*** empty log message ***
[moodle.git] / lang / de / moodle.php
2002-10-31 compuproggy*** empty log message ***
2002-10-24 moodlerAll the variables were missing!
2002-10-23 compuproggy*** empty log message ***
2002-10-22 compuproggy*** empty log message ***
2002-10-22 moodlerGerman should be Deutsche
2002-10-22 moodlerRemoved unnecessary mentions of sel@ction
2002-10-21 compuproggy*** empty log message ***
2002-10-21 compuproggy*** empty log message ***
2002-10-21 compuproggy*** empty log message ***
2002-10-18 compuproggy*** empty log message ***
2002-10-16 compuproggy*** empty log message ***
2002-10-16 compuproggy*** empty log message ***
2002-10-16 compuproggy*** empty log message ***
2002-10-12 moodlerFirst version of German (Deutsch) translation, by Holge...