Automatic installer lang files (20110207)
authorAMOS bot <amos@moodle.org>
Mon, 7 Feb 2011 08:27:45 +0000 (09:27 +0100)
committerDavid Mudrak <david@moodle.com>
Mon, 7 Feb 2011 08:27:45 +0000 (09:27 +0100)
install/lang/ca/admin.php
install/lang/pl/install.php
install/lang/pt_br/install.php
install/lang/sv/admin.php

index ad2e8e4..8e0afaf 100644 (file)
@@ -28,6 +28,8 @@
  * @license   http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
  */
 
+$string['clianswerno'] = 'No';
+$string['cliansweryes'] = 'Sí';
 $string['cliincorrectvalueerror'] = 'Error, valor incorrecte "{$a->value}" per a "{$a->option}"';
 $string['cliincorrectvalueretry'] = 'Valor incorrecte, si us plau, torneu-ho a provar.';
 $string['clitypevalue'] = 'Valor de tipus';
@@ -35,5 +37,6 @@ $string['clitypevaluedefault'] = 'valor de tipus, premeu Intro per fer servir un
 $string['cliunknowoption'] = 'Opcions invàlides: 
  {$a}
 L\'opció --help us orientarà.';
+$string['cliyesnoprompt'] = 'Escriu y (significa Sí) o n (significa No)';
 $string['environmentrequireinstall'] = 'es requereix instal·lar/habilitar';
 $string['environmentrequireversion'] = 'esteu executant la versió {$a->current} i es requereix la {$a->needed}';
index 6c1aa02..5e2ea90 100644 (file)
@@ -35,33 +35,37 @@ $string['chooselanguagesub'] = 'Proszę wybrać język TYLKO do instalacji. Stro
 $string['databasehost'] = 'Host bazy danych';
 $string['databasename'] = 'Nazwa bazy danych';
 $string['dataroot'] = 'Katalog z danymi';
-$string['dbprefix'] = 'prefiksy tabel';
+$string['dbprefix'] = 'Prefiks tabel';
 $string['dirroot'] = 'Katalog Moodle';
 $string['environmenthead'] = 'Sprawdzam środowisko (ustawienia) ...';
 $string['installation'] = 'Instalacja';
-$string['langdownloaderror'] = 'Niestety język "{$a}" nie jest zainstalowany. Instalacja będzie przebiegać dalej po angielsku.';
-$string['memorylimithelp'] = 'Limit pamięci PHP dla Twojego serwera jest ustawiony obecnie na {$a}.</p>
+$string['langdownloaderror'] = 'Niestety język "{$a}" nie może zostać pobrany. Proces instalacji będzie kontynuowany w języku angielskim.';
+$string['memorylimithelp'] = '<p>Limit pamięci PHP dla Twojego serwera jest ustawiony obecnie na {$a}.</p>
 
 <p> Może to stworzyć sytuację, w której Moodle będzie miał w przyszłości problemy z pamięcią, zwłaszcza jeśli masz udostępnionych wiele modułów i/lub wielu użytkowników.</p>
 
-<p> Jeśli jest to możliwe, zalecamy ustawienie konfiguracji PHP z wyższym limitem, np. 40M.
-Istnieje kilka sposobów przeprowadzenia tej operacji, których możesz spróbować: </p>
+<p>Jeśli jest to możliwe, zalecamy ustawienie konfiguracji PHP z wyższym limitem, np. 40M.
+Istnieje kilka sposobów przeprowadzenia tej operacji, których możesz spróbować:</p>
 <ol>
-<li> Jeśli możesz przekompiluj PHP za pomocą <i>--enable-memory-limit</i>.
-Pozwoli to Moodle ustawić samoczynnie limit pamięci. </li>
-<li> Jeśli masz dostęp do swojego pliku php.ini, możesz w nim zmienić ustawienie <b>memory_limit</b> do wielkođci 40M. Jeśli nie posiadasz tego dostępu możesz poprosić swojego administratora aby zrobił to za Ciebie.</li>
-<li> Na niektórych serwerach PHP można stworzyć plik. htaccess w katalogu Moodle zawierający poniższą linię:
-<p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
-<p> jednakże na niektórych serwerach będzie uniemożliwiało to działanie <b> wszystkich </b> stron PHP (ujrzysz błędy na stronie), a więc będziesz zmuszony usunąć plik .htaccess. </p></li></ol>”';
+<li>Jeśli możesz przekompiluj PHP za pomocą <i>--enable-memory-limit</i>.
+Pozwoli to Moodle ustawić samoczynnie limit pamięci.</li>
+<li>Jeśli masz dostęp do pliku konfiguracyjnego php.ini, możesz w nim zmienić ustawienie <b>memory_limit</b> do wielkości np. 40M. W przypadku, gdy nie posiadasz dostępu możesz poprosić swojego administratora aby zrobił to za Ciebie.</li>
+<li>Na niektórych serwerach PHP można stworzyć plik. htaccess w katalogu Moodle zawierający poniższą linię:
+<blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote>
+<p>Jednakże na niektórych serwerach będzie uniemożliwiało to poprawne działanie <b>wszystkich</b> stron PHP (ujrzysz błędy na wyświetlanych stronach), wtedy będziesz musiał usunąć plik .htaccess.</p></li>
+</ol>';
+$string['pathsroparentdataroot'] = 'Nadrzędny katalog ({$a->parent}) jest tylko do odczytu. Katalog danych ({$a->dataroot}) nie może zostać utworzony przez instalator. ';
+$string['pathswrongadmindir'] = 'Katalog admin nie istnieje';
+$string['phpextension'] = '{$a} rozszerzenie PHP';
 $string['phpversion'] = 'Wersja PHP';
-$string['phpversionhelp'] = '<p> Moodle wymaga wersji PHP co najmniej 4.1.0. </p> 
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle wymaga wersji PHP co najmniej 4.3.0 lub 5.1.0 (5.0.x posiada kilka znanych problemów).</p> 
 <p>Obecnie jest uruchomiona wersja {$a}</p>
-<p> Musisz uaktualnić wersje PHP lub przenieść na host z nowszą wersją PHP!</p>';
+<p>Musisz uaktualnić wersję PHP lub przenieść na host z nowszą wersją PHP!<br />(W przypadku wersji 5.0.x możesz dokonać downgrade do wersji 4.4.x)</p>';
 $string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
-$string['welcomep20'] = 'Widzisz tę stronę, ponieważ z powodzeniem zainstalowałeś i uruchomiłeś <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong>  na swoim komputerze.';
+$string['welcomep20'] = 'Widzisz tę stronę, ponieważ z powodzeniem zainstalowałeś i uruchomiłeś <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> na swoim komputerze.';
 $string['welcomep30'] = 'Ten instalator <strong>{$a->installername}</strong> zawiera aplikacje, by stworzyć środowisko, w którym będzie działać <strong>Moodle</strong>, czyli';
-$string['welcomep40'] = 'Pakiet zawiera<strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
+$string['welcomep40'] = 'Pakiet zawiera <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
 $string['welcomep50'] = 'Wszystkie aplikacje w tym pakiecie maja własne, oddzielne licencje. Kompletny pakiet <strong>{$a->installername}</strong> jest <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">open source</a> i jest dystrybuowany na <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> licencji.';
-$string['welcomep60'] = 'Nastepujące strony przeprowadzą cię przez instalację Moodle na twoim komputerze. Możesz zaakceptować ustawienia domyślne lub, opcjonalnie, dostosować je do swoich potrzeb.';
-$string['welcomep70'] = 'Kliknij "Dalej" żeby kontynuować instalację Moodle';
+$string['welcomep60'] = 'Nastepujące strony przeprowadzą cię przez instalację <strong>Moodle</strong> na twoim komputerze. Możesz zaakceptować ustawienia domyślne, lub opcjonalnie, dostosować je do swoich potrzeb.';
+$string['welcomep70'] = 'Kliknij przycisk "Dalej" żeby kontynuować instalację <strong>Moodle</strong>.';
 $string['wwwroot'] = 'Adres w sieci';
index 0dd99a8..87532ab 100644 (file)
@@ -33,6 +33,8 @@ $string['availablelangs'] = 'Pacotes de idioma disponíveis';
 $string['chooselanguagehead'] = 'Escolha um idioma';
 $string['chooselanguagesub'] = 'Escolha um idioma a ser usado durante a instalação. Após a instalação você pode definir o idioma principal do site e outros idiomas a serem utilizados pelos usuários.';
 $string['clialreadyinstalled'] = 'O arquivo config.php já existe, por favor use admin/cli/upgrade.php, se você quiser atualizar o seu site.';
+$string['cliinstallheader'] = 'Programa de instalação por linha de comando do Moodle {$a}';
+$string['databasehost'] = 'Host da Base de Dados.';
 $string['databasename'] = 'Nome da Base de Dados';
 $string['databasetypehead'] = 'Escolha o driver da base de dados';
 $string['dataroot'] = 'Diretório de Dados';
@@ -55,16 +57,25 @@ Com esta operação Moodle será capaz de configurar o limite de memória sózin
 <p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
 <p>Alguns servidores não aceitam este procedimento e <b>todas</b> as páginas PHP do servidor ficam bloqueadas ou imprimem mensagens de erro. Neste caso será necessário excluir o arquivo .htaccess .</p>
 </li></ol>';
+$string['paths'] = 'Caminhos';
+$string['pathserrcreatedataroot'] = 'O Diretório de Dados ({&a->dataroot}) não pode ser criado pelo instalador.';
+$string['pathshead'] = 'Confirme os caminhos';
+$string['pathsrodataroot'] = 'O Diretório de Dados raiz não pode ser acessada para escrita.';
+$string['pathsroparentdataroot'] = 'O diretório pai ({$a->parent}) não pode ser escrito. O diretório de dados ({$a->dataroot)) não pode ser criado pelo instalador.';
+$string['pathssubadmindir'] = 'Alguns poucos webhosts usam /admin como um URL especial para acesso ao painel de controle ou outras coisas. Infelizmente isto conflita com a localizaçao padrão das páginas do administrador Moodle. Você pode corrigir isso renomeando a pasta admin na sua instalação, e colocando esse novo nome aqui. Por exemplo: <em>moodleadmin</em>. Isto irá corrigir os links das páginas do administrador Moodle.';
 $string['pathssubdataroot'] = 'Você precisa de um local onde o Moodle possa salvar arquivos enviados. Este diretório deve possuir permissões de leitura e escrita pelo usuário do servidor web
 (geralmente \'nobody\' ou \'apache \'), mas não deverá ser acessível diretamente através da web. O instalador irá tentar criá-lo se ele não existir.';
 $string['pathssubdirroot'] = 'Caminho completo do diretório para instalação do Moddle.';
 $string['pathssubwwwroot'] = 'Endereço web completo onde o Moodle será acessado.
 Não é possível acessar o Moodle usando múltiplos endereços. Se seu site tem múltiplos endereços públicos você deve configurar redirecionamentos permantentes em todos eles exceto esse. Se seu site é acessado tanto da Intranet como Internet, use o endereço público aqui e configure o DNS para que os usuários da Intranet possam usar o endereço público também. Se o endereço não estiver correto, por favo mude a URL no seu navegador para reiniciar a instalação com um valor diferente.';
+$string['pathsunsecuredataroot'] = 'A localização da pasta de dados não é segura.';
 $string['pathswrongadmindir'] = 'Diretório Admin não existe';
+$string['phpextension'] = 'Extensão PHP {$a}';
 $string['phpversion'] = 'Versão do PHP';
-$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle requer a versão 4.1.0 de PHP ou posterior.</p>
-<p>A sua versão é {$a}</p>
-<p>Atualize a versão do PHP!</p>';
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle requer a versão 4.3.0 de PHP ou posterior.</p>
+<p>A sua versão é  a {$a}</p>
+<p>Atualize a versão do PHP!</p>
+(atenção, a versão 5.0.x tem muitos problemas - use a versão 5.1.0 ou a 4.4)';
 $string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
 $string['welcomep20'] = 'Se você chegou nesta página, o pacote <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> foi instalado. Parabéns!';
 $string['welcomep30'] = 'Esta versão do <strong>{$a->installername}</strong> inclui as aplicações para a criação de um ambiente em que <strong>Moodle</strong> possa operar:';
index 289bb88..bfd5f6c 100644 (file)
 
 $string['clianswerno'] = 'n';
 $string['cliansweryes'] = 'y';
+$string['cliincorrectvalueerror'] = 'Fel, värdet "{$a->value}" för "{$a->option}" är inte korrekt.';
 $string['cliincorrectvalueretry'] = 'Felaktigt värde, var snäll och försök igen';
 $string['clitypevalue'] = 'Värde för typ';
+$string['clitypevaluedefault'] = 'skriv in värdet, klicka på "Enter" om Du vill använda standardvärdet ({$a})';
 $string['cliunknowoption'] = 'Ej identifierade alternativ: {$a} Var snäll och använd alternativet Hjälp.';
 $string['cliyesnoprompt'] = 'skriv in y (betyder ja) eller n (betyder nej)';
 $string['environmentrequireinstall'] = 'är nödvändig att installera/aktivera';