Automatically generated installer lang files
authorAMOS bot <amos@moodle.org>
Sun, 25 Mar 2018 00:06:10 +0000 (00:06 +0000)
committerAMOS bot <amos@moodle.org>
Sun, 25 Mar 2018 00:06:10 +0000 (00:06 +0000)
install/lang/sk/install.php

index c428260..6c9b91d 100644 (file)
@@ -34,15 +34,18 @@ $string['admindirname'] = 'Adresár pre správu (admin)';
 $string['availablelangs'] = 'Dostupné jazykové balíčky';
 $string['chooselanguagehead'] = 'Vyberte jazyk';
 $string['chooselanguagesub'] = 'Zvoľte si jazyk pre inštaláciu. Tento jazyk bude tiež použitý ako východzí jazyk portálu, ale môže byť neskôr zmenený.';
-$string['clialreadyinstalled'] = 'Súbor config.php už existuje. Použite admin/cli/upgrade.php ak chcete aktualizovať váš portál.';
+$string['clialreadyconfigured'] = 'Konfiguračný súbor config.php už existuje. Spusťte admin/cli/install_database.php, ak chcete inštalovať Moodle pre tento portál.';
+$string['clialreadyinstalled'] = 'Súbor config.php už existuje. Použite admin/cli/install_database.php ak chcete aktualizovať váš portál.';
 $string['cliinstallheader'] = 'Moodle {$a} inštalačný program z príkazového riadku';
 $string['databasehost'] = 'Databázový server';
 $string['databasename'] = 'Názov databázy';
 $string['databasetypehead'] = 'Vyberte ovládač pre databázu';
 $string['dataroot'] = 'Adresár pre údaje';
+$string['datarootpermission'] = 'Prístupové práva k údajovému adresáru';
 $string['dbprefix'] = 'Predpona tabuliek';
 $string['dirroot'] = 'Adresár Moodle';
 $string['environmenthead'] = 'Kontrola programového prostredia...';
+$string['environmentsub2'] = 'Každé vydanie Moodle vyžaduje určitú minimálnu verziu PHP a niekoľko povinných rozšírení PHP. Plná kontrola prostredia sa vykonáva pred každou inštaláciou a aktualizáciou. Prosím, kontaktujte správcu servera, ak neviete, ako nainštalovať novú verziu, alebo povoliť rozšírenia PHP.';
 $string['errorsinenvironment'] = 'Kontrola programového prostredia zlyhala!';
 $string['installation'] = 'Inštalácia';
 $string['langdownloaderror'] = 'Bohužiaľ, jazyk "{$a}" sa nepodarilo nainštalovať. Inštalácia bude pokračovať v angličtine.';
@@ -62,18 +65,19 @@ $string['pathserrcreatedataroot'] = 'Inštalátor nemôže vytvoriť dátový ad
 $string['pathshead'] = 'Vytvoriť cesty';
 $string['pathsrodataroot'] = 'Kmeňový adresár nie je zapisovateľný';
 $string['pathsroparentdataroot'] = 'Nadriadený adresár ({$a->parent}) nie je zapisovateľný. Inštalátor nemôže vytvoriť dátový adresár ({$a->dataroot}). ';
-$string['pathssubdataroot'] = 'Potrebujete adresár, kam Moodle bude ukladať nahrané súbory. Adresár by mal povoliť čítanie a zapisovanie údajov používateľom web serveru, ale nesmie byť prístupný priamo cez web rozhranie. Pokiaľ ešte neexistuje, inštalácia sa pokúsi o jeho vytvorenie. ';
-$string['pathssubdirroot'] = 'Plná cesta adresára moodle inštalácie';
+$string['pathssubdataroot'] = '<p>Potrebujete adresár, kam Moodle bude ukladať nahrané súbory.</p>
+<p>Adresár by mal povoliť čítanie a zapisovanie údajov používateľom web serveru (webový server býva väčšinou spustený pod používateľom "www-data" alebo "apache"), ale nesmie byť prístupný priamo cez web rozhranie. Pokiaľ ešte neexistuje, inštalácia sa pokúsi o jeho vytvorenie. </p>';
+$string['pathssubdirroot'] = '<p>Absolútna cesta adresára Moodle inštalácie.</p>';
 $string['pathsunsecuredataroot'] = 'Umiestnenie dátového adresára nie je bezpečné';
 $string['pathswrongadmindir'] = 'Administrátorský adresár neexistuje';
 $string['phpextension'] = 'Rozšírenie PHP {$a}';
 $string['phpversion'] = 'Verzia PHP';
-$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle si vyžaduje verziu PHP aspoň  4.3.0 alebo 5.1.0 (5.0.x obsahuje veľa známych chýb).</p>
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle si vyžaduje verziu PHP aspoň  5.6.5 alebo 7.1 (7.0.x má určité obmedzenia jadra).</p>
 <p>Vy máte momentálne nainštalovanú túto verziu {$a}.</p>
-<p>Musíte aktualizovať PHP alebo sa presunúť na hostiteľský počítač s novšou verziou PHP!<br />(V prípade 5.0.X môžete tiež prejsť na verziu 4.4.x)</p>';
+<p>Musíte aktualizovať PHP alebo sa presunúť na hostiteľský počítač s novšou verziou PHP!</p>';
 $string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
 $string['welcomep20'] = 'Podarilo so vám úspešne nainštalovať a spustiť balíček <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong>. Gratulujeme!';
-$string['welcomep30'] = '<strong>{$a->installername}</strong> obsahuje aplikáciu k vytvoreniu prostredia, v ktorom bude prevádzkovaný váš <strong>Moodle</strong>. Menovite sa jedná o:';
+$string['welcomep30'] = 'Táto verzia <strong>{$a->installername}</strong> obsahuje aplikáciu k vytvoreniu prostredia, v ktorom bude prevádzkovaný váš <strong>Moodle</strong>. Menovite sa jedná o:';
 $string['welcomep40'] = 'Balíček tiež obsahuje <strong>Moodle vo verzii {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
 $string['welcomep50'] = 'Použitie všetkých aplikácií v tomto balíčku je viazané ich príslušnými licenciami. Kompletný balíček <strong>{$a->installername}</strong> je software s <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html"> otvoreným kódom (open source)</a> a je šírený pod licenciou <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a>.';
 $string['welcomep60'] = 'Nasledujúce stránky vás povedú v nekoľkých jednoduchých krokoch nastavením <strong>Moodle</strong> na vašom počítači. Môžete prijať východzie nastavenie, alebo si ich upraviť podľa svojich potrieb.';