Merge branch 'install_master' of git://github.com/amosbot/moodle
authorEloy Lafuente (stronk7) <stronk7@moodle.org>
Thu, 6 Oct 2011 22:04:52 +0000 (00:04 +0200)
committerEloy Lafuente (stronk7) <stronk7@moodle.org>
Thu, 6 Oct 2011 22:04:52 +0000 (00:04 +0200)
install/lang/bg/admin.php
install/lang/bg/error.php
install/lang/bg/install.php
install/lang/ru/error.php

index 06117f5..0b97b10 100644 (file)
@@ -31,5 +31,6 @@
 $string['clianswerno'] = 'Не';
 $string['cliansweryes'] = 'Да';
 $string['cliincorrectvalueretry'] = 'Неправилна стойност. Моля опитайте отново';
+$string['clitypevalue'] = 'Тип стойност';
 $string['environmentrequireinstall'] = 'Трябва да бъде инсталиран и разрешен';
 $string['environmentrequireversion'] = 'Необходима е версия {$a->needed} а Вие имате  {$a->current}';
index b912187..4de8d3c 100644 (file)
@@ -30,3 +30,4 @@
 
 $string['cannotcreatetempdir'] = 'Не може да създаде временна директория';
 $string['cannotfindcomponent'] = 'Не можа да намери компонент';
+$string['remotedownloaderror'] = 'Изтеглянето на компонента към вашия сървър пропадна, проверете настройките на proxy, препоръчително е PHP разширението cURL.<br /><br />Вие трябва ръчно да изтеглите файла <a href="{$a->url}">{$a->url}</a>, да го копирате в директория {$a->dest} на вашия сървър и да го разархивирате там.';
index 2ddf6cd..3e8b95d 100644 (file)
@@ -38,6 +38,7 @@ $string['dataroot'] = 'Директория за данни';
 $string['dbprefix'] = 'Представка на таблиците';
 $string['dirroot'] = 'Директория на Moodle';
 $string['installation'] = 'Инсталиране';
+$string['langdownloaderror'] = 'За съжаление езикът "{$a}" не може да бъде изтеглен. Инсталирането ще продължи на английски.';
 $string['paths'] = 'Пътища';
 $string['pathshead'] = 'Потвърждаване на пътищата';
 $string['pathssubdataroot'] = 'Тази директория е място, където Moodle, записва качваните файлове. Тази директория трябва да е достъпна за четене И ЗА ЗАПИС от потребителя на интернет сървъра (обикновено \'nobody\' или \'apache\'), но не трябва да е достъпна пряко през Интернет. Инталаторът ще се опита да създаде директорията, ако тя не съществува.';
index 0e53c2e..2c71495 100644 (file)
@@ -31,7 +31,7 @@
 $string['cannotcreatelangdir'] = 'Не удается создать каталог языка';
 $string['cannotcreatetempdir'] = 'Не удается создать временный каталог';
 $string['cannotdownloadcomponents'] = 'Невозможно загрузить компоненты.';
-$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Не удалось загрузить ZIP файл';
+$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Не удалось загрузить ZIP-файл';
 $string['cannotfindcomponent'] = 'Не удалось найти компонент';
 $string['cannotsavemd5file'] = 'Не удалось сохранить MD5-файл';
 $string['cannotsavezipfile'] = 'Не удалось сохранить ZIP-файл';
@@ -40,6 +40,7 @@ $string['componentisuptodate'] = 'Компонент не нуждается в
 $string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Ошибка проверки загруженного файла';
 $string['invalidmd5'] = 'Некорректная md5';
 $string['missingrequiredfield'] = 'Отсутствуют некоторые обязательные поля';
+$string['remotedownloaderror'] = 'Не удалось загрузить компонент на сервер, проверьте настройки прокси-сервера, настоятельно рекомендуется установка расширения cURL языка PHP.<br /> <br />Вам следует вручную загрузить файл по ссылке <a href="{$a->url}">{$a->url}</a>, скопировать его в папку "{$a->dest}" на своём сервере и там его распаковать.';
 $string['wrongdestpath'] = 'Ошибочный путь назначения';
 $string['wrongsourcebase'] = 'Ошибочный источник базового URL';
 $string['wrongzipfilename'] = 'Неверное имя ZIP-файла';