MDL-24265 ooops, forgot to fix lineendings
authorPetr Skoda <skodak@moodle.org>
Thu, 30 Sep 2010 09:08:11 +0000 (09:08 +0000)
committerPetr Skoda <skodak@moodle.org>
Thu, 30 Sep 2010 09:08:11 +0000 (09:08 +0000)
162 files changed:
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/langs/en.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/license.txt
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/advhr/css/advhr.css
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/advhr/editor_plugin_src.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/advhr/js/rule.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/advhr/langs/en_dlg.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/advhr/rule.htm
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/advimage/css/advimage.css
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/advimage/editor_plugin_src.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/advimage/image.htm
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/advimage/js/image.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/advimage/langs/en_dlg.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/advlink/css/advlink.css
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/advlink/editor_plugin_src.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/advlink/js/advlink.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/advlink/langs/en_dlg.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/advlink/link.htm
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/advlist/editor_plugin_src.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/autosave/editor_plugin_src.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/autosave/langs/en.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/bbcode/editor_plugin_src.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/contextmenu/editor_plugin_src.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/directionality/editor_plugin_src.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/emotions/editor_plugin_src.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/emotions/emotions.htm
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/emotions/js/emotions.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/emotions/langs/en_dlg.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/example/dialog.htm
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/example/editor_plugin_src.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/example/js/dialog.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/example/langs/en.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/example/langs/en_dlg.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/fullpage/css/fullpage.css
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/fullpage/editor_plugin_src.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/fullpage/fullpage.htm
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/fullpage/js/fullpage.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/fullpage/langs/en_dlg.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/fullscreen/editor_plugin_src.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/fullscreen/fullscreen.htm
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/iespell/editor_plugin_src.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/inlinepopups/editor_plugin_src.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/inlinepopups/template.htm
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/insertdatetime/editor_plugin_src.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/layer/editor_plugin_src.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/legacyoutput/editor_plugin_src.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/media/css/content.css
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/media/css/media.css
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/media/editor_plugin_src.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/media/js/embed.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/media/js/media.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/media/langs/en_dlg.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/media/media.htm
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/nonbreaking/editor_plugin_src.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/noneditable/editor_plugin_src.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/pagebreak/editor_plugin_src.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/paste/editor_plugin_src.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/paste/js/pastetext.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/paste/js/pasteword.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/paste/langs/en_dlg.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/paste/pastetext.htm
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/paste/pasteword.htm
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/preview/example.html
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/preview/jscripts/embed.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/preview/preview.html
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/print/editor_plugin_src.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/save/editor_plugin_src.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/searchreplace/css/searchreplace.css
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/searchreplace/editor_plugin_src.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/searchreplace/js/searchreplace.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/searchreplace/langs/en_dlg.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/searchreplace/searchreplace.htm
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/spellchecker/changelog.txt
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/spellchecker/classes/EnchantSpell.php
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/spellchecker/classes/GoogleSpell.php
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/spellchecker/classes/PSpell.php
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/spellchecker/classes/PSpellShell.php
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/spellchecker/classes/SpellChecker.php
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/spellchecker/classes/utils/Logger.php
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/spellchecker/config.php
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/spellchecker/css/content.css
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/spellchecker/editor_plugin_src.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/spellchecker/rpc.php
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/style/css/props.css
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/style/editor_plugin_src.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/style/js/props.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/style/langs/en_dlg.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/tabfocus/editor_plugin_src.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/table/cell.htm
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/table/css/cell.css
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/table/css/row.css
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/table/css/table.css
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/table/editor_plugin_src.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/table/js/cell.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/table/js/merge_cells.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/table/js/row.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/table/js/table.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/table/langs/en_dlg.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/table/merge_cells.htm
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/table/row.htm
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/table/table.htm
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/template/blank.htm
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/template/css/template.css
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/template/editor_plugin_src.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/template/js/template.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/template/langs/en_dlg.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/template/template.htm
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/visualchars/editor_plugin_src.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/wordcount/editor_plugin_src.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/xhtmlxtras/abbr.htm
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/xhtmlxtras/acronym.htm
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/xhtmlxtras/attributes.htm
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/xhtmlxtras/cite.htm
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/xhtmlxtras/css/attributes.css
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/xhtmlxtras/css/popup.css
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/xhtmlxtras/del.htm
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/xhtmlxtras/editor_plugin_src.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/xhtmlxtras/ins.htm
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/xhtmlxtras/js/abbr.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/xhtmlxtras/js/acronym.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/xhtmlxtras/js/attributes.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/xhtmlxtras/js/cite.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/xhtmlxtras/js/del.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/xhtmlxtras/js/element_common.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/xhtmlxtras/js/ins.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/plugins/xhtmlxtras/langs/en_dlg.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/themes/advanced/about.htm
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/themes/advanced/anchor.htm
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/themes/advanced/charmap.htm
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/themes/advanced/color_picker.htm
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/themes/advanced/editor_template_src.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/themes/advanced/image.htm
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/themes/advanced/js/about.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/themes/advanced/js/anchor.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/themes/advanced/js/charmap.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/themes/advanced/js/color_picker.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/themes/advanced/js/image.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/themes/advanced/js/link.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/themes/advanced/js/source_editor.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/themes/advanced/langs/en.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/themes/advanced/langs/en_dlg.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/themes/advanced/link.htm
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/themes/advanced/skins/default/content.css
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/themes/advanced/skins/default/dialog.css
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/themes/advanced/skins/default/ui.css
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/themes/advanced/skins/o2k7/content.css
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/themes/advanced/skins/o2k7/dialog.css
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/themes/advanced/skins/o2k7/ui.css
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/themes/advanced/skins/o2k7/ui_black.css
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/themes/advanced/skins/o2k7/ui_silver.css
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/themes/advanced/source_editor.htm
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/themes/simple/editor_template_src.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/themes/simple/langs/en.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/themes/simple/skins/default/content.css
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/themes/simple/skins/default/ui.css
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/themes/simple/skins/o2k7/content.css
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/themes/simple/skins/o2k7/ui.css
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/tiny_mce_dev.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/tiny_mce_popup_src.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/utils/editable_selects.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/utils/form_utils.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/utils/mctabs.js
lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.3.9.2/utils/validate.js

index ea4a1b0..223ada7 100644 (file)
-tinyMCE.addI18n({en:{\r
-common:{\r
-edit_confirm:"Do you want to use the WYSIWYG mode for this textarea?",\r
-apply:"Apply",\r
-insert:"Insert",\r
-update:"Update",\r
-cancel:"Cancel",\r
-close:"Close",\r
-browse:"Browse",\r
-class_name:"Class",\r
-not_set:"-- Not set --",\r
-clipboard_msg:"Copy/Cut/Paste is not available in Mozilla and Firefox.\nDo you want more information about this issue?",\r
-clipboard_no_support:"Currently not supported by your browser, use keyboard shortcuts instead.",\r
-popup_blocked:"Sorry, but we have noticed that your popup-blocker has disabled a window that provides application functionality. You will need to disable popup blocking on this site in order to fully utilize this tool.",\r
-invalid_data:"Error: Invalid values entered, these are marked in red.",\r
-more_colors:"More colors"\r
-},\r
-contextmenu:{\r
-align:"Alignment",\r
-left:"Left",\r
-center:"Center",\r
-right:"Right",\r
-full:"Full"\r
-},\r
-insertdatetime:{\r
-date_fmt:"%Y-%m-%d",\r
-time_fmt:"%H:%M:%S",\r
-insertdate_desc:"Insert date",\r
-inserttime_desc:"Insert time",\r
-months_long:"January,February,March,April,May,June,July,August,September,October,November,December",\r
-months_short:"Jan,Feb,Mar,Apr,May,Jun,Jul,Aug,Sep,Oct,Nov,Dec",\r
-day_long:"Sunday,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday",\r
-day_short:"Sun,Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat,Sun"\r
-},\r
-print:{\r
-print_desc:"Print"\r
-},\r
-preview:{\r
-preview_desc:"Preview"\r
-},\r
-directionality:{\r
-ltr_desc:"Direction left to right",\r
-rtl_desc:"Direction right to left"\r
-},\r
-layer:{\r
-insertlayer_desc:"Insert new layer",\r
-forward_desc:"Move forward",\r
-backward_desc:"Move backward",\r
-absolute_desc:"Toggle absolute positioning",\r
-content:"New layer..."\r
-},\r
-save:{\r
-save_desc:"Save",\r
-cancel_desc:"Cancel all changes"\r
-},\r
-nonbreaking:{\r
-nonbreaking_desc:"Insert non-breaking space character"\r
-},\r
-iespell:{\r
-iespell_desc:"Run spell checking",\r
-download:"ieSpell not detected. Do you want to install it now?"\r
-},\r
-advhr:{\r
-advhr_desc:"Horizontal rule"\r
-},\r
-emotions:{\r
-emotions_desc:"Emotions"\r
-},\r
-searchreplace:{\r
-search_desc:"Find",\r
-replace_desc:"Find/Replace"\r
-},\r
-advimage:{\r
-image_desc:"Insert/edit image"\r
-},\r
-advlink:{\r
-link_desc:"Insert/edit link"\r
-},\r
-xhtmlxtras:{\r
-cite_desc:"Citation",\r
-abbr_desc:"Abbreviation",\r
-acronym_desc:"Acronym",\r
-del_desc:"Deletion",\r
-ins_desc:"Insertion",\r
-attribs_desc:"Insert/Edit Attributes"\r
-},\r
-style:{\r
-desc:"Edit CSS Style"\r
-},\r
-paste:{\r
-paste_text_desc:"Paste as Plain Text",\r
-paste_word_desc:"Paste from Word",\r
-selectall_desc:"Select All",\r
-plaintext_mode_sticky:"Paste is now in plain text mode. Click again to toggle back to regular paste mode. After you paste something you will be returned to regular paste mode.",\r
-plaintext_mode:"Paste is now in plain text mode. Click again to toggle back to regular paste mode."\r
-},\r
-paste_dlg:{\r
-text_title:"Use CTRL+V on your keyboard to paste the text into the window.",\r
-text_linebreaks:"Keep linebreaks",\r
-word_title:"Use CTRL+V on your keyboard to paste the text into the window."\r
-},\r
-table:{\r
-desc:"Inserts a new table",\r
-row_before_desc:"Insert row before",\r
-row_after_desc:"Insert row after",\r
-delete_row_desc:"Delete row",\r
-col_before_desc:"Insert column before",\r
-col_after_desc:"Insert column after",\r
-delete_col_desc:"Remove column",\r
-split_cells_desc:"Split merged table cells",\r
-merge_cells_desc:"Merge table cells",\r
-row_desc:"Table row properties",\r
-cell_desc:"Table cell properties",\r
-props_desc:"Table properties",\r
-paste_row_before_desc:"Paste table row before",\r
-paste_row_after_desc:"Paste table row after",\r
-cut_row_desc:"Cut table row",\r
-copy_row_desc:"Copy table row",\r
-del:"Delete table",\r
-row:"Row",\r
-col:"Column",\r
-cell:"Cell"\r
-},\r
-autosave:{\r
-unload_msg:"The changes you made will be lost if you navigate away from this page.",\r
-restore_content:"Restore auto-saved content.",\r
-warning_message:"If you restore the saved content, you will lose all the content that is currently in the editor.\n\nAre you sure you want to restore the saved content?."\r
-},\r
-fullscreen:{\r
-desc:"Toggle fullscreen mode"\r
-},\r
-media:{\r
-desc:"Insert / edit embedded media",\r
-edit:"Edit embedded media"\r
-},\r
-fullpage:{\r
-desc:"Document properties"\r
-},\r
-template:{\r
-desc:"Insert predefined template content"\r
-},\r
-visualchars:{\r
-desc:"Visual control characters on/off."\r
-},\r
-spellchecker:{\r
-desc:"Toggle spellchecker",\r
-menu:"Spellchecker settings",\r
-ignore_word:"Ignore word",\r
-ignore_words:"Ignore all",\r
-langs:"Languages",\r
-wait:"Please wait...",\r
-sug:"Suggestions",\r
-no_sug:"No suggestions",\r
-no_mpell:"No misspellings found."\r
-},\r
-pagebreak:{\r
-desc:"Insert page break."\r
-},\r
-advlist:{\r
-types:"Types",\r
-def:"Default",\r
-lower_alpha:"Lower alpha",\r
-lower_greek:"Lower greek",\r
-lower_roman:"Lower roman",\r
-upper_alpha:"Upper alpha",\r
-upper_roman:"Upper roman",\r
-circle:"Circle",\r
-disc:"Disc",\r
-square:"Square"\r
+tinyMCE.addI18n({en:{
+common:{
+edit_confirm:"Do you want to use the WYSIWYG mode for this textarea?",
+apply:"Apply",
+insert:"Insert",
+update:"Update",
+cancel:"Cancel",
+close:"Close",
+browse:"Browse",
+class_name:"Class",
+not_set:"-- Not set --",
+clipboard_msg:"Copy/Cut/Paste is not available in Mozilla and Firefox.\nDo you want more information about this issue?",
+clipboard_no_support:"Currently not supported by your browser, use keyboard shortcuts instead.",
+popup_blocked:"Sorry, but we have noticed that your popup-blocker has disabled a window that provides application functionality. You will need to disable popup blocking on this site in order to fully utilize this tool.",
+invalid_data:"Error: Invalid values entered, these are marked in red.",
+more_colors:"More colors"
+},
+contextmenu:{
+align:"Alignment",
+left:"Left",
+center:"Center",
+right:"Right",
+full:"Full"
+},
+insertdatetime:{
+date_fmt:"%Y-%m-%d",
+time_fmt:"%H:%M:%S",
+insertdate_desc:"Insert date",
+inserttime_desc:"Insert time",
+months_long:"January,February,March,April,May,June,July,August,September,October,November,December",
+months_short:"Jan,Feb,Mar,Apr,May,Jun,Jul,Aug,Sep,Oct,Nov,Dec",
+day_long:"Sunday,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday",
+day_short:"Sun,Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat,Sun"
+},
+print:{
+print_desc:"Print"
+},
+preview:{
+preview_desc:"Preview"
+},
+directionality:{
+ltr_desc:"Direction left to right",
+rtl_desc:"Direction right to left"
+},
+layer:{
+insertlayer_desc:"Insert new layer",
+forward_desc:"Move forward",
+backward_desc:"Move backward",
+absolute_desc:"Toggle absolute positioning",
+content:"New layer..."
+},
+save:{
+save_desc:"Save",
+cancel_desc:"Cancel all changes"
+},
+nonbreaking:{
+nonbreaking_desc:"Insert non-breaking space character"
+},
+iespell:{
+iespell_desc:"Run spell checking",
+download:"ieSpell not detected. Do you want to install it now?"
+},
+advhr:{
+advhr_desc:"Horizontal rule"
+},
+emotions:{
+emotions_desc:"Emotions"
+},
+searchreplace:{
+search_desc:"Find",
+replace_desc:"Find/Replace"
+},
+advimage:{
+image_desc:"Insert/edit image"
+},
+advlink:{
+link_desc:"Insert/edit link"
+},
+xhtmlxtras:{
+cite_desc:"Citation",
+abbr_desc:"Abbreviation",
+acronym_desc:"Acronym",
+del_desc:"Deletion",
+ins_desc:"Insertion",
+attribs_desc:"Insert/Edit Attributes"
+},
+style:{
+desc:"Edit CSS Style"
+},
+paste:{
+paste_text_desc:"Paste as Plain Text",
+paste_word_desc:"Paste from Word",
+selectall_desc:"Select All",
+plaintext_mode_sticky:"Paste is now in plain text mode. Click again to toggle back to regular paste mode. After you paste something you will be returned to regular paste mode.",
+plaintext_mode:"Paste is now in plain text mode. Click again to toggle back to regular paste mode."
+},
+paste_dlg:{
+text_title:"Use CTRL+V on your keyboard to paste the text into the window.",
+text_linebreaks:"Keep linebreaks",
+word_title:"Use CTRL+V on your keyboard to paste the text into the window."
+},
+table:{
+desc:"Inserts a new table",
+row_before_desc:"Insert row before",
+row_after_desc:"Insert row after",
+delete_row_desc:"Delete row",
+col_before_desc:"Insert column before",
+col_after_desc:"Insert column after",
+delete_col_desc:"Remove column",
+split_cells_desc:"Split merged table cells",
+merge_cells_desc:"Merge table cells",
+row_desc:"Table row properties",
+cell_desc:"Table cell properties",
+props_desc:"Table properties",
+paste_row_before_desc:"Paste table row before",
+paste_row_after_desc:"Paste table row after",
+cut_row_desc:"Cut table row",
+copy_row_desc:"Copy table row",
+del:"Delete table",
+row:"Row",
+col:"Column",
+cell:"Cell"
+},
+autosave:{
+unload_msg:"The changes you made will be lost if you navigate away from this page.",
+restore_content:"Restore auto-saved content.",
+warning_message:"If you restore the saved content, you will lose all the content that is currently in the editor.\n\nAre you sure you want to restore the saved content?."
+},
+fullscreen:{
+desc:"Toggle fullscreen mode"
+},
+media:{
+desc:"Insert / edit embedded media",
+edit:"Edit embedded media"
+},
+fullpage:{
+desc:"Document properties"
+},
+template:{
+desc:"Insert predefined template content"
+},
+visualchars:{
+desc:"Visual control characters on/off."
+},
+spellchecker:{
+desc:"Toggle spellchecker",
+menu:"Spellchecker settings",
+ignore_word:"Ignore word",
+ignore_words:"Ignore all",
+langs:"Languages",
+wait:"Please wait...",
+sug:"Suggestions",
+no_sug:"No suggestions",
+no_mpell:"No misspellings found."
+},
+pagebreak:{
+desc:"Insert page break."
+},
+advlist:{
+types:"Types",
+def:"Default",
+lower_alpha:"Lower alpha",
+lower_greek:"Lower greek",
+lower_roman:"Lower roman",
+upper_alpha:"Upper alpha",
+upper_roman:"Upper roman",
+circle:"Circle",
+disc:"Disc",
+square:"Square"
 }}});
\ No newline at end of file
index 60d6d4c..1837b0a 100644 (file)
-                 GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE\r
-                      Version 2.1, February 1999\r
-\r
- Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.\r
- 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA\r
- Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies\r
- of this license document, but changing it is not allowed.\r
-\r
-[This is the first released version of the Lesser GPL.  It also counts\r
- as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence\r
- the version number 2.1.]\r
-\r
-                           Preamble\r
-\r
-  The licenses for most software are designed to take away your\r
-freedom to share and change it.  By contrast, the GNU General Public\r
-Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change\r
-free software--to make sure the software is free for all its users.\r
-\r
-  This license, the Lesser General Public License, applies to some\r
-specially designated software packages--typically libraries--of the\r
-Free Software Foundation and other authors who decide to use it.  You\r
-can use it too, but we suggest you first think carefully about whether\r
-this license or the ordinary General Public License is the better\r
-strategy to use in any particular case, based on the explanations below.\r
-\r
-  When we speak of free software, we are referring to freedom of use,\r
-not price.  Our General Public Licenses are designed to make sure that\r
-you have the freedom to distribute copies of free software (and charge\r
-for this service if you wish); that you receive source code or can get\r
-it if you want it; that you can change the software and use pieces of\r
-it in new free programs; and that you are informed that you can do\r
-these things.\r
-\r
-  To protect your rights, we need to make restrictions that forbid\r
-distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these\r
-rights.  These restrictions translate to certain responsibilities for\r
-you if you distribute copies of the library or if you modify it.\r
-\r
-  For example, if you distribute copies of the library, whether gratis\r
-or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave\r
-you.  You must make sure that they, too, receive or can get the source\r
-code.  If you link other code with the library, you must provide\r
-complete object files to the recipients, so that they can relink them\r
-with the library after making changes to the library and recompiling\r
-it.  And you must show them these terms so they know their rights.\r
-\r
-  We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the\r
-library, and (2) we offer you this license, which gives you legal\r
-permission to copy, distribute and/or modify the library.\r
-\r
-  To protect each distributor, we want to make it very clear that\r
-there is no warranty for the free library.  Also, if the library is\r
-modified by someone else and passed on, the recipients should know\r
-that what they have is not the original version, so that the original\r
-author's reputation will not be affected by problems that might be\r
-introduced by others.\r
-\r
-  Finally, software patents pose a constant threat to the existence of\r
-any free program.  We wish to make sure that a company cannot\r
-effectively restrict the users of a free program by obtaining a\r
-restrictive license from a patent holder.  Therefore, we insist that\r
-any patent license obtained for a version of the library must be\r
-consistent with the full freedom of use specified in this license.\r
-\r
-  Most GNU software, including some libraries, is covered by the\r
-ordinary GNU General Public License.  This license, the GNU Lesser\r
-General Public License, applies to certain designated libraries, and\r
-is quite different from the ordinary General Public License.  We use\r
-this license for certain libraries in order to permit linking those\r
-libraries into non-free programs.\r
-\r
-  When a program is linked with a library, whether statically or using\r
-a shared library, the combination of the two is legally speaking a\r
-combined work, a derivative of the original library.  The ordinary\r
-General Public License therefore permits such linking only if the\r
-entire combination fits its criteria of freedom.  The Lesser General\r
-Public License permits more lax criteria for linking other code with\r
-the library.\r
-\r
-  We call this license the "Lesser" General Public License because it\r
-does Less to protect the user's freedom than the ordinary General\r
-Public License.  It also provides other free software developers Less\r
-of an advantage over competing non-free programs.  These disadvantages\r
-are the reason we use the ordinary General Public License for many\r
-libraries.  However, the Lesser license provides advantages in certain\r
-special circumstances.\r
-\r
-  For example, on rare occasions, there may be a special need to\r
-encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes\r
-a de-facto standard.  To achieve this, non-free programs must be\r
-allowed to use the library.  A more frequent case is that a free\r
-library does the same job as widely used non-free libraries.  In this\r
-case, there is little to gain by limiting the free library to free\r
-software only, so we use the Lesser General Public License.\r
-\r
-  In other cases, permission to use a particular library in non-free\r
-programs enables a greater number of people to use a large body of\r
-free software.  For example, permission to use the GNU C Library in\r
-non-free programs enables many more people to use the whole GNU\r
-operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating\r
-system.\r
-\r
-  Although the Lesser General Public License is Less protective of the\r
-users' freedom, it does ensure that the user of a program that is\r
-linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run\r
-that program using a modified version of the Library.\r
-\r
-  The precise terms and conditions for copying, distribution and\r
-modification follow.  Pay close attention to the difference between a\r
-"work based on the library" and a "work that uses the library".  The\r
-former contains code derived from the library, whereas the latter must\r
-be combined with the library in order to run.\r
-\r
-                 GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE\r
-   TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION\r
-\r
-  0. This License Agreement applies to any software library or other\r
-program which contains a notice placed by the copyright holder or\r
-other authorized party saying it may be distributed under the terms of\r
-this Lesser General Public License (also called "this License").\r
-Each licensee is addressed as "you".\r
-\r
-  A "library" means a collection of software functions and/or data\r
-prepared so as to be conveniently linked with application programs\r
-(which use some of those functions and data) to form executables.\r
-\r
-  The "Library", below, refers to any such software library or work\r
-which has been distributed under these terms.  A "work based on the\r
-Library" means either the Library or any derivative work under\r
-copyright law: that is to say, a work containing the Library or a\r
-portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated\r
-straightforwardly into another language.  (Hereinafter, translation is\r
-included without limitation in the term "modification".)\r
-\r
-  "Source code" for a work means the preferred form of the work for\r
-making modifications to it.  For a library, complete source code means\r
-all the source code for all modules it contains, plus any associated\r
-interface definition files, plus the scripts used to control compilation\r
-and installation of the library.\r
-\r
-  Activities other than copying, distribution and modification are not\r
-covered by this License; they are outside its scope.  The act of\r
-running a program using the Library is not restricted, and output from\r
-such a program is covered only if its contents constitute a work based\r
-on the Library (independent of the use of the Library in a tool for\r
-writing it).  Whether that is true depends on what the Library does\r
-and what the program that uses the Library does.\r
-  \r
-  1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's\r
-complete source code as you receive it, in any medium, provided that\r
-you conspicuously and appropriately publish on each copy an\r
-appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact\r
-all the notices that refer to this License and to the absence of any\r
-warranty; and distribute a copy of this License along with the\r
-Library.\r
-\r
-  You may charge a fee for the physical act of transferring a copy,\r
-and you may at your option offer warranty protection in exchange for a\r
-fee.\r
-\r
-  2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion\r
-of it, thus forming a work based on the Library, and copy and\r
-distribute such modifications or work under the terms of Section 1\r
-above, provided that you also meet all of these conditions:\r
-\r
-    a) The modified work must itself be a software library.\r
-\r
-    b) You must cause the files modified to carry prominent notices\r
-    stating that you changed the files and the date of any change.\r
-\r
-    c) You must cause the whole of the work to be licensed at no\r
-    charge to all third parties under the terms of this License.\r
-\r
-    d) If a facility in the modified Library refers to a function or a\r
-    table of data to be supplied by an application program that uses\r
-    the facility, other than as an argument passed when the facility\r
-    is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that,\r
-    in the event an application does not supply such function or\r
-    table, the facility still operates, and performs whatever part of\r
-    its purpose remains meaningful.\r
-\r
-    (For example, a function in a library to compute square roots has\r
-    a purpose that is entirely well-defined independent of the\r
-    application.  Therefore, Subsection 2d requires that any\r
-    application-supplied function or table used by this function must\r
-    be optional: if the application does not supply it, the square\r
-    root function must still compute square roots.)\r
-\r
-These requirements apply to the modified work as a whole.  If\r
-identifiable sections of that work are not derived from the Library,\r
-and can be reasonably considered independent and separate works in\r
-themselves, then this License, and its terms, do not apply to those\r
-sections when you distribute them as separate works.  But when you\r
-distribute the same sections as part of a whole which is a work based\r
-on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of\r
-this License, whose permissions for other licensees extend to the\r
-entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote\r
-it.\r
-\r
-Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest\r
-your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to\r
-exercise the right to control the distribution of derivative or\r
-collective works based on the Library.\r
-\r
-In addition, mere aggregation of another work not based on the Library\r
-with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of\r
-a storage or distribution medium does not bring the other work under\r
-the scope of this License.\r
-\r
-  3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public\r
-License instead of this License to a given copy of the Library.  To do\r
-this, you must alter all the notices that refer to this License, so\r
-that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2,\r
-instead of to this License.  (If a newer version than version 2 of the\r
-ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify\r
-that version instead if you wish.)  Do not make any other change in\r
-these notices.\r
-\r
-  Once this change is made in a given copy, it is irreversible for\r
-that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all\r
-subsequent copies and derivative works made from that copy.\r
-\r
-  This option is useful when you wish to copy part of the code of\r
-the Library into a program that is not a library.\r
-\r
-  4. You may copy and distribute the Library (or a portion or\r
-derivative of it, under Section 2) in object code or executable form\r
-under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany\r
-it with the complete corresponding machine-readable source code, which\r
-must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a\r
-medium customarily used for software interchange.\r
-\r
-  If distribution of object code is made by offering access to copy\r
-from a designated place, then offering equivalent access to copy the\r
-source code from the same place satisfies the requirement to\r
-distribute the source code, even though third parties are not\r
-compelled to copy the source along with the object code.\r
-\r
-  5. A program that contains no derivative of any portion of the\r
-Library, but is designed to work with the Library by being compiled or\r
-linked with it, is called a "work that uses the Library".  Such a\r
-work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and\r
-therefore falls outside the scope of this License.\r
-\r
-  However, linking a "work that uses the Library" with the Library\r
-creates an executable that is a derivative of the Library (because it\r
-contains portions of the Library), rather than a "work that uses the\r
-library".  The executable is therefore covered by this License.\r
-Section 6 states terms for distribution of such executables.\r
-\r
-  When a "work that uses the Library" uses material from a header file\r
-that is part of the Library, the object code for the work may be a\r
-derivative work of the Library even though the source code is not.\r
-Whether this is true is especially significant if the work can be\r
-linked without the Library, or if the work is itself a library.  The\r
-threshold for this to be true is not precisely defined by law.\r
-\r
-  If such an object file uses only numerical parameters, data\r
-structure layouts and accessors, and small macros and small inline\r
-functions (ten lines or less in length), then the use of the object\r
-file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative\r
-work.  (Executables containing this object code plus portions of the\r
-Library will still fall under Section 6.)\r
-\r
-  Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may\r
-distribute the object code for the work under the terms of Section 6.\r
-Any executables containing that work also fall under Section 6,\r
-whether or not they are linked directly with the Library itself.\r
-\r
-  6. As an exception to the Sections above, you may also combine or\r
-link a "work that uses the Library" with the Library to produce a\r
-work containing portions of the Library, and distribute that work\r
-under terms of your choice, provided that the terms permit\r
-modification of the work for the customer's own use and reverse\r
-engineering for debugging such modifications.\r
-\r
-  You must give prominent notice with each copy of the work that the\r
-Library is used in it and that the Library and its use are covered by\r
-this License.  You must supply a copy of this License.  If the work\r
-during execution displays copyright notices, you must include the\r
-copyright notice for the Library among them, as well as a reference\r
-directing the user to the copy of this License.  Also, you must do one\r
-of these things:\r
-\r
-    a) Accompany the work with the complete corresponding\r
-    machine-readable source code for the Library including whatever\r
-    changes were used in the work (which must be distributed under\r
-    Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked\r
-    with the Library, with the complete machine-readable "work that\r
-    uses the Library", as object code and/or source code, so that the\r
-    user can modify the Library and then relink to produce a modified\r
-    executable containing the modified Library.  (It is understood\r
-    that the user who changes the contents of definitions files in the\r
-    Library will not necessarily be able to recompile the application\r
-    to use the modified definitions.)\r
-\r
-    b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the\r
-    Library.  A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a\r
-    copy of the library already present on the user's computer system,\r
-    rather than copying library functions into the executable, and (2)\r
-    will operate properly with a modified version of the library, if\r
-    the user installs one, as long as the modified version is\r
-    interface-compatible with the version that the work was made with.\r
-\r
-    c) Accompany the work with a written offer, valid for at\r
-    least three years, to give the same user the materials\r
-    specified in Subsection 6a, above, for a charge no more\r
-    than the cost of performing this distribution.\r
-\r
-    d) If distribution of the work is made by offering access to copy\r
-    from a designated place, offer equivalent access to copy the above\r
-    specified materials from the same place.\r
-\r
-    e) Verify that the user has already received a copy of these\r
-    materials or that you have already sent this user a copy.\r
-\r
-  For an executable, the required form of the "work that uses the\r
-Library" must include any data and utility programs needed for\r
-reproducing the executable from it.  However, as a special exception,\r
-the materials to be distributed need not include anything that is\r
-normally distributed (in either source or binary form) with the major\r
-components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on\r
-which the executable runs, unless that component itself accompanies\r
-the executable.\r
-\r
-  It may happen that this requirement contradicts the license\r
-restrictions of other proprietary libraries that do not normally\r
-accompany the operating system.  Such a contradiction means you cannot\r
-use both them and the Library together in an executable that you\r
-distribute.\r
-\r
-  7. You may place library facilities that are a work based on the\r
-Library side-by-side in a single library together with other library\r
-facilities not covered by this License, and distribute such a combined\r
-library, provided that the separate distribution of the work based on\r
-the Library and of the other library facilities is otherwise\r
-permitted, and provided that you do these two things:\r
-\r
-    a) Accompany the combined library with a copy of the same work\r
-    based on the Library, uncombined with any other library\r
-    facilities.  This must be distributed under the terms of the\r
-    Sections above.\r
-\r
-    b) Give prominent notice with the combined library of the fact\r
-    that part of it is a work based on the Library, and explaining\r
-    where to find the accompanying uncombined form of the same work.\r
-\r
-  8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute\r
-the Library except as expressly provided under this License.  Any\r
-attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or\r
-distribute the Library is void, and will automatically terminate your\r
-rights under this License.  However, parties who have received copies,\r
-or rights, from you under this License will not have their licenses\r
-terminated so long as such parties remain in full compliance.\r
-\r
-  9. You are not required to accept this License, since you have not\r
-signed it.  However, nothing else grants you permission to modify or\r
-distribute the Library or its derivative works.  These actions are\r
-prohibited by law if you do not accept this License.  Therefore, by\r
-modifying or distributing the Library (or any work based on the\r
-Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and\r
-all its terms and conditions for copying, distributing or modifying\r
-the Library or works based on it.\r
-\r
-  10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the\r
-Library), the recipient automatically receives a license from the\r
-original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library\r
-subject to these terms and conditions.  You may not impose any further\r
-restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.\r
-You are not responsible for enforcing compliance by third parties with\r
-this License.\r
-\r
-  11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent\r
-infringement or for any other reason (not limited to patent issues),\r
-conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or\r
-otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not\r
-excuse you from the conditions of this License.  If you cannot\r
-distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this\r
-License and any other pertinent obligations, then as a consequence you\r
-may not distribute the Library at all.  For example, if a patent\r
-license would not permit royalty-free redistribution of the Library by\r
-all those who receive copies directly or indirectly through you, then\r
-the only way you could satisfy both it and this License would be to\r
-refrain entirely from distribution of the Library.\r
-\r
-If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any\r
-particular circumstance, the balance of the section is intended to apply,\r
-and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.\r
-\r
-It is not the purpose of this section to induce you to infringe any\r
-patents or other property right claims or to contest validity of any\r
-such claims; this section has the sole purpose of protecting the\r
-integrity of the free software distribution system which is\r
-implemented by public license practices.  Many people have made\r
-generous contributions to the wide range of software distributed\r
-through that system in reliance on consistent application of that\r
-system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing\r
-to distribute software through any other system and a licensee cannot\r
-impose that choice.\r
-\r
-This section is intended to make thoroughly clear what is believed to\r
-be a consequence of the rest of this License.\r
-\r
-  12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in\r
-certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the\r
-original copyright holder who places the Library under this License may add\r
-an explicit geographical distribution limitation excluding those countries,\r
-so that distribution is permitted only in or among countries not thus\r
-excluded.  In such case, this License incorporates the limitation as if\r
-written in the body of this License.\r
-\r
-  13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new\r
-versions of the Lesser General Public License from time to time.\r
-Such new versions will be similar in spirit to the present version,\r
-but may differ in detail to address new problems or concerns.\r
-\r
-Each version is given a distinguishing version number.  If the Library\r
-specifies a version number of this License which applies to it and\r
-"any later version", you have the option of following the terms and\r
-conditions either of that version or of any later version published by\r
-the Free Software Foundation.  If the Library does not specify a\r
-license version number, you may choose any version ever published by\r
-the Free Software Foundation.\r
-\r
-  14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free\r
-programs whose distribution conditions are incompatible with these,\r
-write to the author to ask for permission.  For software which is\r
-copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free\r
-Software Foundation; we sometimes make exceptions for this.  Our\r
-decision will be guided by the two goals of preserving the free status\r
-of all derivatives of our free software and of promoting the sharing\r
-and reuse of software generally.\r
-\r
-                           NO WARRANTY\r
-\r
-  15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO\r
-WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.\r
-EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR\r
-OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY\r
-KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE\r
-IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR\r
-PURPOSE.  THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE\r
-LIBRARY IS WITH YOU.  SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME\r
-THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.\r
-\r
-  16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN\r
-WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY\r
-AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU\r
-FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR\r
-CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE\r
-LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING\r
-RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A\r
-FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF\r
-SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH\r
-DAMAGES.\r
-\r
-                    END OF TERMS AND CONDITIONS\r
-\r
-           How to Apply These Terms to Your New Libraries\r
-\r
-  If you develop a new library, and you want it to be of the greatest\r
-possible use to the public, we recommend making it free software that\r
-everyone can redistribute and change.  You can do so by permitting\r
-redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the\r
-ordinary General Public License).\r
-\r
-  To apply these terms, attach the following notices to the library.  It is\r
-safest to attach them to the start of each source file to most effectively\r
-convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the\r
-"copyright" line and a pointer to where the full notice is found.\r
-\r
-    <one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>\r
-    Copyright (C) <year>  <name of author>\r
-\r
-    This library is free software; you can redistribute it and/or\r
-    modify it under the terms of the GNU Lesser General Public\r
-    License as published by the Free Software Foundation; either\r
-    version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.\r
-\r
-    This library is distributed in the hope that it will be useful,\r
-    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\r
-    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU\r
-    Lesser General Public License for more details.\r
-\r
-    You should have received a copy of the GNU Lesser General Public\r
-    License along with this library; if not, write to the Free Software\r
-    Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA\r
-\r
-Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.\r
-\r
-You should also get your employer (if you work as a programmer) or your\r
-school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if\r
-necessary.  Here is a sample; alter the names:\r
-\r
-  Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the\r
-  library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.\r
-\r
-  <signature of Ty Coon>, 1 April 1990\r
-  Ty Coon, President of Vice\r
-\r
-That's all there is to it!\r
-\r
-\r
+                 GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
+                      Version 2.1, February 1999
+
+ Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
+ 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
+ Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
+ of this license document, but changing it is not allowed.
+
+[This is the first released version of the Lesser GPL.  It also counts
+ as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence
+ the version number 2.1.]
+
+                           Preamble
+
+  The licenses for most software are designed to take away your
+freedom to share and change it.  By contrast, the GNU General Public
+Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change
+free software--to make sure the software is free for all its users.
+
+  This license, the Lesser General Public License, applies to some
+specially designated software packages--typically libraries--of the
+Free Software Foundation and other authors who decide to use it.  You
+can use it too, but we suggest you first think carefully about whether
+this license or the ordinary General Public License is the better
+strategy to use in any particular case, based on the explanations below.
+
+  When we speak of free software, we are referring to freedom of use,
+not price.  Our General Public Licenses are designed to make sure that
+you have the freedom to distribute copies of free software (and charge
+for this service if you wish); that you receive source code or can get
+it if you want it; that you can change the software and use pieces of
+it in new free programs; and that you are informed that you can do
+these things.
+
+  To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
+distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these
+rights.  These restrictions translate to certain responsibilities for
+you if you distribute copies of the library or if you modify it.
+
+  For example, if you distribute copies of the library, whether gratis
+or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave
+you.  You must make sure that they, too, receive or can get the source
+code.  If you link other code with the library, you must provide
+complete object files to the recipients, so that they can relink them
+with the library after making changes to the library and recompiling
+it.  And you must show them these terms so they know their rights.
+
+  We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the
+library, and (2) we offer you this license, which gives you legal
+permission to copy, distribute and/or modify the library.
+
+  To protect each distributor, we want to make it very clear that
+there is no warranty for the free library.  Also, if the library is
+modified by someone else and passed on, the recipients should know
+that what they have is not the original version, so that the original
+author's reputation will not be affected by problems that might be
+introduced by others.
+
+  Finally, software patents pose a constant threat to the existence of
+any free program.  We wish to make sure that a company cannot
+effectively restrict the users of a free program by obtaining a
+restrictive license from a patent holder.  Therefore, we insist that
+any patent license obtained for a version of the library must be
+consistent with the full freedom of use specified in this license.
+
+  Most GNU software, including some libraries, is covered by the
+ordinary GNU General Public License.  This license, the GNU Lesser
+General Public License, applies to certain designated libraries, and
+is quite different from the ordinary General Public License.  We use
+this license for certain libraries in order to permit linking those
+libraries into non-free programs.
+
+  When a program is linked with a library, whether statically or using
+a shared library, the combination of the two is legally speaking a
+combined work, a derivative of the original library.  The ordinary
+General Public License therefore permits such linking only if the
+entire combination fits its criteria of freedom.  The Lesser General
+Public License permits more lax criteria for linking other code with
+the library.
+
+  We call this license the "Lesser" General Public License because it
+does Less to protect the user's freedom than the ordinary General
+Public License.  It also provides other free software developers Less
+of an advantage over competing non-free programs.  These disadvantages
+are the reason we use the ordinary General Public License for many
+libraries.  However, the Lesser license provides advantages in certain
+special circumstances.
+
+  For example, on rare occasions, there may be a special need to
+encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes
+a de-facto standard.  To achieve this, non-free programs must be
+allowed to use the library.  A more frequent case is that a free
+library does the same job as widely used non-free libraries.  In this
+case, there is little to gain by limiting the free library to free
+software only, so we use the Lesser General Public License.
+
+  In other cases, permission to use a particular library in non-free
+programs enables a greater number of people to use a large body of
+free software.  For example, permission to use the GNU C Library in
+non-free programs enables many more people to use the whole GNU
+operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating
+system.
+
+  Although the Lesser General Public License is Less protective of the
+users' freedom, it does ensure that the user of a program that is
+linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run
+that program using a modified version of the Library.
+
+  The precise terms and conditions for copying, distribution and
+modification follow.  Pay close attention to the difference between a
+"work based on the library" and a "work that uses the library".  The
+former contains code derived from the library, whereas the latter must
+be combined with the library in order to run.
+
+                 GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
+   TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
+
+  0. This License Agreement applies to any software library or other
+program which contains a notice placed by the copyright holder or
+other authorized party saying it may be distributed under the terms of
+this Lesser General Public License (also called "this License").
+Each licensee is addressed as "you".
+
+  A "library" means a collection of software functions and/or data
+prepared so as to be conveniently linked with application programs
+(which use some of those functions and data) to form executables.
+
+  The "Library", below, refers to any such software library or work
+which has been distributed under these terms.  A "work based on the
+Library" means either the Library or any derivative work under
+copyright law: that is to say, a work containing the Library or a
+portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated
+straightforwardly into another language.  (Hereinafter, translation is
+included without limitation in the term "modification".)
+
+  "Source code" for a work means the preferred form of the work for
+making modifications to it.  For a library, complete source code means
+all the source code for all modules it contains, plus any associated
+interface definition files, plus the scripts used to control compilation
+and installation of the library.
+
+  Activities other than copying, distribution and modification are not
+covered by this License; they are outside its scope.  The act of
+running a program using the Library is not restricted, and output from
+such a program is covered only if its contents constitute a work based
+on the Library (independent of the use of the Library in a tool for
+writing it).  Whether that is true depends on what the Library does
+and what the program that uses the Library does.
+  
+  1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's
+complete source code as you receive it, in any medium, provided that
+you conspicuously and appropriately publish on each copy an
+appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact
+all the notices that refer to this License and to the absence of any
+warranty; and distribute a copy of this License along with the
+Library.
+
+  You may charge a fee for the physical act of transferring a copy,
+and you may at your option offer warranty protection in exchange for a
+fee.
+
+  2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion
+of it, thus forming a work based on the Library, and copy and
+distribute such modifications or work under the terms of Section 1
+above, provided that you also meet all of these conditions:
+
+    a) The modified work must itself be a software library.
+
+    b) You must cause the files modified to carry prominent notices
+    stating that you changed the files and the date of any change.
+
+    c) You must cause the whole of the work to be licensed at no
+    charge to all third parties under the terms of this License.
+
+    d) If a facility in the modified Library refers to a function or a
+    table of data to be supplied by an application program that uses
+    the facility, other than as an argument passed when the facility
+    is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that,
+    in the event an application does not supply such function or
+    table, the facility still operates, and performs whatever part of
+    its purpose remains meaningful.
+
+    (For example, a function in a library to compute square roots has
+    a purpose that is entirely well-defined independent of the
+    application.  Therefore, Subsection 2d requires that any
+    application-supplied function or table used by this function must
+    be optional: if the application does not supply it, the square
+    root function must still compute square roots.)
+
+These requirements apply to the modified work as a whole.  If
+identifiable sections of that work are not derived from the Library,
+and can be reasonably considered independent and separate works in
+themselves, then this License, and its terms, do not apply to those
+sections when you distribute them as separate works.  But when you
+distribute the same sections as part of a whole which is a work based
+on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of
+this License, whose permissions for other licensees extend to the
+entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote
+it.
+
+Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
+your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to
+exercise the right to control the distribution of derivative or
+collective works based on the Library.
+
+In addition, mere aggregation of another work not based on the Library
+with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of
+a storage or distribution medium does not bring the other work under
+the scope of this License.
+
+  3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public
+License instead of this License to a given copy of the Library.  To do
+this, you must alter all the notices that refer to this License, so
+that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2,
+instead of to this License.  (If a newer version than version 2 of the
+ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify
+that version instead if you wish.)  Do not make any other change in
+these notices.
+
+  Once this change is made in a given copy, it is irreversible for
+that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all
+subsequent copies and derivative works made from that copy.
+
+  This option is useful when you wish to copy part of the code of
+the Library into a program that is not a library.
+
+  4. You may copy and distribute the Library (or a portion or
+derivative of it, under Section 2) in object code or executable form
+under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany
+it with the complete corresponding machine-readable source code, which
+must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
+medium customarily used for software interchange.
+
+  If distribution of object code is made by offering access to copy
+from a designated place, then offering equivalent access to copy the
+source code from the same place satisfies the requirement to
+distribute the source code, even though third parties are not
+compelled to copy the source along with the object code.
+
+  5. A program that contains no derivative of any portion of the
+Library, but is designed to work with the Library by being compiled or
+linked with it, is called a "work that uses the Library".  Such a
+work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and
+therefore falls outside the scope of this License.
+
+  However, linking a "work that uses the Library" with the Library
+creates an executable that is a derivative of the Library (because it
+contains portions of the Library), rather than a "work that uses the
+library".  The executable is therefore covered by this License.
+Section 6 states terms for distribution of such executables.
+
+  When a "work that uses the Library" uses material from a header file
+that is part of the Library, the object code for the work may be a
+derivative work of the Library even though the source code is not.
+Whether this is true is especially significant if the work can be
+linked without the Library, or if the work is itself a library.  The
+threshold for this to be true is not precisely defined by law.
+
+  If such an object file uses only numerical parameters, data
+structure layouts and accessors, and small macros and small inline
+functions (ten lines or less in length), then the use of the object
+file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative
+work.  (Executables containing this object code plus portions of the
+Library will still fall under Section 6.)
+
+  Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may
+distribute the object code for the work under the terms of Section 6.
+Any executables containing that work also fall under Section 6,
+whether or not they are linked directly with the Library itself.
+
+  6. As an exception to the Sections above, you may also combine or
+link a "work that uses the Library" with the Library to produce a
+work containing portions of the Library, and distribute that work
+under terms of your choice, provided that the terms permit
+modification of the work for the customer's own use and reverse
+engineering for debugging such modifications.
+
+  You must give prominent notice with each copy of the work that the
+Library is used in it and that the Library and its use are covered by
+this License.  You must supply a copy of this License.  If the work
+during execution displays copyright notices, you must include the
+copyright notice for the Library among them, as well as a reference
+directing the user to the copy of this License.  Also, you must do one
+of these things:
+
+    a) Accompany the work with the complete corresponding
+    machine-readable source code for the Library including whatever
+    changes were used in the work (which must be distributed under
+    Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked
+    with the Library, with the complete machine-readable "work that
+    uses the Library", as object code and/or source code, so that the
+    user can modify the Library and then relink to produce a modified
+    executable containing the modified Library.  (It is understood
+    that the user who changes the contents of definitions files in the
+    Library will not necessarily be able to recompile the application
+    to use the modified definitions.)
+
+    b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the
+    Library.  A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a
+    copy of the library already present on the user's computer system,
+    rather than copying library functions into the executable, and (2)
+    will operate properly with a modified version of the library, if
+    the user installs one, as long as the modified version is
+    interface-compatible with the version that the work was made with.
+
+    c) Accompany the work with a written offer, valid for at
+    least three years, to give the same user the materials
+    specified in Subsection 6a, above, for a charge no more
+    than the cost of performing this distribution.
+
+    d) If distribution of the work is made by offering access to copy
+    from a designated place, offer equivalent access to copy the above
+    specified materials from the same place.
+
+    e) Verify that the user has already received a copy of these
+    materials or that you have already sent this user a copy.
+
+  For an executable, the required form of the "work that uses the
+Library" must include any data and utility programs needed for
+reproducing the executable from it.  However, as a special exception,
+the materials to be distributed need not include anything that is
+normally distributed (in either source or binary form) with the major
+components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on
+which the executable runs, unless that component itself accompanies
+the executable.
+
+  It may happen that this requirement contradicts the license
+restrictions of other proprietary libraries that do not normally
+accompany the operating system.  Such a contradiction means you cannot
+use both them and the Library together in an executable that you
+distribute.
+
+  7. You may place library facilities that are a work based on the
+Library side-by-side in a single library together with other library
+facilities not covered by this License, and distribute such a combined
+library, provided that the separate distribution of the work based on
+the Library and of the other library facilities is otherwise
+permitted, and provided that you do these two things:
+
+    a) Accompany the combined library with a copy of the same work
+    based on the Library, uncombined with any other library
+    facilities.  This must be distributed under the terms of the
+    Sections above.
+
+    b) Give prominent notice with the combined library of the fact
+    that part of it is a work based on the Library, and explaining
+    where to find the accompanying uncombined form of the same work.
+
+  8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute
+the Library except as expressly provided under this License.  Any
+attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or
+distribute the Library is void, and will automatically terminate your
+rights under this License.  However, parties who have received copies,
+or rights, from you under this License will not have their licenses
+terminated so long as such parties remain in full compliance.
+
+  9. You are not required to accept this License, since you have not
+signed it.  However, nothing else grants you permission to modify or
+distribute the Library or its derivative works.  These actions are
+prohibited by law if you do not accept this License.  Therefore, by
+modifying or distributing the Library (or any work based on the
+Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and
+all its terms and conditions for copying, distributing or modifying
+the Library or works based on it.
+
+  10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the
+Library), the recipient automatically receives a license from the
+original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library
+subject to these terms and conditions.  You may not impose any further
+restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.
+You are not responsible for enforcing compliance by third parties with
+this License.
+
+  11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
+infringement or for any other reason (not limited to patent issues),
+conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or
+otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not
+excuse you from the conditions of this License.  If you cannot
+distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this
+License and any other pertinent obligations, then as a consequence you
+may not distribute the Library at all.  For example, if a patent
+license would not permit royalty-free redistribution of the Library by
+all those who receive copies directly or indirectly through you, then
+the only way you could satisfy both it and this License would be to
+refrain entirely from distribution of the Library.
+
+If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any
+particular circumstance, the balance of the section is intended to apply,
+and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
+
+It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
+patents or other property right claims or to contest validity of any
+such claims; this section has the sole purpose of protecting the
+integrity of the free software distribution system which is
+implemented by public license practices.  Many people have made
+generous contributions to the wide range of software distributed
+through that system in reliance on consistent application of that
+system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing
+to distribute software through any other system and a licensee cannot
+impose that choice.
+
+This section is intended to make thoroughly clear what is believed to
+be a consequence of the rest of this License.
+
+  12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in
+certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the
+original copyright holder who places the Library under this License may add
+an explicit geographical distribution limitation excluding those countries,
+so that distribution is permitted only in or among countries not thus
+excluded.  In such case, this License incorporates the limitation as if
+written in the body of this License.
+
+  13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new
+versions of the Lesser General Public License from time to time.
+Such new versions will be similar in spirit to the present version,
+but may differ in detail to address new problems or concerns.
+
+Each version is given a distinguishing version number.  If the Library
+specifies a version number of this License which applies to it and
+"any later version", you have the option of following the terms and
+conditions either of that version or of any later version published by
+the Free Software Foundation.  If the Library does not specify a
+license version number, you may choose any version ever published by
+the Free Software Foundation.
+
+  14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free
+programs whose distribution conditions are incompatible with these,
+write to the author to ask for permission.  For software which is
+copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free
+Software Foundation; we sometimes make exceptions for this.  Our
+decision will be guided by the two goals of preserving the free status
+of all derivatives of our free software and of promoting the sharing
+and reuse of software generally.
+
+                           NO WARRANTY
+
+  15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
+WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.
+EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR
+OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY
+KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
+PURPOSE.  THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
+LIBRARY IS WITH YOU.  SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME
+THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
+
+  16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN
+WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY
+AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU
+FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
+CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE
+LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
+RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A
+FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF
+SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
+DAMAGES.
+
+                    END OF TERMS AND CONDITIONS
+
+           How to Apply These Terms to Your New Libraries
+
+  If you develop a new library, and you want it to be of the greatest
+possible use to the public, we recommend making it free software that
+everyone can redistribute and change.  You can do so by permitting
+redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the
+ordinary General Public License).
+
+  To apply these terms, attach the following notices to the library.  It is
+safest to attach them to the start of each source file to most effectively
+convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the
+"copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
+
+    <one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
+    Copyright (C) <year>  <name of author>
+
+    This library is free software; you can redistribute it and/or
+    modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+    License as published by the Free Software Foundation; either
+    version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+
+    This library is distributed in the hope that it will be useful,
+    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
+    Lesser General Public License for more details.
+
+    You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+    License along with this library; if not, write to the Free Software
+    Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
+
+Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
+
+You should also get your employer (if you work as a programmer) or your
+school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if
+necessary.  Here is a sample; alter the names:
+
+  Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the
+  library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.
+
+  <signature of Ty Coon>, 1 April 1990
+  Ty Coon, President of Vice
+
+That's all there is to it!
+
+
index 0e22834..3fe369c 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
-input.radio {border:1px none #000; background:transparent; vertical-align:middle;}\r
-.panel_wrapper div.current {height:80px;}\r
-#width {width:50px; vertical-align:middle;}\r
-#width2 {width:50px; vertical-align:middle;}\r
-#size {width:100px;}\r
+input.radio {border:1px none #000; background:transparent; vertical-align:middle;}
+.panel_wrapper div.current {height:80px;}
+#width {width:50px; vertical-align:middle;}
+#width2 {width:50px; vertical-align:middle;}
+#size {width:100px;}
index 0c652d3..5a4b725 100644 (file)
@@ -1,57 +1,57 @@
-/**\r
- * editor_plugin_src.js\r
- *\r
- * Copyright 2009, Moxiecode Systems AB\r
- * Released under LGPL License.\r
- *\r
- * License: http://tinymce.moxiecode.com/license\r
- * Contributing: http://tinymce.moxiecode.com/contributing\r
- */\r
-\r
-(function() {\r
-       tinymce.create('tinymce.plugins.AdvancedHRPlugin', {\r
-               init : function(ed, url) {\r
-                       // Register commands\r
-                       ed.addCommand('mceAdvancedHr', function() {\r
-                               ed.windowManager.open({\r
-                                       file : url + '/rule.htm',\r
-                                       width : 250 + parseInt(ed.getLang('advhr.delta_width', 0)),\r
-                                       height : 160 + parseInt(ed.getLang('advhr.delta_height', 0)),\r
-                                       inline : 1\r
-                               }, {\r
-                                       plugin_url : url\r
-                               });\r
-                       });\r
-\r
-                       // Register buttons\r
-                       ed.addButton('advhr', {\r
-                               title : 'advhr.advhr_desc',\r
-                               cmd : 'mceAdvancedHr'\r
-                       });\r
-\r
-                       ed.onNodeChange.add(function(ed, cm, n) {\r
-                               cm.setActive('advhr', n.nodeName == 'HR');\r
-                       });\r
-\r
-                       ed.onClick.add(function(ed, e) {\r
-                               e = e.target;\r
-\r
-                               if (e.nodeName === 'HR')\r
-                                       ed.selection.select(e);\r
-                       });\r
-               },\r
-\r
-               getInfo : function() {\r
-                       return {\r
-                               longname : 'Advanced HR',\r
-                               author : 'Moxiecode Systems AB',\r
-                               authorurl : 'http://tinymce.moxiecode.com',\r
-                               infourl : 'http://wiki.moxiecode.com/index.php/TinyMCE:Plugins/advhr',\r
-                               version : tinymce.majorVersion + "." + tinymce.minorVersion\r
-                       };\r
-               }\r
-       });\r
-\r
-       // Register plugin\r
-       tinymce.PluginManager.add('advhr', tinymce.plugins.AdvancedHRPlugin);\r
+/**
+ * editor_plugin_src.js
+ *
+ * Copyright 2009, Moxiecode Systems AB
+ * Released under LGPL License.
+ *
+ * License: http://tinymce.moxiecode.com/license
+ * Contributing: http://tinymce.moxiecode.com/contributing
+ */
+
+(function() {
+       tinymce.create('tinymce.plugins.AdvancedHRPlugin', {
+               init : function(ed, url) {
+                       // Register commands
+                       ed.addCommand('mceAdvancedHr', function() {
+                               ed.windowManager.open({
+                                       file : url + '/rule.htm',
+                                       width : 250 + parseInt(ed.getLang('advhr.delta_width', 0)),
+                                       height : 160 + parseInt(ed.getLang('advhr.delta_height', 0)),
+                                       inline : 1
+                               }, {
+                                       plugin_url : url
+                               });
+                       });
+
+                       // Register buttons
+                       ed.addButton('advhr', {
+                               title : 'advhr.advhr_desc',
+                               cmd : 'mceAdvancedHr'
+                       });
+
+                       ed.onNodeChange.add(function(ed, cm, n) {
+                               cm.setActive('advhr', n.nodeName == 'HR');
+                       });
+
+                       ed.onClick.add(function(ed, e) {
+                               e = e.target;
+
+                               if (e.nodeName === 'HR')
+                                       ed.selection.select(e);
+                       });
+               },
+
+               getInfo : function() {
+                       return {
+                               longname : 'Advanced HR',
+                               author : 'Moxiecode Systems AB',
+                               authorurl : 'http://tinymce.moxiecode.com',
+                               infourl : 'http://wiki.moxiecode.com/index.php/TinyMCE:Plugins/advhr',
+                               version : tinymce.majorVersion + "." + tinymce.minorVersion
+                       };
+               }
+       });
+
+       // Register plugin
+       tinymce.PluginManager.add('advhr', tinymce.plugins.AdvancedHRPlugin);
 })();
\ No newline at end of file
index b6cbd66..a60c35f 100644 (file)
@@ -1,43 +1,43 @@
-var AdvHRDialog = {\r
-       init : function(ed) {\r
-               var dom = ed.dom, f = document.forms[0], n = ed.selection.getNode(), w;\r
-\r
-               w = dom.getAttrib(n, 'width');\r
-               f.width.value = w ? parseInt(w) : (dom.getStyle('width') || '');\r
-               f.size.value = dom.getAttrib(n, 'size') || parseInt(dom.getStyle('height')) || '';\r
-               f.noshade.checked = !!dom.getAttrib(n, 'noshade') || !!dom.getStyle('border-width');\r
-               selectByValue(f, 'width2', w.indexOf('%') != -1 ? '%' : 'px');\r
-       },\r
-\r
-       update : function() {\r
-               var ed = tinyMCEPopup.editor, h, f = document.forms[0], st = '';\r
-\r
-               h = '<hr';\r
-\r
-               if (f.size.value) {\r
-                       h += ' size="' + f.size.value + '"';\r
-                       st += ' height:' + f.size.value + 'px;';\r
-               }\r
-\r
-               if (f.width.value) {\r
-                       h += ' width="' + f.width.value + (f.width2.value == '%' ? '%' : '') + '"';\r
-                       st += ' width:' + f.width.value + (f.width2.value == '%' ? '%' : 'px') + ';';\r
-               }\r
-\r
-               if (f.noshade.checked) {\r
-                       h += ' noshade="noshade"';\r
-                       st += ' border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #CCCCCC; color: #ffffff;';\r
-               }\r
-\r
-               if (ed.settings.inline_styles)\r
-                       h += ' style="' + tinymce.trim(st) + '"';\r
-\r
-               h += ' />';\r
-\r
-               ed.execCommand("mceInsertContent", false, h);\r
-               tinyMCEPopup.close();\r
-       }\r
-};\r
-\r
-tinyMCEPopup.requireLangPack();\r
-tinyMCEPopup.onInit.add(AdvHRDialog.init, AdvHRDialog);\r
+var AdvHRDialog = {
+       init : function(ed) {
+               var dom = ed.dom, f = document.forms[0], n = ed.selection.getNode(), w;
+
+               w = dom.getAttrib(n, 'width');
+               f.width.value = w ? parseInt(w) : (dom.getStyle('width') || '');
+               f.size.value = dom.getAttrib(n, 'size') || parseInt(dom.getStyle('height')) || '';
+               f.noshade.checked = !!dom.getAttrib(n, 'noshade') || !!dom.getStyle('border-width');
+               selectByValue(f, 'width2', w.indexOf('%') != -1 ? '%' : 'px');
+       },
+
+       update : function() {
+               var ed = tinyMCEPopup.editor, h, f = document.forms[0], st = '';
+
+               h = '<hr';
+
+               if (f.size.value) {
+                       h += ' size="' + f.size.value + '"';
+                       st += ' height:' + f.size.value + 'px;';
+               }
+
+               if (f.width.value) {
+                       h += ' width="' + f.width.value + (f.width2.value == '%' ? '%' : '') + '"';
+                       st += ' width:' + f.width.value + (f.width2.value == '%' ? '%' : 'px') + ';';
+               }
+
+               if (f.noshade.checked) {
+                       h += ' noshade="noshade"';
+                       st += ' border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #CCCCCC; color: #ffffff;';
+               }
+
+               if (ed.settings.inline_styles)
+                       h += ' style="' + tinymce.trim(st) + '"';
+
+               h += ' />';
+
+               ed.execCommand("mceInsertContent", false, h);
+               tinyMCEPopup.close();
+       }
+};
+
+tinyMCEPopup.requireLangPack();
+tinyMCEPopup.onInit.add(AdvHRDialog.init, AdvHRDialog);
index 873bfd8..eec74db 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
-tinyMCE.addI18n('en.advhr_dlg',{\r
-width:"Width",\r
-size:"Height",\r
-noshade:"No shadow"\r
+tinyMCE.addI18n('en.advhr_dlg',{
+width:"Width",
+size:"Height",
+noshade:"No shadow"
 });
\ No newline at end of file
index 1bf19fc..ed3598d 100644 (file)
@@ -1,57 +1,57 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">\r
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">\r
-<head>\r
-       <title>{#advhr.advhr_desc}</title>\r
-       <script type="text/javascript" src="../../tiny_mce_popup.js?v={tinymce_version}"></script>\r
-       <script type="text/javascript" src="js/rule.js?v={tinymce_version}"></script>\r
-       <script type="text/javascript" src="../../utils/mctabs.js?v={tinymce_version}"></script>\r
-       <script type="text/javascript" src="../../utils/form_utils.js?v={tinymce_version}"></script>\r
-       <link href="css/advhr.css?v={tinymce_version}" rel="stylesheet" type="text/css" />\r
-</head>\r
-<body>\r
-<form onsubmit="AdvHRDialog.update();return false;" action="#">\r
-       <div class="tabs">\r
-               <ul>\r
-                       <li id="general_tab" class="current"><span><a href="javascript:mcTabs.displayTab('general_tab','general_panel');" onmousedown="return false;">{#advhr.advhr_desc}</a></span></li>\r
-               </ul>\r
-       </div>\r
-\r
-       <div class="panel_wrapper">\r
-               <div id="general_panel" class="panel current">\r
-                       <table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0">\r
-                    <tr>\r
-                        <td><label for="width">{#advhr_dlg.width}</label></td>\r
-                        <td class="nowrap">\r
-                            <input id="width" name="width" type="text" value="" class="mceFocus" />\r
-                            <select name="width2" id="width2">\r
-                                <option value="">px</option>\r
-                                <option value="%">%</option>\r
-                            </select>\r
-                        </td>\r
-                    </tr>\r
-                    <tr>\r
-                        <td><label for="size">{#advhr_dlg.size}</label></td>\r
-                        <td><select id="size" name="size">\r
-                            <option value="">Normal</option>\r
-                            <option value="1">1</option>\r
-                            <option value="2">2</option>\r
-                            <option value="3">3</option>\r
-                            <option value="4">4</option>\r
-                            <option value="5">5</option>\r
-                        </select></td>\r
-                    </tr>\r
-                    <tr>\r
-                        <td><label for="noshade">{#advhr_dlg.noshade}</label></td>\r
-                        <td><input type="checkbox" name="noshade" id="noshade" class="radio" /></td>\r
-                    </tr>\r
-            </table>\r
-               </div>\r
-       </div>\r
-\r
-       <div class="mceActionPanel">\r
-               <input type="submit" id="insert" name="insert" value="{#insert}" />\r
-               <input type="button" id="cancel" name="cancel" value="{#cancel}" onclick="tinyMCEPopup.close();" />\r
-       </div>\r
-</form>\r
-</body>\r
-</html>\r
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+<head>
+       <title>{#advhr.advhr_desc}</title>
+       <script type="text/javascript" src="../../tiny_mce_popup.js?v={tinymce_version}"></script>
+       <script type="text/javascript" src="js/rule.js?v={tinymce_version}"></script>
+       <script type="text/javascript" src="../../utils/mctabs.js?v={tinymce_version}"></script>
+       <script type="text/javascript" src="../../utils/form_utils.js?v={tinymce_version}"></script>
+       <link href="css/advhr.css?v={tinymce_version}" rel="stylesheet" type="text/css" />
+</head>
+<body>
+<form onsubmit="AdvHRDialog.update();return false;" action="#">
+       <div class="tabs">
+               <ul>
+                       <li id="general_tab" class="current"><span><a href="javascript:mcTabs.displayTab('general_tab','general_panel');" onmousedown="return false;">{#advhr.advhr_desc}</a></span></li>
+               </ul>
+       </div>
+
+       <div class="panel_wrapper">
+               <div id="general_panel" class="panel current">
+                       <table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0">
+                    <tr>
+                        <td><label for="width">{#advhr_dlg.width}</label></td>
+                        <td class="nowrap">
+                            <input id="width" name="width" type="text" value="" class="mceFocus" />
+                            <select name="width2" id="width2">
+                                <option value="">px</option>
+                                <option value="%">%</option>
+                            </select>
+                        </td>
+                    </tr>
+                    <tr>
+                        <td><label for="size">{#advhr_dlg.size}</label></td>
+                        <td><select id="size" name="size">
+                            <option value="">Normal</option>
+                            <option value="1">1</option>
+                            <option value="2">2</option>
+                            <option value="3">3</option>
+                            <option value="4">4</option>
+                            <option value="5">5</option>
+                        </select></td>
+                    </tr>
+                    <tr>
+                        <td><label for="noshade">{#advhr_dlg.noshade}</label></td>
+                        <td><input type="checkbox" name="noshade" id="noshade" class="radio" /></td>
+                    </tr>
+            </table>
+               </div>
+       </div>
+
+       <div class="mceActionPanel">
+               <input type="submit" id="insert" name="insert" value="{#insert}" />
+               <input type="button" id="cancel" name="cancel" value="{#cancel}" onclick="tinyMCEPopup.close();" />
+       </div>
+</form>
+</body>
+</html>
index 3ba9835..34db8fb 100644 (file)
@@ -1,22 +1,22 @@
-#src_list, #over_list, #out_list {width:280px;}\r
-.mceActionPanel {margin-top:7px;}\r
-.moodlebutton {\r
-    font-size: 1.5em;\r
-    font-weight:bold;\r
-    padding: 3px 3px 3px 1.5em;\r
-    border:1px solid #ccc;\r
-    text-decoration:none;\r
-    background: url(../../../../../../../../pix/a/search.png) .2em .3em no-repeat;\r
-}\r
-.moodlebutton:hover {background: #ccc}\r
-.alignPreview {border:1px solid #000; width:140px; height:140px; overflow:hidden; padding:5px;}\r
-.checkbox {border:0;}\r
-.panel_wrapper div.current {height:305px;}\r
-#prev {margin:0; border:1px solid #000; width:428px; height:180px; overflow:auto;}\r
-#align, #classlist {width:150px;}\r
-#width, #height {vertical-align:middle; width:50px; text-align:center;}\r
-#vspace, #hspace, #border {vertical-align:middle; width:30px; text-align:center;}\r
-#class_list {width:180px;}\r
-input {width: 280px;}\r
-#constrain, #onmousemovecheck {width:auto;}\r
-#id, #title, #dir, #lang, #usemap, #longdesc {width:200px;}\r
+#src_list, #over_list, #out_list {width:280px;}
+.mceActionPanel {margin-top:7px;}
+.moodlebutton {
+    font-size: 1.5em;
+    font-weight:bold;
+    padding: 3px 3px 3px 1.5em;
+    border:1px solid #ccc;
+    text-decoration:none;
+    background: url(../../../../../../../../pix/a/search.png) .2em .3em no-repeat;
+}
+.moodlebutton:hover {background: #ccc}
+.alignPreview {border:1px solid #000; width:140px; height:140px; overflow:hidden; padding:5px;}
+.checkbox {border:0;}
+.panel_wrapper div.current {height:305px;}
+#prev {margin:0; border:1px solid #000; width:428px; height:180px; overflow:auto;}
+#align, #classlist {width:150px;}
+#width, #height {vertical-align:middle; width:50px; text-align:center;}
+#vspace, #hspace, #border {vertical-align:middle; width:30px; text-align:center;}
+#class_list {width:180px;}
+input {width: 280px;}
+#constrain, #onmousemovecheck {width:auto;}
+#id, #title, #dir, #lang, #usemap, #longdesc {width:200px;}
index 2625dd2..351542f 100644 (file)
@@ -1,50 +1,50 @@
-/**\r
- * editor_plugin_src.js\r
- *\r
- * Copyright 2009, Moxiecode Systems AB\r
- * Released under LGPL License.\r
- *\r
- * License: http://tinymce.moxiecode.com/license\r
- * Contributing: http://tinymce.moxiecode.com/contributing\r
- */\r
-\r
-(function() {\r
-       tinymce.create('tinymce.plugins.AdvancedImagePlugin', {\r
-               init : function(ed, url) {\r
-                       // Register commands\r
-                       ed.addCommand('mceAdvImage', function() {\r
-                               // Internal image object like a flash placeholder\r
-                               if (ed.dom.getAttrib(ed.selection.getNode(), 'class').indexOf('mceItem') != -1)\r
-                                       return;\r
-\r
-                               ed.windowManager.open({\r
-                                       file : url + '/image.htm',\r
-                                       width : 480 + parseInt(ed.getLang('advimage.delta_width', 0)),\r
-                                       height : 385 + parseInt(ed.getLang('advimage.delta_height', 0)),\r
-                                       inline : 1\r
-                               }, {\r
-                                       plugin_url : url\r
-                               });\r
-                       });\r
-\r
-                       // Register buttons\r
-                       ed.addButton('image', {\r
-                               title : 'advimage.image_desc',\r
-                               cmd : 'mceAdvImage'\r
-                       });\r
-               },\r
-\r
-               getInfo : function() {\r
-                       return {\r
-                               longname : 'Advanced image',\r
-                               author : 'Moxiecode Systems AB',\r
-                               authorurl : 'http://tinymce.moxiecode.com',\r
-                               infourl : 'http://wiki.moxiecode.com/index.php/TinyMCE:Plugins/advimage',\r
-                               version : tinymce.majorVersion + "." + tinymce.minorVersion\r
-                       };\r
-               }\r
-       });\r
-\r
-       // Register plugin\r
-       tinymce.PluginManager.add('advimage', tinymce.plugins.AdvancedImagePlugin);\r
+/**
+ * editor_plugin_src.js
+ *
+ * Copyright 2009, Moxiecode Systems AB
+ * Released under LGPL License.
+ *
+ * License: http://tinymce.moxiecode.com/license
+ * Contributing: http://tinymce.moxiecode.com/contributing
+ */
+
+(function() {
+       tinymce.create('tinymce.plugins.AdvancedImagePlugin', {
+               init : function(ed, url) {
+                       // Register commands
+                       ed.addCommand('mceAdvImage', function() {
+                               // Internal image object like a flash placeholder
+                               if (ed.dom.getAttrib(ed.selection.getNode(), 'class').indexOf('mceItem') != -1)
+                                       return;
+
+                               ed.windowManager.open({
+                                       file : url + '/image.htm',
+                                       width : 480 + parseInt(ed.getLang('advimage.delta_width', 0)),
+                                       height : 385 + parseInt(ed.getLang('advimage.delta_height', 0)),
+                                       inline : 1
+                               }, {
+                                       plugin_url : url
+                               });
+                       });
+
+                       // Register buttons
+                       ed.addButton('image', {
+                               title : 'advimage.image_desc',
+                               cmd : 'mceAdvImage'
+                       });
+               },
+
+               getInfo : function() {
+                       return {
+                               longname : 'Advanced image',
+                               author : 'Moxiecode Systems AB',
+                               authorurl : 'http://tinymce.moxiecode.com',
+                               infourl : 'http://wiki.moxiecode.com/index.php/TinyMCE:Plugins/advimage',
+                               version : tinymce.majorVersion + "." + tinymce.minorVersion
+                       };
+               }
+       });
+
+       // Register plugin
+       tinymce.PluginManager.add('advimage', tinymce.plugins.AdvancedImagePlugin);
 })();
\ No newline at end of file
index 2d7bb9e..0950a08 100644 (file)
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">\r
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">\r
-<head>\r
-       <title>{#advimage_dlg.dialog_title}</title>\r
-       <script type="text/javascript" src="../../tiny_mce_popup.js?v={tinymce_version}"></script>\r
-       <script type="text/javascript" src="../../utils/mctabs.js?v={tinymce_version}"></script>\r
-       <script type="text/javascript" src="../../utils/form_utils.js?v={tinymce_version}"></script>\r
-       <script type="text/javascript" src="../../utils/validate.js?v={tinymce_version}"></script>\r
-       <script type="text/javascript" src="../../utils/editable_selects.js?v={tinymce_version}"></script>\r
-       <script type="text/javascript" src="js/image.js?v={tinymce_version}"></script>\r
-       <link href="css/advimage.css?v={tinymce_version}" rel="stylesheet" type="text/css" />\r
-</head>\r
-<body id="advimage" style="display: none">\r
-    <form onsubmit="ImageDialog.insert();return false;" action="#"> \r
-               <div class="tabs">\r
-                       <ul>\r
-                               <li id="general_tab" class="current"><span><a href="javascript:mcTabs.displayTab('general_tab','general_panel');" onmousedown="return false;">{#advimage_dlg.tab_general}</a></span></li>\r
-                               <li id="appearance_tab"><span><a href="javascript:mcTabs.displayTab('appearance_tab','appearance_panel');" onmousedown="return false;">{#advimage_dlg.tab_appearance}</a></span></li>\r
-                               <li id="advanced_tab"><span><a href="javascript:mcTabs.displayTab('advanced_tab','advanced_panel');" onmousedown="return false;">{#advimage_dlg.tab_advanced}</a></span></li>\r
-                       </ul>\r
-               </div>\r
-\r
-               <div class="panel_wrapper">\r
-                       <div id="general_panel" class="panel current">\r
-                               <fieldset>\r
-                                               <legend>{#advimage_dlg.general}</legend>\r
-\r
-                                               <table class="properties">\r
-                            <tr>\r
-                               <td class="column1">&nbsp;</td>\r
-                               <td align="left" id="srcbrowsercontainer">&nbsp;</td>\r
-                            </tr>\r
-                                                       <tr>\r
-                                                               <td class="column1"><label id="srclabel" for="src">{#advimage_dlg.src}</label></td>\r
-                                <td>\r
-                                 <input name="src" type="text" id="src" value="" class="mceFocus" onchange="ImageDialog.showPreviewImage(this.value);" /> \r
-                                </td>\r
-                                                       </tr>\r
-                                                       <tr>\r
-                                                               <td><label for="src_list">{#advimage_dlg.image_list}</label></td>\r
-                                                               <td><select id="src_list" name="src_list" onchange="document.getElementById('src').value=this.options[this.selectedIndex].value;document.getElementById('alt').value=this.options[this.selectedIndex].text;document.getElementById('title').value=this.options[this.selectedIndex].text;ImageDialog.showPreviewImage(this.options[this.selectedIndex].value);"><option value=""></option></select></td>\r
-                                                       </tr>\r
-                                                       <tr> \r
-                                                               <td class="column1"><label id="altlabel" for="alt">{#advimage_dlg.alt}</label></td> \r
-                                                               <td><input id="alt" name="alt" type="text" value="" /></td> \r
-                                                       </tr> \r
-                                               </table>\r
-                               </fieldset>\r
-\r
-                               <fieldset>\r
-                                       <legend>{#advimage_dlg.preview}</legend>\r
-                                       <div id="prev"></div>\r
-                               </fieldset>\r
-                       </div>\r
-\r
-                       <div id="appearance_panel" class="panel">\r
-                               <fieldset>\r
-                                       <legend>{#advimage_dlg.tab_appearance}</legend>\r
-\r
-                                       <table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0">\r
-                                               <tr> \r
-                                                       <td class="column1"><label id="alignlabel" for="align">{#advimage_dlg.align}</label></td> \r
-                                                       <td><select id="align" name="align" onchange="ImageDialog.updateStyle('align');ImageDialog.changeAppearance();"> \r
-                                                                       <option value="">{#not_set}</option> \r
-                                                                       <option value="baseline">{#advimage_dlg.align_baseline}</option>\r
-                                                                       <option value="top">{#advimage_dlg.align_top}</option>\r
-                                                                       <option value="middle">{#advimage_dlg.align_middle}</option>\r
-                                                                       <option value="bottom">{#advimage_dlg.align_bottom}</option>\r
-                                                                       <option value="text-top">{#advimage_dlg.align_texttop}</option>\r
-                                                                       <option value="text-bottom">{#advimage_dlg.align_textbottom}</option>\r
-                                                                       <option value="left">{#advimage_dlg.align_left}</option>\r
-                                                                       <option value="right">{#advimage_dlg.align_right}</option>\r
-                                                               </select> \r
-                                                       </td>\r
-                                                       <td rowspan="6" valign="top">\r
-                                                               <div class="alignPreview">\r
-                                                                       <img id="alignSampleImg" src="img/sample.gif" alt="{#advimage_dlg.example_img}" />\r
-                                                                       Lorem ipsum, Dolor sit amet, consectetuer adipiscing loreum ipsum edipiscing elit, sed diam\r
-                                                                       nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.Loreum ipsum\r
-                                                                       edipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam\r
-                                                                       erat volutpat.\r
-                                                               </div>\r
-                                                       </td>\r
-                                               </tr>\r
-\r
-                                               <tr>\r
-                                                       <td class="column1"><label id="widthlabel" for="width">{#advimage_dlg.dimensions}</label></td>\r
-                                                       <td class="nowrap">\r
-                                                               <input name="width" type="text" id="width" value="" size="5" maxlength="5" class="size" onchange="ImageDialog.changeHeight();" /> x \r
-                                                               <input name="height" type="text" id="height" value="" size="5" maxlength="5" class="size" onchange="ImageDialog.changeWidth();" /> px\r
-                                                       </td>\r
-                                               </tr>\r
-\r
-                                               <tr>\r
-                                                       <td>&nbsp;</td>\r
-                                                       <td><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">\r
-                                                                       <tr>\r
-                                                                               <td><input id="constrain" type="checkbox" name="constrain" class="checkbox" /></td>\r
-                                                                               <td><label id="constrainlabel" for="constrain">{#advimage_dlg.constrain_proportions}</label></td>\r
-                                                                       </tr>\r
-                                                               </table></td>\r
-                                               </tr>\r
-\r
-                                               <tr>\r
-                                                       <td class="column1"><label id="vspacelabel" for="vspace">{#advimage_dlg.vspace}</label></td> \r
-                                                       <td><input name="vspace" type="text" id="vspace" value="" size="3" maxlength="3" class="number" onchange="ImageDialog.updateStyle('vspace');ImageDialog.changeAppearance();" onblur="ImageDialog.updateStyle('vspace');ImageDialog.changeAppearance();" />\r
-                                                       </td>\r
-                                               </tr>\r
-\r
-                                               <tr> \r
-                                                       <td class="column1"><label id="hspacelabel" for="hspace">{#advimage_dlg.hspace}</label></td> \r
-                                                       <td><input name="hspace" type="text" id="hspace" value="" size="3" maxlength="3" class="number" onchange="ImageDialog.updateStyle('hspace');ImageDialog.changeAppearance();" onblur="ImageDialog.updateStyle('hspace');ImageDialog.changeAppearance();" /></td> \r
-                                               </tr>\r
-\r
-                                               <tr>\r
-                                                       <td class="column1"><label id="borderlabel" for="border">{#advimage_dlg.border}</label></td> \r
-                                                       <td><input id="border" name="border" type="text" value="" size="3" maxlength="3" class="number" onchange="ImageDialog.updateStyle('border');ImageDialog.changeAppearance();" onblur="ImageDialog.updateStyle('border');ImageDialog.changeAppearance();" /></td> \r
-                                               </tr>\r
-\r
-                                               <tr>\r
-                                                       <td><label for="class_list">{#class_name}</label></td>\r
-                                                       <td colspan="2"><select id="class_list" name="class_list" class="mceEditableSelect"><option value=""></option></select></td>\r
-                                               </tr>\r
-\r
-                                               <tr>\r
-                                                       <td class="column1"><label id="stylelabel" for="style">{#advimage_dlg.style}</label></td> \r
-                                                       <td colspan="2"><input id="style" name="style" type="text" value="" onchange="ImageDialog.changeAppearance();" /></td> \r
-                                               </tr>\r
-\r
-                                               <!-- <tr>\r
-                                                       <td class="column1"><label id="classeslabel" for="classes">{#advimage_dlg.classes}</label></td> \r
-                                                       <td colspan="2"><input id="classes" name="classes" type="text" value="" onchange="selectByValue(this.form,'classlist',this.value,true);" /></td> \r
-                                               </tr> -->\r
-                                       </table>\r
-                               </fieldset>\r
-                       </div>\r
-\r
-                       <div id="advanced_panel" class="panel">\r
-                               <fieldset>\r
-                                       <legend>{#advimage_dlg.swap_image}</legend>\r
-\r
-                                       <input type="checkbox" id="onmousemovecheck" name="onmousemovecheck" class="checkbox" onclick="ImageDialog.setSwapImage(this.checked);" />\r
-                                       <label id="onmousemovechecklabel" for="onmousemovecheck">{#advimage_dlg.alt_image}</label>\r
-\r
-                                       <table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" width="100%">\r
-                                                       <tr>\r
-                                                               <td class="column1"><label id="onmouseoversrclabel" for="onmouseoversrc">{#advimage_dlg.mouseover}</label></td> \r
-                                                               <td><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> \r
-                                                                       <tr> \r
-                                                                         <td><input id="onmouseoversrc" name="onmouseoversrc" type="text" value="" /></td> \r
-                                                                         <td id="onmouseoversrccontainer">&nbsp;</td>\r
-                                                                       </tr>\r
-                                                                 </table></td>\r
-                                                       </tr>\r
-                                                       <tr>\r
-                                                               <td><label for="over_list">{#advimage_dlg.image_list}</label></td>\r
-                                                               <td><select id="over_list" name="over_list" onchange="document.getElementById('onmouseoversrc').value=this.options[this.selectedIndex].value;"><option value=""></option></select></td>\r
-                                                       </tr>\r
-                                                       <tr> \r
-                                                               <td class="column1"><label id="onmouseoutsrclabel" for="onmouseoutsrc">{#advimage_dlg.mouseout}</label></td> \r
-                                                               <td class="column2"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> \r
-                                                                       <tr> \r
-                                                                         <td><input id="onmouseoutsrc" name="onmouseoutsrc" type="text" value="" /></td> \r
-                                                                         <td id="onmouseoutsrccontainer">&nbsp;</td>\r
-                                                                       </tr> \r
-                                                                 </table></td> \r
-                                                       </tr>\r
-                                                       <tr>\r
-                                                               <td><label for="out_list">{#advimage_dlg.image_list}</label></td>\r
-                                                               <td><select id="out_list" name="out_list" onchange="document.getElementById('onmouseoutsrc').value=this.options[this.selectedIndex].value;"><option value=""></option></select></td>\r
-                                                       </tr>\r
-                                       </table>\r
-                               </fieldset>\r
-\r
-                               <fieldset>\r
-                                       <legend>{#advimage_dlg.misc}</legend>\r
-\r
-                                       <table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0">\r
-                                               <tr>\r
-                            <td class="column1"><label id="titlelabel" for="title">{#advimage_dlg.title}</label></td> \r
-                            <td><input id="title" name="title" type="text" value="" /></td> \r
-                        </tr>\r
-                        <tr>\r
-                                                       <td class="column1"><label id="idlabel" for="id">{#advimage_dlg.id}</label></td> \r
-                                                       <td><input id="id" name="id" type="text" value="" /></td> \r
-                                               </tr>\r
-\r
-                                               <tr>\r
-                                                       <td class="column1"><label id="dirlabel" for="dir">{#advimage_dlg.langdir}</label></td> \r
-                                                       <td>\r
-                                                               <select id="dir" name="dir" onchange="ImageDialog.changeAppearance();"> \r
-                                                                               <option value="">{#not_set}</option> \r
-                                                                               <option value="ltr">{#advimage_dlg.ltr}</option> \r
-                                                                               <option value="rtl">{#advimage_dlg.rtl}</option> \r
-                                                               </select>\r
-                                                       </td> \r
-                                               </tr>\r
-\r
-                                               <tr>\r
-                                                       <td class="column1"><label id="langlabel" for="lang">{#advimage_dlg.langcode}</label></td> \r
-                                                       <td>\r
-                                                               <input id="lang" name="lang" type="text" value="" />\r
-                                                       </td> \r
-                                               </tr>\r
-\r
-                                               <tr>\r
-                                                       <td class="column1"><label id="usemaplabel" for="usemap">{#advimage_dlg.map}</label></td> \r
-                                                       <td>\r
-                                                               <input id="usemap" name="usemap" type="text" value="" />\r
-                                                       </td> \r
-                                               </tr>\r
-\r
-                                               <tr>\r
-                                                       <td class="column1"><label id="longdesclabel" for="longdesc">{#advimage_dlg.long_desc}</label></td>\r
-                                                       <td><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">\r
-                                                                       <tr>\r
-                                                                         <td><input id="longdesc" name="longdesc" type="text" value="" /></td>\r
-                                                                         <td id="longdesccontainer">&nbsp;</td>\r
-                                                                       </tr>\r
-                                                               </table></td> \r
-                                               </tr>\r
-                                       </table>\r
-                               </fieldset>\r
-                       </div>\r
-               </div>\r
-\r
-               <div class="mceActionPanel">\r
-                       <input type="submit" id="insert" name="insert" value="{#insert}" />\r
-                       <input type="button" id="cancel" name="cancel" value="{#cancel}" onclick="tinyMCEPopup.close();" />\r
-               </div>\r
-    </form>\r
-</body> \r
-</html> \r
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+<head>
+       <title>{#advimage_dlg.dialog_title}</title>
+       <script type="text/javascript" src="../../tiny_mce_popup.js?v={tinymce_version}"></script>
+       <script type="text/javascript" src="../../utils/mctabs.js?v={tinymce_version}"></script>
+       <script type="text/javascript" src="../../utils/form_utils.js?v={tinymce_version}"></script>
+       <script type="text/javascript" src="../../utils/validate.js?v={tinymce_version}"></script>
+       <script type="text/javascript" src="../../utils/editable_selects.js?v={tinymce_version}"></script>
+       <script type="text/javascript" src="js/image.js?v={tinymce_version}"></script>
+       <link href="css/advimage.css?v={tinymce_version}" rel="stylesheet" type="text/css" />
+</head>
+<body id="advimage" style="display: none">
+    <form onsubmit="ImageDialog.insert();return false;" action="#"> 
+               <div class="tabs">
+                       <ul>
+                               <li id="general_tab" class="current"><span><a href="javascript:mcTabs.displayTab('general_tab','general_panel');" onmousedown="return false;">{#advimage_dlg.tab_general}</a></span></li>
+                               <li id="appearance_tab"><span><a href="javascript:mcTabs.displayTab('appearance_tab','appearance_panel');" onmousedown="return false;">{#advimage_dlg.tab_appearance}</a></span></li>
+                               <li id="advanced_tab"><span><a href="javascript:mcTabs.displayTab('advanced_tab','advanced_panel');" onmousedown="return false;">{#advimage_dlg.tab_advanced}</a></span></li>
+                       </ul>
+               </div>
+
+               <div class="panel_wrapper">
+                       <div id="general_panel" class="panel current">
+                               <fieldset>
+                                               <legend>{#advimage_dlg.general}</legend>
+
+                                               <table class="properties">
+                            <tr>
+                               <td class="column1">&nbsp;</td>
+                               <td align="left" id="srcbrowsercontainer">&nbsp;</td>
+                            </tr>
+                                                       <tr>
+                                                               <td class="column1"><label id="srclabel" for="src">{#advimage_dlg.src}</label></td>
+                                <td>
+                                 <input name="src" type="text" id="src" value="" class="mceFocus" onchange="ImageDialog.showPreviewImage(this.value);" /> 
+                                </td>
+                                                       </tr>
+                                                       <tr>
+                                                               <td><label for="src_list">{#advimage_dlg.image_list}</label></td>
+                                                               <td><select id="src_list" name="src_list" onchange="document.getElementById('src').value=this.options[this.selectedIndex].value;document.getElementById('alt').value=this.options[this.selectedIndex].text;document.getElementById('title').value=this.options[this.selectedIndex].text;ImageDialog.showPreviewImage(this.options[this.selectedIndex].value);"><option value=""></option></select></td>
+                                                       </tr>
+                                                       <tr> 
+                                                               <td class="column1"><label id="altlabel" for="alt">{#advimage_dlg.alt}</label></td> 
+                                                               <td><input id="alt" name="alt" type="text" value="" /></td> 
+                                                       </tr> 
+                                               </table>
+                               </fieldset>
+
+                               <fieldset>
+                                       <legend>{#advimage_dlg.preview}</legend>
+                                       <div id="prev"></div>
+                               </fieldset>
+                       </div>
+
+                       <div id="appearance_panel" class="panel">
+                               <fieldset>
+                                       <legend>{#advimage_dlg.tab_appearance}</legend>
+
+                                       <table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0">
+                                               <tr> 
+                                                       <td class="column1"><label id="alignlabel" for="align">{#advimage_dlg.align}</label></td> 
+                                                       <td><select id="align" name="align" onchange="ImageDialog.updateStyle('align');ImageDialog.changeAppearance();"> 
+                                                                       <option value="">{#not_set}</option> 
+                                                                       <option value="baseline">{#advimage_dlg.align_baseline}</option>
+                                                                       <option value="top">{#advimage_dlg.align_top}</option>
+                                                                       <option value="middle">{#advimage_dlg.align_middle}</option>
+                                                                       <option value="bottom">{#advimage_dlg.align_bottom}</option>
+                                                                       <option value="text-top">{#advimage_dlg.align_texttop}</option>
+                                                                       <option value="text-bottom">{#advimage_dlg.align_textbottom}</option>
+                                                                       <option value="left">{#advimage_dlg.align_left}</option>
+                                                                       <option value="right">{#advimage_dlg.align_right}</option>
+                                                               </select> 
+                                                       </td>
+                                                       <td rowspan="6" valign="top">
+                                                               <div class="alignPreview">
+                                                                       <img id="alignSampleImg" src="img/sample.gif" alt="{#advimage_dlg.example_img}" />
+                                                                       Lorem ipsum, Dolor sit amet, consectetuer adipiscing loreum ipsum edipiscing elit, sed diam
+                                                                       nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.Loreum ipsum
+                                                                       edipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
+                                                                       erat volutpat.
+                                                               </div>
+                                                       </td>
+                                               </tr>
+
+                                               <tr>
+                                                       <td class="column1"><label id="widthlabel" for="width">{#advimage_dlg.dimensions}</label></td>
+                                                       <td class="nowrap">
+                                                               <input name="width" type="text" id="width" value="" size="5" maxlength="5" class="size" onchange="ImageDialog.changeHeight();" /> x 
+                                                               <input name="height" type="text" id="height" value="" size="5" maxlength="5" class="size" onchange="ImageDialog.changeWidth();" /> px
+                                                       </td>
+                                               </tr>
+
+                                               <tr>
+                                                       <td>&nbsp;</td>
+                                                       <td><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
+                                                                       <tr>
+                                                                               <td><input id="constrain" type="checkbox" name="constrain" class="checkbox" /></td>
+                                                                               <td><label id="constrainlabel" for="constrain">{#advimage_dlg.constrain_proportions}</label></td>
+                                                                       </tr>
+                                                               </table></td>
+                                               </tr>
+
+                                               <tr>
+                                                       <td class="column1"><label id="vspacelabel" for="vspace">{#advimage_dlg.vspace}</label></td> 
+                                                       <td><input name="vspace" type="text" id="vspace" value="" size="3" maxlength="3" class="number" onchange="ImageDialog.updateStyle('vspace');ImageDialog.changeAppearance();" onblur="ImageDialog.updateStyle('vspace');ImageDialog.changeAppearance();" />
+                                                       </td>
+                                               </tr>
+
+                                               <tr> 
+                                                       <td class="column1"><label id="hspacelabel" for="hspace">{#advimage_dlg.hspace}</label></td> 
+                                                       <td><input name="hspace" type="text" id="hspace" value="" size="3" maxlength="3" class="number" onchange="ImageDialog.updateStyle('hspace');ImageDialog.changeAppearance();" onblur="ImageDialog.updateStyle('hspace');ImageDialog.changeAppearance();" /></td> 
+                                               </tr>
+
+                                               <tr>
+                                                       <td class="column1"><label id="borderlabel" for="border">{#advimage_dlg.border}</label></td> 
+                                                       <td><input id="border" name="border" type="text" value="" size="3" maxlength="3" class="number" onchange="ImageDialog.updateStyle('border');ImageDialog.changeAppearance();" onblur="ImageDialog.updateStyle('border');ImageDialog.changeAppearance();" /></td> 
+                                               </tr>
+
+                                               <tr>
+                                                       <td><label for="class_list">{#class_name}</label></td>
+                                                       <td colspan="2"><select id="class_list" name="class_list" class="mceEditableSelect"><option value=""></option></select></td>
+                                               </tr>
+
+                                               <tr>
+                                                       <td class="column1"><label id="stylelabel" for="style">{#advimage_dlg.style}</label></td> 
+                                                       <td colspan="2"><input id="style" name="style" type="text" value="" onchange="ImageDialog.changeAppearance();" /></td> 
+                                               </tr>
+
+                                               <!-- <tr>
+                                                       <td class="column1"><label id="classeslabel" for="classes">{#advimage_dlg.classes}</label></td> 
+                                                       <td colspan="2"><input id="classes" name="classes" type="text" value="" onchange="selectByValue(this.form,'classlist',this.value,true);" /></td> 
+                                               </tr> -->
+                                       </table>
+                               </fieldset>
+                       </div>
+
+                       <div id="advanced_panel" class="panel">
+                               <fieldset>
+                                       <legend>{#advimage_dlg.swap_image}</legend>
+
+                                       <input type="checkbox" id="onmousemovecheck" name="onmousemovecheck" class="checkbox" onclick="ImageDialog.setSwapImage(this.checked);" />
+                                       <label id="onmousemovechecklabel" for="onmousemovecheck">{#advimage_dlg.alt_image}</label>
+
+                                       <table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" width="100%">
+                                                       <tr>
+                                                               <td class="column1"><label id="onmouseoversrclabel" for="onmouseoversrc">{#advimage_dlg.mouseover}</label></td> 
+                                                               <td><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
+                                                                       <tr> 
+                                                                         <td><input id="onmouseoversrc" name="onmouseoversrc" type="text" value="" /></td> 
+                                                                         <td id="onmouseoversrccontainer">&nbsp;</td>
+                                                                       </tr>
+                                                                 </table></td>
+                                                       </tr>
+                                                       <tr>
+                                                               <td><label for="over_list">{#advimage_dlg.image_list}</label></td>
+                                                               <td><select id="over_list" name="over_list" onchange="document.getElementById('onmouseoversrc').value=this.options[this.selectedIndex].value;"><option value=""></option></select></td>
+                                                       </tr>
+                                                       <tr> 
+                                                               <td class="column1"><label id="onmouseoutsrclabel" for="onmouseoutsrc">{#advimage_dlg.mouseout}</label></td> 
+                                                               <td class="column2"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
+                                                                       <tr> 
+                                                                         <td><input id="onmouseoutsrc" name="onmouseoutsrc" type="text" value="" /></td> 
+                                                                         <td id="onmouseoutsrccontainer">&nbsp;</td>
+                                                                       </tr> 
+                                                                 </table></td> 
+                                                       </tr>
+                                                       <tr>
+                                                               <td><label for="out_list">{#advimage_dlg.image_list}</label></td>
+                                                               <td><select id="out_list" name="out_list" onchange="document.getElementById('onmouseoutsrc').value=this.options[this.selectedIndex].value;"><option value=""></option></select></td>
+                                                       </tr>
+                                       </table>
+                               </fieldset>
+
+                               <fieldset>
+                                       <legend>{#advimage_dlg.misc}</legend>
+
+                                       <table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0">
+                                               <tr>
+                            <td class="column1"><label id="titlelabel" for="title">{#advimage_dlg.title}</label></td> 
+                            <td><input id="title" name="title" type="text" value="" /></td> 
+                        </tr>
+                        <tr>
+                                                       <td class="column1"><label id="idlabel" for="id">{#advimage_dlg.id}</label></td> 
+                                                       <td><input id="id" name="id" type="text" value="" /></td> 
+                                               </tr>
+
+                                               <tr>
+                                                       <td class="column1"><label id="dirlabel" for="dir">{#advimage_dlg.langdir}</label></td> 
+                                                       <td>
+                                                               <select id="dir" name="dir" onchange="ImageDialog.changeAppearance();"> 
+                                                                               <option value="">{#not_set}</option> 
+                                                                               <option value="ltr">{#advimage_dlg.ltr}</option> 
+                                                                               <option value="rtl">{#advimage_dlg.rtl}</option> 
+                                                               </select>
+                                                       </td> 
+                                               </tr>
+
+                                               <tr>
+                                                       <td class="column1"><label id="langlabel" for="lang">{#advimage_dlg.langcode}</label></td> 
+                                                       <td>
+                                                               <input id="lang" name="lang" type="text" value="" />
+                                                       </td> 
+                                               </tr>
+
+                                               <tr>
+                                                       <td class="column1"><label id="usemaplabel" for="usemap">{#advimage_dlg.map}</label></td> 
+                                                       <td>
+                                                               <input id="usemap" name="usemap" type="text" value="" />
+                                                       </td> 
+                                               </tr>
+
+                                               <tr>
+                                                       <td class="column1"><label id="longdesclabel" for="longdesc">{#advimage_dlg.long_desc}</label></td>
+                                                       <td><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
+                                                                       <tr>
+                                                                         <td><input id="longdesc" name="longdesc" type="text" value="" /></td>
+                                                                         <td id="longdesccontainer">&nbsp;</td>
+                                                                       </tr>
+                                                               </table></td> 
+                                               </tr>
+                                       </table>
+                               </fieldset>
+                       </div>
+               </div>
+
+               <div class="mceActionPanel">
+                       <input type="submit" id="insert" name="insert" value="{#insert}" />
+                       <input type="button" id="cancel" name="cancel" value="{#cancel}" onclick="tinyMCEPopup.close();" />
+               </div>
+    </form>
+</body> 
+</html> 
index 3bda86a..d08e469 100644 (file)
-var ImageDialog = {\r
-       preInit : function() {\r
-               var url;\r
-\r
-               tinyMCEPopup.requireLangPack();\r
-\r
-               if (url = tinyMCEPopup.getParam("external_image_list_url"))\r
-                       document.write('<script language="javascript" type="text/javascript" src="' + tinyMCEPopup.editor.documentBaseURI.toAbsolute(url) + '"></script>');\r
-       },\r
-\r
-       init : function(ed) {\r
-               var f = document.forms[0], nl = f.elements, ed = tinyMCEPopup.editor, dom = ed.dom, n = ed.selection.getNode();\r
-\r
-               tinyMCEPopup.resizeToInnerSize();\r
-               this.fillClassList('class_list');\r
-               this.fillFileList('src_list', 'tinyMCEImageList');\r
-               this.fillFileList('over_list', 'tinyMCEImageList');\r
-               this.fillFileList('out_list', 'tinyMCEImageList');\r
-               TinyMCE_EditableSelects.init();\r
-\r
-               if (n.nodeName == 'IMG') {\r
-                       nl.src.value = dom.getAttrib(n, 'src');\r
-                       nl.width.value = dom.getAttrib(n, 'width');\r
-                       nl.height.value = dom.getAttrib(n, 'height');\r
-                       nl.alt.value = dom.getAttrib(n, 'alt');\r
-                       nl.title.value = dom.getAttrib(n, 'title');\r
-                       nl.vspace.value = this.getAttrib(n, 'vspace');\r
-                       nl.hspace.value = this.getAttrib(n, 'hspace');\r
-                       nl.border.value = this.getAttrib(n, 'border');\r
-                       selectByValue(f, 'align', this.getAttrib(n, 'align'));\r
-                       selectByValue(f, 'class_list', dom.getAttrib(n, 'class'), true, true);\r
-                       nl.style.value = dom.getAttrib(n, 'style');\r
-                       nl.id.value = dom.getAttrib(n, 'id');\r
-                       nl.dir.value = dom.getAttrib(n, 'dir');\r
-                       nl.lang.value = dom.getAttrib(n, 'lang');\r
-                       nl.usemap.value = dom.getAttrib(n, 'usemap');\r
-                       nl.longdesc.value = dom.getAttrib(n, 'longdesc');\r
-                       nl.insert.value = ed.getLang('update');\r
-\r
-                       if (/^\s*this.src\s*=\s*\'([^\']+)\';?\s*$/.test(dom.getAttrib(n, 'onmouseover')))\r
-                               nl.onmouseoversrc.value = dom.getAttrib(n, 'onmouseover').replace(/^\s*this.src\s*=\s*\'([^\']+)\';?\s*$/, '$1');\r
-\r
-                       if (/^\s*this.src\s*=\s*\'([^\']+)\';?\s*$/.test(dom.getAttrib(n, 'onmouseout')))\r
-                               nl.onmouseoutsrc.value = dom.getAttrib(n, 'onmouseout').replace(/^\s*this.src\s*=\s*\'([^\']+)\';?\s*$/, '$1');\r
-\r
-                       if (ed.settings.inline_styles) {\r
-                               // Move attribs to styles\r
-                               if (dom.getAttrib(n, 'align'))\r
-                                       this.updateStyle('align');\r
-\r
-                               if (dom.getAttrib(n, 'hspace'))\r
-                                       this.updateStyle('hspace');\r
-\r
-                               if (dom.getAttrib(n, 'border'))\r
-                                       this.updateStyle('border');\r
-\r
-                               if (dom.getAttrib(n, 'vspace'))\r
-                                       this.updateStyle('vspace');\r
-                       }\r
-               }\r
-\r
-               // Setup browse button\r
-               document.getElementById('srcbrowsercontainer').innerHTML = getBrowserHTML('srcbrowser','src','image','theme_advanced_image');\r
-               if (isVisible('srcbrowser'))\r
-                       document.getElementById('src').style.width = '260px';\r
-\r
-               // Setup browse button\r
-               document.getElementById('onmouseoversrccontainer').innerHTML = getBrowserHTML('overbrowser','onmouseoversrc','image','theme_advanced_image');\r
-               if (isVisible('overbrowser'))\r
-                       document.getElementById('onmouseoversrc').style.width = '260px';\r
-\r
-               // Setup browse button\r
-               document.getElementById('onmouseoutsrccontainer').innerHTML = getBrowserHTML('outbrowser','onmouseoutsrc','image','theme_advanced_image');\r
-               if (isVisible('outbrowser'))\r
-                       document.getElementById('onmouseoutsrc').style.width = '260px';\r
-\r
-               // If option enabled default contrain proportions to checked\r
-               if (ed.getParam("advimage_constrain_proportions", true))\r
-                       f.constrain.checked = true;\r
-\r
-               // Check swap image if valid data\r
-               if (nl.onmouseoversrc.value || nl.onmouseoutsrc.value)\r
-                       this.setSwapImage(true);\r
-               else\r
-                       this.setSwapImage(false);\r
-\r
-               this.changeAppearance();\r
-               this.showPreviewImage(nl.src.value, 1);\r
-       },\r
-\r
-       insert : function(file, title) {\r
-               var ed = tinyMCEPopup.editor, t = this, f = document.forms[0];\r
-\r
-               if (f.src.value === '') {\r
-                       if (ed.selection.getNode().nodeName == 'IMG') {\r
-                               ed.dom.remove(ed.selection.getNode());\r
-                               ed.execCommand('mceRepaint');\r
-                       }\r
-\r
-                       tinyMCEPopup.close();\r
-                       return;\r
-               }\r
-\r
-               if (tinyMCEPopup.getParam("accessibility_warnings", 1)) {\r
-                       if (!f.alt.value) {\r
-                               tinyMCEPopup.confirm(tinyMCEPopup.getLang('advimage_dlg.missing_alt'), function(s) {\r
-                                       if (s)\r
-                                               t.insertAndClose();\r
-                               });\r
-\r
-                               return;\r
-                       }\r
-               }\r
-\r
-               t.insertAndClose();\r
-       },\r
-\r
-       insertAndClose : function() {\r
-               var ed = tinyMCEPopup.editor, f = document.forms[0], nl = f.elements, v, args = {}, el;\r
-\r
-               tinyMCEPopup.restoreSelection();\r
-\r
-               // Fixes crash in Safari\r
-               if (tinymce.isWebKit)\r
-                       ed.getWin().focus();\r
-\r
-               if (!ed.settings.inline_styles) {\r
-                       args = {\r
-                               vspace : nl.vspace.value,\r
-                               hspace : nl.hspace.value,\r
-                               border : nl.border.value,\r
-                               align : getSelectValue(f, 'align')\r
-                       };\r
-               } else {\r
-                       // Remove deprecated values\r
-                       args = {\r
-                               vspace : '',\r
-                               hspace : '',\r
-                               border : '',\r
-                               align : ''\r
-                       };\r
-               }\r
-\r
-               tinymce.extend(args, {\r
-                       src : nl.src.value,\r
-                       width : nl.width.value,\r
-                       height : nl.height.value,\r
-                       alt : nl.alt.value,\r
-                       title : nl.title.value,\r
-                       'class' : getSelectValue(f, 'class_list'),\r
-                       style : nl.style.value,\r
-                       id : nl.id.value,\r
-                       dir : nl.dir.value,\r
-                       lang : nl.lang.value,\r
-                       usemap : nl.usemap.value,\r
-                       longdesc : nl.longdesc.value\r
-               });\r
-\r
-               args.onmouseover = args.onmouseout = '';\r
-\r
-               if (f.onmousemovecheck.checked) {\r
-                       if (nl.onmouseoversrc.value)\r
-                               args.onmouseover = "this.src='" + nl.onmouseoversrc.value + "';";\r
-\r
-                       if (nl.onmouseoutsrc.value)\r
-                               args.onmouseout = "this.src='" + nl.onmouseoutsrc.value + "';";\r
-               }\r
-\r
-               el = ed.selection.getNode();\r
-\r
-               if (el && el.nodeName == 'IMG') {\r
-                       ed.dom.setAttribs(el, args);\r
-               } else {\r
-                       ed.execCommand('mceInsertContent', false, '<img id="__mce_tmp" />', {skip_undo : 1});\r
-                       ed.dom.setAttribs('__mce_tmp', args);\r
-                       ed.dom.setAttrib('__mce_tmp', 'id', '');\r
-                       ed.undoManager.add();\r
-               }\r
-\r
-               tinyMCEPopup.close();\r
-       },\r
-\r
-       getAttrib : function(e, at) {\r
-               var ed = tinyMCEPopup.editor, dom = ed.dom, v, v2;\r
-\r
-               if (ed.settings.inline_styles) {\r
-                       switch (at) {\r
-                               case 'align':\r
-                                       if (v = dom.getStyle(e, 'float'))\r
-                                               return v;\r
-\r
-                                       if (v = dom.getStyle(e, 'vertical-align'))\r
-                                               return v;\r
-\r
-                                       break;\r
-\r
-                               case 'hspace':\r
-                                       v = dom.getStyle(e, 'margin-left')\r
-                                       v2 = dom.getStyle(e, 'margin-right');\r
-\r
-                                       if (v && v == v2)\r
-                                               return parseInt(v.replace(/[^0-9]/g, ''));\r
-\r
-                                       break;\r
-\r
-                               case 'vspace':\r
-                                       v = dom.getStyle(e, 'margin-top')\r
-                                       v2 = dom.getStyle(e, 'margin-bottom');\r
-                                       if (v && v == v2)\r
-                                               return parseInt(v.replace(/[^0-9]/g, ''));\r
-\r
-                                       break;\r
-\r
-                               case 'border':\r
-                                       v = 0;\r
-\r
-                                       tinymce.each(['top', 'right', 'bottom', 'left'], function(sv) {\r
-                                               sv = dom.getStyle(e, 'border-' + sv + '-width');\r
-\r
-                                               // False or not the same as prev\r
-                                               if (!sv || (sv != v && v !== 0)) {\r
-                                                       v = 0;\r
-                                                       return false;\r
-                                               }\r
-\r
-                                               if (sv)\r
-                                                       v = sv;\r
-                                       });\r
-\r
-                                       if (v)\r
-                                               return parseInt(v.replace(/[^0-9]/g, ''));\r
-\r
-                                       break;\r
-                       }\r
-               }\r
-\r
-               if (v = dom.getAttrib(e, at))\r
-                       return v;\r
-\r
-               return '';\r
-       },\r
-\r
-       setSwapImage : function(st) {\r
-               var f = document.forms[0];\r
-\r
-               f.onmousemovecheck.checked = st;\r
-               setBrowserDisabled('overbrowser', !st);\r
-               setBrowserDisabled('outbrowser', !st);\r
-\r
-               if (f.over_list)\r
-                       f.over_list.disabled = !st;\r
-\r
-               if (f.out_list)\r
-                       f.out_list.disabled = !st;\r
-\r
-               f.onmouseoversrc.disabled = !st;\r
-               f.onmouseoutsrc.disabled  = !st;\r
-       },\r
-\r
-       fillClassList : function(id) {\r
-               var dom = tinyMCEPopup.dom, lst = dom.get(id), v, cl;\r
-\r
-               if (v = tinyMCEPopup.getParam('theme_advanced_styles')) {\r
-                       cl = [];\r
-\r
-                       tinymce.each(v.split(';'), function(v) {\r
-                               var p = v.split('=');\r
-\r
-                               cl.push({'title' : p[0], 'class' : p[1]});\r
-                       });\r
-               } else\r
-                       cl = tinyMCEPopup.editor.dom.getClasses();\r
-\r
-               if (cl.length > 0) {\r
-                       lst.options.length = 0;\r
-                       lst.options[lst.options.length] = new Option(tinyMCEPopup.getLang('not_set'), '');\r
-\r
-                       tinymce.each(cl, function(o) {\r
-                               lst.options[lst.options.length] = new Option(o.title || o['class'], o['class']);\r
-                       });\r
-               } else\r
-                       dom.remove(dom.getParent(id, 'tr'));\r
-       },\r
-\r
-       fillFileList : function(id, l) {\r
-               var dom = tinyMCEPopup.dom, lst = dom.get(id), v, cl;\r
-\r
-               l = window[l];\r
-               lst.options.length = 0;\r
-\r
-               if (l && l.length > 0) {\r
-                       lst.options[lst.options.length] = new Option('', '');\r
-\r
-                       tinymce.each(l, function(o) {\r
-                               lst.options[lst.options.length] = new Option(o[0], o[1]);\r
-                       });\r
-               } else\r
-                       dom.remove(dom.getParent(id, 'tr'));\r
-       },\r
-\r
-       resetImageData : function() {\r
-               var f = document.forms[0];\r
-\r
-               f.elements.width.value = f.elements.height.value = '';\r
-       },\r
-\r
-       updateImageData : function(img, st) {\r
-               var f = document.forms[0];\r
-\r
-               if (!st) {\r
-                       f.elements.width.value = img.width;\r
-                       f.elements.height.value = img.height;\r
-               }\r
-\r
-               this.preloadImg = img;\r
-       },\r
-\r
-       changeAppearance : function() {\r
-               var ed = tinyMCEPopup.editor, f = document.forms[0], img = document.getElementById('alignSampleImg');\r
-\r
-               if (img) {\r
-                       if (ed.getParam('inline_styles')) {\r
-                               ed.dom.setAttrib(img, 'style', f.style.value);\r
-                       } else {\r
-                               img.align = f.align.value;\r
-                               img.border = f.border.value;\r
-                               img.hspace = f.hspace.value;\r
-                               img.vspace = f.vspace.value;\r
-                       }\r
-               }\r
-       },\r
-\r
-       changeHeight : function() {\r
-               var f = document.forms[0], tp, t = this;\r
-\r
-               if (!f.constrain.checked || !t.preloadImg) {\r
-                       return;\r
-               }\r
-\r
-               if (f.width.value == "" || f.height.value == "")\r
-                       return;\r
-\r
-               tp = (parseInt(f.width.value) / parseInt(t.preloadImg.width)) * t.preloadImg.height;\r
-               f.height.value = tp.toFixed(0);\r
-       },\r
-\r
-       changeWidth : function() {\r
-               var f = document.forms[0], tp, t = this;\r
-\r
-               if (!f.constrain.checked || !t.preloadImg) {\r
-                       return;\r
-               }\r
-\r
-               if (f.width.value == "" || f.height.value == "")\r
-                       return;\r
-\r
-               tp = (parseInt(f.height.value) / parseInt(t.preloadImg.height)) * t.preloadImg.width;\r
-               f.width.value = tp.toFixed(0);\r
-       },\r
-\r
-       updateStyle : function(ty) {\r
-               var dom = tinyMCEPopup.dom, st, v, f = document.forms[0], img = dom.create('img', {style : dom.get('style').value});\r
-\r
-               if (tinyMCEPopup.editor.settings.inline_styles) {\r
-                       // Handle align\r
-                       if (ty == 'align') {\r
-                               dom.setStyle(img, 'float', '');\r
-                               dom.setStyle(img, 'vertical-align', '');\r
-\r
-                               v = getSelectValue(f, 'align');\r
-                               if (v) {\r
-                                       if (v == 'left' || v == 'right')\r
-                                               dom.setStyle(img, 'float', v);\r
-                                       else\r
-                                               img.style.verticalAlign = v;\r
-                               }\r
-                       }\r
-\r
-                       // Handle border\r
-                       if (ty == 'border') {\r
-                               dom.setStyle(img, 'border', '');\r
-\r
-                               v = f.border.value;\r
-                               if (v || v == '0') {\r
-                                       if (v == '0')\r
-                                               img.style.border = '0';\r
-                                       else\r
-                                               img.style.border = v + 'px solid black';\r
-                               }\r
-                       }\r
-\r
-                       // Handle hspace\r
-                       if (ty == 'hspace') {\r
-                               dom.setStyle(img, 'marginLeft', '');\r
-                               dom.setStyle(img, 'marginRight', '');\r
-\r
-                               v = f.hspace.value;\r
-                               if (v) {\r
-                                       img.style.marginLeft = v + 'px';\r
-                                       img.style.marginRight = v + 'px';\r
-                               }\r
-                       }\r
-\r
-                       // Handle vspace\r
-                       if (ty == 'vspace') {\r
-                               dom.setStyle(img, 'marginTop', '');\r
-                               dom.setStyle(img, 'marginBottom', '');\r
-\r
-                               v = f.vspace.value;\r
-                               if (v) {\r
-                                       img.style.marginTop = v + 'px';\r
-                                       img.style.marginBottom = v + 'px';\r
-                               }\r
-                       }\r
-\r
-                       // Merge\r
-                       dom.get('style').value = dom.serializeStyle(dom.parseStyle(img.style.cssText), 'img');\r
-               }\r
-       },\r
-\r
-       changeMouseMove : function() {\r
-       },\r
-\r
-       showPreviewImage : function(u, st) {\r
-               if (!u) {\r
-                       tinyMCEPopup.dom.setHTML('prev', '');\r
-                       return;\r
-               }\r
-\r
-               if (!st && tinyMCEPopup.getParam("advimage_update_dimensions_onchange", true))\r
-                       this.resetImageData();\r
-\r
-               u = tinyMCEPopup.editor.documentBaseURI.toAbsolute(u);\r
-\r
-               if (!st)\r
-                       tinyMCEPopup.dom.setHTML('prev', '<img id="previewImg" src="' + u + '" border="0" onload="ImageDialog.updateImageData(this);" onerror="ImageDialog.resetImageData();" />');\r
-               else\r
-                       tinyMCEPopup.dom.setHTML('prev', '<img id="previewImg" src="' + u + '" border="0" onload="ImageDialog.updateImageData(this, 1);" />');\r
-       }\r
-};\r
-\r
-ImageDialog.preInit();\r
-tinyMCEPopup.onInit.add(ImageDialog.init, ImageDialog);\r
+var ImageDialog = {
+       preInit : function() {
+               var url;
+
+               tinyMCEPopup.requireLangPack();
+
+               if (url = tinyMCEPopup.getParam("external_image_list_url"))
+                       document.write('<script language="javascript" type="text/javascript" src="' + tinyMCEPopup.editor.documentBaseURI.toAbsolute(url) + '"></script>');
+       },
+
+       init : function(ed) {
+               var f = document.forms[0], nl = f.elements, ed = tinyMCEPopup.editor, dom = ed.dom, n = ed.selection.getNode();
+
+               tinyMCEPopup.resizeToInnerSize();
+               this.fillClassList('class_list');
+               this.fillFileList('src_list', 'tinyMCEImageList');
+               this.fillFileList('over_list', 'tinyMCEImageList');
+               this.fillFileList('out_list', 'tinyMCEImageList');
+               TinyMCE_EditableSelects.init();
+
+               if (n.nodeName == 'IMG') {
+                       nl.src.value = dom.getAttrib(n, 'src');
+                       nl.width.value = dom.getAttrib(n, 'width');
+                       nl.height.value = dom.getAttrib(n, 'height');
+                       nl.alt.value = dom.getAttrib(n, 'alt');
+                       nl.title.value = dom.getAttrib(n, 'title');
+                       nl.vspace.value = this.getAttrib(n, 'vspace');
+                       nl.hspace.value = this.getAttrib(n, 'hspace');
+                       nl.border.value = this.getAttrib(n, 'border');
+                       selectByValue(f, 'align', this.getAttrib(n, 'align'));
+                       selectByValue(f, 'class_list', dom.getAttrib(n, 'class'), true, true);
+                       nl.style.value = dom.getAttrib(n, 'style');
+                       nl.id.value = dom.getAttrib(n, 'id');
+                       nl.dir.value = dom.getAttrib(n, 'dir');
+                       nl.lang.value = dom.getAttrib(n, 'lang');
+                       nl.usemap.value = dom.getAttrib(n, 'usemap');
+                       nl.longdesc.value = dom.getAttrib(n, 'longdesc');
+                       nl.insert.value = ed.getLang('update');
+
+                       if (/^\s*this.src\s*=\s*\'([^\']+)\';?\s*$/.test(dom.getAttrib(n, 'onmouseover')))
+                               nl.onmouseoversrc.value = dom.getAttrib(n, 'onmouseover').replace(/^\s*this.src\s*=\s*\'([^\']+)\';?\s*$/, '$1');
+
+                       if (/^\s*this.src\s*=\s*\'([^\']+)\';?\s*$/.test(dom.getAttrib(n, 'onmouseout')))
+                               nl.onmouseoutsrc.value = dom.getAttrib(n, 'onmouseout').replace(/^\s*this.src\s*=\s*\'([^\']+)\';?\s*$/, '$1');
+
+                       if (ed.settings.inline_styles) {
+                               // Move attribs to styles
+                               if (dom.getAttrib(n, 'align'))
+                                       this.updateStyle('align');
+
+                               if (dom.getAttrib(n, 'hspace'))
+                                       this.updateStyle('hspace');
+
+                               if (dom.getAttrib(n, 'border'))
+                                       this.updateStyle('border');
+
+                               if (dom.getAttrib(n, 'vspace'))
+                                       this.updateStyle('vspace');
+                       }
+               }
+
+               // Setup browse button
+               document.getElementById('srcbrowsercontainer').innerHTML = getBrowserHTML('srcbrowser','src','image','theme_advanced_image');
+               if (isVisible('srcbrowser'))
+                       document.getElementById('src').style.width = '260px';
+
+               // Setup browse button
+               document.getElementById('onmouseoversrccontainer').innerHTML = getBrowserHTML('overbrowser','onmouseoversrc','image','theme_advanced_image');
+               if (isVisible('overbrowser'))
+                       document.getElementById('onmouseoversrc').style.width = '260px';
+
+               // Setup browse button
+               document.getElementById('onmouseoutsrccontainer').innerHTML = getBrowserHTML('outbrowser','onmouseoutsrc','image','theme_advanced_image');
+               if (isVisible('outbrowser'))
+                       document.getElementById('onmouseoutsrc').style.width = '260px';
+
+               // If option enabled default contrain proportions to checked
+               if (ed.getParam("advimage_constrain_proportions", true))
+                       f.constrain.checked = true;
+
+               // Check swap image if valid data
+               if (nl.onmouseoversrc.value || nl.onmouseoutsrc.value)
+                       this.setSwapImage(true);
+               else
+                       this.setSwapImage(false);
+
+               this.changeAppearance();
+               this.showPreviewImage(nl.src.value, 1);
+       },
+
+       insert : function(file, title) {
+               var ed = tinyMCEPopup.editor, t = this, f = document.forms[0];
+
+               if (f.src.value === '') {
+                       if (ed.selection.getNode().nodeName == 'IMG') {
+                               ed.dom.remove(ed.selection.getNode());
+                               ed.execCommand('mceRepaint');
+                       }
+
+                       tinyMCEPopup.close();
+                       return;
+               }
+
+               if (tinyMCEPopup.getParam("accessibility_warnings", 1)) {
+                       if (!f.alt.value) {
+                               tinyMCEPopup.confirm(tinyMCEPopup.getLang('advimage_dlg.missing_alt'), function(s) {
+                                       if (s)
+                                               t.insertAndClose();
+                               });
+
+                               return;
+                       }
+               }
+
+               t.insertAndClose();
+       },
+
+       insertAndClose : function() {
+               var ed = tinyMCEPopup.editor, f = document.forms[0], nl = f.elements, v, args = {}, el;
+
+               tinyMCEPopup.restoreSelection();
+
+               // Fixes crash in Safari
+               if (tinymce.isWebKit)
+                       ed.getWin().focus();
+
+               if (!ed.settings.inline_styles) {
+                       args = {
+                               vspace : nl.vspace.value,
+                               hspace : nl.hspace.value,
+                               border : nl.border.value,
+                               align : getSelectValue(f, 'align')
+                       };
+               } else {
+                       // Remove deprecated values
+                       args = {
+                               vspace : '',
+                               hspace : '',
+                               border : '',
+                               align : ''
+                       };
+               }
+
+               tinymce.extend(args, {
+                       src : nl.src.value,
+                       width : nl.width.value,
+                       height : nl.height.value,
+                       alt : nl.alt.value,
+                       title : nl.title.value,
+                       'class' : getSelectValue(f, 'class_list'),
+                       style : nl.style.value,
+                       id : nl.id.value,
+                       dir : nl.dir.value,
+                       lang : nl.lang.value,
+                       usemap : nl.usemap.value,
+                       longdesc : nl.longdesc.value
+               });
+
+               args.onmouseover = args.onmouseout = '';
+
+               if (f.onmousemovecheck.checked) {
+                       if (nl.onmouseoversrc.value)
+                               args.onmouseover = "this.src='" + nl.onmouseoversrc.value + "';";
+
+                       if (nl.onmouseoutsrc.value)
+                               args.onmouseout = "this.src='" + nl.onmouseoutsrc.value + "';";
+               }
+
+               el = ed.selection.getNode();
+
+               if (el && el.nodeName == 'IMG') {
+                       ed.dom.setAttribs(el, args);
+               } else {
+                       ed.execCommand('mceInsertContent', false, '<img id="__mce_tmp" />', {skip_undo : 1});
+                       ed.dom.setAttribs('__mce_tmp', args);
+                       ed.dom.setAttrib('__mce_tmp', 'id', '');
+                       ed.undoManager.add();
+               }
+
+               tinyMCEPopup.close();
+       },
+
+       getAttrib : function(e, at) {
+               var ed = tinyMCEPopup.editor, dom = ed.dom, v, v2;
+
+               if (ed.settings.inline_styles) {
+                       switch (at) {
+                               case 'align':
+                                       if (v = dom.getStyle(e, 'float'))
+                                               return v;
+
+                                       if (v = dom.getStyle(e, 'vertical-align'))
+                                               return v;
+
+                                       break;
+
+                               case 'hspace':
+                                       v = dom.getStyle(e, 'margin-left')
+                                       v2 = dom.getStyle(e, 'margin-right');
+
+                                       if (v && v == v2)
+                                               return parseInt(v.replace(/[^0-9]/g, ''));
+
+                                       break;
+
+                               case 'vspace':
+                                       v = dom.getStyle(e, 'margin-top')
+                                       v2 = dom.getStyle(e, 'margin-bottom');
+                                       if (v && v == v2)
+                                               return parseInt(v.replace(/[^0-9]/g, ''));
+
+                                       break;
+
+                               case 'border':
+                                       v = 0;
+
+                                       tinymce.each(['top', 'right', 'bottom', 'left'], function(sv) {
+                                               sv = dom.getStyle(e, 'border-' + sv + '-width');
+
+                                               // False or not the same as prev
+                                               if (!sv || (sv != v && v !== 0)) {
+                                                       v = 0;
+                                                       return false;
+                                               }
+
+                                               if (sv)
+                                                       v = sv;
+                                       });
+
+                                       if (v)
+                                               return parseInt(v.replace(/[^0-9]/g, ''));
+
+                                       break;
+                       }
+               }
+
+               if (v = dom.getAttrib(e, at))
+                       return v;
+
+               return '';
+       },
+
+       setSwapImage : function(st) {
+               var f = document.forms[0];
+
+               f.onmousemovecheck.checked = st;
+               setBrowserDisabled('overbrowser', !st);
+               setBrowserDisabled('outbrowser', !st);
+
+               if (f.over_list)
+                       f.over_list.disabled = !st;
+
+               if (f.out_list)
+                       f.out_list.disabled = !st;
+
+               f.onmouseoversrc.disabled = !st;
+               f.onmouseoutsrc.disabled  = !st;
+       },
+
+       fillClassList : function(id) {
+               var dom = tinyMCEPopup.dom, lst = dom.get(id), v, cl;
+
+               if (v = tinyMCEPopup.getParam('theme_advanced_styles')) {
+                       cl = [];
+
+                       tinymce.each(v.split(';'), function(v) {
+                               var p = v.split('=');
+
+                               cl.push({'title' : p[0], 'class' : p[1]});
+                       });
+               } else
+                       cl = tinyMCEPopup.editor.dom.getClasses();
+
+               if (cl.length > 0) {
+                       lst.options.length = 0;
+                       lst.options[lst.options.length] = new Option(tinyMCEPopup.getLang('not_set'), '');
+
+                       tinymce.each(cl, function(o) {
+                               lst.options[lst.options.length] = new Option(o.title || o['class'], o['class']);
+                       });
+               } else
+                       dom.remove(dom.getParent(id, 'tr'));
+       },
+
+       fillFileList : function(id, l) {
+               var dom = tinyMCEPopup.dom, lst = dom.get(id), v, cl;
+
+               l = window[l];
+               lst.options.length = 0;
+
+               if (l && l.length > 0) {
+                       lst.options[lst.options.length] = new Option('', '');
+
+                       tinymce.each(l, function(o) {
+                               lst.options[lst.options.length] = new Option(o[0], o[1]);
+                       });
+               } else
+                       dom.remove(dom.getParent(id, 'tr'));
+       },
+
+       resetImageData : function() {
+               var f = document.forms[0];
+
+               f.elements.width.value = f.elements.height.value = '';
+       },
+
+       updateImageData : function(img, st) {
+               var f = document.forms[0];
+
+               if (!st) {
+                       f.elements.width.value = img.width;
+                       f.elements.height.value = img.height;
+               }
+
+               this.preloadImg = img;
+       },
+
+       changeAppearance : function() {
+               var ed = tinyMCEPopup.editor, f = document.forms[0], img = document.getElementById('alignSampleImg');
+
+               if (img) {
+                       if (ed.getParam('inline_styles')) {
+                               ed.dom.setAttrib(img, 'style', f.style.value);
+                       } else {
+                               img.align = f.align.value;
+                               img.border = f.border.value;
+                               img.hspace = f.hspace.value;
+                               img.vspace = f.vspace.value;
+                       }
+               }
+       },
+
+       changeHeight : function() {
+               var f = document.forms[0], tp, t = this;
+
+               if (!f.constrain.checked || !t.preloadImg) {
+                       return;
+               }
+
+               if (f.width.value == "" || f.height.value == "")
+                       return;
+
+               tp = (parseInt(f.width.value) / parseInt(t.preloadImg.width)) * t.preloadImg.height;
+               f.height.value = tp.toFixed(0);
+       },
+
+       changeWidth : function() {
+               var f = document.forms[0], tp, t = this;
+
+               if (!f.constrain.checked || !t.preloadImg) {
+                       return;
+               }
+
+               if (f.width.value == "" || f.height.value == "")
+                       return;
+
+               tp = (parseInt(f.height.value) / parseInt(t.preloadImg.height)) * t.preloadImg.width;
+               f.width.value = tp.toFixed(0);
+       },
+
+       updateStyle : function(ty) {
+               var dom = tinyMCEPopup.dom, st, v, f = document.forms[0], img = dom.create('img', {style : dom.get('style').value});
+
+               if (tinyMCEPopup.editor.settings.inline_styles) {
+                       // Handle align
+                       if (ty == 'align') {
+                               dom.setStyle(img, 'float', '');
+                               dom.setStyle(img, 'vertical-align', '');
+
+                               v = getSelectValue(f, 'align');
+                               if (v) {
+                                       if (v == 'left' || v == 'right')
+                                               dom.setStyle(img, 'float', v);
+                                       else
+                                               img.style.verticalAlign = v;
+                               }
+                       }
+
+                       // Handle border
+                       if (ty == 'border') {
+                               dom.setStyle(img, 'border', '');
+
+                               v = f.border.value;
+                               if (v || v == '0') {
+                                       if (v == '0')
+                                               img.style.border = '0';
+                                       else
+                                               img.style.border = v + 'px solid black';
+                               }
+                       }
+
+                       // Handle hspace
+                       if (ty == 'hspace') {
+                               dom.setStyle(img, 'marginLeft', '');
+                               dom.setStyle(img, 'marginRight', '');
+
+                               v = f.hspace.value;
+                               if (v) {
+                                       img.style.marginLeft = v + 'px';
+                                       img.style.marginRight = v + 'px';
+                               }
+                       }
+
+                       // Handle vspace
+                       if (ty == 'vspace') {
+                               dom.setStyle(img, 'marginTop', '');
+                               dom.setStyle(img, 'marginBottom', '');
+
+                               v = f.vspace.value;
+                               if (v) {
+                                       img.style.marginTop = v + 'px';
+                                       img.style.marginBottom = v + 'px';
+                               }
+                       }
+
+                       // Merge
+                       dom.get('style').value = dom.serializeStyle(dom.parseStyle(img.style.cssText), 'img');
+               }
+       },
+
+       changeMouseMove : function() {
+       },
+
+       showPreviewImage : function(u, st) {
+               if (!u) {
+                       tinyMCEPopup.dom.setHTML('prev', '');
+                       return;
+               }
+
+               if (!st && tinyMCEPopup.getParam("advimage_update_dimensions_onchange", true))
+                       this.resetImageData();
+
+               u = tinyMCEPopup.editor.documentBaseURI.toAbsolute(u);
+
+               if (!st)
+                       tinyMCEPopup.dom.setHTML('prev', '<img id="previewImg" src="' + u + '" border="0" onload="ImageDialog.updateImageData(this);" onerror="ImageDialog.resetImageData();" />');
+               else
+                       tinyMCEPopup.dom.setHTML('prev', '<img id="previewImg" src="' + u + '" border="0" onload="ImageDialog.updateImageData(this, 1);" />');
+       }
+};
+
+ImageDialog.preInit();
+tinyMCEPopup.onInit.add(ImageDialog.init, ImageDialog);
index f493d19..ef81f78 100644 (file)
@@ -1,43 +1,43 @@
-tinyMCE.addI18n('en.advimage_dlg',{\r
-tab_general:"General",\r
-tab_appearance:"Appearance",\r
-tab_advanced:"Advanced",\r
-general:"General",\r
-title:"Title",\r
-preview:"Preview",\r
-constrain_proportions:"Constrain proportions",\r
-langdir:"Language direction",\r
-langcode:"Language code",\r
-long_desc:"Long description link",\r
-style:"Style",\r
-classes:"Classes",\r
-ltr:"Left to right",\r
-rtl:"Right to left",\r
-id:"Id",\r
-map:"Image map",\r
-swap_image:"Swap image",\r
-alt_image:"Alternative image",\r
-mouseover:"for mouse over",\r
-mouseout:"for mouse out",\r
-misc:"Miscellaneous",\r
-example_img:"Appearance preview image",\r
-missing_alt:"Are you sure you want to continue without including an Image Description? Without it the image may not be accessible to some users with disabilities, or to those using a text browser, or browsing the Web with images turned off.",\r
-dialog_title:"Insert/edit image",\r
-src:"Image URL",\r
-alt:"Image description",\r
-list:"Image list",\r
-border:"Border",\r
-dimensions:"Dimensions",\r
-vspace:"Vertical space",\r
-hspace:"Horizontal space",\r
-align:"Alignment",\r
-align_baseline:"Baseline",\r
-align_top:"Top",\r
-align_middle:"Middle",\r
-align_bottom:"Bottom",\r
-align_texttop:"Text top",\r
-align_textbottom:"Text bottom",\r
-align_left:"Left",\r
-align_right:"Right",\r
-image_list:"Image list"\r
+tinyMCE.addI18n('en.advimage_dlg',{
+tab_general:"General",
+tab_appearance:"Appearance",
+tab_advanced:"Advanced",
+general:"General",
+title:"Title",
+preview:"Preview",
+constrain_proportions:"Constrain proportions",
+langdir:"Language direction",
+langcode:"Language code",
+long_desc:"Long description link",
+style:"Style",
+classes:"Classes",
+ltr:"Left to right",
+rtl:"Right to left",
+id:"Id",
+map:"Image map",
+swap_image:"Swap image",
+alt_image:"Alternative image",
+mouseover:"for mouse over",
+mouseout:"for mouse out",
+misc:"Miscellaneous",
+example_img:"Appearance preview image",
+missing_alt:"Are you sure you want to continue without including an Image Description? Without it the image may not be accessible to some users with disabilities, or to those using a text browser, or browsing the Web with images turned off.",
+dialog_title:"Insert/edit image",
+src:"Image URL",
+alt:"Image description",
+list:"Image list",
+border:"Border",
+dimensions:"Dimensions",
+vspace:"Vertical space",
+hspace:"Horizontal space",
+align:"Alignment",
+align_baseline:"Baseline",
+align_top:"Top",
+align_middle:"Middle",
+align_bottom:"Bottom",
+align_texttop:"Text top",
+align_textbottom:"Text bottom",
+align_left:"Left",
+align_right:"Right",
+image_list:"Image list"
 });
\ No newline at end of file
index 1436431..66c6549 100644 (file)
@@ -1,8 +1,8 @@
-.mceLinkList, .mceAnchorList, #targetlist {width:280px;}\r
-.mceActionPanel {margin-top:7px;}\r
-.panel_wrapper div.current {height:320px;}\r
-#classlist, #title, #href {width:280px;}\r
-#popupurl, #popupname {width:200px;}\r
-#popupwidth, #popupheight, #popupleft, #popuptop {width:30px;vertical-align:middle;text-align:center;}\r
-#id, #style, #classes, #target, #dir, #hreflang, #lang, #charset, #type, #rel, #rev, #tabindex, #accesskey {width:200px;}\r
-#events_panel input {width:200px;}\r
+.mceLinkList, .mceAnchorList, #targetlist {width:280px;}
+.mceActionPanel {margin-top:7px;}
+.panel_wrapper div.current {height:320px;}
+#classlist, #title, #href {width:280px;}
+#popupurl, #popupname {width:200px;}
+#popupwidth, #popupheight, #popupleft, #popuptop {width:30px;vertical-align:middle;text-align:center;}
+#id, #style, #classes, #target, #dir, #hreflang, #lang, #charset, #type, #rel, #rev, #tabindex, #accesskey {width:200px;}
+#events_panel input {width:200px;}
index 14e46a7..32ea8f3 100644 (file)
@@ -1,61 +1,61 @@
-/**\r
- * editor_plugin_src.js\r
- *\r
- * Copyright 2009, Moxiecode Systems AB\r
- * Released under LGPL License.\r
- *\r
- * License: http://tinymce.moxiecode.com/license\r
- * Contributing: http://tinymce.moxiecode.com/contributing\r
- */\r
-\r
-(function() {\r
-       tinymce.create('tinymce.plugins.AdvancedLinkPlugin', {\r
-               init : function(ed, url) {\r
-                       this.editor = ed;\r
-\r
-                       // Register commands\r
-                       ed.addCommand('mceAdvLink', function() {\r
-                               var se = ed.selection;\r
-\r
-                               // No selection and not in link\r
-                               if (se.isCollapsed() && !ed.dom.getParent(se.getNode(), 'A'))\r
-                                       return;\r
-\r
-                               ed.windowManager.open({\r
-                                       file : url + '/link.htm',\r
-                                       width : 480 + parseInt(ed.getLang('advlink.delta_width', 0)),\r
-                                       height : 400 + parseInt(ed.getLang('advlink.delta_height', 0)),\r
-                                       inline : 1\r
-                               }, {\r
-                                       plugin_url : url\r
-                               });\r
-                       });\r
-\r
-                       // Register buttons\r
-                       ed.addButton('link', {\r
-                               title : 'advlink.link_desc',\r
-                               cmd : 'mceAdvLink'\r
-                       });\r
-\r
-                       ed.addShortcut('ctrl+k', 'advlink.advlink_desc', 'mceAdvLink');\r
-\r
-                       ed.onNodeChange.add(function(ed, cm, n, co) {\r
-                               cm.setDisabled('link', co && n.nodeName != 'A');\r
-                               cm.setActive('link', n.nodeName == 'A' && !n.name);\r
-                       });\r
-               },\r
-\r
-               getInfo : function() {\r
-                       return {\r
-                               longname : 'Advanced link',\r
-                               author : 'Moxiecode Systems AB',\r
-                               authorurl : 'http://tinymce.moxiecode.com',\r
-                               infourl : 'http://wiki.moxiecode.com/index.php/TinyMCE:Plugins/advlink',\r
-                               version : tinymce.majorVersion + "." + tinymce.minorVersion\r
-                       };\r
-               }\r
-       });\r
-\r
-       // Register plugin\r
-       tinymce.PluginManager.add('advlink', tinymce.plugins.AdvancedLinkPlugin);\r
+/**
+ * editor_plugin_src.js
+ *
+ * Copyright 2009, Moxiecode Systems AB
+ * Released under LGPL License.
+ *
+ * License: http://tinymce.moxiecode.com/license
+ * Contributing: http://tinymce.moxiecode.com/contributing
+ */
+
+(function() {
+       tinymce.create('tinymce.plugins.AdvancedLinkPlugin', {
+               init : function(ed, url) {
+                       this.editor = ed;
+
+                       // Register commands
+                       ed.addCommand('mceAdvLink', function() {
+                               var se = ed.selection;
+
+                               // No selection and not in link
+                               if (se.isCollapsed() && !ed.dom.getParent(se.getNode(), 'A'))
+                                       return;
+
+                               ed.windowManager.open({
+                                       file : url + '/link.htm',
+                                       width : 480 + parseInt(ed.getLang('advlink.delta_width', 0)),
+                                       height : 400 + parseInt(ed.getLang('advlink.delta_height', 0)),
+                                       inline : 1
+                               }, {
+                                       plugin_url : url
+                               });
+                       });
+
+                       // Register buttons
+                       ed.addButton('link', {
+                               title : 'advlink.link_desc',
+                               cmd : 'mceAdvLink'
+                       });
+
+                       ed.addShortcut('ctrl+k', 'advlink.advlink_desc', 'mceAdvLink');
+
+                       ed.onNodeChange.add(function(ed, cm, n, co) {
+                               cm.setDisabled('link', co && n.nodeName != 'A');
+                               cm.setActive('link', n.nodeName == 'A' && !n.name);
+                       });
+               },
+
+               getInfo : function() {
+                       return {
+                               longname : 'Advanced link',
+                               author : 'Moxiecode Systems AB',
+                               authorurl : 'http://tinymce.moxiecode.com',
+                               infourl : 'http://wiki.moxiecode.com/index.php/TinyMCE:Plugins/advlink',
+                               version : tinymce.majorVersion + "." + tinymce.minorVersion
+                       };
+               }
+       });
+
+       // Register plugin
+       tinymce.PluginManager.add('advlink', tinymce.plugins.AdvancedLinkPlugin);
 })();
\ No newline at end of file
index b78e82f..6fa37e8 100644 (file)
-/* Functions for the advlink plugin popup */\r
-\r
-tinyMCEPopup.requireLangPack();\r
-\r
-var templates = {\r
-       "window.open" : "window.open('${url}','${target}','${options}')"\r
-};\r
-\r
-function preinit() {\r
-       var url;\r
-\r
-       if (url = tinyMCEPopup.getParam("external_link_list_url"))\r
-               document.write('<script language="javascript" type="text/javascript" src="' + tinyMCEPopup.editor.documentBaseURI.toAbsolute(url) + '"></script>');\r
-}\r
-\r
-function changeClass() {\r
-       var f = document.forms[0];\r
-\r
-       f.classes.value = getSelectValue(f, 'classlist');\r
-}\r
-\r
-function init() {\r
-       tinyMCEPopup.resizeToInnerSize();\r
-\r
-       var formObj = document.forms[0];\r
-       var inst = tinyMCEPopup.editor;\r
-       var elm = inst.selection.getNode();\r
-       var action = "insert";\r
-       var html;\r
-\r
-       document.getElementById('hrefbrowsercontainer').innerHTML = getBrowserHTML('hrefbrowser','href','file','advlink');\r
-       document.getElementById('popupurlbrowsercontainer').innerHTML = getBrowserHTML('popupurlbrowser','popupurl','file','advlink');\r
-       document.getElementById('linklisthrefcontainer').innerHTML = getLinkListHTML('linklisthref','href');\r
-       document.getElementById('anchorlistcontainer').innerHTML = getAnchorListHTML('anchorlist','href');\r
-       document.getElementById('targetlistcontainer').innerHTML = getTargetListHTML('targetlist','target');\r
-\r
-       // Link list\r
-       html = getLinkListHTML('linklisthref','href');\r
-       if (html == "")\r
-               document.getElementById("linklisthrefrow").style.display = 'none';\r
-       else\r
-               document.getElementById("linklisthrefcontainer").innerHTML = html;\r
-\r
-       // Resize some elements\r
-       if (isVisible('hrefbrowser'))\r
-               document.getElementById('href').style.width = '260px';\r
-\r
-       if (isVisible('popupurlbrowser'))\r
-               document.getElementById('popupurl').style.width = '180px';\r
-\r
-       elm = inst.dom.getParent(elm, "A");\r
-       if (elm != null && elm.nodeName == "A")\r
-               action = "update";\r
-\r
-       formObj.insert.value = tinyMCEPopup.getLang(action, 'Insert', true); \r
-\r
-       setPopupControlsDisabled(true);\r
-\r
-       if (action == "update") {\r
-               var href = inst.dom.getAttrib(elm, 'href');\r
-               var onclick = inst.dom.getAttrib(elm, 'onclick');\r
-\r
-               // Setup form data\r
-               setFormValue('href', href);\r
-               setFormValue('title', inst.dom.getAttrib(elm, 'title'));\r
-               setFormValue('id', inst.dom.getAttrib(elm, 'id'));\r
-               setFormValue('style', inst.dom.getAttrib(elm, "style"));\r
-               setFormValue('rel', inst.dom.getAttrib(elm, 'rel'));\r
-               setFormValue('rev', inst.dom.getAttrib(elm, 'rev'));\r
-               setFormValue('charset', inst.dom.getAttrib(elm, 'charset'));\r
-               setFormValue('hreflang', inst.dom.getAttrib(elm, 'hreflang'));\r
-               setFormValue('dir', inst.dom.getAttrib(elm, 'dir'));\r
-               setFormValue('lang', inst.dom.getAttrib(elm, 'lang'));\r
-               setFormValue('tabindex', inst.dom.getAttrib(elm, 'tabindex', typeof(elm.tabindex) != "undefined" ? elm.tabindex : ""));\r
-               setFormValue('accesskey', inst.dom.getAttrib(elm, 'accesskey', typeof(elm.accesskey) != "undefined" ? elm.accesskey : ""));\r
-               setFormValue('type', inst.dom.getAttrib(elm, 'type'));\r
-               setFormValue('onfocus', inst.dom.getAttrib(elm, 'onfocus'));\r
-               setFormValue('onblur', inst.dom.getAttrib(elm, 'onblur'));\r
-               setFormValue('onclick', onclick);\r
-               setFormValue('ondblclick', inst.dom.getAttrib(elm, 'ondblclick'));\r
-               setFormValue('onmousedown', inst.dom.getAttrib(elm, 'onmousedown'));\r
-               setFormValue('onmouseup', inst.dom.getAttrib(elm, 'onmouseup'));\r
-               setFormValue('onmouseover', inst.dom.getAttrib(elm, 'onmouseover'));\r
-               setFormValue('onmousemove', inst.dom.getAttrib(elm, 'onmousemove'));\r
-               setFormValue('onmouseout', inst.dom.getAttrib(elm, 'onmouseout'));\r
-               setFormValue('onkeypress', inst.dom.getAttrib(elm, 'onkeypress'));\r
-               setFormValue('onkeydown', inst.dom.getAttrib(elm, 'onkeydown'));\r
-               setFormValue('onkeyup', inst.dom.getAttrib(elm, 'onkeyup'));\r
-               setFormValue('target', inst.dom.getAttrib(elm, 'target'));\r
-               setFormValue('classes', inst.dom.getAttrib(elm, 'class'));\r
-\r
-               // Parse onclick data\r
-               if (onclick != null && onclick.indexOf('window.open') != -1)\r
-                       parseWindowOpen(onclick);\r
-               else\r
-                       parseFunction(onclick);\r
-\r
-               // Select by the values\r
-               selectByValue(formObj, 'dir', inst.dom.getAttrib(elm, 'dir'));\r
-               selectByValue(formObj, 'rel', inst.dom.getAttrib(elm, 'rel'));\r
-               selectByValue(formObj, 'rev', inst.dom.getAttrib(elm, 'rev'));\r
-               selectByValue(formObj, 'linklisthref', href);\r
-\r
-               if (href.charAt(0) == '#')\r
-                       selectByValue(formObj, 'anchorlist', href);\r
-\r
-               addClassesToList('classlist', 'advlink_styles');\r
-\r
-               selectByValue(formObj, 'classlist', inst.dom.getAttrib(elm, 'class'), true);\r
-               selectByValue(formObj, 'targetlist', inst.dom.getAttrib(elm, 'target'), true);\r
-       } else\r
-               addClassesToList('classlist', 'advlink_styles');\r
-}\r
-\r
-function checkPrefix(n) {\r
-       if (n.value && Validator.isEmail(n) && !/^\s*mailto:/i.test(n.value) && confirm(tinyMCEPopup.getLang('advlink_dlg.is_email')))\r
-               n.value = 'mailto:' + n.value;\r
-\r
-       if (/^\s*www\./i.test(n.value) && confirm(tinyMCEPopup.getLang('advlink_dlg.is_external')))\r
-               n.value = 'http://' + n.value;\r
-}\r
-\r
-function setFormValue(name, value) {\r
-       document.forms[0].elements[name].value = value;\r
-}\r
-\r
-function parseWindowOpen(onclick) {\r
-       var formObj = document.forms[0];\r
-\r
-       // Preprocess center code\r
-       if (onclick.indexOf('return false;') != -1) {\r
-               formObj.popupreturn.checked = true;\r
-               onclick = onclick.replace('return false;', '');\r
-       } else\r
-               formObj.popupreturn.checked = false;\r
-\r
-       var onClickData = parseLink(onclick);\r
-\r
-       if (onClickData != null) {\r
-               formObj.ispopup.checked = true;\r
-               setPopupControlsDisabled(false);\r
-\r
-               var onClickWindowOptions = parseOptions(onClickData['options']);\r
-               var url = onClickData['url'];\r
-\r
-               formObj.popupname.value = onClickData['target'];\r
-               formObj.popupurl.value = url;\r
-               formObj.popupwidth.value = getOption(onClickWindowOptions, 'width');\r
-               formObj.popupheight.value = getOption(onClickWindowOptions, 'height');\r
-\r
-               formObj.popupleft.value = getOption(onClickWindowOptions, 'left');\r
-               formObj.popuptop.value = getOption(onClickWindowOptions, 'top');\r
-\r
-               if (formObj.popupleft.value.indexOf('screen') != -1)\r
-                       formObj.popupleft.value = "c";\r
-\r
-               if (formObj.popuptop.value.indexOf('screen') != -1)\r
-                       formObj.popuptop.value = "c";\r
-\r
-               formObj.popuplocation.checked = getOption(onClickWindowOptions, 'location') == "yes";\r
-               formObj.popupscrollbars.checked = getOption(onClickWindowOptions, 'scrollbars') == "yes";\r
-               formObj.popupmenubar.checked = getOption(onClickWindowOptions, 'menubar') == "yes";\r
-               formObj.popupresizable.checked = getOption(onClickWindowOptions, 'resizable') == "yes";\r
-               formObj.popuptoolbar.checked = getOption(onClickWindowOptions, 'toolbar') == "yes";\r
-               formObj.popupstatus.checked = getOption(onClickWindowOptions, 'status') == "yes";\r
-               formObj.popupdependent.checked = getOption(onClickWindowOptions, 'dependent') == "yes";\r
-\r
-               buildOnClick();\r
-       }\r
-}\r
-\r
-function parseFunction(onclick) {\r
-       var formObj = document.forms[0];\r
-       var onClickData = parseLink(onclick);\r
-\r
-       // TODO: Add stuff here\r
-}\r
-\r
-function getOption(opts, name) {\r
-       return typeof(opts[name]) == "undefined" ? "" : opts[name];\r
-}\r
-\r
-function setPopupControlsDisabled(state) {\r
-       var formObj = document.forms[0];\r
-\r
-       formObj.popupname.disabled = state;\r
-       formObj.popupurl.disabled = state;\r
-       formObj.popupwidth.disabled = state;\r
-       formObj.popupheight.disabled = state;\r
-       formObj.popupleft.disabled = state;\r
-       formObj.popuptop.disabled = state;\r
-       formObj.popuplocation.disabled = state;\r
-       formObj.popupscrollbars.disabled = state;\r
-       formObj.popupmenubar.disabled = state;\r
-       formObj.popupresizable.disabled = state;\r
-       formObj.popuptoolbar.disabled = state;\r
-       formObj.popupstatus.disabled = state;\r
-       formObj.popupreturn.disabled = state;\r
-       formObj.popupdependent.disabled = state;\r
-\r
-       setBrowserDisabled('popupurlbrowser', state);\r
-}\r
-\r
-function parseLink(link) {\r
-       link = link.replace(new RegExp('&#39;', 'g'), "'");\r
-\r
-       var fnName = link.replace(new RegExp("\\s*([A-Za-z0-9\.]*)\\s*\\(.*", "gi"), "$1");\r
-\r
-       // Is function name a template function\r
-       var template = templates[fnName];\r
-       if (template) {\r
-               // Build regexp\r
-               var variableNames = template.match(new RegExp("'?\\$\\{[A-Za-z0-9\.]*\\}'?", "gi"));\r
-               var regExp = "\\s*[A-Za-z0-9\.]*\\s*\\(";\r
-               var replaceStr = "";\r
-               for (var i=0; i<variableNames.length; i++) {\r
-                       // Is string value\r
-                       if (variableNames[i].indexOf("'${") != -1)\r
-                               regExp += "'(.*)'";\r
-                       else // Number value\r
-                               regExp += "([0-9]*)";\r
-\r
-                       replaceStr += "$" + (i+1);\r
-\r
-                       // Cleanup variable name\r
-                       variableNames[i] = variableNames[i].replace(new RegExp("[^A-Za-z0-9]", "gi"), "");\r
-\r
-                       if (i != variableNames.length-1) {\r
-                               regExp += "\\s*,\\s*";\r
-                               replaceStr += "<delim>";\r
-                       } else\r
-                               regExp += ".*";\r
-               }\r
-\r
-               regExp += "\\);?";\r
-\r
-               // Build variable array\r
-               var variables = [];\r
-               variables["_function"] = fnName;\r
-               var variableValues = link.replace(new RegExp(regExp, "gi"), replaceStr).split('<delim>');\r
-               for (var i=0; i<variableNames.length; i++)\r
-                       variables[variableNames[i]] = variableValues[i];\r
-\r
-               return variables;\r
-       }\r
-\r
-       return null;\r
-}\r
-\r
-function parseOptions(opts) {\r
-       if (opts == null || opts == "")\r
-               return [];\r
-\r
-       // Cleanup the options\r
-       opts = opts.toLowerCase();\r
-       opts = opts.replace(/;/g, ",");\r
-       opts = opts.replace(/[^0-9a-z=,]/g, "");\r
-\r
-       var optionChunks = opts.split(',');\r
-       var options = [];\r
-\r
-       for (var i=0; i<optionChunks.length; i++) {\r
-               var parts = optionChunks[i].split('=');\r
-\r
-               if (parts.length == 2)\r
-                       options[parts[0]] = parts[1];\r
-       }\r
-\r
-       return options;\r
-}\r
-\r
-function buildOnClick() {\r
-       var formObj = document.forms[0];\r
-\r
-       if (!formObj.ispopup.checked) {\r
-               formObj.onclick.value = "";\r
-               return;\r
-       }\r
-\r
-       var onclick = "window.open('";\r
-       var url = formObj.popupurl.value;\r
-\r
-       onclick += url + "','";\r
-       onclick += formObj.popupname.value + "','";\r
-\r
-       if (formObj.popuplocation.checked)\r
-               onclick += "location=yes,";\r
-\r
-       if (formObj.popupscrollbars.checked)\r
-               onclick += "scrollbars=yes,";\r
-\r
-       if (formObj.popupmenubar.checked)\r
-               onclick += "menubar=yes,";\r
-\r
-       if (formObj.popupresizable.checked)\r
-               onclick += "resizable=yes,";\r
-\r
-       if (formObj.popuptoolbar.checked)\r
-               onclick += "toolbar=yes,";\r
-\r
-       if (formObj.popupstatus.checked)\r
-               onclick += "status=yes,";\r
-\r
-       if (formObj.popupdependent.checked)\r
-               onclick += "dependent=yes,";\r
-\r
-       if (formObj.popupwidth.value != "")\r
-               onclick += "width=" + formObj.popupwidth.value + ",";\r
-\r
-       if (formObj.popupheight.value != "")\r
-               onclick += "height=" + formObj.popupheight.value + ",";\r
-\r
-       if (formObj.popupleft.value != "") {\r
-               if (formObj.popupleft.value != "c")\r
-                       onclick += "left=" + formObj.popupleft.value + ",";\r
-               else\r
-                       onclick += "left='+(screen.availWidth/2-" + (formObj.popupwidth.value/2) + ")+',";\r
-       }\r
-\r
-       if (formObj.popuptop.value != "") {\r
-               if (formObj.popuptop.value != "c")\r
-                       onclick += "top=" + formObj.popuptop.value + ",";\r
-               else\r
-                       onclick += "top='+(screen.availHeight/2-" + (formObj.popupheight.value/2) + ")+',";\r
-       }\r
-\r
-       if (onclick.charAt(onclick.length-1) == ',')\r
-               onclick = onclick.substring(0, onclick.length-1);\r
-\r
-       onclick += "');";\r
-\r
-       if (formObj.popupreturn.checked)\r
-               onclick += "return false;";\r
-\r
-       // tinyMCE.debug(onclick);\r
-\r
-       formObj.onclick.value = onclick;\r
-\r
-       if (formObj.href.value == "")\r
-               formObj.href.value = url;\r
-}\r
-\r
-function setAttrib(elm, attrib, value) {\r
-       var formObj = document.forms[0];\r
-       var valueElm = formObj.elements[attrib.toLowerCase()];\r
-       var dom = tinyMCEPopup.editor.dom;\r
-\r
-       if (typeof(value) == "undefined" || value == null) {\r
-               value = "";\r
-\r
-               if (valueElm)\r
-                       value = valueElm.value;\r
-       }\r
-\r
-       // Clean up the style\r
-       if (attrib == 'style')\r
-               value = dom.serializeStyle(dom.parseStyle(value), 'a');\r
-\r
-       dom.setAttrib(elm, attrib, value);\r
-}\r
-\r
-function getAnchorListHTML(id, target) {\r
-       var inst = tinyMCEPopup.editor;\r
-       var nodes = inst.dom.select('a.mceItemAnchor,img.mceItemAnchor'), name, i;\r
-       var html = "";\r
-\r
-       html += '<select id="' + id + '" name="' + id + '" class="mceAnchorList" o2nfocus="tinyMCE.addSelectAccessibility(event, this, window);" onchange="this.form.' + target + '.value=';\r
-       html += 'this.options[this.selectedIndex].value;">';\r
-       html += '<option value="">---</option>';\r
-\r
-       for (i=0; i<nodes.length; i++) {\r
-               if ((name = inst.dom.getAttrib(nodes[i], "name")) != "")\r
-                       html += '<option value="#' + name + '">' + name + '</option>';\r
-       }\r
-\r
-       html += '</select>';\r
-\r
-       return html;\r
-}\r
-\r
-function insertAction() {\r
-       var inst = tinyMCEPopup.editor;\r
-       var elm, elementArray, i;\r
-\r
-       elm = inst.selection.getNode();\r
-       checkPrefix(document.forms[0].href);\r
-\r
-       elm = inst.dom.getParent(elm, "A");\r
-\r
-       // Remove element if there is no href\r
-       if (!document.forms[0].href.value) {\r
-               tinyMCEPopup.execCommand("mceBeginUndoLevel");\r
-               i = inst.selection.getBookmark();\r
-               inst.dom.remove(elm, 1);\r
-               inst.selection.moveToBookmark(i);\r
-               tinyMCEPopup.execCommand("mceEndUndoLevel");\r
-               tinyMCEPopup.close();\r
-               return;\r
-       }\r
-\r
-       tinyMCEPopup.execCommand("mceBeginUndoLevel");\r
-\r
-       // Create new anchor elements\r
-       if (elm == null) {\r
-               inst.getDoc().execCommand("unlink", false, null);\r
-               tinyMCEPopup.execCommand("CreateLink", false, "#mce_temp_url#", {skip_undo : 1});\r
-\r
-               elementArray = tinymce.grep(inst.dom.select("a"), function(n) {return inst.dom.getAttrib(n, 'href') == '#mce_temp_url#';});\r
-               for (i=0; i<elementArray.length; i++)\r
-                       setAllAttribs(elm = elementArray[i]);\r
-       } else\r
-               setAllAttribs(elm);\r
-\r
-       // Don't move caret if selection was image\r
-       if (elm.childNodes.length != 1 || elm.firstChild.nodeName != 'IMG') {\r
-               inst.focus();\r
-               inst.selection.select(elm);\r
-               inst.selection.collapse(0);\r
-               tinyMCEPopup.storeSelection();\r
-       }\r
-\r
-       tinyMCEPopup.execCommand("mceEndUndoLevel");\r
-       tinyMCEPopup.close();\r
-}\r
-\r
-function setAllAttribs(elm) {\r
-       var formObj = document.forms[0];\r
-       var href = formObj.href.value;\r
-       var target = getSelectValue(formObj, 'targetlist');\r
-\r
-       setAttrib(elm, 'href', href);\r
-       setAttrib(elm, 'title');\r
-       setAttrib(elm, 'target', target == '_self' ? '' : target);\r
-       setAttrib(elm, 'id');\r
-       setAttrib(elm, 'style');\r
-       setAttrib(elm, 'class', getSelectValue(formObj, 'classlist'));\r
-       setAttrib(elm, 'rel');\r
-       setAttrib(elm, 'rev');\r
-       setAttrib(elm, 'charset');\r
-       setAttrib(elm, 'hreflang');\r
-       setAttrib(elm, 'dir');\r
-       setAttrib(elm, 'lang');\r
-       setAttrib(elm, 'tabindex');\r
-       setAttrib(elm, 'accesskey');\r
-       setAttrib(elm, 'type');\r
-       setAttrib(elm, 'onfocus');\r
-       setAttrib(elm, 'onblur');\r
-       setAttrib(elm, 'onclick');\r
-       setAttrib(elm, 'ondblclick');\r
-       setAttrib(elm, 'onmousedown');\r
-       setAttrib(elm, 'onmouseup');\r
-       setAttrib(elm, 'onmouseover');\r
-       setAttrib(elm, 'onmousemove');\r
-       setAttrib(elm, 'onmouseout');\r
-       setAttrib(elm, 'onkeypress');\r
-       setAttrib(elm, 'onkeydown');\r
-       setAttrib(elm, 'onkeyup');\r
-\r
-       // Refresh in old MSIE\r
-       if (tinyMCE.isMSIE5)\r
-               elm.outerHTML = elm.outerHTML;\r
-}\r
-\r
-function getSelectValue(form_obj, field_name) {\r
-       var elm = form_obj.elements[field_name];\r
-\r
-       if (!elm || elm.options == null || elm.selectedIndex == -1)\r
-               return "";\r
-\r
-       return elm.options[elm.selectedIndex].value;\r
-}\r
-\r
-function getLinkListHTML(elm_id, target_form_element, onchange_func) {\r
-       if (typeof(tinyMCELinkList) == "undefined" || tinyMCELinkList.length == 0)\r
-               return "";\r
-\r
-       var html = "";\r
-\r
-       html += '<select id="' + elm_id + '" name="' + elm_id + '"';\r
-       html += ' class="mceLinkList" onfoc2us="tinyMCE.addSelectAccessibility(event, this, window);" onchange="this.form.' + target_form_element + '.value=';\r
-       html += 'this.options[this.selectedIndex].value;';\r
-\r
-       if (typeof(onchange_func) != "undefined")\r
-               html += onchange_func + '(\'' + target_form_element + '\',this.options[this.selectedIndex].text,this.options[this.selectedIndex].value);';\r
-\r
-       html += '"><option value="">---</option>';\r
-\r
-       for (var i=0; i<tinyMCELinkList.length; i++)\r
-               html += '<option value="' + tinyMCELinkList[i][1] + '">' + tinyMCELinkList[i][0] + '</option>';\r
-\r
-       html += '</select>';\r
-\r
-       return html;\r
-\r
-       // tinyMCE.debug('-- image list start --', html, '-- image list end --');\r
-}\r
-\r
-function getTargetListHTML(elm_id, target_form_element) {\r
-       var targets = tinyMCEPopup.getParam('theme_advanced_link_targets', '').split(';');\r
-       var html = '';\r
-\r
-       html += '<select id="' + elm_id + '" name="' + elm_id + '" onf2ocus="tinyMCE.addSelectAccessibility(event, this, window);" onchange="this.form.' + target_form_element + '.value=';\r
-       html += 'this.options[this.selectedIndex].value;">';\r
-       html += '<option value="_self">' + tinyMCEPopup.getLang('advlink_dlg.target_same') + '</option>';\r
-       html += '<option value="_blank">' + tinyMCEPopup.getLang('advlink_dlg.target_blank') + ' (_blank)</option>';\r
-       html += '<option value="_parent">' + tinyMCEPopup.getLang('advlink_dlg.target_parent') + ' (_parent)</option>';\r
-       html += '<option value="_top">' + tinyMCEPopup.getLang('advlink_dlg.target_top') + ' (_top)</option>';\r
-\r
-       for (var i=0; i<targets.length; i++) {\r
-               var key, value;\r
-\r
-               if (targets[i] == "")\r
-                       continue;\r
-\r
-               key = targets[i].split('=')[0];\r
-               value = targets[i].split('=')[1];\r
-\r
-               html += '<option value="' + key + '">' + value + ' (' + key + ')</option>';\r
-       }\r
-\r
-       html += '</select>';\r
-\r
-       return html;\r
-}\r
-\r
-// While loading\r
-preinit();\r
-tinyMCEPopup.onInit.add(init);\r
+/* Functions for the advlink plugin popup */
+
+tinyMCEPopup.requireLangPack();
+
+var templates = {
+       "window.open" : "window.open('${url}','${target}','${options}')"
+};
+
+function preinit() {
+       var url;
+
+       if (url = tinyMCEPopup.getParam("external_link_list_url"))
+               document.write('<script language="javascript" type="text/javascript" src="' + tinyMCEPopup.editor.documentBaseURI.toAbsolute(url) + '"></script>');
+}
+
+function changeClass() {
+       var f = document.forms[0];
+
+       f.classes.value = getSelectValue(f, 'classlist');
+}
+
+function init() {
+       tinyMCEPopup.resizeToInnerSize();
+
+       var formObj = document.forms[0];
+       var inst = tinyMCEPopup.editor;
+       var elm = inst.selection.getNode();
+       var action = "insert";
+       var html;
+
+       document.getElementById('hrefbrowsercontainer').innerHTML = getBrowserHTML('hrefbrowser','href','file','advlink');
+       document.getElementById('popupurlbrowsercontainer').innerHTML = getBrowserHTML('popupurlbrowser','popupurl','file','advlink');
+       document.getElementById('linklisthrefcontainer').innerHTML = getLinkListHTML('linklisthref','href');
+       document.getElementById('anchorlistcontainer').innerHTML = getAnchorListHTML('anchorlist','href');
+       document.getElementById('targetlistcontainer').innerHTML = getTargetListHTML('targetlist','target');
+
+       // Link list
+       html = getLinkListHTML('linklisthref','href');
+       if (html == "")
+               document.getElementById("linklisthrefrow").style.display = 'none';
+       else
+               document.getElementById("linklisthrefcontainer").innerHTML = html;
+
+       // Resize some elements
+       if (isVisible('hrefbrowser'))
+               document.getElementById('href').style.width = '260px';
+
+       if (isVisible('popupurlbrowser'))
+               document.getElementById('popupurl').style.width = '180px';
+
+       elm = inst.dom.getParent(elm, "A");
+       if (elm != null && elm.nodeName == "A")
+               action = "update";
+
+       formObj.insert.value = tinyMCEPopup.getLang(action, 'Insert', true); 
+
+       setPopupControlsDisabled(true);
+
+       if (action == "update") {
+               var href = inst.dom.getAttrib(elm, 'href');
+               var onclick = inst.dom.getAttrib(elm, 'onclick');
+
+               // Setup form data
+               setFormValue('href', href);
+               setFormValue('title', inst.dom.getAttrib(elm, 'title'));
+               setFormValue('id', inst.dom.getAttrib(elm, 'id'));
+               setFormValue('style', inst.dom.getAttrib(elm, "style"));
+               setFormValue('rel', inst.dom.getAttrib(elm, 'rel'));
+               setFormValue('rev', inst.dom.getAttrib(elm, 'rev'));
+               setFormValue('charset', inst.dom.getAttrib(elm, 'charset'));
+               setFormValue('hreflang', inst.dom.getAttrib(elm, 'hreflang'));
+               setFormValue('dir', inst.dom.getAttrib(elm, 'dir'));
+               setFormValue('lang', inst.dom.getAttrib(elm, 'lang'));
+               setFormValue('tabindex', inst.dom.getAttrib(elm, 'tabindex', typeof(elm.tabindex) != "undefined" ? elm.tabindex : ""));
+               setFormValue('accesskey', inst.dom.getAttrib(elm, 'accesskey', typeof(elm.accesskey) != "undefined" ? elm.accesskey : ""));
+               setFormValue('type', inst.dom.getAttrib(elm, 'type'));
+               setFormValue('onfocus', inst.dom.getAttrib(elm, 'onfocus'));
+               setFormValue('onblur', inst.dom.getAttrib(elm, 'onblur'));
+               setFormValue('onclick', onclick);
+               setFormValue('ondblclick', inst.dom.getAttrib(elm, 'ondblclick'));
+               setFormValue('onmousedown', inst.dom.getAttrib(elm, 'onmousedown'));
+               setFormValue('onmouseup', inst.dom.getAttrib(elm, 'onmouseup'));
+               setFormValue('onmouseover', inst.dom.getAttrib(elm, 'onmouseover'));
+               setFormValue('onmousemove', inst.dom.getAttrib(elm, 'onmousemove'));
+               setFormValue('onmouseout', inst.dom.getAttrib(elm, 'onmouseout'));
+               setFormValue('onkeypress', inst.dom.getAttrib(elm, 'onkeypress'));
+               setFormValue('onkeydown', inst.dom.getAttrib(elm, 'onkeydown'));
+               setFormValue('onkeyup', inst.dom.getAttrib(elm, 'onkeyup'));
+               setFormValue('target', inst.dom.getAttrib(elm, 'target'));
+               setFormValue('classes', inst.dom.getAttrib(elm, 'class'));
+
+               // Parse onclick data
+               if (onclick != null && onclick.indexOf('window.open') != -1)
+                       parseWindowOpen(onclick);
+               else
+                       parseFunction(onclick);
+
+               // Select by the values
+               selectByValue(formObj, 'dir', inst.dom.getAttrib(elm, 'dir'));
+               selectByValue(formObj, 'rel', inst.dom.getAttrib(elm, 'rel'));
+               selectByValue(formObj, 'rev', inst.dom.getAttrib(elm, 'rev'));
+               selectByValue(formObj, 'linklisthref', href);
+
+               if (href.charAt(0) == '#')
+                       selectByValue(formObj, 'anchorlist', href);
+
+               addClassesToList('classlist', 'advlink_styles');
+
+               selectByValue(formObj, 'classlist', inst.dom.getAttrib(elm, 'class'), true);
+               selectByValue(formObj, 'targetlist', inst.dom.getAttrib(elm, 'target'), true);
+       } else
+               addClassesToList('classlist', 'advlink_styles');
+}
+
+function checkPrefix(n) {
+       if (n.value && Validator.isEmail(n) && !/^\s*mailto:/i.test(n.value) && confirm(tinyMCEPopup.getLang('advlink_dlg.is_email')))
+               n.value = 'mailto:' + n.value;
+
+       if (/^\s*www\./i.test(n.value) && confirm(tinyMCEPopup.getLang('advlink_dlg.is_external')))
+               n.value = 'http://' + n.value;
+}
+
+function setFormValue(name, value) {
+       document.forms[0].elements[name].value = value;
+}
+
+function parseWindowOpen(onclick) {
+       var formObj = document.forms[0];
+
+       // Preprocess center code
+       if (onclick.indexOf('return false;') != -1) {
+               formObj.popupreturn.checked = true;
+               onclick = onclick.replace('return false;', '');
+       } else
+               formObj.popupreturn.checked = false;
+
+       var onClickData = parseLink(onclick);
+
+       if (onClickData != null) {
+               formObj.ispopup.checked = true;
+               setPopupControlsDisabled(false);
+
+               var onClickWindowOptions = parseOptions(onClickData['options']);
+               var url = onClickData['url'];
+
+               formObj.popupname.value = onClickData['target'];
+               formObj.popupurl.value = url;
+               formObj.popupwidth.value = getOption(onClickWindowOptions, 'width');
+               formObj.popupheight.value = getOption(onClickWindowOptions, 'height');
+
+               formObj.popupleft.value = getOption(onClickWindowOptions, 'left');
+               formObj.popuptop.value = getOption(onClickWindowOptions, 'top');
+
+               if (formObj.popupleft.value.indexOf('screen') != -1)
+                       formObj.popupleft.value = "c";
+
+               if (formObj.popuptop.value.indexOf('screen') != -1)
+                       formObj.popuptop.value = "c";
+
+               formObj.popuplocation.checked = getOption(onClickWindowOptions, 'location') == "yes";
+               formObj.popupscrollbars.checked = getOption(onClickWindowOptions, 'scrollbars') == "yes";
+               formObj.popupmenubar.checked = getOption(onClickWindowOptions, 'menubar') == "yes";
+               formObj.popupresizable.checked = getOption(onClickWindowOptions, 'resizable') == "yes";
+               formObj.popuptoolbar.checked = getOption(onClickWindowOptions, 'toolbar') == "yes";
+               formObj.popupstatus.checked = getOption(onClickWindowOptions, 'status') == "yes";
+               formObj.popupdependent.checked = getOption(onClickWindowOptions, 'dependent') == "yes";
+
+               buildOnClick();
+       }
+}
+
+function parseFunction(onclick) {
+       var formObj = document.forms[0];
+       var onClickData = parseLink(onclick);
+
+       // TODO: Add stuff here
+}
+
+function getOption(opts, name) {
+       return typeof(opts[name]) == "undefined" ? "" : opts[name];
+}
+
+function setPopupControlsDisabled(state) {
+       var formObj = document.forms[0];
+
+       formObj.popupname.disabled = state;
+       formObj.popupurl.disabled = state;
+       formObj.popupwidth.disabled = state;
+       formObj.popupheight.disabled = state;
+       formObj.popupleft.disabled = state;
+       formObj.popuptop.disabled = state;
+       formObj.popuplocation.disabled = state;
+       formObj.popupscrollbars.disabled = state;
+       formObj.popupmenubar.disabled = state;
+       formObj.popupresizable.disabled = state;
+       formObj.popuptoolbar.disabled = state;
+       formObj.popupstatus.disabled = state;
+       formObj.popupreturn.disabled = state;
+       formObj.popupdependent.disabled = state;
+
+       setBrowserDisabled('popupurlbrowser', state);
+}
+
+function parseLink(link) {
+       link = link.replace(new RegExp('&#39;', 'g'), "'");
+
+       var fnName = link.replace(new RegExp("\\s*([A-Za-z0-9\.]*)\\s*\\(.*", "gi"), "$1");
+
+       // Is function name a template function
+       var template = templates[fnName];
+       if (template) {
+               // Build regexp
+               var variableNames = template.match(new RegExp("'?\\$\\{[A-Za-z0-9\.]*\\}'?", "gi"));
+               var regExp = "\\s*[A-Za-z0-9\.]*\\s*\\(";
+               var replaceStr = "";
+               for (var i=0; i<variableNames.length; i++) {
+                       // Is string value
+                       if (variableNames[i].indexOf("'${") != -1)
+                               regExp += "'(.*)'";
+                       else // Number value
+                               regExp += "([0-9]*)";
+
+                       replaceStr += "$" + (i+1);
+
+                       // Cleanup variable name
+                       variableNames[i] = variableNames[i].replace(new RegExp("[^A-Za-z0-9]", "gi"), "");
+
+                       if (i != variableNames.length-1) {
+                               regExp += "\\s*,\\s*";
+                               replaceStr += "<delim>";
+                       } else
+                               regExp += ".*";
+               }
+
+               regExp += "\\);?";
+
+               // Build variable array
+               var variables = [];
+               variables["_function"] = fnName;
+               var variableValues = link.replace(new RegExp(regExp, "gi"), replaceStr).split('<delim>');
+               for (var i=0; i<variableNames.length; i++)
+                       variables[variableNames[i]] = variableValues[i];
+
+               return variables;
+       }
+
+       return null;
+}
+
+function parseOptions(opts) {
+       if (opts == null || opts == "")
+               return [];
+
+       // Cleanup the options
+       opts = opts.toLowerCase();
+       opts = opts.replace(/;/g, ",");
+       opts = opts.replace(/[^0-9a-z=,]/g, "");
+
+       var optionChunks = opts.split(',');
+       var options = [];
+
+       for (var i=0; i<optionChunks.length; i++) {
+               var parts = optionChunks[i].split('=');
+
+               if (parts.length == 2)
+                       options[parts[0]] = parts[1];
+       }
+
+       return options;
+}
+
+function buildOnClick() {
+       var formObj = document.forms[0];
+
+       if (!formObj.ispopup.checked) {
+               formObj.onclick.value = "";
+               return;
+       }
+
+       var onclick = "window.open('";
+       var url = formObj.popupurl.value;
+
+       onclick += url + "','";
+       onclick += formObj.popupname.value + "','";
+
+       if (formObj.popuplocation.checked)
+               onclick += "location=yes,";
+
+       if (formObj.popupscrollbars.checked)
+               onclick += "scrollbars=yes,";
+
+       if (formObj.popupmenubar.checked)
+               onclick += "menubar=yes,";
+
+       if (formObj.popupresizable.checked)
+               onclick += "resizable=yes,";
+
+       if (formObj.popuptoolbar.checked)
+               onclick += "toolbar=yes,";
+
+       if (formObj.popupstatus.checked)
+               onclick += "status=yes,";
+
+       if (formObj.popupdependent.checked)
+               onclick += "dependent=yes,";
+
+       if (formObj.popupwidth.value != "")
+               onclick += "width=" + formObj.popupwidth.value + ",";
+
+       if (formObj.popupheight.value != "")
+               onclick += "height=" + formObj.popupheight.value + ",";
+
+       if (formObj.popupleft.value != "") {
+               if (formObj.popupleft.value != "c")
+                       onclick += "left=" + formObj.popupleft.value + ",";
+               else
+                       onclick += "left='+(screen.availWidth/2-" + (formObj.popupwidth.value/2) + ")+',";
+       }
+
+       if (formObj.popuptop.value != "") {
+               if (formObj.popuptop.value != "c")
+                       onclick += "top=" + formObj.popuptop.value + ",";
+               else
+                       onclick += "top='+(screen.availHeight/2-" + (formObj.popupheight.value/2) + ")+',";
+       }
+
+       if (onclick.charAt(onclick.length-1) == ',')
+               onclick = onclick.substring(0, onclick.length-1);
+
+       onclick += "');";
+
+       if (formObj.popupreturn.checked)
+               onclick += "return false;";
+
+       // tinyMCE.debug(onclick);
+
+       formObj.onclick.value = onclick;
+
+       if (formObj.href.value == "")
+               formObj.href.value = url;
+}
+
+function setAttrib(elm, attrib, value) {
+       var formObj = document.forms[0];
+       var valueElm = formObj.elements[attrib.toLowerCase()];
+       var dom = tinyMCEPopup.editor.dom;
+
+       if (typeof(value) == "undefined" || value == null) {
+               value = "";
+
+               if (valueElm)
+                       value = valueElm.value;
+       }
+
+       // Clean up the style
+       if (attrib == 'style')
+               value = dom.serializeStyle(dom.parseStyle(value), 'a');
+
+       dom.setAttrib(elm, attrib, value);
+}
+
+function getAnchorListHTML(id, target) {
+       var inst = tinyMCEPopup.editor;
+       var nodes = inst.dom.select('a.mceItemAnchor,img.mceItemAnchor'), name, i;
+       var html = "";
+
+       html += '<select id="' + id + '" name="' + id + '" class="mceAnchorList" o2nfocus="tinyMCE.addSelectAccessibility(event, this, window);" onchange="this.form.' + target + '.value=';
+       html += 'this.options[this.selectedIndex].value;">';
+       html += '<option value="">---</option>';
+
+       for (i=0; i<nodes.length; i++) {
+               if ((name = inst.dom.getAttrib(nodes[i], "name")) != "")
+                       html += '<option value="#' + name + '">' + name + '</option>';
+       }
+
+       html += '</select>';
+
+       return html;
+}
+
+function insertAction() {
+       var inst = tinyMCEPopup.editor;
+       var elm, elementArray, i;
+
+       elm = inst.selection.getNode();
+       checkPrefix(document.forms[0].href);
+
+       elm = inst.dom.getParent(elm, "A");
+
+       // Remove element if there is no href
+       if (!document.forms[0].href.value) {
+               tinyMCEPopup.execCommand("mceBeginUndoLevel");
+               i = inst.selection.getBookmark();
+               inst.dom.remove(elm, 1);
+               inst.selection.moveToBookmark(i);
+               tinyMCEPopup.execCommand("mceEndUndoLevel");
+               tinyMCEPopup.close();
+               return;
+       }
+
+       tinyMCEPopup.execCommand("mceBeginUndoLevel");
+
+       // Create new anchor elements
+       if (elm == null) {
+               inst.getDoc().execCommand("unlink", false, null);
+               tinyMCEPopup.execCommand("CreateLink", false, "#mce_temp_url#", {skip_undo : 1});
+
+               elementArray = tinymce.grep(inst.dom.select("a"), function(n) {return inst.dom.getAttrib(n, 'href') == '#mce_temp_url#';});
+               for (i=0; i<elementArray.length; i++)
+                       setAllAttribs(elm = elementArray[i]);
+       } else
+               setAllAttribs(elm);
+
+       // Don't move caret if selection was image
+       if (elm.childNodes.length != 1 || elm.firstChild.nodeName != 'IMG') {
+               inst.focus();
+               inst.selection.select(elm);
+               inst.selection.collapse(0);
+               tinyMCEPopup.storeSelection();
+       }
+
+       tinyMCEPopup.execCommand("mceEndUndoLevel");
+       tinyMCEPopup.close();
+}
+
+function setAllAttribs(elm) {
+       var formObj = document.forms[0];
+       var href = formObj.href.value;
+       var target = getSelectValue(formObj, 'targetlist');
+
+       setAttrib(elm, 'href', href);
+       setAttrib(elm, 'title');
+       setAttrib(elm, 'target', target == '_self' ? '' : target);
+       setAttrib(elm, 'id');
+       setAttrib(elm, 'style');
+       setAttrib(elm, 'class', getSelectValue(formObj, 'classlist'));
+       setAttrib(elm, 'rel');
+       setAttrib(elm, 'rev');
+       setAttrib(elm, 'charset');
+       setAttrib(elm, 'hreflang');
+       setAttrib(elm, 'dir');
+       setAttrib(elm, 'lang');
+       setAttrib(elm, 'tabindex');
+       setAttrib(elm, 'accesskey');
+       setAttrib(elm, 'type');
+       setAttrib(elm, 'onfocus');
+       setAttrib(elm, 'onblur');
+       setAttrib(elm, 'onclick');
+       setAttrib(elm, 'ondblclick');
+       setAttrib(elm, 'onmousedown');
+       setAttrib(elm, 'onmouseup');
+       setAttrib(elm, 'onmouseover');
+       setAttrib(elm, 'onmousemove');
+       setAttrib(elm, 'onmouseout');
+       setAttrib(elm, 'onkeypress');
+       setAttrib(elm, 'onkeydown');
+       setAttrib(elm, 'onkeyup');
+
+       // Refresh in old MSIE
+       if (tinyMCE.isMSIE5)
+               elm.outerHTML = elm.outerHTML;
+}
+
+function getSelectValue(form_obj, field_name) {
+       var elm = form_obj.elements[field_name];
+
+       if (!elm || elm.options == null || elm.selectedIndex == -1)
+               return "";
+
+       return elm.options[elm.selectedIndex].value;
+}
+
+function getLinkListHTML(elm_id, target_form_element, onchange_func) {
+       if (typeof(tinyMCELinkList) == "undefined" || tinyMCELinkList.length == 0)
+               return "";
+
+       var html = "";
+
+       html += '<select id="' + elm_id + '" name="' + elm_id + '"';
+       html += ' class="mceLinkList" onfoc2us="tinyMCE.addSelectAccessibility(event, this, window);" onchange="this.form.' + target_form_element + '.value=';
+       html += 'this.options[this.selectedIndex].value;';
+
+       if (typeof(onchange_func) != "undefined")
+               html += onchange_func + '(\'' + target_form_element + '\',this.options[this.selectedIndex].text,this.options[this.selectedIndex].value);';
+
+       html += '"><option value="">---</option>';
+
+       for (var i=0; i<tinyMCELinkList.length; i++)
+               html += '<option value="' + tinyMCELinkList[i][1] + '">' + tinyMCELinkList[i][0] + '</option>';
+
+       html += '</select>';
+
+       return html;
+
+       // tinyMCE.debug('-- image list start --', html, '-- image list end --');
+}
+
+function getTargetListHTML(elm_id, target_form_element) {
+       var targets = tinyMCEPopup.getParam('theme_advanced_link_targets', '').split(';');
+       var html = '';
+
+       html += '<select id="' + elm_id + '" name="' + elm_id + '" onf2ocus="tinyMCE.addSelectAccessibility(event, this, window);" onchange="this.form.' + target_form_element + '.value=';
+       html += 'this.options[this.selectedIndex].value;">';
+       html += '<option value="_self">' + tinyMCEPopup.getLang('advlink_dlg.target_same') + '</option>';
+       html += '<option value="_blank">' + tinyMCEPopup.getLang('advlink_dlg.target_blank') + ' (_blank)</option>';
+       html += '<option value="_parent">' + tinyMCEPopup.getLang('advlink_dlg.target_parent') + ' (_parent)</option>';
+       html += '<option value="_top">' + tinyMCEPopup.getLang('advlink_dlg.target_top') + ' (_top)</option>';
+
+       for (var i=0; i<targets.length; i++) {
+               var key, value;
+
+               if (targets[i] == "")
+                       continue;
+
+               key = targets[i].split('=')[0];
+               value = targets[i].split('=')[1];
+
+               html += '<option value="' + key + '">' + value + ' (' + key + ')</option>';
+       }
+
+       html += '</select>';
+
+       return html;
+}
+
+// While loading
+preinit();
+tinyMCEPopup.onInit.add(init);
index c71ffbd..8ef9c79 100644 (file)
@@ -1,52 +1,52 @@
-tinyMCE.addI18n('en.advlink_dlg',{\r
-title:"Insert/edit link",\r
-url:"Link URL",\r
-target:"Target",\r
-titlefield:"Title",\r
-is_email:"The URL you entered seems to be an email address, do you want to add the required mailto: prefix?",\r
-is_external:"The URL you entered seems to external link, do you want to add the required http:// prefix?",\r
-list:"Link list",\r
-general_tab:"General",\r
-popup_tab:"Popup",\r
-events_tab:"Events",\r
-advanced_tab:"Advanced",\r
-general_props:"General properties",\r
-popup_props:"Popup properties",\r
-event_props:"Events",\r
-advanced_props:"Advanced properties",\r
-popup_opts:"Options",\r
-anchor_names:"Anchors",\r
-target_same:"Open in this window / frame",\r
-target_parent:"Open in parent window / frame",\r
-target_top:"Open in top frame (replaces all frames)",\r
-target_blank:"Open in new window",\r
-popup:"Javascript popup",\r
-popup_url:"Popup URL",\r
-popup_name:"Window name",\r
-popup_return:"Insert 'return false'",\r
-popup_scrollbars:"Show scrollbars",\r
-popup_statusbar:"Show status bar",\r
-popup_toolbar:"Show toolbars",\r
-popup_menubar:"Show menu bar",\r
-popup_location:"Show location bar",\r
-popup_resizable:"Make window resizable",\r
-popup_dependent:"Dependent (Mozilla/Firefox only)",\r
-popup_size:"Size",\r
-popup_position:"Position (X/Y)",\r
-id:"Id",\r
-style:"Style",\r
-classes:"Classes",\r
-target_name:"Target name",\r
-langdir:"Language direction",\r
-target_langcode:"Target language",\r
-langcode:"Language code",\r
-encoding:"Target character encoding",\r
-mime:"Target MIME type",\r
-rel:"Relationship page to target",\r
-rev:"Relationship target to page",\r
-tabindex:"Tabindex",\r
-accesskey:"Accesskey",\r
-ltr:"Left to right",\r
-rtl:"Right to left",\r
-link_list:"Link list"\r
+tinyMCE.addI18n('en.advlink_dlg',{
+title:"Insert/edit link",
+url:"Link URL",
+target:"Target",
+titlefield:"Title",
+is_email:"The URL you entered seems to be an email address, do you want to add the required mailto: prefix?",
+is_external:"The URL you entered seems to external link, do you want to add the required http:// prefix?",
+list:"Link list",
+general_tab:"General",
+popup_tab:"Popup",
+events_tab:"Events",
+advanced_tab:"Advanced",
+general_props:"General properties",
+popup_props:"Popup properties",
+event_props:"Events",
+advanced_props:"Advanced properties",
+popup_opts:"Options",
+anchor_names:"Anchors",
+target_same:"Open in this window / frame",
+target_parent:"Open in parent window / frame",
+target_top:"Open in top frame (replaces all frames)",
+target_blank:"Open in new window",
+popup:"Javascript popup",
+popup_url:"Popup URL",
+popup_name:"Window name",
+popup_return:"Insert 'return false'",
+popup_scrollbars:"Show scrollbars",
+popup_statusbar:"Show status bar",
+popup_toolbar:"Show toolbars",
+popup_menubar:"Show menu bar",
+popup_location:"Show location bar",
+popup_resizable:"Make window resizable",
+popup_dependent:"Dependent (Mozilla/Firefox only)",
+popup_size:"Size",
+popup_position:"Position (X/Y)",
+id:"Id",
+style:"Style",
+classes:"Classes",
+target_name:"Target name",
+langdir:"Language direction",
+target_langcode:"Target language",
+langcode:"Language code",
+encoding:"Target character encoding",
+mime:"Target MIME type",
+rel:"Relationship page to target",
+rev:"Relationship target to page",
+tabindex:"Tabindex",
+accesskey:"Accesskey",
+ltr:"Left to right",
+rtl:"Right to left",
+link_list:"Link list"
 });
\ No newline at end of file
index 2cb6dcf..a6fe8bf 100644 (file)
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">\r
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">\r
-<head>\r
-       <title>{#advlink_dlg.title}</title>\r
-       <script type="text/javascript" src="../../tiny_mce_popup.js?v={tinymce_version}"></script>\r
-       <script type="text/javascript" src="../../utils/mctabs.js?v={tinymce_version}"></script>\r
-       <script type="text/javascript" src="../../utils/form_utils.js?v={tinymce_version}"></script>\r
-       <script type="text/javascript" src="../../utils/validate.js?v={tinymce_version}"></script>\r
-       <script type="text/javascript" src="js/advlink.js?v={tinymce_version}"></script>\r
-       <link href="css/advlink.css?v={tinymce_version}" rel="stylesheet" type="text/css" />\r
-</head>\r
-<body id="advlink" style="display: none">\r
-    <form onsubmit="insertAction();return false;" action="#">\r
-               <div class="tabs">\r
-                       <ul>\r
-                               <li id="general_tab" class="current"><span><a href="javascript:mcTabs.displayTab('general_tab','general_panel');" onmousedown="return false;">{#advlink_dlg.general_tab}</a></span></li>\r
-                               <li id="popup_tab"><span><a href="javascript:mcTabs.displayTab('popup_tab','popup_panel');" onmousedown="return false;">{#advlink_dlg.popup_tab}</a></span></li>\r
-                               <li id="events_tab"><span><a href="javascript:mcTabs.displayTab('events_tab','events_panel');" onmousedown="return false;">{#advlink_dlg.events_tab}</a></span></li>\r
-                               <li id="advanced_tab"><span><a href="javascript:mcTabs.displayTab('advanced_tab','advanced_panel');" onmousedown="return false;">{#advlink_dlg.advanced_tab}</a></span></li>\r
-                       </ul>\r
-               </div>\r
-\r
-               <div class="panel_wrapper">\r
-                       <div id="general_panel" class="panel current">\r
-                               <fieldset>\r
-                                       <legend>{#advlink_dlg.general_props}</legend>\r
-\r
-                                       <table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0">\r
-                                               <tr>\r
-                                                 <td class="nowrap"><label id="hreflabel" for="href">{#advlink_dlg.url}</label></td>\r
-                                                 <td><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">\r
-                                                               <tr>\r
-                                                                 <td><input id="href" name="href" type="text" class="mceFocus" value="" onchange="selectByValue(this.form,'linklisthref',this.value);" /></td>\r
-                                                                 <td id="hrefbrowsercontainer">&nbsp;</td>\r
-                                                               </tr>\r
-                                                         </table></td>\r
-                                               </tr>\r
-                                               <tr id="linklisthrefrow">\r
-                                                       <td class="column1"><label for="linklisthref">{#advlink_dlg.list}</label></td>\r
-                                                       <td colspan="2" id="linklisthrefcontainer"><select id="linklisthref"><option value=""></option></select></td>\r
-                                               </tr>\r
-                                               <tr>\r
-                                                       <td class="column1"><label for="anchorlist">{#advlink_dlg.anchor_names}</label></td>\r
-                                                    &nbs