weekly release 2.2dev
[moodle.git] / version.php
2011-08-03 Petr Skodaweekly release 2.2dev
2011-08-03 Sam HemelrykMerge branch 'MDL-28520' of git://git.luns.net.uk/moodle
2011-08-02 Petr SkodaMerge branch 'MDL-28471' of git://github.com/timhunt...
2011-08-02 Petr SkodaMerge branch 'wip-MDL-23626-master' of git://github...
2011-08-02 Petr SkodaMerge branch 'MDL-28338' of git://github.com/timhunt...
2011-08-02 Petr SkodaMerge branch 'MDL-28471' of git://github.com/timhunt...
2011-08-02 Petr SkodaMerge branch 'MDL-28507' of git://github.com/timhunt...
2011-08-02 Sam HemelrykMerge branch 'MDL-28490' of git://github.com/timhunt...
2011-08-02 Sam HemelrykMerge branch 'MDL-28508' of git://github.com/timhunt...
2011-08-02 Sam HemelrykMerge branch 'MDL-28051' of git://github.com/timhunt...
2011-08-02 Sam HemelrykMerge branch 'MDL-28515' of git://git.luns.net.uk/moodle
2011-08-02 Sam HemelrykMerge branch 'MDL-28340_advanced_search_other_users...
2011-08-02 Sam HemelrykMerge branch 's11_MDL-28284_filepicker_module_master...
2011-08-02 Sam HemelrykMerge branch 'MDL-28487-typo' of git://github.com/mudrd...
2011-07-29 Sam Hemelrykweekly release 2.2dev (emergency)
2011-07-26 Petr Skodaweekly release 2.2dev
2011-07-25 Sam HemelrykMerge branch 'MDL-27768' of git://github.com/lazydaisy...
2011-07-19 Petr Skodaweekly release 2.2dev
2011-07-19 Petr SkodaMerge branch 'install_master' of git://github.com/amosb...
2011-07-18 Petr SkodaMerge branch 'master_MDL-27523' of git://github.com...
2011-07-18 Petr SkodaMerge branch 'wip-MDL-28040-master' of git://github...
2011-07-18 Petr SkodaMerge branch 'wip-MDL-28184-master' of git://github...
2011-07-18 Petr SkodaMerge branch 'wip-MDL-28205-master' of git://github...
2011-07-18 Petr SkodaMerge branch 'wip-MDL-28137-master' of git://github...
2011-07-18 Petr SkodaMerge branch 'wip-MDL-27771-master' of git://github...
2011-07-18 Petr SkodaMerge branch 'wip-MDL-27696-master' of git://github...
2011-07-18 Petr SkodaMerge branch 'wip-MDL-27305-master' of git://github...
2011-07-18 Petr SkodaMerge branch 'wip-MDL-25870-master' of git://github...
2011-07-18 Sam HemelrykMerge branch 'wip-MDL-27756-master' of github.com:marin...
2011-07-18 Sam HemelrykMerge branch 'MDL-27555' of git://github.com/rwijaya...
2011-07-18 Sam HemelrykMerge branch 'w28_MDL-28345_m22_utf8' of git://github...
2011-07-18 Sam HemelrykMerge branch 'wip-mdl-27837' of git://github.com/rajesh...
2011-07-18 Sam HemelrykMerge branch 'w28_MDL-23344_m22_loginfocus2' of git...
2011-07-18 Sam HemelrykMerge branch 'w28_MDL-27804_m22_csvauth' of git://githu...
2011-07-18 Sam HemelrykMerge branch 'w28_MDL-28253_m22_managerupgrade' of...
2011-07-18 Sam HemelrykMerge branch 'w28_MDL-28313_m22_enroldb' of git://githu...
2011-07-18 Sam HemelrykMerge branch 'w28_MDL-28344_m22_clickjacking' of git...
2011-07-18 Sam HemelrykMerge branch 'MDL-28298-workshop-constant' of git:...
2011-07-14 Petr SkodaMDL-28344 remove unused CFG->framename
2011-07-13 Sam Hemelrykweekly release 2.2dev
2011-07-13 Sam HemelrykMerge branch 'install_master' of git://github.com/amosb...
2011-07-12 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'MDL-28221-resource-conversion' of git...
2011-07-12 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'master_MDL-28017' of git://github.com...
2011-07-12 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'MDL-28210_messaging_constants2' of git...
2011-07-11 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'w27_MDL-28270_m22_cohortfilter' of git...
2011-07-11 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'master_MDL-26942' of git://github.com...
2011-07-11 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'MDL-27755' of git://github.com/rwijaya...
2011-07-11 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'MDL-27741' of git://github.com/rwijaya...
2011-07-11 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'w27_MDL-23344_m22_loginfocus' of git...
2011-07-11 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'MDL-23580' of git://git.luns.net.uk/moodle
2011-07-11 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'MDL-26165' of git://github.com/timhunt...
2011-07-11 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'MDL-27483' of git://github.com/timhunt...
2011-07-11 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'MDL-27931' of git://github.com/rwijaya...
2011-07-11 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'master_MDL-28109' of git://github.com...
2011-07-11 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'w27_MDL-28158_m22_cookies' of git://githu...
2011-07-11 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'MDL-28186' of git://git.luns.net.uk/moodle
2011-07-11 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'w27_MDL-28279_m22_flash' of git://github...
2011-07-11 Sam HemelrykMerge branch 'MDL-28195' of git://github.com/timhunt...
2011-07-11 Sam HemelrykMerge branch 'MDL-28192' of git://github.com/timhunt...
2011-07-11 Sam HemelrykMerge branch 'MDL-27890_master' of git://github.com...
2011-07-10 Petr SkodaMDL-28279 remove unused admin setting
2011-07-08 Eloy Lafuente (str... weekly release 2.2dev
2011-07-06 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'MDL-27329' of git://git.luns.net.uk/moodle
2011-07-06 Sam HemelrykMerge branch 'MDL-27934' of git://git.luns.net.uk/moodle
2011-07-06 Sam HemelrykMerge branch 'MDL-27855' of git://git.luns.net.uk/moodle
2011-07-06 Sam HemelrykMerge branch 'MDL-27168' of git://git.luns.net.uk/moodle
2011-07-06 Sam HemelrykMerge branch 'MDL-26626' of git://git.luns.net.uk/moodle
2011-07-06 Sam HemelrykMerge branch 'MDL-26611-take2' of git://git.luns.net...
2011-07-01 Eloy Lafuente (str... weekly release 2.2dev
2011-07-01 Eloy Lafuente (str... release 2.1 v2.1.0
2011-07-01 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'MDL-28152-course-grade-category' of git...
2011-07-01 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'MDL-27960' of git://github.com/nebgor...
2011-07-01 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'MDL-27829_block_pagetype_master' of git...
2011-07-01 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'MDL-27418' of git://github.com/timhunt...
2011-07-01 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'MDL-28022-glossary-export' of git://githu...
2011-07-01 Sam HemelrykMerge branch 's11_MDL-28121_split_master' of github...
2011-06-30 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'MDL-28099_wip' of git://github.com/jamiep...
2011-06-30 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'MDL-28006-convert-gradebook' of git:...
2011-06-30 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'MDL-28116-master' of git://github.com...
2011-06-30 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'MDL-27829_block_pagetype_master' of git...
2011-06-30 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'MDL-28061' of git://github.com/rwijaya...
2011-06-30 Sam HemelrykMerge branch 'MDL-24684_master' of git://github.com...
2011-06-29 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'MDL-28044' of git://github.com/nebgor...
2011-06-29 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'MDL-15587-head' of git://github.com/grabs...
2011-06-29 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'MDL-19864_database_excel_export' of git...
2011-06-29 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'wip-MDL-27431-master' of git://github...
2011-06-29 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'master_MDL-28016' of git://github.com...
2011-06-29 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'wip-MDL-25249-master-r1' of git://github...
2011-06-29 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'MDL-27149' of git://github.com/timhunt...
2011-06-29 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'MDL-28055' of git://github.com/timhunt...
2011-06-29 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'MDL-28108' of git://github.com/timhunt...
2011-06-29 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'MDL-27418' of git://github.com/timhunt...
2011-06-29 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'MDL-27430' of git://github.com/timhunt...
2011-06-29 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'MDL-28074' of git://github.com/timhunt...
2011-06-29 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'pagelib_single' of git://github.com/marxj...
2011-06-29 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'MDL-28028' of git://github.com/timhunt...
2011-06-29 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'MDL-28035' of git://github.com/timhunt...
2011-06-29 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'MDL-28037' of git://github.com/timhunt...
2011-06-29 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'MDL-28087_friendly_jabber' of git://githu...
2011-06-29 Eloy Lafuente (str... Merge branch 's11_MDL-27936_send_message_master' of...
next