som har en nyare version av PHP!</p>';
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle kräver minst PHP 4.3.0 eller 5.1.0 (det finns ett antal kända problem med 5.0.x)</p>
+<p>Du använder f n version {$a}</p>
+<p>Du måste uppgradera PHP eller flytta till en värd som har en nyare version av PHP! Om Du har 5.0.x så bör Du nedgradera till 4.4.x.</p>';
 $string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
 $string['welcomep20'] = 'Du ser detta eftersom Du framgångsrikt har installerat och börjat använda språkpaketet <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> på Din dator. Gratulerar!';
 $string['welcomep30'] = 'I den här versionen av <strong>{$a->installername}</strong> ingår de applikationer som kan skapa en miljö som <strong>Moodle</strong> kan fungera i, nämligen:';