Automatic installer lang files (20101002)
authorAMOS bot <amos@moodle.org>
Sat, 2 Oct 2010 00:40:09 +0000 (00:40 +0000)
committerAMOS bot <amos@moodle.org>
Sat, 2 Oct 2010 00:40:09 +0000 (00:40 +0000)
install/lang/sk/admin.php
install/lang/zh_cn/error.php

index 3e120ae..630eb3b 100644 (file)
@@ -34,6 +34,8 @@ $string['cliincorrectvalueerror'] = 'Chyba, nesprávna hodnota "{$a->value}" for
 $string['cliincorrectvalueretry'] = 'Nesprávna hodnota, prosím skúste znova';
 $string['clitypevalue'] = 'Vložte hodnotu';
 $string['clitypevaluedefault'] = 'Vložte hodnotu a stlačte klávesu Enter pre použitie nastavenej hodnoty ({$a})';
+$string['cliunknowoption'] = 'Nerozoznané voľby: {$a}
+Prosím, použite možnosť --help.';
 $string['cliyesnoprompt'] = 'Zvolte A (Áno) alebo N (Nie)';
 $string['environmentrequireinstall'] = 'vyžadovaný komponent';
 $string['environmentrequireversion'] = 'vyžadovaná je verzia {$a->needed}, teraz používate verziu {$a->current}';
index b12033f..99792cc 100644 (file)
@@ -41,6 +41,6 @@ $string['downloadedfilecheckfailed'] = '下载文件检查失败';
 $string['invalidmd5'] = '无效的 md5';
 $string['missingrequiredfield'] = '缺少了必需的字段';
 $string['remotedownloaderror'] = '下载组件至服务器失败,请校验代理设置,推荐安装 PHP cURL 扩展。<br /><br />您必须手动下载下载<a href="{$a->url}">{$a->url}</a> ,拷贝至服务器上的“{$a->dest}”并解压至此。';
-$string['wrongdestpath'] = '错误的目标路径';
+$string['wrongdestpath'] = '错误的目标路径';
 $string['wrongsourcebase'] = '错误的源 URL 基地址。';
 $string['wrongzipfilename'] = '错误的 ZIP 文件名。';